Chúa Nhật 6 Phục Sinh (Tv. 97) *- Hải Triều

.Nhập Lễ.
*
ĐK. Hãy vui mừng loan báo cho mọi người được biết. Hãy bước đi rao truyền cho dân mọi miền tận cùng cõi đất. Rằng Chúa đã giải phóng, Chúa nay đã chuộc lấy. Hết các dân riêng Người những tôi trung Người. Al-le-lu-ia.

1. Tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Mừng vui lên reo hò đàn ca,
Tiếp tục đọc

Chúa công bố (Tv. 97) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 28C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
ĐK. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân, trước mặt chư dân.

1. Hát lên mừng một bài ca mới, vì những kỳ công Người đã tác thành. Người đã chiến thắng chính nhờ bàn tay uy dũng, nhờ cánh tay Người thật chí thánh chí tôn.
Tiếp tục đọc

Chúa cai quản chư dân (Tv. 97) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 33C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Chúa ngự đến cai quản chư dân trong đường chính trực.

1. Hãy ca mừng Chúa với tiếng đàn cầm, nhạc cụ rân ran hòa vang khúc nhạc dâng Chúa. Hãy thổi sáo lên hỡi ngàn dân, tù và rúc vang vang thật xa. Cất cao lời ca: chính Người là Vua.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Hãy reo mừng Chúa và đàn ca, nhạc cụ rân ran hãy hòa vang. Thổi sáo kèn lên cho tràn lan, ngợi mừng Danh Chúa là Đức Vua muôn đời.

ĐK. Chúa đã ngự đến cai trị chư dân theo đường công chính ôi Danh Người uy linh.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28C Thường Niên (Tv. 97) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Hát lên mừng Chúa một bài ca, một bài ca mới hỡi người ơi! Vì Chúa làm nên bao kỳ công, tay Người chí thánh chiến thắng trong uy hùng.

ĐK. Chúa đã biểu dương ơn cứu độ Người trước mặt chư dân. Lòng thương xót Chúa thật lớn lao ôi cao vời biết bao.
Tiếp tục đọc

Chúa ngự đến (Tv. 97) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 33C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Hãy tấu vang hạc cầm réo rắt ngợi mừng Thiên Chúa. Cùng hòa ca điệu nhạc thiết tha với âm hạc cầm. Kèn vang xa hòa giọng xen tù và, hòa tiếng ca kính Đức Chúa là vua.

ĐK. Chúa ngự đến Chúa xét xử trần gian. Người phán xét theo đức công minh của Người.
Tiếp tục đọc

Lễ Giáng Sinh (Ban Ngày) (Tv. 97) *– Thanh Lâm.

Lễ Giáng Sinh – Ban Ngày. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
Thể hiện: Thanh Tuyền.
*
ĐK. Khắp nơi nơi trên toàn cõi địa cầu. Đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

1. Bài ca mới hát ngợi khen Chúa Trời. Một bài ca chúc khen Ngài muôn đời. Vì Ngài đã tác tạo nhiều kỳ công. Tay hữu Ngài đã chiến thắng bao oai hùng. Tiếp tục đọc

Khắp nơi địa cầu (Tv. 97) *- La Thập Tự.

Lễ Ngày Giáng Sinh. (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.2005)
*
ĐK. Khắp cùng bờ cõi trái đất, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

1. Hãy ca mừng Thiên Chúa một bài ca mới, vì Ngài đã làm nên những điều huyền diệu. Cánh tay hữu của Ngài làm nên chiến thắng, cùng cánh tay uy linh thánh thiện của Ngài.

2. Trước tất cả dân Chúa Ngài chỉ cho thấy, sự nghiệp Ngài làm nên, ơn Ngài cứu độ. Chúa muôn đời nhân hậu và hằng trung tín. Lời hứa nơi cha ông yêu nhà Ít-ran.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Hãy mau đàn hát lên đi mừng vui kính Ngài, hòa khúc hạc cầm trổi, cất cao giọng ca. Kèn vang điệu réo rắt hòa chen tiếng ốc, dâng Chúa, vị quốc vương để tung hô Ngài.

Đáp. Đây Chúa ngự đến xét xử trần gian theo đường công chính.
Tiếp tục đọc

Lễ Ngày Giáng Sinh. 2 (Tv. 97) *- Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa chúng ta.

1. Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.
Tiếp tục đọc

Lễ Ngày Giáng Sinh. 1 (Tv. 97) *- Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa chúng ta.

1. Hãy tán dương Chúa một bài ca mới, vì Người làm nên bao việc kỳ diệu. Tay hữu của Người đã tạo chiến thắng cùng với cánh tay thánh thiện của Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28C Thường Niên (Tv. 97) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.

1. Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện những việc lạ lùng. Tay mặt Người đã đem lại toàn thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.
Tiếp tục đọc

Chúa ngự đến cai trị (97) *- Tường Ân.

ĐK. Chúa ngự đến cai trị chư dân theo lối đường, lối đường thẳng ngay.

1. Hãy ngợi khen Chúa đi bằng cây đàn cầm, với khúc nhạc thiết tha dịu êm. Kèn râm ran tù-và vang vang, tấu lên ở bên thánh điện Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa đã công bố Ơn Cứu Độ (Tv. 97) *- Tường Ân.

ĐK. Chúa đã công bố ơn Người cứu độ, Chúa đã công bố ơn Người cứu độ. Trước mặt trước mặt chư dân, trước mặt trước mặt muôn dân.

1. Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện muôn điều lạ lùng. Người chiến thắng bằng cánh tay thần thánh, Người chiến thắng nhờ cánh tay uy hùng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28C Thường Niên (Tv. 97) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Hát lên một khúc tân ca ngợi khen Chúa Trời. Vì Chúa đã tạo tác biết bao kỳ công. Nhờ tay thực uy dũng Ngài đã vinh thắng, vinh thắng nhờ cánh tay thánh thiện của Ngài.

Đáp. Chúa mạc khải đức công bình của Ngài trước mặt chư dân. Tiếp tục đọc

Lễ Giáng Sinh Ban Ngày (Tv. 97) *– Từ Duyên.

ĐK. Khắp cõi đất này hôm nay đã được thấy. Này ơn cứu độ của Chúa chúng ta.

1. Nào hãy hát mừng kính dâng Ngài bài ca mới. Vì Chúa đã làm nên bao việc luôn lẫy lừng. Ngài đã chiến thắng bởi sức mạnh tay Ngài. Và bởi cánh tay thần thánh của Ngài. Tiếp tục đọc

Lễ Giáng Sinh – Lễ Ngày (Tv. 97) *- Xuân Minh.

ĐK. Khắp nơi bờ cõi địa cầu nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa chúng ta.

1. Nào hãy hát mừng Thiên Chúa một bài ca mới. Vì Người đã làm muôn muôn việc ôi thật lạ lùng. Tay mặt của Người đã đem lại chiến thắng vinh quang. Cùng với cánh tay bao thánh thiện độ lượng của Người.
Tiếp tục đọc

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Tv. 97) *- Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện những việc thật diệu kỳ.

1. Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người tạo tác biết bao nhiêu là kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay uy dũng, nhờ cánh tay chí thánh của Người.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97) *- Hải Triều.

ĐK. Một trẻ thơ đã chào đời để cứu độ chúng ta. Một người con đã được ban cho nhân loại (i a). Người mang quyền bính trên vai với danh hiệu là Cố Vấn kỳ tài.

1. Cùng dâng lên bài ca mới nào reo mừng Thiên Chúa chúng ta. Bởi vì Chúa đã thực hiện ngàn muôn việc lạ lùng.
Tiếp tục đọc