Xin nghe con khẩn cầu (Tv. 87) – Hoàng Đan.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 32 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
1. Xin cho lời con cầu xin vọng tới Ngài. Xin nghe tiếng lòng thổn thức suốt năm canh. Vì hồn con nay dập vùi trong đau đớn. Mạng sống của con, gần kề bên âm phủ.

ĐK. Chúa ơi, trên đường về với Chúa. Biết bao bẫy chông giăng kín lối đi. Xin cho xác hồn được thanh thản. Tự do thực hiện Ý Chúa trong đời.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Ca Nhập Lễ 32 Thường Niên (Tv. 87) – Trần Minh.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Lạy Chúa, cúi xin Ngài lắng nghe tiếng lòng con thổn thức đêm ngày. Lạy Chúa, xin giáng phúc thi ân, cho lời con khấn nguyện vọng lên trước nhan Ngài.

1. Xin Chúa thương đẩy khỏi chúng con những đớn đau ưu phiền, bao cơn nguy nan cám dỗ, giúp con được nhẹ bước trên đường chân lý của Ngài.
Tiếp tục đọc