Magnificat (Lc. 1) * – Thanh Lâm.

Chúa Nhật 3B Mùa Vọng (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*

ĐK. Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, linh hồn tôi hát khen Danh Ngài.

1. Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa. Thần trí tôi hoan hỉ mãi trong Ngài. Vì Ngài đã đoái nhìn phận tôi tớ. Đến muôn đời họ khen tôi thật có phước. Tiếp tục đọc

Advertisement