Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Lạy Mục tử nhà Ít-ra-en, Ngài chăn dắt nhà Giu-se như chăn chiên cừu xin hãy lắng nghe. Lạy Đấng ngự giữa các thần hộ giá xin hãy hiển vinh. Xin khơi dậy uy dũng của Ngài mà mau đến cứu độ chúng con.

ĐK. Lạy Chúa xin đoái nhìn chúng con, xin tỏ nhan thánh Chúa và cứu độ chúng con.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79) – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Vườn nho của Chúa chính là nhà Is-ra-el.

1. Một cụm nho từ xứ Ai-cập, Chúa đã mang về đây. Đuổi chư dân để lấy đất rộng, chính tay Ngài trồng nó. Cánh xum xuê ngày thêm tươi tốt vượt ra biển lớn. Lá xanh tươi đâm chồi trái ngọt vượt cả đại dương.
Tiếp tục đọc

Cây nho của Chúa (Tv. 79) – Lê Cát Bằng.

ĐK. Cây nho của Chúa là nhà Is-ra-el. Cây nho của con là sức cậy tin vào Chúa. Cây dứt mạch đi thì cành héo khô mau. Liên kết cùng cây thì cành luôn tươi màu.

1. Cùng một cây nho được Chúa ấp ủ vun trồng, là nhà Ích-diên được Chúa hứa ban đất rộng. Nầy chồi trổ sinh hoa trái. Ngọn ngành rợp nhâm đồi núi. Gió lay lá hoa đẹp tươi, thoáng đưa nhẹ rơi ngát thơm hương trời.
Tiếp tục đọc

Vườn Nho Của Chúa (Tv. 79) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 27A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Gốc nho này Chúa bứng từ Ai-cập. Đuổi chư dân lấy chỗ mà trồng lên. Nhánh vươn dài ra tới phía đại dương. Chồi mọc xa đến tận miền Sông Dài.

ĐK. Vườn nho của Chúa Thiên Chúa hết các đạo binh, xanh tốt tươi xinh chính là Nhà Ít-ra-en.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Vườn nho của Chúa chính là nhà Is-ra-el.

1. Này gốc nho Ngài bứng đưa về từ đất Ai Cập. Chúa đuổi hết mọi dân để mà trồng lên Ngài cho nhánh mọc vươn xa. Vươn tới đại dương chốn xa vời những chồi non cho mọc đến tận sông dài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin đoái nhìn chúng con, xin tỏ nhan thánh Chúa thì chúng con sẽ được rỗi.

1. Lạy Đấng chăn dắt Is-ra-el, xin hãy lắng tai. Chúa ngự trên các vệ binh thần, xin hiện ra trong sáng láng. Xin thức tỉnh quyền năng của Chúa và ngự tới để cứu độ chúng con.
Tiếp tục đọc

Xin Ngài phục hồi (Tv. 79) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin phục hồi chúng con. Xin tỏ Thiên Nhan của Chúa, để con được ơn cứu độ.

1. Lạy Đấng chăn dắt Is-ra-el, xin hãy nghe tiếng con kêu cầu. Xin Chúa chiếu rọi ánh quang và quyền năng Chúa cho chúng con. Xin thương ngự đến và cứu độ chúng con.
Tiếp tục đọc

Phục hồi dân Chúa (Tv. 79) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng.
*
ĐK. Xin phục hồi dân Chúa. Xin tỏ hiện Thánh nhan. Và tặng ơn cứu rỗi cho nhân loài.

1. Lạy Đấng chăn chiên nhân hiền xin Chúa hiển linh. Và tỏ rõ quyền năng giải phóng cho trần gian.
Tiếp tục đọc

Nguyện Thánh Nhan (Tv. 79) – Viết Chung.

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng.
*
ĐK. Lạy Chúa xin hồi phục dân Ngài. Nguyện Thánh Nhan chiếu dọi để cứu độ bầy tôi.

1. Lạy mục tử nhà Is-ra-en. Xin lắng nghe. Ngài ngự trên các thần hộ giá. Xin hiển linh khơi dậy uy dũng đến cùng chúng tôi.
Tiếp tục đọc

Xin đến tái thiết (Tv. 79) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 1B Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)

Thể hiện: Thanh Tâm (Tải về)
*
1. Kính xin Ngài hỡi nguyện nghe lời. Tỏ vinh quang Chúa các thần hộ giá. Kính xin Ngài giơ uy dũng quyền uy. Và mau tới cứu độ đời chúng con.

ĐK. Nguyện xin Thiên Chúa thương đến tái thiết trần gian, xin chiếu tôn nhan cứu độ giải thoát nhân gian. Tiếp tục đọc

Được ơn cứu độ (Tv. 79) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng.
Thể hiện: Ca đoàn Thiên Thanh Xa Quê.
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ.

1. Lạy Mục tử nhà Ít-ra-en. Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá, xin khơi dậy uy dũng của Ngài, đến cùng chúng con và thương cứu độ.
Tiếp tục đọc

Vườn nho Thiên Chúa (Tv. 79) *- Tường Ân.

ĐK. Này vườn nho của Thiên Chúa chính là dòng dõi nhà Is-ra-el.

1. Chúa đem về gốc nho từ Ai-cập, đuổi chư dân dùng đất trồng cây. Và cây nho xum xuê cành lá, vươn rộng ra khắp sông ngòi, chồi non tới muôn biển xa.
Tiếp tục đọc

Vườn nho của Chúa (Tv. 79) *- Quốc Vinh.

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng.
*
ĐK. Vườn nho của Chúa là nhà Ít-ra-en.

1. Gốc nho này Chúa bứng từ Ai Cập, đuổi chư dân lấy chỗ mà trồng lên. Nhánh vươn dài ra tới phía đại dương, chồi mọc xa đến tận miền sông cả.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Ái Trinh.
*
ĐK: Lạy Chúa! Là Thiên Chúa chúng con, cho chúng con phục hồi. Xin Ngài tỏ ánh thiên nhan đến cứu độ chúng con thương ban mùa hồng ân. 

1. Đấng cao vời chăn dắt Is-rael, hãy lắng nghe. Lạy Chúa thiên binh Ngài cực linh quyền bính. Xin tỏ hiện ánh sáng thần nhan, đến ban nguồn ơn cứu độ con. Tiếp tục đọc

Xin đến tái thiết (Tv. 79) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 1B Mùa Vọng & Chúa Nhật 4C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)

Thể hiện: Thanh Tâm.
*
1. Kính xin Ngài Chúa hỡi nguyện nghe lời. Tỏ vinh quang Chúa các thần hộ giá. Kính xin Ngài giơ uy dũng quyền oai. Và mau tới cứu độ đời chúng con.

ĐK. Nguyện xin Thiên Chúa thương đến tái thiết trần gian, xin chiếu tôn nhan cứu độ giải thoát nhân gian. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng -1 (Tv. 79) *- Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Lạy Chúa là Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi. Xin tỏ Thiên Nhan hiền từ Chúa ra, hầu chúng con được ơn cứu sống.

1. Lạy Đấng chăn dắt Is-ra-el, xin hãy lắng tai nghe. Chúa ngự trên Vệ binh thần, hiện ra trong sáng láng. Xin thức tỉnh quyền năng Ngài, mà đến cứu độ chúng con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin đoái nhìn chúng con, xin tỏ nhan thánh Chúa thì chúng con sẽ được rỗi.

1. Lạy Đấng chăn dắt Is-ra-el, xin hãy lắng tai. Chúa ngự trên các vệ binh thần, xin hiện ra trong sáng láng. Xin thức tỉnh quyền năng của Chúa và ngự tới để cứu độ chúng con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79) *- Thiên Lý.

Đáp. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi và xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra để con hưởng ơn cứu sống.

1. Lạy Đấng chăn dắt Is-ra-el xin hãy lắng tai. Chúa ngự trên các Vệ Binh Thần xin hiện ra uy linh sáng láng. Hãy thức tỉnh quyền năng của Chúa, và ngự đến cứu độ chúng con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79) *- Từ Duyên.

1. Thiên Chúa ngự trên những vệ binh thần và quyền năng Ngài thật rất bao la. Xin Chúa trở lại thăm vườn nho Ngài bảo vệ nhánh cây Chúa đã trồng.

ĐK. Ôi lạy Thiên Chúa! Phục hồi chúng con tỏa ánh thiên nhan rạng ngời. Để chúng con đây được ơn cứu thoát và ơn cứu độ của Ngài.
Tiếp tục đọc