Khi gian nguy (Tv. 90) *– Bùi Ninh.

Lễ Thiên Thần hộ thủ (02.10). (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
*
1. Nào ai ơi sống nơi nương tựa Chúa Trời, và không ngơi núp trong bóng Ngài toàn năng. Giờ nguyện rằng: “Chúa là thành con ẩn náu, ôi lạy Ngài con mãi thành kính tin yêu”.

ĐK. Vì Thiên Chúa sai thiên sứ giữ gìn đỡ nâng. Khi gian nguy giữ gìn luôn muôn lối bạn đi. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Bạn sống trong sự chở che của Đấng Tối Cao. Bạn cư ngụ dưới bóng Đấng toàn năng. Hãy thân thưa: Chúa là chiến lũy nơi đời con náu nương. Lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài.

ĐK: Lạy Chúa! Xin hãy ở, hãy ở cùng con Chúa ơi! Hãy ở cùng con lúc gian nan. Tiếp tục đọc

Ngày mai sẽ ra sao (Tv. 90) – Nguyên Kha.

Thể hiện: Lệ Hằng (Tải về)

1. Ngày mai đây, ngày mai đây rồi sẽ ra sao? Đường tương lai đời trăm năm như thoáng mây ngàn! Nhan sắc sẽ phai tàn theo ngày tháng! Sang giàu sẽ trở về tay không?

ĐK. Lạy Chúa! Trăm năm có là chi? Như khói bay lững lờ, rồi tan vào hư vô! Lạy Chúa! Cho con tìm kiếm Chúa là phần phúc vô tận, nơi Phước Lộc Thiên Thai! Tiếp tục đọc