Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam – Lm. Xuân Hy Vọng.

ĐK:
Ôi Mẹ La Vang! Ôi Mẹ Việt Nam! Xin đoái thương đến chúng con lầm than, giữa chốn trần gian, ba đào nguy biến. Xin Mẹ ủi an đoàn con trong nỗi nguy nan, chứa chan ân tình, lòng con trọn mãi hy sinh.
1.
Cùng nhau tiến bước về bên Mẹ La Vang, cỏ cây chen lá giữa linh địa cao sang. Có Mẹ cùng con dâng Chúa muôn vinh quang. Sánh bước kề vai Mẹ đoái thương con hoài. Lời Mẹ năm xưa hồn con mãi khắc ghi, trần gian phôi pha, lòng này vẫn thiết tha, kiên tâm vững tin, ngợi khen tình Chúa bao la. Tiếp tục đọc