Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng.

1. Lạy Chúa, Chúa nhân hậu khoan hồng, Chúa giàu tình thương với mọi kẻ khấn xin. Lạy Chúa, lắng nghe nghe lời con khẩn cầu, lưu tâm để ý, đến tiếng con nài van.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22 Thường Niên (Tv. 85) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Xin dủ lòng thương con lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. Xin dủ lòng thương con lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày.

TK. Lạy Chúa, xin làm cho con được thanh thỏa. Vì con nâng tâm hồn con lên cùng Chúa. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 21 Thường Niên (Tv. 85) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Xin lắng nghe, xin đáp lời muôn lạy Chúa. Tôi tớ Chúa đây xin Chúa thương cứu trợ phò nguy.

TK. Con hết lòng cảm mến luôn ca khen Thánh Danh Ngài. Tình yêu Chúa như trời biển, cứu hồn con thoát vực âm ty. Tiếp tục đọc

Chúa Thật Nhân Hậu (Tv. 85) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 16A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Chúa thật nhân hậu và giàu lòng khoan dung. Giàu lượng từ bi với ai kêu cầu Chúa. Nguyện Ngài gia ân lắng nghe con cầu khấn. Lời con van nài xin Chúa lại lưu tâm.

ĐK. Chúa ơi Ngài thật khoan dung và rất nhân hậu. Xin Ngài thương lắng tai nghe lời con kêu cầu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Thiên Chúa luôn từ bi hải hà, giàu yêu thương cho người khấn ước. Xin Chúa niệm tình lặng nghe tiếng lòng này khấn xin. Bao tiếng hồn con khấn cầu, nguyện lưu tâm Chúa ơi.

ĐK. Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và luôn khoan hồng.
Tiếp tục đọc

Xin cứu độ con (Tv. 85) – Hoàng Đan.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 21 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Xin thương cứu độ tôi tớ Ngài. Lòng con hăng cậy trông nơi Chúa. Con kêu, con cầu Chúa suốt ngày.

1. Xin lắng tai và nghe lời con kêu khấn. Xin dủ lòng xót thương con Ngài ơi. Lòng mong ước những điều Chúa hứa ban. Bao thăng trầm vẫn một lòng mến yêu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và luôn khoan hồng.

1. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu và khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con khẩn cầu, tiếng con van nài xin để ý lưu tâm. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Lạy Chúa! Đấng nhân hậu và hay xót thương, đây lòng con cất tiếng khẩn cầu. Xin tình yêu của Chúa thẳm sâu, cho đẹp mầu ơn phúc bền lâu.

1. Lạy Chúa! Tình Chúa như sông sâu biển rộng, lòng Chúa luôn bao dung khoan hồng. Giàu tình thương cho những kẻ đợi trông, ngàn hồng ân cho những kẻ cầu mong.
Tiếp tục đọc

Xin lắng tai nghe (Tv. 85) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 21 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin lắng tai nghe và thương đáp lời con khẩn nài. Lạy Chúa xin cứu độ con hằng tin tưởng vào Chúa.

1. Xin xót thương tôi tớ Ngài đây, vì con kêu cầu Chúa đêm ngày. Xin đoái thương nâng đỡ chở che, vì chính Ngài là Thiên Chúa của con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, Chúa thật nhân hậu. Lạy Chúa, Ngài thật khoan dung. Lạy Chúa, Chúa thật nhân từ, ngàn năm tình Ngài bao dung.

1. Vì Chúa nhân hậu, hãy khoan dung, giàu lòng xót thương. Xin hãy nghe lời con khấn nguyện, và thương nghe này tiếng con van nài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85) – Thiên Lý.

ĐK. Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung, Chúa nhân hậu và khoan dung.

1. Vì Chúa nhân hậu và rất đỗi khoan dung. Giàu lượng từ bi với những ai kêu cầu Chúa. Lạy Chúa xin thương nghe lời khấn nguyện của con. Và quan tâm đến tiếng con thiết tha nài van. Tiếp tục đọc