Mẫu tự A. – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Abba Cha ơi – Duy Linh
Abba Cha ơi – Hải Triều
Abba Cha ơi – Hoàng Phúc
Abba Cha ơi – Huyền Linh
Abba! Lạy Cha – Khúc Tiên
Abba! Lạy Cha – Nguyên Hữu
Adam con ở đâu – Hoàng Phương (Thánh ca Tin Mừng)
Adam-Eva – Mai Nguyên Vũ
Adeste Fideles – Hoài Chiên (lời Việt)
Amen – Danish
Amen/1 – Kim Loan (Alleluia)
Amen/2 – Kim Loan (Alleluia)
Anê Lê Thị Thành – Mai Nguyên Vũ 
Ave Maria – Ái Diệu Vy Linh (Đức Mẹ)
Ave Maria – Gounod
Ave Maria – Khuyết danh
Ave Maria – Franz Schubert
Ave Maria – Hải Nguyễn 
Ave Maria – Hải Triều (Đức Mẹ)
Ave Maria – Hạt Cát (lời Việt)
Ave Maria – Hoàng Diệp 
Ave Maria – Hồng Việt
Ave Maria – Huyền Linh 
Ave Maria – KDao (Đức Mẹ) (2017)
Ave Maria – Kim Long
Ave Maria – Liên Bình Định
Ave Maria – Mỹ Sơn
Ave Maria – Ngọc Kôn
Ave Maria – Thành Tâm 
Ave Maria – Xuân Hải (Đức Mẹ)
Ave Maria con chào Mẹ – Huyền Linh
Ave Maria con dâng lời – Huyền Linh   
Ave Maria chung khúc – Hải Linh (Hợp xướng)
Ave Maria dâng lời cảm tạ – Liên Bình Đinh (thơ Hàn Mặc Tử)
Ave Maria dâng lời cảm tạ 2 – Liên Bình Đinh (thơ Hàn Mặc Tử)
Ave Maria de Fatima
Ave Maria de Fatima – Chính Tâm
Ave Maria đoạn II – Hải Linh
Ave Maria đoạn III – Hải Linh (Hợp xướng)
Ave Maria đoạn IV – Hải Linh (Hợp xướng) 
Ave Maria đoạn V – Hải Linh (Hợp xướng) 
Ave Maria đoạn VI – Hải Linh (Hợp xướng)
Ave Maria kính dâng Mẹ thương – Hải Vân
Ave Maria Stella – Hoàng Đức
Ave Maria tên dịu êm – Trường Luân
Ave Maria trăng từ bi – Nguyễn Duy
Ave Maris Stella – Hoài Đức 
*
*
À ơi Giáng Sinh – Khánh Nguyên (Mùa Giáng Sinh)
*
Ai ăn thịt
Ai ăn thịt Ta – Kim Long
Ai ẩn mình nơi Chúa – Kim Long
Ai cao trọng – Hải Ánh
Ai có thể – Hoàng Luật
Ai cho con – Vũ Đình Ân
Ai cho em – Nguyên Kha
Ai cho hồn con – Kim Long 
Ai cho tôi đôi cánh (Tv 54) – Nguyên Kha

Ai cho ta ăn – Nguyễn Văn Trinh
Ai dẫn đường – Nguyên Phong
Ai đang đi kiếm – Hải Triều (Chủ đề)
Ai đây sẽ đến – La Thập Tự
Ai đi đường ngay (Tv. 49) – Viễn Xứ
Ai đi đường ngay thẳng (Tv. 49) – Hải Nguyễn
Ai đi gieo giống (Tv 125) – Lữ Hành
Ai đi về đâu – Nguyễn Khắc Tuần
Ai được cư ngụ (3 bè) – Kim Long
Ai được cư ngụ (Tv. 14) – La Thập Tự
Ai được cư ngụ (Tv. 14) – Mi Giáng
Ai được cư ngụ (Tv. 14) – Viễn Xứ
Ai được cứu rỗi – Đinh Công Huỳnh
Ai được lên núi Chúa? (Tv 24) – Nguyên Kha
Ai được lên núi Chúa (Tv. 23) – Vũ Đình Ân (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ai được lên núi Thánh (Tv 15) – Nguyên Kha 
Ai được lên núi Thánh – Trinh Vĩnh Thành (Thánh vịnh – Đáp ca) (2019)
Ai được trèo lên (Tv. 14) – Vũ Đình Ân (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ai được vào – Mi Trầm
Ai được vào – Viết Chung
Ai được vào Thánh cung (Tv 24) – Nguyên Kha
Ai gánh nặng – Viễn Xứ
Ai hay tự hào – Huỳnh Minh Kỳ
Ai hiểu lòng Mẹ – Viết Chung
Ai kiếm tìm – Viết Chung
Ai kính sợ (Lễ Thánh gia) – Viết Chung
Ai kính sợ Chúa (Tv. 127) – Thành Tâm
Ai khát hãy đến
Ai khôn ai dại – Trầm Thiên Thu
Ai không bỏ mình – Phạm Liên Hùng (CN.HL) 
Ai không có tội – Nguyễn Mộng Huỳnh (Thánh ca Tin Mừng)
Ai là anh em – Thiên Duyên 
Ai là anh em của tôi – Nguyễn Mộng Huỳnh (Thánh ca Tin Mừng)
Ai là ạnh em tôi? – Hoàng Kim Tốt
Ai là anh em tôi? – Nguyễn Văn Tuyên 
Ai là anh em tôi? – Từ Duyên & Phương Anh 
Ai là anh em tôi – Trương Thế Bạch (Thánh ca Tin Mừng)
Ai là mẹ Ta – Thanh Bình 
Ai là người sạch tội – Nguyễn Hùng Cường (Thánh ca Tin Mừng)
Ai làm lớn phải phục vụ – Trương Thế Bạch
Ai lên núi Chúa – Hùng Lân
Ai lên núi Thánh (Tv. 23) – Mai Nguyên Vũ
Ai lên nhà Chúa – Vũ Đình Ân
Ai liều mạng sống – Kim Long 
Ai lớn nhất – Thiên Duyên (Thánh ca Tin Mừng) (2019)
Ai mong Chúa (Tv. 146) – Từ Duyên
Ai mong tìm Chúa – Hoàng Khánh & Kim Long
Ai mong sống đời đời – La Thập Tự
Ai mong tìm Chúa – Hoàng Khánh & Kim Long
Ai muốn làm người lớn nhất – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ai muốn làm to – Hải Triều (Chủ đề)
Ai muốn theo Ta – Ân Duy
Ai muốn theo Ta – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ
Ai muốn theo Ta – Fa Thăng
Ai muốn theo Ta – Kim Long
Ai muốn theo Ta – Nguyễn Chánh
Ai muốn theo Ta – Nguyễn Duy 
Ai muốn theo Ta – Trịnh Vĩnh Thành (Thánh ca Tin Mừng) (2019)
Ai muốn theo Thầy – Trần Thế
Ai nâng lên sẽ bị hạ xuống – Trương Thế Bạch (Thánh ca Tin Mừng)
Ai nghe Lời Chúa – Mi Trầm
Ai nghẹn ngào – Viết Chung
Ai người có hiếu – Thái Nguyên
Ai nhìn lên Thiên Chúa
Ai nhìn lên Chúa – Hải Triều
Ai phục vụ Thầy – Nguyễn Chánh
Ai ra đi – Thế Thông
Ai ra đi – Viết Chung
Ai rước Chúa – Hải Triều
Ai rước Chúa – Hải Triều (hòa âm Liên Bình Định)
Ai sạch tội – Huy Hoàng
Ai sẽ cho con – Kim Long
Ai sẽ được cư ngụ (Tv. 14) – Mi Giáng
Ai sẽ được lên – Kim Long
Ai sẽ được vào (Tv. 14) – Trần Hòa Yên
Ai sẽ làm – Mai Thiên
Ai sẽ nói – Kim Loan (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ai sẽ vào – Phạm Liên Hùng
Ai tách tôi – Mi Trầm
Ai tin – Nguyễn Văn Hòa
Ai tin sẽ được sống – Đinh Công Huỳnh
Ai tin vào Thầy
Ai tuyên xưng Ta – Kim Long
Ai theo Ngài – La Thập Tự
Ai thương – Lữ Hành
Ai trông cậy – Viết Chung
Ai trông tìm Chúa – Kim Long
Ai vào nhà Chúa – Kim Long
Ai vào nhà Chúa (Tv. 14) – Vũ Đình Ân
Ai vào nơi Cung Thánh – Kim Long
Ai vất vả – Hải Triều 
Ai vui thú (Tv. 01) – Hải Triều (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ai yêu mến Thầy – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ (Thánh ca Tin Mừng)
Ai yêu mến Thầy – Hải Nguyễn (Thánh ca Tin Mừng)
Ai yêu mến Thầy – La Thập Tự
Ai yêu mến Thầy – Mi Trầm
Ai yêu mến Thầy – Phạm Liên Hùng 
Ai yêu mến Thầy – Thanh Lâm (Tuần Thánh)
Ai yêu mến Thầy – Viết Chung
Ai yêu mến Thầy – Vũ Đình Ân (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
_______________________
*
Alleluia – G.F.Handel 
Alleluia (Tv. 117) – Hải Triều (Thánh vịnh – Đáp ca)
Alleluia – Kim Long
Alleluia 1 – Mi Trầm
Alleluia 2 – Mi Trầm
Alleluia 3 – Mi Trầm
Alleluia 4 – Mi Trầm
Alleluia – Nam Sơn
Alleluia – Ngọc Hân
Alleluia – Ngọc Linh
Alleluia – Nguyễn Văn Hiến
Alleluia – Phanxicô
Alleluia – Thái Nguyên
Alleluia – Trần Minh Hứa
Alleluia – Vũ Đình Ân (Alleluia) 
*
Alleluia/3PS – Xuân Hy Vọng (Alleluia)
Alleluia/5PS – Xuân Hy Vọng (Alleluia)
Alleluia/6PS – Xuân Hy Vọng (Alleluia)
Alleluia/7PS – Xuân Hy Vọng (Alleluia) 
Alleluia/13TN – Xuân Hy Vọng (Alleluia)
Alleluia/14TN – Xuân Hy Vọng (Alleluia)
Alleluia/15TN – Xuân Hy Vọng (Alleluia)
Alleluia/16TN – Xuân Hy Vọng (Alleluia)
Alleluia/17TN – Xuân Hy Vọng (Alleluia)
Alleluia/18TN – Xuân Hy Vọng (Alleluia)
Alleluia/19TN – Xuân Hy Vọng (Alleluia)
Alleluia/20TN – Xuân Hy Vọng (Alleluia)
Alleluia/21TN – Xuân Hy Vọng (Alleluia)
Alleluia/Chúa Ba Ngôi/C – Xuân Hy Vọng (Alleluia)
Alleluia/Chúa Thánh Thần/C – Xuân Hy Vọng (Alleluia)
Alleluia/Thánh Tâm/C – Xuân Hy Vọng (Alleluia)
Alleluia/Mình Máu Thánh/C – Xuân Hy Vọng (Alleluia)
Alleluia/Chúa Lên Trời/C – Xuân Hy Vọng (Alleluia)
Alleluia/Hôn phối – Xuân Hy Vọng (Alleluia)
*
Alleluia! Alleluia! – Giang Tâm (lời Việt)
Alleluia! Alleluia! – Thái Nguyên
Alleluia Amen – Liên Bình Định
Alleluia (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông
Alleluia (Bộ lễ Cầu hồn) – Thế Thông (Viết đệm đàn Cao Thanh Hoàng)
Alleluia Câu xướng toàn tập ABC – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Alleluia Cầu hồn – Ninh Doãn Hùng
Alleluia Con xin lắng nghe – Viết Chung
Alleluia Chúa chiến thắng – Phạm Liên Hùng (MPS) 
Alleluia Chúa đã lên trời – Thanh Lâm (Mùa Phục Sinh)
Alleluia Chúa đã sống lại – Hiền Hòa
Alleluia Chúa đã sống lại – Phạm Liên Hùng (MPS)
Alleluia Chúa đã sống lại – Thế Thông
Alleluia Chúa Nhật Phục Sinh – Thái Nguyên
Alleluia (Chúa Nhật Phục Sinh C) – Vinam
Alleluia Chúa Sống Lại – Ngọc Linh
Alleluia Chúc tụng Chúa – Thế Thông
Alleluia đêm vọng Phục Sinh – Nguyễn Ngọc Hạnh
Alleluia Giáng Sinh – Hải Nguyễn
Alleluia hát lên người ơi – Thành Tâm & Trần Sĩ Tín
Alleluia Hôn phối – Đinh Công Huỳnh
Alleluia Hôn phối – Liên Bình Định
Alleluia Hôn phối – Ninh Doãn Hùng
Alleluia Hôn phối – Thiên Lý
Alleluia Lễ Các Thánh Tử đạo – Đỗ Vy Hạ & Phạm Đức Huyến
Alleluia Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Cao Thanh Hoàng
Alleluia Lễ Cầu hồn – Ninh Doãn Hùng
Alleluia Lễ cưới – Khuyết danh
Alleluia Lễ Chúa Ba Ngôi
Alleluia Lễ đêm Giáng Sinh – Ngọc Cẩn
Alleluia Lễ Đức Mẹ Lên Trời – Ninh Doãn Hùng
Alleluia Lễ Giáng Sinh – Nguyễn Hùng Cường
Alleluia (Lễ giao thừa) – Martino
Alleluia Lễ Hiện Xuống – Hoàng Kim
Alleluia Lễ Hiện Xuống – Thiên Lý
Alleluia Lễ Hôn phối – Đỗ Vy Hạ
Alleluia Lễ Hôn phối – Viễn Xứ
Alleluia (Lễ Mồng 1) – Thiên Lý
Alleluia (Lễ Mồng 1) – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Alleluia Lễ Phục Sinh – Ninh Doãn Hùng 
Alleluia Lễ Thánh Tâm/C – Thiên Duyên (Alleluia)(2019)
Alleluia Lễ Thăng Thiên – Hoàng Kim
Alleluia (Lễ Truyền Thống) – Hải Nguyễn
Alleluia Một Tin mừng – Viết Chung
Alleluia I Mùa Vọng (Tv. 84) – Cao Huy Hoàng
Alleluia II Mùa Vọng – Cao Huy Hoàng
Alleluia Mừng Chúa khải hoàn – Dominic
Alleluia (Nào đoàn con Chúa) – lời Việt Giang Tâm
Alleluia Nếu ai yêu Thầy – Thế Thông
Alleluia (4 lần) Ngày 25 Giáng Sinh – Vũ Lương Thiên Phúc
Alleluia (8 lần) Ngày 25 Giáng Sinh – Vũ Lương Thiên Phúc
Alleluia Ngày thánh – Viết Chung
Alleluia Ngôi Hai ra đời – Tri Văn Vinh
Alleluia Phúc đức thay – Thế Thông
Alleluia Phục sinh – Hồng Bính
Alleluia Phục Sinh (A+B+C) – Từ Duyên
Alleluia Phục Sinh – Thiên Lý
Alleluia Phục Sinh – Vũ Lương Thiên Phúc
Alleluia sau Giáng sinh – Cao Huy Hoàng
Alleluia thành hôn – Hải Nguyễn
Alleluia Thiên Chúa luôn ở cùng – Ninh Doãn Hùng
Alleluia Trước Phúc Âm Tết (A+B+C) – Từ Duyên
Alleluia (4 lần) Vẫn trọn tình thương – Vũ Lương Thiên Phúc
Alleluia (8 lần) Vẫn trọn tình thương – Vũ Lương Thiên Phúc
Alleluia Vọng 1 – Cao Huy Hoàng
Alleluia Vọng 2 – Cao Huy Hoàng
Alleluia Vượt Qua – Ngọc Linh
Alleluia! Xin ngự đến
*
_____________________
*
An bình Chúa thương – Vũ Đình Ân (Mùa Giáng Sinh)
An bình ra đi – Hải Nguyễn
An bình ra đi – Lữ Hành
An bình ra đi – Trầm Thiên Thu
Anna – Viết Chung
Anphong ca – Viết Chung
Anrê Kim Thông – Huỳnh Minh Kỳ
Anrê Phú Yên – Nguyễn Duy
Anrê Phú Yên – Thiên Ân
Anrê Phú Yên – Trầm Hương
Anrê Phú Yên – Trương Đình Hiển
*
_________________
*
Anh em hãy chịu đựng – Nguyễn Chánh
Anh em hãy đi – Duy Tân
Anh em hãy đi (Tv. 116) – Thành Tâm 
Anh em hãy ra đi – Duy Tân (Kết lễ)
Anh em hãy vui luôn – Xuân Thảo
Anh em hãy vui mừng
Anh em họp đoàn – Giang Tâm
Anh em là muối và ánh sáng – Truyền Giáo
Anh em sống chung một nhà – Kim Long
Anh hùng Tử đạo – Hồ Khanh Minh Hương
Anh hùng Tử đạo Việt Nam – Nguyên Kha 
Anh hùng Tử đạo Việt Nam – Nguyễn Văn Thư (Các Thánh)
Anh hùng Tử đạo Việt Nam – Từ Duyên
Anh hùng Tử đạo Việt Nam – Vũ Đình Trác
Anh hùng Việt Nam – Hạ Đăng
Anh hùng Việt Nam – Kim Long
Anh hùng Việt Nam (4 bè) – Kim Long
Anh mù Bartimê – Tri Văn Vinh
Anh với tôi – Hải Triều (Chủ đề)
*
______________________
*
Ánh ban mai – Viết Chung
Ánh huy hoàng rực rỡ – Tiến Linh
Ánh lung linh – Trầm Thiên Thu
Ánh lửa Phục sinh – Thiên Hương
Ánh lửa thiêng – Vũ Quang Minh
Ánh mắt – Hồng Bính
Ánh mắt của Chúa – Mi Trầm
Ánh mắt Chúa – Duy Linh
Ánh mắt Chúa – Trần Kim Lan
Ánh mắt Chúa nhìn – Cung Thương
Ánh mắt Chúa nhìn – Hải Triều (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ánh mắt Chúa trong đời – Văn Chi
Ánh mắt Giêsu – Phạm Ngọc Hiến
Ánh mắt Mẹ nhân từ – Đinh Công Huỳnh
Ánh mắt Ngài yêu thương – Nguyên Hòa
Ánh mắt nhân từ (Tv. 6) – Vinam
Ánh mắt tình yêu – Từ Duyên & Thanh Thanh
Ánh mắt xót thương – Đinh Công Huỳnh
Ánh mắt xót thương – Thế Thông (thơ Từ Linh) 
Ánh mắt yêu thương – Trương Thế Bạch (Mùa Chay)
Ánh mắt yêu thương – Văn Chi
Ánh nến hiệp nhất – Đinh Công Huỳnh
Ánh nến Phục Sinh – Thiên Duy
Ánh nến sáng ngời – Kim Long
Ánh sáng Bêlem – Nguyễn Chánh
Ánh sáng Bêlem – Thái Nguyên
Ánh sáng bừng lên – Hải Triều (Mùa Giáng Sinh)
Ánh sáng bừng lên – Kim Long
Ánh sáng bừng lên – Viết Chung
Ánh sáng của Ngài – Ý Vũ
Ánh sáng cứu độ – Viết Chung
Ánh sáng cứu rỗi – Cao Huy Hoàng
Ánh sáng Chúa (Tv. 26) – Mai Nguyên Vũ
Ánh sáng Chúa – Mi Trầm
Ánh sáng Chúa – Trầm Thiên Thu
Ánh sáng đến – Phương Anh
Ánh sáng đời con – Đinh Công Huỳnh
Ánh sáng Đức Tin – Hải Triều (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ánh sáng Lời Chúa – Thiên Ân 
Ánh sáng niềm tin – Têrêsa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ánh sáng niềm tin – Văn Chi
Ánh sáng ngàn thu – Trầm Thiên Thu 
Ánh sáng Phục Sinh – Kim Loan (Mùa Phục Sinh)
Ánh sáng Phục Sinh – Lutha
Ánh sáng Phục Sinh – Phanxicô
Ánh sáng rực rỡ – Viết Chung
Ánh sáng tình Chúa – Trần Công Danh
Ánh sáng tình yêu – Sơn Dương
Ánh sáng thật – Kim Long
Ánh sáng Thượng Đế – Viết Chung 
Ánh sáng và bóng tối – Giuse BCD (Thể loại Thánh ca Phụng vụ khác)
Ánh sáng và bóng tối – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ánh sáng và muối men
Ánh sáng và ơn cứu độ – Khổng Vĩnh Thành
Ánh sáng và nguồn sống – Viết Chung
Ánh sáng vinh quang – Ngọc Linh
Ánh sao Bêlem – Đinh Công Huỳnh
Ánh sao lạ – Trầm Thiên Thu
Ánh Sao Mai – Anh Kha
Ánh sao phương Đông – Khuyết danh
Ánh sao rạng ngời – Phan Hùng
Ánh sao Thiên đình – Nguyên Long
Ánh sao trời Đông – Dominic
Ánh sao trời Đông – Tri Văn Vinh
Ánh sao trời Đông (Thánh Phanxicô Xaviê) – Phanxicô
Ánh sao vào đời – Phanxicô
Ánh sao vui – Khuyết danh
Ánh sao xưa – Trần Hùng Dũng
Ánh tình yêu – Nguyễn Duy
Ánh tôn nhan – Viết Chung
Ánh trăng diệu huyền – Đinh Công Huỳnh
Ánh xuân hồng – Kim Long
Ánh xuân hồng 2 – Kim Long
Ánh xuân hồng – Nguyễn Duy
*
Áo mới – Viết Chung
Áo mới cho con – Duy Linh
Áo trắng thầm lặng – Hà Xuân Huy
*
Ăn cùng Tấm Bánh – Nguyễn Hùng Cường
Ăn cùng tấm Bánh uống cùng chén Thánh – Nguyễn Hùng Cường
Ăn năn – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Ăn năn – Lê Đăng Ngôn
Ăn năn sám hối – Trần Thế
Ăn năn tội – Hải Linh & Thế Kiên 
Ăn năn tội mình – Thái Nguyên (Thánh ca Tin Mừng)
*
Âm thầm – Ý Vũ
Ấm tan sương trời – Hải Triều (Chủ đề)
*
Ân huệ Chúa – Hoàng Luật
Ân huệ Chúa ban – Kim Long
Ân huệ tình yêu – Ân Đức
Ân khúc – Trầm Thiên Thu 
Ân lộc Chúa ban (Tv. 32) – Giuse BCD (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ân lộc Đêm Thánh – Trương Thế Bạch
Ân nghĩa Chúa – Viết Chung
Ân nghĩa Ngài (Tv. 88) – Vũ Đình Ân (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ân sâu nghĩa đầy – Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly
Ân sủng ban cho Mẹ – Kim Long
Ân sủng Chúa (Tv. 32) – Mi Giáng
Ân sủng Chúa (Tv. 32) – Vũ Đình Ân (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ân sủng Mẹ lãnh nhận – Kim Long
Ân tình – Ý Vũ 
Ân tình bao la – Têrêsa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ân tình cảm tạ – Đào Trung
Ân tình Cha – Hoàng Thị Hảo
Ân tình Chúa – Kim Long
Ân tình Chúa – Ninh Doãn Hùng
Ân tình Chúa – Nguyễn Duy
Ân tình Chúa – Viễn Xứ
Ân tình Chúa thiên thu – Viết Chung
Ân tình chung kết ân tình – Nguyễn Duy
Ân tình Đêm Thánh – Ngọc Linh
Ân tình chung kết ân tình – Nguyễn Duy
Ân tình Giáng Sinh – Trầm Thiên Thu
Ân tình không phôi pha – Cao Minh Thắng
Ân tình mẹ cha – Đinh Công Huỳnh
Ân tình mẹ cha – Giang Ân
Ân tình miên man – Trầm Thiên Thu
Ân tình muôn thuở – Thế Thông
Ân tình Người (Tv 103) – Nguyên Kha
Ân tình thánh – Hương Đan
Ân tình thánh (3 bè) – Hương Đan (hòa âm NNT)
Ân tình thiên thu – Viết Chung
Ân tình trăm năm – Ninh Doãn Hùng
Âu yến tình Cha – Nguyên Phong
*
Ẩn náu bên Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh
Ẩn thân vào nhà Chúa – Vũ Đình Ân
*

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s