Chúa Nhật 20 Thường Niên (Tv. 83) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Lạy Chúa, là khiên mộc chở che (i i) chúng con. Xin thương nhìn xem Đấng, Chúa đã xức dầu.

TK. Một ngày tại khuôn viên thánh điện, quý hơn ngàn ngày. Thà rằng ở cổng đền Thiên Chúa, hơn ở trại ác nhân. Tiếp tục đọc

Chúa Là Khiên Mộc (Tv. 83) – Duy Linh. PHN.

Nhập Lễ Chúa Nhật 20 Thường Niên.
*
ĐK. Một điều con tìm kiếm đêm ngày: “Là suốt đời, con được nghỉ ngơi trong nhà Thiên Chúa. Vì chỉ một ngày ở nơi khuôn viên Đền Chúa quý hơn ngàn ngày sống giữa thế trần phù hoa.

1. Chúa là khiên mộc luôn hằng chở che con, đỡ nâng con trong suốt cuộc đời. Xin ghé mắt đoái nhìn khuôn mặt Đấng Ngài luôn yêu thương. Đấng Ngài đã xức dầu.
Tiếp tục đọc

Xin Chúa xót thương (Tv. 83) – Hoàng Đan.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 22 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Xin dủ lòng xót thương con, ôi lạy Chúa, vì con tin tưởng nơi Ngài, con kêu xin Chúa suốt ngày, lạy Thiên Chúa của con. Chúa nhân hậu và rất khoan dung, giàu tình thương với kẻ kêu xin. Xin nghe lời con khẩn cầu, lạy Thiên Chúa từ bi.

1. Mọi điều tốt lành đều do bởi Chúa. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu. Xin thương ngày đẻm chăm sóc giữ gìn. Tâm hồn chúng con trong sáng đẹp tươi.
Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Gia Thất – Năm C (Tv. 83) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa, phúc thay, phúc thay người ở trong nhà Chúa.

1. Lạy Chúa Tể càn khôn, khả ái thay cung điện của Chúa. Hồn của con khát khao mong mỏi tới khuôn viên của Người. Xác hồn con hớn hở reo vang, hớn hở reo mừng Chúa Trời hằng sống. Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Gia C (Tv. 83) *– Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Hồn con khát khao mỏi mòn mong được về hành lang nhà Chúa. Tâm thần và thể xác con hân hoan vọng tới Chúa trường sinh.

Đáp. Ôi lạy Chúa, phúc thay người ở trong thánh điện.
Tiếp tục đọc

Cung điện Ngài khả ái (Tv. 83) *– Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: 15.4.2020 – TGp. Sài Gòn)
*
ĐK. Muôn lạy Chúa, Cung điện Ngài quang vinh khả ái. Đây con khao khát mỏi mòn, được vào hành lang nhà Ngài, Linh hồn và thể xác con hân hoan vọng tới Chúa trường sinh.

1. Một ngày ở trong nhà Ngài hơn ngàn ngày ở nơi nào khác. Con thà ở cổng nhà Chúa hơn ở trong trại lũ ác nhân.
Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 83 – Phan Sinh.

Thể hiện: Ca đoàn Kitô Vua (Tải về)

ĐK. Lạy Chúa Tể càn khôn, Cung điện Ngài biết bao khả ái. Lạy Chúa Tể càn khôn, Cung điện Ngài khả ái biết bao.

1. Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi, mong tới được khuôn viên đền thánh, cả tấm thân con cùng là tấc dạ, những hướng lên Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng. Tiếp tục đọc

Trong nhà Chúa (Tv. 83) – Vinam.

1. Một ngày sống trong nhà Chúa, còn hơn vạn ngày. Một ngày sống trong nhà Cha, yêu thương như nở hoa.

ĐK. Đời con có Chúa đêm ngày. Hạnh phúc mãi luôn nồng say, Chúa đang ngự đây, yêu thương tràn đầy. Tiếp tục đọc