Chúa dưỡng nuôi (Tv. 77) *– Bùi Ninh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
*
1. Điều từng được nghe tổ tiên nói cho mình, thuật lại công minh con cháu mình ngày sau. Chúa rất sang giàu oai phong Chúa muôn màu, kỳ công của người đầy vơi khắp mọi nơi.

ĐK. Chính Chúa từ tầng trời cao ban cho bánh dư trào. Chính Chúa dưỡng nuôi dân Người ôi hạnh phúc dường bao. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18B Thường Niên (Tv. 77) – Trương Thế Bạch.

ĐK. Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời.

1. Những điều tôi đã nghe từ tổ tiên, đã thuật lại cho đời chúng tôi hay, để kể lại cho thế hệ sau này, là lời khen ngợi quyền Chúa uy hùng. Tiếp tục đọc

Bánh bởi trời (Tv. 77) *– Vũ Đình Ân.

Thể hiện: Ca đoàn Thiên Thanh (Tải về)

Chúa Nhật 18B Thường Niên.
*
Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ.

1. Điều chúng tôi đã từng nghe biết do cha ông kể lại cho mình, sự nghiệp lẫy lừng quyền uy của Chúa sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18B Thường Niên (Tv. 77) *– Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 15.11.2005)
*
Đáp: Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. 

1. Nghe cha ông xưa kia kể lại, hãy loan truyền để con cháu hay: Sự nghiệp Chúa bao là lẫy lừng, tay Chúa từng làm những kỳ công. 

2. Mây cao xanh vâng theo Chúa truyền, cánh cửa trời, Ngài đã hé ra, man-na rớt như là mưa rào: nuôi dưỡng họ bằng bánh trời ban. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 77 *- Thanh Lâm.

Chúa Nhật 18B Thường Niên (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Vì long ái nhân, từ bi hằng có mà Ngài đã ban này bánh bởi trời.

1. Ta đã nghe bao điều, ta đã nghe bao chuyện tiền nhân xưa đã hân hoan kể lại về Chúa. Xin từ nay thuật lại với con cháu đời sau. Này là những lời ngợi khen, chúc tụng uy quyền Chúa Trời. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18B Thường Niên (Tv. 77) *– Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Chúa ban bánh bởi trời mà nuôi dưỡng họ. 

1. Điều chúng tôi đã từng nghe biết do ông cha đã thường kể lại. Chúng tôi sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau sự nghiệp lẫy lừng quyền uy của Chúa với bao kỳ công Chúa làm. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18B Thường Niên (Tv. 77) *– Thiên Lý.

*
Đáp: Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời.

1. Điều chúng tôi đã nghe, đã biết mà cho ông thuật lại. Chúng tôi sẽ lưu truyền cho thế hệ tương lai. Đó chính là những lời khen ngợi và quyền năng của Thiên Chúa chúng tôi. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18B Thường Niên (Tv. 77) * – Thái Nguyên (Lm.)

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Tất cả những điều đã được nghe, cha ông kể lại với thế hệ, truyền lại cho nhau nơi con cháu, đã nói lên rằng Chúa đầy quyền năng.

ĐK. Chúa đã ban bánh cho dân được no nê, cho người thế sống vui đời hân hoan, niềm vui say bánh ban bởi Trời. Tiếp tục đọc