Yêu như Giêsu 2 – Lm. Xuân Hy Vọng.

1.
Yêu trao ban chia san, cùng đỡ nâng vượt qua nguy nan.
Yêu kết nên thời gian, nhịp chân chung lối lên đàng hân hoan.
Tình yêu đôi ta thiết tha như lời ca.
Thiên Chúa se duyên, một lòng mãi mắt son.
2.
Yêu không ngơi hy sinh, lòng hiến trao chẳng mong quang vinh.
Yêu sánh đôi cùng nhau nhìn về muôn lối không ngại xa xôi.
Bồ câu anh ơi, thướt tha luôn dịu vời!
Đông đã qua rồi, mùa xuân đang đón mời. Tiếp tục đọc

Yêu như Giêsu 2 – Lm. Xuân Hy Vọng.

Thể hiện: Diệu Hiền & Gia Ân  (Download)

1.
Yêu trao ban chia san, cùng đỡ nâng vượt qua nguy nan. Yêu kết nên thời gian, nhịp chân chung lối lên đàng hân hoan. Tình yêu đôi ta thiết tha như lời ca. Thiên Chúa se duyên, một lòng mãi sắt son.
Đk.
Nguyện xin tình yêu Giêsu, tuôn đổ muôn phước lành, xây đắp hạnh phúc này, mộng đẹp cho lứa đôi. Với tình yêu hy sinh, dâng hiến trót cuộc đời, như Giêsu chẳng ngại chết thay người mình yêu. Tiếp tục đọc