– Thánh Vịnh 16 – Thánh Vịnh Đáp Ca.

Advertisement