Ca Nhập Lễ 2 Phục Sinh (Tv. 80) – Hải Triều.

ĐK. Như những trẻ sơ sinh anh em hãy khao khát sữa thiêng liêng, sữa thiêng liêng tinh tuyền. Nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ.

TK. Reo ca mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta. Hò vang dậy đi nào kính Chúa nhà Gia-cóp. Tiếp tục đọc

Advertisement

Thánh vịnh 80 *– Thanh Lâm.

Chúa Nhật 9B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Hãy reo mừng Thiên Chúa, Ngài là Đấng phù trợ chúng ta.

1. Hãy hòa nhạc với điệu trống râm ran. Dạo đàn cầm êm ái với thất huyền. Thổi tù và mừng ngày trăng mới lên. Trong buổi trăng rằm ngày đại lễ của chúng ta. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 9B Thường Niên (Tv. 80) * – Thái Nguyên (Lm.)

(Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Hãy hòa nhạc và đánh trống râm ran, dạo đàn cầm êm ái với thất huyền. Hãy rúc tù và lên để mừng ngày trăng mới, buổi trăng rằm ngày đại lễ chúng ta.

ĐK. Hãy reo mừng Thiên Chúa Đấng phù trợ chúng ta. Hãy reo mừng Thiên Chúa Đấng chở che chúng ta. Tiếp tục đọc

Chúa nuôi dân (Tv. 80) * – Nguyễn Như.

Chủ đề: Mình Máu Thánh (Imprimatur: 27.6.1997 – TGP. Sài Gòn)
*
ĐK. Chúa sẽ nuôi dân, nuôi dân Người bằng lúa mì tinh tuyền, mật ong rừng, mật ong rừng Người cho uống thỏa thuê. Đây chính man-na, man-na từ trời xuống cho nhân trần. Đây Máu Thịt Con Chúa Trời để nuôi sống phàm nhân.

1. Tình Người yêu thương đêm ngày qua bao đời chẳng đổi thay, tàn phai. Người hằng đưa dân thánh về ban Máu Thịt cho ăn uống thỏa thuê. Tiếp tục đọc

Đàn hát lên (Tv. 80) *– Bùi Ninh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
Chúa Nhật 9B Thường Niên.
*
1. Đàn hát lên hòa nhịp trống cơm, cung nhạc vàng gieo tiếng cầm tiếng sắt. Nào rúc lên hãy rúc tù và, đến ngày rằm ngày đại lễ của ta.

ĐK. Reo lên vui ca mừng Thiên Chúa, chính Ngài hằng phù trợ chúng ta. Reo lên vui ca mừng Thiên Chúa, chính Ngài hằng phù trợ chúng ta. Tiếp tục đọc