Thánh Giuse Thợ 01.05 (Tv. 89) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Lạy Chúa, xin củng cố việc tay chúng con làm.

1. Khi cả núi đồi tay Chúa chưa tạo dựng nên. Ngài chưa tác sinh nên vũ trụ bao la. Và địa cầu chưa có, Chúa hằng hữu toàn năng. Từ muôn thuở muôn đời, Ngài là Thiên Chúa uy quyền. Tiếp tục đọc

Advertisement

Lễ Thánh Giuse Thợ (01.05) (Tv. 89) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, xin củng cố việc tay chúng con làm.

1. Khi cả núi đồi tay Chúa chưa tạo dựng nên. Ngài chưa tác sinh nên vũ trụ bao la. Và địa cầu chưa có, Chúa hằng hữu toàn năng. Từ muôn thuở muôn đời, Ngài là Thiên Chúa uy quyền. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Thân lạy Chúa, Ngài là chốn chúng con nương thân, từ đời nọ qua tới đời kia.

1. Ôi một ngàn năm, với Chúa, tựa một đêm qua. Như là một thoáng vụt chốc năm canh qua mau. Chúa truyền phàm nhân trở về cùng với tro bụi. Chính Ngài đã phán: “Trở về với gốc của mình!”
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) – Thanh Lâm (Song Mộc)

ĐK. Qua bao thế hệ vẫn trôi, Ngài vẫn là nơi con náu nương. Ôi Thiên Chúa con tôn thờ, tình Ngài luôn vững kiên muôn đời.

1. Nhân trần như cát bay bụi mờ. Ngàn năm có đáng chi đâu. Như hoa đồng nội bát ngát sớm nở chiều phai sắc màu. Tiếp tục đọc

Qua bao thế hệ 2 (Tv. 89) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 23C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa trải qua bao thế hệ Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.

1. Bắt phàm nhân này trở về bụi đất hỡi người thế hãy về cát bụi, ngàn năm chỉ bằng ngày đã qua rồi như một hồi trống canh đã tàn.
Tiếp tục đọc

Qua muôn thế hệ (Tv. 89) – Viết Chung.

Chúa Nhật 23C Thường Niên.
*
ĐK. Qua muôn thế hệ, qua muôn thế hệ Chúa vẫn là nơi nương ẩn của con.

1. Chúa khiến phàm nhân trở về cát bụi trở về cát bụi. Ngàn năm nào đáng kể gì. Tựa thiên thu đã qua đi mất rồi. Khác nào một trống canh thôi. Khác nào một trống canh thôi. Tiếp tục đọc

Chốn con nương nhờ (Tv. 89) – Viết Chung.

Chúa Nhật 23C Thường Niên.
*
ĐK. Chúa là chốn con nương nhờ từ đời nọ cho đến đời kia, từ đời nọ cho đến đời kia.

1. Thực ngàn năm ở trước Thiên nhan, như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất, Ngài đã phán rằng: Hãy trở về cội gốc ơ hỡi con người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ dung thân từ đời nọ trải qua đời kia.

1. Ngàn năm dài ở trước Thiên nhan, tựa hồ như mới hôm qua. Ngài khiến con người trở về, trở về lại với cát bụi: Hãy trở về gốc hỡi con người.
Tiếp tục đọc

Nơi nương thân (Tv. 89) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 23C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Này thế nhân ơi đây nghe lời Ta sau khi cuộc đời, trở về cùng bụi đất sương rơi. Nơi Thiên nhan Ngài dù là ngàn năm như ngày chóng tan, tựa một đêm mau tàn mà thôi.

ĐK. Con tin Ngài ơi là nơi con nương thân ẩn náu, của bao thế hệ từ ngàn xưa mãi luôn mai sau.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con ẩn nương.

1. Khi Ngài phán truyền, Chúa khiến con người về đất: “Về bụi cát đi hỡi con người dương gian.” Thực ngàn năm với Chúa có là đáng gì đâu. Tựa trống canh đêm tàn, tựa một ngày thoáng qua rồi. Tiếp tục đọc

Ngài là chỗ dung thân (Tv. 89) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 23C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, tự đời nọ trải qua đời kia.

1. Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Người phán: Hỡi người thế trở về cát bụi đi. Ngàn năm kể là gì khác nào một trống canh thôi, tựa như ngày hôm qua đã qua mất đi rồi.
Tiếp tục đọc

Nơi con nương thân (Tv. 89) – Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 23C Thường Niên.
*
ĐK. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con nương thân, từ đời nọ trải qua đời kia.

1. Thực ngàn năm ở trước thiên nhan tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến cho con người trở về bụi đất, Ngài phán: Hãy trở về gốc, hỡi con người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) – Thiên Lý.

ĐK. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia.

1. Ôi thực ngàn năm ở trước thiên nhan, đã khuất đi rồi tựa hồ mới hôm qua, tựa đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người về với cát bụi. Chính Ngài đã tuyên phán: Hãy trở về gốc người hỡi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Thân lạy Chúa Ngài là chỗ chúng tôi dung thân từ đời nọ trải qua đời kia.

1. Thực ngàn năm ở trước thiên nhan tựa như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh, Chúa khiến con người trở về bụi đất, Ngài phán: Hãy trở về gốc, hỡi con người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân từ đời nọ trải qua đời kia.

1. Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất, Ngài phán: Hãy trở về đất, hỡi con người.
Tiếp tục đọc

Chúa là chốn dung thân (Tv. 89) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 23C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Thân lạy Chúa! Ngài là chốn con dung thân từ đời nọ trải qua đời kia, từ đời nọ trải qua đời kia.

1. Chúa khiến phàm nhân hôm nay trở về cát bụi, và Ngài đã phán: Hỡi thế trần hãy trở về bụi đất. Ngàn năm Chúa kể là gì khác nào một trống canh thôi, tựa ngày hôm qua đã xa rồi níu kéo được chi cuộc đời.
Tiếp tục đọc

Nơi con ẩn náu (Tv. 89) – Tường Ân.

Chúa Nhật 23C Thường Niên.
*
ĐK. Ôi thân lạy Chúa trải qua muôn ngàn thế hệ, Chúa là nơi con ẩn náu và là chốn con tựa nương.

1. Chúa sai khiến phàm nhân quay về với bụi tro. Chúa tuyên phán: Nào hãy trở về hỡi con người trần thế. Ngàn năm dẫu qua đi, Chúa kể là chi. Tưởng rằng mới hôm qua, khác nào một trống canh giờ.
Tiếp tục đọc

Qua bao thế hệ 1 (Tv. 89) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 18C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa trải qua bao thế hệ Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.

1. Hỡi trần thế đây hãy về bụi cát với ngàn năm Chúa kể là gì, tựa mới một ngày đã mất đi rồi đâu nào khác đêm sương sắp tàn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23C Thường Niên. (Tv. 89) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con ẩn mình.

1 Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán: “Người trần trở về cát đi!” Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đó đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi!

2. Chúa cuốn đi, thì chúng chỉ là giấc mộng, như cỏ ngoài đồng trổi mọc ban mai, nở hoa vươn sắc sớm ngày, mạnh lung linh gió vờn qua đi đâu còn, đến chiều ủ rũ héo phai.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18C Thường Niên. (Tv. 89) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con ẩn mình.

1 Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán: “Người trần trở về cát đi!” Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đó đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi!
Tiếp tục đọc