– Album: Ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa – Vũ Đức Hiệp.

 

Chủ đề: Lòng Thương Xót Chúa

Hãy có lòng thương xót – Phạm Khánh Ngọc, Trọng Khoa, Hoàng Kim (Tải về)

Đến với lòng thương xót Chúa – Diệu Hiền (Tải về)
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Vũ Đức Hiệp (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Chúa giàu lòng xót thương – Vũ Đức Hiệp
Chuỗi lòng thương xót – Vũ Đức Hiệp
Đến với lòng thương xót Chúa – Vũ Đức Hiệp
Hãy có lòng thương xót – Vũ Đức Hiệp
Hãy loan truyền lòng thương xót – Vũ Đức Hiệp
Lòng thương xót của Chúa – Vũ Đức Hiệp
Maria Mẹ lòng thương xót – Vũ Đức Hiệp
Máu và Nước – Vũ Đức Hiệp
Tha thứ chữa lành – Vũ Đức Hiệp
Tin tưởng và phó thác – Vũ Đức Hiệp
Tình Chúa ôi vĩ đại – Vũ Đức Hiệp

Về bên lòng thương xót Chúa – Vũ Đức Hiệp