Chúa Nhật 23C Thường Niên. (Tv. 89) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con ẩn mình.

1 Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán: “Người trần trở về cát đi!” Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đó đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi!

2. Chúa cuốn đi, thì chúng chỉ là giấc mộng, như cỏ ngoài đồng trổi mọc ban mai, nở hoa vươn sắc sớm ngày, mạnh lung linh gió vờn qua đi đâu còn, đến chiều ủ rũ héo phai.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18C Thường Niên. (Tv. 89) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con ẩn mình.

1 Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán: “Người trần trở về cát đi!” Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đó đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi!
Tiếp tục đọc

Việc tay con (Tv. 89) *- Bùi Ninh.

Lễ Thánh Giuse (01.05) & Mồng 3 Tết.

Thể hiện: Diệu Phương (Tải về)
*
1. Từ lúc sơ khai khi non đồi kia chưa ai tạo thành, cả địa cầu hoàn vũ chưa sanh. Vẫn có Chúa Trời tự hiện hữu cai trị khắp nơi, ngàn đời tới muôn đời chẳng ngơi.

ĐK. Xin thương Ngài ơi việc tay con không ngơi củng cố, hầu ơn cứu độ Ngài tặng ban tháng năm dư tràn. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như một ngày đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất thôi: “Hãy trở về gốc hỡi người”.

ĐK. Thân lạy Chúa Ngài là chỗ dung thân muôn đời. Ngài là ánh sáng soi rạng ngời, từ đời này cho tới đời kia.
Tiếp tục đọc

Mồng Ba Tết (Tv. 89) *- Thanh Lâm.

Lễ Cầu Cho Công Ăn Việc Làm. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng con làm.

1. Trước ngày đồi núi, non cao, biển rộng khai sinh. Trước ngày trời đất, hoàn vũ, sinh linh được dựng. Chúa đã hiện hữu, ngự trị từ trước muôn đời. Muôn ngàn năm tới, đời đời luôn mãi có Ngài.
Tiếp tục đọc

Lễ Mồng Ba Tết (Tv. 89) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh hóa Công ăn Việc làm. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Lạy Chúa, xin củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra.

1. Ôi Thiên Chúa, trước khi núi non sinh đẻ, trước khi địa cầu và vũ trụ nở ra, từ thuở này qua thuở kia, vẫn có Ngài.

2. Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm canh thức cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất, Ngài phán: “Hãy trở về đất, hỡi con người”.
Tiếp tục đọc

Nơi nương thân (Tv. 89) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 23C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Này thế nhân ơi đây nghe lời Ta sau khi cuộc đời, trở về cùng bụi đất sương rơi. Nơi Thiên nhan Ngài dù là ngàn năm như ngày chóng tan, tựa một đêm mau tàn mà thôi.

ĐK. Con tin Ngài ơi là nơi con nương thân ẩn náu, của bao thế hệ từ ngàn xưa mãi luôn mai sau.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Thân lạy Chúa, Ngài là chốn chúng con nương thân, từ đời nọ qua tới đời kia.

1. Ôi một ngàn năm, với Chúa, tựa một đêm qua. Như là một thoáng vụt chốc năm canh qua mau. Chúa truyền phàm nhân trở về cùng với tro bụi. Chính Ngài đã phán: “Trở về với gốc của mình!”
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Đây Thiên Chúa truyền con người trở về: Trở về cùng bụi cát mau phàm nhân ơi. Ngàn năm nào khác một ngày mới qua, tựa canh tàn đêm vắng.

Đáp. Lạy Chúa qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi ẩn náu của chúng con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18C Thường Niên (Tv. 89) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Đây Thiên Chúa truyền con người trở về: Trở về cùng bụi cát mau phàm nhân ơi. Ngàn năm nào khác một ngày mới qua, tựa canh tàn đêm vắng.

Đáp. Lạy Chúa qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi ẩn náu của chúng con. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa để chúng con mừng rỡ hân hoan.

1. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ con để tới bao giờ, xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89) *– Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Phú Cường: 15.11.2005)
*
1. Ôi Thiên Chúa đợi bao giờ trở lại, mà chạnh lòng nhìn đến thương bầy tôi đây. Và răn dạy tính sổ đợi chúng con, hầu thêm phần khôn khéo.

Đáp. Từ sớm mai xin cho chúng con được no say tình Chúa. Để ngày ngày được vui sướng hoan ca.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89) *– Xuân Minh.

*
ĐK. Xin cho chúng tôi ngày ngày, sớm được no đầy tình Ngài, để lòng chúng tôi luôn vui sướng mừng rỡ hân hoan.

1. Xin dạy chúng tôi hằng luôn biết đến ngày giờ. Để cho chúng tôi luyện nên lòng trí khôn ngoan. Nguyện Chúa trở lại Chúa ơi, đợi đến bao giờ. Xin Ngài tỏ lòng xót thương đến tôi tớ Ngài.
Tiếp tục đọc

Dư đầy tình Chúa (Tv. 89) *- Tường Ân.

Chúa Nhật 28B Thường Niên.
*
ĐK. Xin cho con cho con được dư đầy tình Chúa, cho con chứa chan ân tình để con mừng rỡ hân hoan.

1. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con thu nhận lòng trí khôn ngoan. Nguyện xin Ngài mau trở lại, và xót thương tôi tớ Ngài đây.
Tiếp tục đọc

No say tình Chúa (Tv. 89) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 28B Thường Niên.
*
ĐK. Xin cho đoàn con no say tình Chúa. Để muôn đời hớn hở vui ca hớn hở vui ca.

1. Xin dạy chúng con, tuổi đời là mấy. Để tâm trí này biết lẽ khôn ngoan. Xin chạnh lòng thương tôi tớ Ngài đây. Tôi tớ Ngài đây xin Ngài lắng nghe.
Tiếp tục đọc

Xin cho chúng con (Tv. 89) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 28B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan.

1. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa xin trở lại chớ còn để tới bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài.
Tiếp tục đọc

No phỉ ân tình Chúa (Tv. 89) *– Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 28B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan.

1. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ để chúng con luyện được trí khôn ngoan. Lạy Chúa! Xin hãy trở lại chớ còn để lại bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài.
Tiếp tục đọc

No say tình Chúa. (Tv. 89) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 28B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
*
1. Ngày tháng chơi vơi xin cho đoàn con suy tư cuộc đời, để rạng ngời thần trí khôn ngoan. Xin thương quay lại còn để đoàn con mong chờ mãi sao, từ trời cao thương phận bề tôi.

ĐK. Xin cho đoàn con từ ban mai no say tình Chúa, để năm tháng dài được mừng vui hát ca danh Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89) *– Thiên Lý.

Đáp: Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con luôn mừng rỡ hân hoan.

1. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin hãy trở lại, sao Chúa còn để cho tới bao giờ? Xin tỏ lòng thương xót đến bầy tôi tớ của Ngài.
Tiếp tục đọc