*Nhạc sĩ Bùi Ninh (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.
*
Ai muốn theo Ta – Bùi Ninh (TCTM)
Anh em cứ xin – Bùi Ninh (TCTM)
*
B.
*
Bài ca tạ ơn – Bùi Ninh (TL)
Bánh trường sinh – Bùi Ninh (TCTM) (MMT)
Bầu trời Bêlem – Bùi Ninh (MGS)
Bên Chúa tình yêu – Bùi Ninh (TCTM)
Bờ bến đời con – Bùi Ninh (TH)
* Tiếp tục đọc

Advertisements

*Nhạc sĩ Huy Hoàng (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
ĐÁP CA
*
Đáp ca CN 2 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 3 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 4 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 5 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 6 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 7 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 9 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 10 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 11 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 12 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 13 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 14 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 15 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 16 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 17 TN B – Huy Hoàng   Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Sơn Dương – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ
*
Bình minh đang lên – Sơn Dương
Đi về nhà Chúa – Sơn Dương
Hân hoan vui sướng – Sơn Dương
Một bài ca mới – Sơn Dương
Nguồn vui cứu độ – Sơn Dương
*
ĐÁP CA Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Xuân Đàn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ
*
Này con xin đến
*
DÂNG LỄ
*
Của lễ tình con
Dâng lên Chúa
Dâng nén trầm hương
Hy lễ cuộc đời
Hy lễ đời con
Kính tiến Chúa
Lễ dâng 1
Lễ dâng 2   Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trần Kim Lan – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NGỢI CA ĐỨC MẸ
*
Hai tiếng xin vâng
Năm sự hoán cải
Xin cầu cho chúng con
*
NHẠC NOEL
*
Giáng Sinh Sài Gòn
Hà Nội Giáng Sinh
*
THỂ LOẠI THÁNH CA KHÁC
*
Ánh mắt Chúa
Bánh trường sinh
Bến phước
Bữa tiệc ly cuối   Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyên Lễ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN
*
Kinh Kính Mừng – Lm. Nguyên Lễ
*
NHẬP LỄ
*
Lời kinh của người môn đệ – Lm. Nguyên Lễ
*
DÂNG LỄ
*
Dâng viên đá đầu tiên 1 – Lm. Nguyên Lễ
Dâng viên đá đầu tiên 2 – Lm. Nguyên Lễ
Dâng viên đá đầu tiên 3 (Đá tảng Phêrô) – Lm. Nguyên Lễ
Kính dâng Cha – Lm. Nguyên Lễ
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trầm Hương – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN
*
Bộ Lễ Truyền Tin – Sr. Trầm Hương
*
NHẬP LỄ
*
Bài ca chúc tụng – Sr. Trầm Hương
Con vươn hồn lên – Sr. Trầm Hương
Chào đón Đấng Cứu Tinh – Sr. Trầm Hương
Chúa sẽ đến cứu độ – Sr. Trầm Hương
Đi về Nhà Chúa – Sr. Trầm Hương & Lm. Dao Kim
Hãy đổ sương mai – Sr. Trầm Hương
Hỡi dân Sion – Sr. Trầm Hương
Lên đền thánh Chúa – Sr. Trầm Hương
Nâng hồn lên Chúa – Sr. Trầm Hương
Tiệc Thánh nhiệm mầu – Sr. Trầm Hương
Trong đền thờ Chúa – Sr. Trầm Hương
Vui luôn trong Chúa – Sr. Trầm Hương
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ   Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trương Thế Bạch – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ
*
Vào đền thánh Chúa Trời
*
ĐÁP CA
*
Nguyện Chúa chúc phúc
*
DÂNG LỄ
*
Dâng Chúa trọn niềm thương yêu
Lê vật hiến dâng
Tình con dâng hiến
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hoàng Kim – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ
*
Hỡi dân Tư tế – Lm. Hoàng Kim
Vui ca lên – Lm. Hoàng Kim
*
ĐÁP CA
*
Cảm tạ Chúa (Tv. 138) – Lm. Hoàng Kim
Đáp ca Magnificat – Lm. Hoàng Kim
Xuất hành – Lm. Hoàng Kim
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Đến mà ăn – Lm. Hoàng Kim
Tạ ơn – Lm. Hoàng Kim
Tôi biết tôi đã tin vào ai – Lm. Hoàng Kim
Vang lên – Lm. Hoàng Kim
Vui lên anh em – Lm. Hoàng Kim
*
MÙA VỌNG Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Xuân Thảo – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN
*
Kinh cầu Các Thánh – Lm. Xuân Thảo
*
NHẬP LỄ
*
Chúa chịu Phép Rửa – Lm. Xuân Thảo
*
ĐÁP CA
*
Đáp ca lễ Chúa Ba Ngôi năm A – Lm. Xuân Thảo
Mẫu Alleluia – Lm. Xuân Thảo
Mẫu tung hô Tin Mừng trong Mùa Chay – Lm. Xuân Thảo
Thánh ca Isaia – Lm. Xuân Thảo
*
DÂNG LỄ
*
Biết bao là hạt lúa – Lm Xuân Thảo
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Hạnh phúc – Lm. Xuân Thảo
Xin Chúa ban bình an – Lm. Xuân Thảo
*
MÙA VỌNG
*
Anh em hãy vui luôn – Lm. Xuân Thảo
Con nâng tâm hồn lên – Lm. Xuân Thảo
Con nâng tâm hồn lên – Lm. Xuân Thảo & Tiến Linh
Tiếng gọi trong sa mạc – Lm. Xuân Thảo
Trời cao hỡi – Lm. Xuân Thảo
*
MÙA GIÁNG SINH
*
Đêm an bình – Lm. Xuân Thảo
Đêm nay Noel – Lm. Xuân Thảo
Đêm Noel (2 bè) – Lm. Xuân Thảo
Đêm Noel (4 bè) – Lm. Xuân Thảo
*
MÙA CHAY
*
Những chiếc mạng nhện – Lm. Xuân Thảo
Trên các ngươi – Mùa Chay
*
MÙA PHỤC SINH
*
Đức Kitô đã sống lại – Lm. Xuân Thảo
Này Chị Maria Madalenna – Lm. Xuân Thảo
*
CHÚA BA NGÔI
*
Hoa quả Thánh Thần – Lm. Xuân Thảo
Nào hãy chúc tụng – Lm. Xuân Thảo
Vinh Danh Ba Ngôi – Lm. Xuân Thảo
*
CHÚA KITÔ VUA
*
Con chiên đã bị giết – Lm. Xuân Thảo
*
CHÚA THÁNH THẦN
*
Hoa quả Thánh Thần – Lm. Xuân Thảo
*
MÌNH MÁU THÁNH
*
Chúa nuôi dân Người – Lm. Xuân Thảo
*
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM
*
Chúa nuôi dân Người – Lm. Xuân Thảo
*
ĐỨC MẸ
*
Thánh ca ngợi khen – Lm. Xuân Thảo
Xin kính chào – Lm. Xuân Thảo
*
CÁC THÁNH
*
Kinh cầu Các Thánh – Lm. Xuân Thảo
Kính mừng Thánh Antôn – Lm. Xuân Thảo
Lễ Các Thánh Nam Nữ – Lm. Xuân Thảo
Nhân chứng đức tin – Hải Linh & Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 23 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 88 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 116 – Lm. Xuân Thảo
*
CHA MẸ
*
Giữ lấy lời cha – Lm. Xuân Thảo
*
TẬN HIẾN
*
Xin Chúa ban bình an – Lm. Xuân Thảo
Từng bước đi lên – Lm. Xuân Thảo
*
CẦU HỒN
*
Xin Các Thánh phù giúp – Lm. Xuân Thảo
*
THÁNH CA TIN MỪNG
*
Chỉ có một điều cần – Lm. Xuân Thảo
*
THÁNH VỊNH
*
Thánh vịnh 8 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 12 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 15 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 16 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 18 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 18A – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 18B – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 21 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 23 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 26 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 28 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 29 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 30 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 31 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 32 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 33 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 39 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 40 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 44 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 50 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 66 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 67 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 71 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 77 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 79 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 88 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 88* – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 88** – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 89 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 92 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 94 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 95 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 95* – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 96 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 97 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 97* – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 102 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 102* – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 103 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 106 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 109- Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 112 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 115 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 116 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 117 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 117* – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 120 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 121 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 125 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 129 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 136 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 137 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 144 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 145 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 146 – Lm. Xuân Thảo
Thánh vịnh 147 – Lm. Xuân Thảo
*
XUÂN
*
Giữ lấy lời cha – Lm. Xuân Thảo
*
.Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

*Nhạc sĩ Ân Đức (Linh mục) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

DÂNG LỄ
*
Biết lấy gì – Ân Đức & Thông Giáo
Đứng trước Nhan Ngài (Lời dâng 76, 103) – Ân Đức
Xin dâng 2 – Ân Đức
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Biết Chúa, biết con –  Ân Đức
Bổn phận của con – Ân Đức
Con biết lấy chi – Ân Đức
Con không cô đơn – Ân Đức
Con xin cảm tạ – Ân Đức
Cho con nhận ra Chúa –  Ân Đức
Chúa là cây nho –  Ân Đức
Chúa là điểm tựa –  Ân Đức   Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Lê Ân Thiên – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
BỘ LỄ & KINH NGUYỆN
*
Bộ lễ: Ban phép Thêm Sức – Lê Ân Thiên
Bộ lễ: Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Lê Ân Thiên
*
NHẬP LỄ
*
Con hân hoan – Lê Ân Thiên
Chúa Nhật 24 thường niên – Lê Ân Thiên
Lời Chúa – Lê Ân Thiên
Tiến về Nhan Thánh – Lê Ân Thiên
Từng bước đi lên – Lê Ân Thiên
Từng nhịp chân – Lê Ân Thiên
*
DÂNG LỄ Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

NHẬP LỄ
*
Ai lên Núi Thánh (Tv. 23) – Mai Nguyên Vũ
Chúc tụng tình Chúa – Mai Nguyên Vũ
Đi về nhà Chúa – Mai Nguyên Vũ
Khát khao (Tv. 83) – Mai Nguyên Vũ
Lên đường hành hương – Mai Nguyên Vũ
Lên đường về nhà Cha – Mai Nguyên Vũ
Trong nhà Chúa (Tv 14) – Mai Nguyên Vũ
Vào cung thánh – Mai Nguyên Vũ
Về nhà Cha – Mai Nguyên Vũ
*
DÂNG LỄ Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN
*
Bộ lễ Mẹ Vô Nhiễm – Đỗ Vy Hạ
Kinh cầu Các Thánh 1 – Đỗ Vy Hạ
Kinh cầu Các Thánh 2 – Đỗ Vy Hạ
Kinh Lạy Cha 1 – Đỗ Vy Hạ
Kinh Lạy Cha 2 – Đỗ Vy Hạ
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Bởi vì Chúa – Đỗ Vy Hạ
Chúc tụng Chúa – Đỗ Vy Hạ
Đường lối Chúa – Đỗ Vy Hạ
Hãy ngợi khen – Đỗ Vy Hạ
Lời Chúa – Đỗ Vy Hạ
Này con xin đến – Đỗ Vy Hạ
Ngợi khen Ba Ngôi – Đỗ Vy Hạ
Người công chính – Đỗ Vy Hạ
Ôi nguồn ánh sáng – Đỗ Vy Hạ
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Giang Ân – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

NHẬP LỄ
*
Cùng cất tiếng ca ngợi – Giang Ân
Cùng nhịp bước – Giang Ân
Đi về nhà Chúa – Giang Ân
Khúc ca lên đền – Giang Ân
Tâm hồn khát khao Chúa (Tv. 62) – Giang Ân 
*
DÂNG LỄ Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hoài Đức – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN
*
Kinh Tin Kính – Lm. Hoài Đức
*
NHẬP LỄ
*
Hồi chuông nguyện – Lm. Hoài Đức
Hỡi toàn cầu (Tv. 99) – Lm. Hoài Đức
Tôi sẽ tiến lên – Lm. Hoài Đức
*
DÂNG LỄ
*
Đây là bánh thơm – Lm. Hoài Đức
Tôi đâu đáng dâng – Lm. Hoài Đức & Trúc Thủy Hùng
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Phương Anh – Thư viện Thánh Ca (PDF)

NHẬP LỄ
*
Dòng lịch sử hồng ân – Lm. Phương Anh
Muôn dân hỡi – Lm. Phương Anh
*
DÂNG LỄ
*
Nếu con chợt nhớ – Lm. Phương Anh
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Chỉ có một tấm bánh – Lm. Phương Anh
Lời kinh thiết tha 1 – Lm. Phương Anh
Lời kinh thiết tha 2 – Lm. Phương Anh
Mùa hồng ân đã tới rồi – Lm. Phương Anh
Suối trường sinh – Lm. Phương Anh
Tình thương của Chúa – Lm. Phương Anh   Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Thành Tâm – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN
*
Bộ lễ Vào đời 2006 – Lm. Thành Tâm
Lời Chúa – Lm. Thành Tâm
*
NHẬP LỄ
*
Bài ca vũ trụ (tv 148) – Lm Thành Tâm
Hãy vui mừng 2 – Lm. Thành Tâm
*
ĐÁP CA
*
Đáp ca Mùa Giáng Sinh – Lm. Thành Tâm
Hãy hát mừng Chúa – Lm. Thành Tâm
Ký thác cho Chúa – Lm. Thành Tâm
Không ngừng chúc tụng – Lm. Thành Tâm
Lòng Chúa nhân ái – Lm. Thành Tâm
Lời trường sinh – Lm. Thành Tâm
Mong thấy Nhan Chúa – Lm. Thành Tâm
Trong tay Ngài – Lm. Thành Tâm
Xin Chúa hãy nhớ – Lm. Thành Tâm
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trùng Dương – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ
*
Bàn thánh Chúa – Trùng Dương
Con tiến vào đền thánh – Trùng Dương
Cùng về bên Chúa – Trùng Dương
Cho con tiến vào – Trùng Dương
Chuông chiều – Trùng Dương
Đến với Chúa – Trùng Dương
Đi lên đền thánh – Trùng Dương
Đường lên nhà Chúa – Trùng Dương
Hân hoan tiến lên đền thánh – Trùng Dương
Lên bàn thánh Chúa – Trùng Dương
Lên đường đi về nhà Chúa – Trùng Dương
Lên nhà Chúa – Trùng Dương
Tiến lên bàn thánh – Trùng Dương
Trọn vẹn lời kinh dâng Chúa – Trùng Dương
Về nhà Chúa – Trùng Dương
Xin hãy mở lòng con ra – Trùng Dương
*
DÂNG LỄ
*
Của lễ con dâng – Trùng Dương
Của lễ dâng Ngài – Trùng Dương
Dâng Chúa thiên đình – Trùng Dương
Đây lễ vật con dâng lên Cha – Trùng Dương
Hương trầm tỏa bay lên cao – Trùng Dương
Lễ vật con dâng – Trùng Dương
Lời dâng – Trùng Dương
Lời kinh dâng Chúa – Trùng Dương
Như làn trầm hương bay lên – Trùng Dương
Tựa làn trầm hương bay cao – Trùng Dương
Trầm hương bay cao – Trùng Dương
Xin dâng Ngài – Trùng Dương
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Bao la hơn biển sóng – Trùng Dương
Bóng chiều tắt rồi – Trùng Dương
Cảm tạ hồng ân – Trùng Dương
Con đi tìm Ngài vì đã gặp Ngài – Trùng Dương
Chúa là gia nghiệp đời con – Trùng Dương
Chúa ơi! NGài là Thượng đế – Trùng Dương
Hồng ân Thiên Chúa – Trùng Dương
Lời Chúa – Trùng Dương
Mỗi ngày là một hồng ân – Trùng Dương
Một đời con xin hát – Trùng Dương
Một đời ngợi ca – Trùng Dương
Một đời ngợi ca 2 – Trùng Dương
Một đời ngợi ca 3 – Trùng Dương
Một đời ngợi ca 4 – Trùng Dương
Một đời ngợi ca 5 – Trùng Dương
Nguồn điện tình yêu Chúa – Trùng Dương
Nguyện cầu – Trùng Dương
Suy tưởng – Trùng Dương
Tìm về tin yêu – Trùng Dương
Tình Chúa cao vời – Trùng Dương
Tình Chúa tình người – Trùng Dương
Tình Chúa yêu con – Trùng Dương
Tình yêu Thập tự – Trùng Dương
Trần gian là cõi tạm – Trùng Dương
Trần thế Chúa đã đi qua – Trùng Dương
Trong gian nan Chúa thương vô vàn – Trùng Dương
*
MÙA VỌNG
*
Trời cao ơi – Trùng Dương
*
MÙA GIÁNG SINH
*
Bêlem ơi! Nơi Chúa sinh ra – Trùng Dương
Chúa sinh ra đời – Trùng Dương
Chuông ngân vang – Trùng Dương
Đây mùa sương tuyết – Trùng Dương
Đây vì sao sáng – Trùng Dương
Đêm an bình – Trùng Dương
Đêm nay Noel – Trùng Dương
Lấp lánh trời cao – Trùng Dương
Mùa đông năm xưa – Trùng Dương
Noel đã trở về – Trùng Dương
Nửa đêm Chúa sinh ra đời – Trùng Dương
Tiếng chuông sinh nhật – Trùng Dương
Trời đêm Bêlem – Trùng Dương
*
MÙA CHAY
*
Con nay trở về – Trùng Dương
Cho con đến trên đồi Canvê – Trùng Dương
Qua đường Thập giá mới tới vinh quang – Trùng Dương
*
MÙA PHỤC SINH
*
Chúa đã sống lại – Trùng Dương
Hỡi loài người ơi Chúa sống lại rồi – Trùng Dương
*
CHÚA THÁNH THẦN
*
Xin Chúa Thánh Thần – Trùng Dương
*
ĐỨC MẸ
*
Bước theo Mẹ – Trùng Dương
Con dâng lên Mẹ – Trùng Dương
Cho con kêu tên Mẹ – Trùng Dương
Kinh chào Mẹ – Trùng Dương
Mẹ đã đi qua đường trần – Trùng Dương
Mẹ hằng cứu giúp – Trùng Dương
Mẹ khóc thương con người – Trùng Dương
Mẹ là Nữ vương bình an – Trùng Dương
Mẹ La Vang – Trùng Dương
Mẹ lên Trời – Trùng Dương
Mẹ ơi xin hãy xót thương – Trùng Dương
Quỳ đây khấn dâng lên Mẹ – Trùng Dương
Tháng Mười tháng Mân Côi – Trùng Dương
*
NGỢI CA ĐỨC MẸ
*
Xin Mẹ đừng bỏ con – Trùng Dương
*
CÁC THÁNH
*
Lạy Thánh Giuse! Xin xót thương – Trùng Dương
Thánh Giuse Đấng công chính – Trùng Dương
*
TẬN HIẾN
*
Lạy Chúa! Chúa muốn con làm gì – Trùng Dương
Một đời hiến dâng – Trùng Dương
*
HÔN PHỐI
*
Cùng Mẹ bước theo Chúa – Trùng Dương
Cho tình yêu chắp cánh – Trùng Dương
Dâng lên Chúa tình yêu – Trùng Dương
Hạnh phúc ấm êm – Trùng Dương
Huyền nhiệm tình yêu – Trùng Dương
Ngày vui hạnh phúc – Trùng Dương
*
CẦU HỒN
*
Cát bụi – Trùng Dương
Chúa đã thương gọi con về – Trùng Dương
Chúa ơi! Phạn người ra đi – Trùng Dương
Đời người phôi pha – Trùng Dương
Lạy Chúa! Xin hãy xót thương – Trùng Dương
Một đời người – Trùng Dương
Như cơn gió thoáng qua – Trùng Dương
Từ u tối vực sâu – Trùng Dương
Từ vực sâu – Trùng Dương
Từ vực sâu u tối – Trùng Dương
Thân phận con người – Trùng Dương
Xin chào mọi người ở lại – Trùng Dương
*
THÁNH CA VÀO ĐỜI
*
Hình như là thử thách – Trùng Dương
Lời kinh chiều – Trùng Dương
Lời Ngài gọi cuối chân mây – Trùng Dương
Phó thác – Trùng Dương
Tưởng rằng có lúc – Trùng Dương
Thao thức – Trùng Dương
*
TRUYỀN GIÁO
*
Cánh đồng truyền giáo – Trùng Dương
Hãy đi rao truyền Lời Chúa – Trùng Dương
Tại sao con vẫn chưa rao truyền Lời Chúa – Trùng Dương
*
XUÂN
*
Ngày xuân – Trùng Dương
*