Giêsu người bạn tín trung – Lm. Xuân Hy Vọng.

1.
Bao đêm chơi vơi con rong chơi xa tắp ngàn phương. Tìm đâu ra Ngài, người bạn con hằng thương mến. Tha hương muôn nơi, khắp nẻo trung khơi dòng đời nổi trôi. Ngài luôn bên con mà lòng con xa rời thánh ân.
ĐK:
Giê-su người bạn tín trung, hằng xoa dịu nỗi đau muôn người. Giê-su san sẻ, sớt chia lòng thương nhân thế. Ngài chịu chết cho con với tình yêu không bờ không bến. Ngài đưa con về, về với phúc vinh quê trời. Tiếp tục đọc