*Nhạc sĩ Hồng Bính – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Alleluia Phục Sinh (Alleluia)
Ánh mắt (Tuần Thánh)

B.

*
Biết ơn thầy cô (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Bóng trăng tròn tròn (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Thiên Lý – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM A)

*
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71) 
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)
Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88)
Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)
Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Bùi Ninh (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

MÙA VỌNG – THÁNH VỊNH ĐÁP CA.

*
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A (Tv. 121)
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A (Tv. 71)
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng A (Tv. 145)
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng A (Tv. 23)
*
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng B (Tv. 79)
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng B (Tv. 84)
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng B
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng B (Tv. 88)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trương Thế Bạch – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH CA TIN MỪNG.

*
Chúa Nhật 25/A Thường niên (Mt, 1-19)
Chúa Nhật 31/A Thường niên (Mt 23, 1-12)

A.

*
Ai hiểu được tình Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ai là anh em tôi (Lc 10,25-37) (Thánh ca Tin Mừng) (15 TN/C)

Ai làm lớn phải phục vụ (Thánh ca Tin Mừng)
Ai nâng lên sẽ bị hạ xuống (Thánh ca Tin Mừng) (22 TN/C)
Ánh mắt yêu thương (Mùa Chay)
Ân lộc Đêm Thánh (Mùa Giáng Sinh) Tiếp tục đọc

*Cầu Hồn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A. 

*
Ai cũng biết – Huy Hoàng
Ai sẽ làm – Mai Thiên
Alpha – Omega – Tín Vy 
Alleluia Cầu hồn – Ninh Doãn Hùng
An bình ra đi – Hải Nguyễn
An bình ra đi – Trầm Thiên Thu
Ánh sáng ngàn thu – Mỹ Sơn
Ánh sáng ngàn thu – Trầm Thiên Thu Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Thái Nguyên (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ai người có hiểu (Đức Mẹ)
Alleluia Alleluia (Alleluia)
Ánh sáng Belem (Mùa Giáng Sinh) 
Ánh sáng Belem (Hợp xướng)
Ăn năn tội mình (Thánh ca Tin Mừng) – CN 3C MC
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trầm Hương (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Anrê Phú Yên (Các Thánh)

B.

*
Bài ca chúc tụng (Nhập lễ)
Bài ca dâng hiến – (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca dâng hiến (Tận hiến)
Bài ca dâng hiến (Thánh nhạc không lời) + Dao Kim
Bài ca lòng nhân hậu (Cầu hồn)
Bộ Lễ Truyền Tin (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Bữa tiệc cánh chung (Cầu hồn)
Bước chân người hái lộc (Mùa Giáng Sinh) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hoài Bắc (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
An tâm cất bước (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ánh mắt Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ánh sáng Tin Mừng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ánh xuân (Xuân)
Ân sủng tín thác (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ân sủng tuyệt vời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ân tình Thập giá (Mùa Chay)

B.

Bài ca hạt giống (Các Thánh)
Bài ca tôn vinh (Chúa Ba Ngôi)
Bên sống Babylon (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bình an của Chúa (Cầu Hồn)
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hoàng Đan – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

.
* Ai yêu mến Thầy (Thánh ca Tin Mừng)

C.

.
* Cha Giuse (Các Thánh)
Chiều bên Mẹ La Vang (Ngợi ca Đức Mẹ)
* Chúa chạnh lòng thương (Thánh ca Tin Mừng)
* Chúa gọi con (Tận hiến)
* Chúc tụng và tôn vinh (Nhập lễ)
* Chuyện mười cô trinh nữ (Thánh ca Tin Mừng) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hạ My (Phương Nhạc) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

B.

.
* Bài ca người mẹ (Cha Mẹ)

C.

.
Câu hát tạ ơn (Thánh ca Tạ Ơn)
* Cây nho thật (Thánh ca Tin Mừng)
Con lấy chồng (Nhạc cưới)
.
* Chúa đã chọn con (Tận hiến)
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trinh (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ai cho ta ăn (Thánh ca Tin Mừng)

C.

*
Ca nhập lễ 2 (Nhập lễ)
Ca nhập lễ 4 (Nhập lễ)
Ca nhập lễ 9 (Nhập lễ)
Ca nhập lễ 11 (Nhập lễ)
Cảm tạ 2 (Ca nguyện – Hiệp lễ) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Giang Ân – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

A.

*
Ân tình mẹ cha (Cha Mẹ)

B.

*
Bài Tango Noel (Nhạc Noel)
Bánh thơm rượu nồng (Dâng lễ)
* Bao la tình Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bên đời lãng du (Thánh ca Vào đời) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Tuấn Kim – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*

A.

*
Ân tình Mẹ TàPao (Ngợi ca Đức Mẹ)

C.

*
Con yêu Mẹ TàPao (Ngợi Ca Đức Mẹ)
Chạy đến Mẹ TàPao (Ngợi Ca Đức Mẹ)
Chúa ở khắp nơi /Tv. 139 (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Bạch Vân (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

B.

*
Ba Vua tìm Chúa (Mùa Giáng Sinh)
Bài ca Magnificat (Đức Mẹ)
Bao năm lãng quên (Mùa Chay)
Bé ngoan (Thiếu nhi)
Biết bắt đầu lại (Mùa Chay)
Bước vào nhà Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bước vào nhà Chúa (Nhập lễ)
Bước vào nhà Chúa (Tận hiến) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Cao Huy Hoàng – Thư viện Thánh ca (Pdf.).

A.

*
Alleluia sau Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Alleluia vọng 1 (Mùa Vong)
Alleluia vọng 2 (Mùa Vọng)
Ánh sáng cứu rỗi (Mùa Giáng Sinh)

B.

*
Bạn ơi vui lên (Hôn phối)
Bạn tình ơi hãy hát (Hôn phối)
Bao giờ con được nghỉ ngơi (Mùa Giáng Sinh)
Bà mẹ công giáo tạ ơn (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Bên dòng sông Babylon (Tv. 136) (Mùa Vọng)
Biết khi nào chủ về (Thánh ca Tin Mừng) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hoàng Phương (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ađam con ở đâu? (Thánh ca Tin Mừng)
Ánh sáng bừng lên (Mùa Giáng Sinh)

B.

*
Bình an đã đến (Mùa Giáng Sinh)
Bốn mùa (Thể loại Thánh ca Phụng vụ khác) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Têrêxa (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ánh sáng niềm tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ân tình bao la (Ca nguyện – Hiệp lễ)

B.

*
Bài ca lên đường (Truyền giáo)
Bài ca tình ái (Tận hiến)
Bánh bởi trời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bên lòng Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Thiên Ân (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Anrê Phú Yên (Các Thánh)
Ánh sáng Lời Chúa (Thể loại Thánh ca Phụng vụ khác)

C.

*
Ca mừng Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cất bước ra đi (Thánh ca Vào đời)
Con đường theo Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) Tiếp tục đọc