Trở về bên Chúa – Xuân Hy Vọng.

ĐK: Chúa hỡi, lắng nghe con van nài! Chúa hỡi, thương đến con lạc loài. Xa rời lòng xót thương vô biên, trìu mến! Sám hối ăn năn con trở về, bao dung đoái trông con ê chề, dắt con qua kiếp sống đam mê.

1. Đời con lầm lỡ, đời con tội lỗi, Chúa vẫn thương con hoài. Trông mong con từng ngày trở về, nương tựa bên lòng Chúa xót thương, là nguồn suối mạch trường sinh. Tiếp tục đọc