– Thánh Vịnh 23 – Thánh Vịnh Đáp Ca.

Tiếp tục đọc

Advertisement

– Thánh Vịnh 45 – Thánh Vịnh Đáp Ca.