Chúa Hiển Dung 06.08 (Tv. 96) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Chúa hiển trị địa cầu nào hãy mừng vui. Hải đảo muôn ngàn hãy reo vang khúc ca. Trời xanh loan truyền sự công minh của Chúa, và muôn dân tộc được thấy vinh quang Ngài.

ĐK: Chúa hiển trị Ngài là Đấng tối cao trên toàn cõi đất, trên mọi vua chúa. Tiếp tục đọc

Advertisement

Thánh Gioan Tông Đồ 27.12 (Tv. 96) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Chúa hiển trị Ngài là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất trên mọi Vua Chúa.

1. Chúa hiển trị địa cầu nào hãy mừng vui. Hải đảo muôn ngàn hãy reo vang khúc ca. Trời xanh loan truyền sự công minh của Chúa. Và muôn dân tộc được thấy vinh quang Người. Tiếp tục đọc

Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 96) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Hôm nay, sự sáng đã chiếu tỏa trên chúng ta, và Chúa đã giáng sinh cho chúng ta.

1 Chúa hiển trị địa cầu hãy nhảy mừng, hải đảo muôn ngàn hãy mừng vui. Trời xanh loan truyền việc công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển Người.
Tiếp tục đọc

Ngày hôm nay (Tv. 96) – Bùi Ninh.

Lễ Giáng Sinh – Rạng Đông. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
ĐK. Ngày hôm nay ánh sáng chiếu dọi trên chúng ta. Và Thiên Chúa nay đã giáng sinh cho chúng ta.
(Ngày hôm nay ánh sáng chiếu dọi trên chúng ta, rực rỡ huy hoàng. Và Thiên Chúa nay đã giáng sinh cho chúng ta, và ở với chúng ta.)
Tiếp tục đọc

Lễ Giáng Sinh Rạng Đông (Tv. 96) – Hồng Ngự.

Đáp. Hôm nay chúng ta được ánh sáng bùng lên chiếu rọi vì Chúa đã giáng trần cứu độ chúng ta.

1. Chúa là Vua hiển trị, địa cầu nhảy mừng lên, Chúa là Vua hiển trị, muôn hải đảo vui mừng. Cả trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực, hết mọi dân được thấy, thấy vinh quang của Người.
Tiếp tục đọc

Ngài là Vua (Tv. 96) – Bùi Ninh.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Mừng vui lên vì Thiên Chúa là Vua. Hỡi địa cầu với muôn đảo biển sâu. Mây sương khói bao phủ ở quanh Ngài. Bệ ngai rồng và công minh chính trực, xin cất tiếng tung hô.

ĐK. Ngài là Vua, vinh quang khôn sánh. Ngài là Chúa xứng muôn danh dự. Nguyện dâng kính muôn lời tôn vinh (Ha-lê-lu-ia) và quyền năng sẽ luôn vĩnh hằng (Ha-le-lu-ia)
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7C Phục Sinh (Tv. 96) *- Thanh Nhàn.

ĐK. Chúa hiển trị và là Đấng tối cao trên toàn cõi đất.

1. Mừng vui địa cầu hân hoan ca hát, Chúa đã hiển trị vinh quang rạng ngời. Công minh chính trực là đá kê ngai, triều đại của Chúa vững chắc muôn đời.
Tiếp tục đọc

Người là Đấng Tối Cao (Tv. 96) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 7C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa hiển trị, Người là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất.

1. Chúa hiển trị địa cầu nào hãy hân hoan, hải đảo muôn ngàn hãy vui mừng lên. Công minh chính trực là nền kê ngai báu, Chúa hiển trị địa cầu nào hãy vui mừng.
Tiếp tục đọc

Chúa Đấng tối cao (Tv. 96) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 7C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
ĐK. Chúa hiển trị, Người là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất.

1. Chúa hiển trị địa cầu nào hãy hân hoan, hải đảo muôn ngàn nào mau mau hãy mừng vui. Công minh chính trực là nền kê ngai báu, Chúa đã hiển trị muôn loài mừng vui lên!
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7C Phục Sinh (Tv. 96) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Chúa hiển trị, Người là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất.

1 Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan, hải đảo muôn ngàn hãy mừng vui. Công minh chính trực là nền kê ngai báu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 96) *- Từ Duyên.

ĐK. Nào hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công tay Chúa đã làm.

1. Nào muôn dân nước mau hợp tiếng reo mừng. Hòa muôn tiếng ca cùng ca ngợi Danh Chúa. Tung hô vinh quang quyền phép nơi tay Ngài. Loan ơn Chúa Cứu Độ của Ngài khắp dương gian.
Tiếp tục đọc

Thánh Gioan Tông Đồ 27.12 (Tv. 96) *- Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng.

1. Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu nào hãy mừng vui, và vui lên hải đảo muôn ngàn. Mây u ám bao phủ chung quanh Ngài, bệ ngai rồng là công minh chính trực. Tiếp tục đọc

Lễ Giáng Sinh – Rạng Đông (Tv. 96) – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Hôm nay sự sáng chiếu ngời trên chúng ta. Và Chúa đã Giáng Sinh cho chúng ta.

1. Địa cầu ơi, hãy hân hoan vì Chúa hiển trị. Hải đảo ơi, hãy vui mừng vinh quang của Chúa. Này trời xanh hãy loan truyền công minh của Chúa. Khắp địa cầu được trông thấy vinh hiển của Ngài. Tiếp tục đọc

Lễ Giáng Sinh – Lễ Rạng Đông (Tv. 96) *- Vũ Đình Ân.

Thể hiện: Ca đoàn Thiên Thanh Xa Quê.
*
ĐK. Hôm nay chúng ta được ánh sáng bừng lên chiếu rọi, vì Chúa đã giáng trần cứu độ chúng ta.

1. Chúa là Vua hiển trị hỡi địa cầu hãy nhảy mừng lên. Mọi dân thấy vinh dự của Người. Người chính trực trời xanh tuyên bố thay.
Tiếp tục đọc

Thiên Chúa hiển trị (Tv. 96) *- Tường Ân.

ĐK. Thiên Chúa là Vua, là Đấng Tối Cao, là Đấng hiển trị trên toàn cõi đất.

1. Mặt đất nào hãy hân hoan vì Chúa là Đấng luôn hiển trị. Này muôn hải đảo khắp nơi hãy vui hát khen danh Người. Khói mây phủ vây bao quanh Chúa, ngai báu Người đặt bằng đức công bình.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 96) *- Hải Triều.

ĐK. Ngày hôm nay anh em sẽ biết Chúa đến cứu độ chúng ta. Ngày mai đây anh em sẽ thấy vinh quang của Người.

1. Mây u ám bao phủ quanh Người, bệ ngai rồng là công minh chính trực.
Tiếp tục đọc

Lễ Rạng Đông. 2 (Tv. 96) *- Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Hôm nay sự sáng chiếu dõi trên chúng ta, và Chúa đã giáng sinh cho chúng ta.

1. Chúa hiển trị, địa cầu hãy nhảy mừng. Hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui lên. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển Người.
Tiếp tục đọc

Lễ Rạng Đông. 1 (Tv. 96) *- Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Hôm nay sự sáng chiếu dõi trên chúng ta, và Chúa đã giáng sinh cho chúng ta.

1. Chúa hiển trị, địa cầu hãy nhảy mừng. Hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui lên. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Giáng Sinh (Tv. 96) *- Mi Giáng.

Lễ Giáng Sinh – Rạng Đông. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
Đáp. Hôm nay Chúa giáng sinh cho chúng ta.

1. Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu hãy nhảy mừng lên, vui đi nào ngàn muôn hải đảo. Mây u ám bao phủ quanh Người, bệ ngai rồng là công minh chính trực.
Tiếp tục đọc