Tin mừng Phục Sinh 3 (Lc. 24) – Thái Nguyên.

Vọng Phục Sinh – Năm C. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Trung Đông (Tải về)
*
1. Vừa sáng tinh sương các bà viếng mộ Chúa. Nào ngờ đâu cửa mộ đã mở toang thi hài Thầy đâu còn. Nếu sứ thần không báo tin thì ngôi mồ trống đâu ai biết gì, đâu ai hiểu gì  bao nhiêu nỗi hoài nghi và mãi còn thao thức trong sầu bi.

ĐK. Đây Tin Mừng Phục Sinh đã sớm loan ra cho các tông đồ. Đây Chúa đã sống lại hiển vinh muôn đời như lời Người đã hứa. Ôi xiết bao mừng vui giữa cơn sầu than Tin Vui ngỡ ngàng. Đây Chúa đã khải hoàn mang ơn cứu thoát trao ban cho trần gian. Tiếp tục đọc

Advertisement

Tin Mừng Phục Sinh 1 (Mt. 28) – Thái Nguyên.

Đêm Vọng Phục Sinh – Năm A. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Duy Linh (Tải về)
*
ĐK. Đức Ki-tô đã sống lại thật rồi! Đức Ki-tô đã đánh tan tử thần. Nào hân hoan cùng ca lên Al-lê-lu-ia! Đức Ki-tô là tình yêu vinh thắng mang cho đời sự sống mới linh thiêng. Cất cao lên câu ngợi ca Al-lê-lu-ia.

1 Hãy loan báo tin mừng rằng Đức Ki-tô đã sống lại thật rồi Ngài là niềm vui ơn cứu độ rỗi, Chúa đã ra khỏi mồ rồi sự sống chiến thắng reo vui. Hãy cất bước lên đường dám sống cho một niềm tin dám chết cho một cuộc tình. Tin vào lòng thương xót Chúa con hiến thân sống cho tình yêu.
Tiếp tục đọc

Vọng Phục Sinh (2) (Tv. 15) – Thái Nguyên.

Thứ Bày Tuần Thánh (Sau bài đọc 2) (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Sr. Hoàng Oanh.
*
ĐK: Chúa ơi! xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Ngài.

1. Chúa ơi! Xin giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng: Ngài là Thiên Chúa của con. Ngài là gia nghiệp của con. Chính Ngài nắm giữ đời con. Tiếp tục đọc

Vọng Phục Sinh (1) (Tv. 32) – Thái Nguyên.

Thứ Bảy Tuần Thánh (Sau bài đọc 1) (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Kim Ngân
*
1. Vì Lời Chúa đó là Lời luôn chân chính. Ca tụng Ngài là việc của kẻ lòng ngay. Ngợi khen Chúa với cung đàn luôn réo rắt. Hãy ca mừng Ngài trong ngàn vạn tiếng cầm ca.

ĐK: Tình thương của Chúa chan chứa mãi luôn bền lâu tràn ngập khắp cả địa cầu. Tiếp tục đọc

Tình thương Chúa (Tv. 32) – Vũ Đình Ân.

Vọng Phục Sinh – Sau Bài đọc 1.
*
ĐK. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất.

1. Lời Chúa quả là thẳng ngay, việc Chúa làm đều đáng tin cậy, Chúa yêu chuộng điều công minh, tình thương Chúa chan hòa mặt đất.
Tiếp tục đọc

Nguồn ơn cứu độ (Is. 12) – Vũ Đình Ân.

Vọng Phục Sinh – Sau Bài đọc 5.
*
ĐK. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.

1. Thiên Chúa cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không khiếp sợ. Chúa là sức mạnh tôi, tôi ca mừng Người cứu độ tôi.
Tiếp tục đọc

Như nai rừng mong mỏi (Tv. 41) – Vũ Đình Ân.

Vọng Phục Sinh – Sau Bài đọc 7.
*
ĐK. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong, được gần Ngài lạy Chúa.

1. Linh hồn con khao khát, là Chúa Trời hằng sống, bao giờ con đến được vào bệ kiến tôn nhan.
Tiếp tục đọc

Nào cảm tạ (Tv. 117) – Viết Chung.

Thứ Bảy Tuần Thánh – Sai bài Thánh Thư.
*
ĐK. Nào cảm tạ Chúa Hal-le-lu-ia!

1. Nào cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình yêu thương. Muôn người ngàn phương cùng nhau lên tiếng. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình yêu thương.
Tiếp tục đọc

Hồn con khát Chúa (Tv. 41) *- Đinh Công Huỳnh.

Đáp ca 7 Thứ Bảy Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Như nai rừng đang khát, mong tìm về nguồn nước, hồn con khao khát Chúa Trời. Như nai rừng đang khát, ước mong tìm về nguồn nước, chính nơi nguồn suối trường sinh.

1. Linh hồn con khao khát Chúa Trời chính là lẽ sống. Còn chờ tới bao giờ bệ kiến trước tôn nhan Ngài.
Tiếp tục đọc

Hãy vui mừng -2 (Is. 12) *- Bùi Ninh.

Vọng Phục Sinh – bài 5 & Lễ Thánh Tâm B. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)(Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Lòng tôi tin rằng Chúa cứu độ đỡ nâng đời tôi. Tôi trông đợi hy vọng vào Chúa không hãi sợ chi. Vì tôi tin rằng Chúa chính là sức thiêng đời tôi. Vang câu ca dâng Chúa cứu tôi đậm đà trên môi.

ĐK. Hãy vui mừng hát ca. (Vì dân riêng chúng ta) sẽ múc nước tận suối ân thiêng từ trời tuôn rơi.
Tiếp tục đọc

Ca khen mừng Chúa. (Tv. 117) *- Đinh Công Huỳnh.

Đáp ca Bài Thánh Thư – Thứ Bảy Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!

1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Này Is-ra-el hãy nói lên rằng: Đến muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Tiếp tục đọc

Quả tim trong sạch. (Tv. 50) *- Đinh Công Huỳnh.

Đáp ca 7 – Thứ Bảy Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Ôi! Lạy Chúa xin tạo cho con quả tim trong sạch. Ôi! Lạy Chúa xin tạo cho con quả tim trong sạch.

1. Lạy Chúa! Xin tạo cho con một tấm lòng luôn được trong trắng. Đổi mới tinh thần cho con mỗi ngày biết sống sắt son chung thủy. Và xin đừng nỡ đuổi con cách xa nhan Ngài, xa tình yêu Chúa. Xin đừng cất khỏi lòng con Thần Linh của Chúa chính nguồn yêu thương.
Tiếp tục đọc

Lời trường sinh. (Tv. 18) *- Đinh Công Huỳnh.

Đáp ca 6 – Thứ Bảy Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Lạy Chúa! Chúa có lời ban sự sống đời đời. Lạy Chúa! Chúa có lời ban sự sống đời đời.

1. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn con. Thánh ý Ngài thật là vững chắc, cho những người dại nên khôn.
Tiếp tục đọc

Nguồn suối cứu độ. (Is. 12) *- Đinh Công Huỳnh.

Đáp ca 5 – Thứ Bảy Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng Cứu Độ. Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng Cứu Độ.

1. Người chính là Thiên Chúa luôn đỡ nâng, giải cứu tôi. Chúa là chính sức mạnh và là Đấng tôi ca ngợi. Chính Người đã cứu tôi thoát khỏi phong ba bão tố. Bạn nghèo hãy vui mừng múc nước nơi nguồn cứu độ.
Tiếp tục đọc

Chúa giải thoát con (Tv. 29) *- Đinh Công Huỳnh.

Đáp ca 4 – Thứ Bảy Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Lạy Chúa! Con ca tụng Chúa, vì Chúa đã giải thoát con.

1, Con xin tán dương Ngài lạy Chúa, vì đã thương cứu vớt. Không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Từ âm phủ Ngài đã giơ tay kéo con ra. Cứu con khi tưởng chừng bị chìm trong đáy mồ sâu.
Tiếp tục đọc

Uy linh Người cao cả (Xh. 15) *- Đinh Công Huỳnh.

Đáp ca 3 – Thứ Bảy Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Tôi sẽ ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả. Tôi sẽ ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả.

1. Tôi xin hát mừng Chúa là Đấng cao cả uy hùng: Kỵ binh và chiến mã Người xô xuống đại dương. Đấng tôi hằng ngợi ca Người là dũng lực của tôi, Người là Chúa tổ tiên toàn dân hát câu tán tụng.
Tiếp tục đọc

Tìm nương tựa Chúa (Tv. 15) *- Đinh Công Huỳnh.

Đáp ca 2 Thứ Bảy Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Lạy Chúa! Xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Ngài.

1. Chúa là phần gia nghiệp cho con an hưởng, là phần chén hồng ân dành cho con uống. Chính Ngài đã nắm giữ vận mạng con rồi, con chẳng hề nao núng khi có Ngài ở bên.
Tiếp tục đọc

Ân sủng của Chúa (Tv. 32) *- Đinh Công Huỳnh.

Đáp ca 1 Thứ Bảy Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Địa cầu đầy ân sủng Chúa. Địa cầu đầy ân sủng Ngài.

1. Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa chỉ yêu mọi điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa đất trời.
Tiếp tục đọc

Đêm Vọng Phục Sinh – Sau Bài Thánh Thư (Tv. 117) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.1 Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Is-ra-el, hãy xướng lên: “Đức từ bi của Người muôn thuở”.

1. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Is-ra-el, hãy xướng lên: “Đức từ bi của Người muôn thuở”.
Tiếp tục đọc

Đêm Vọng Phục Sinh – Sau Bài đọc 7 (Tv. 50) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch.

1. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con.
Tiếp tục đọc