*Nhạc sĩ Hiền Hòa (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia Chúa đã sống lại – Hiền Hòa
*
Bài ca thống hối – Hiền Hòa
*
Cất tiếng tạ ơn – Hiền Hòa
Có Chúa trong cuộc sống – Hiền Hòa
Con đi tìm Chúa – Hiền Hòa
Con đường Thánh Giá – Hiền Hòa
Con không thể làm tôi hai chủ – Hiền Hòa
Con ra về – Hiền Hòa
Con tìm Chúa – Hiền Hòa
Con tựa nương nơi Chúa – Hiền Hòa
Con xin dâng – Hiền Hòa
Con xin dâng lên Mẹ – Hiền Hòa
Của lễ cậy tin – Hiền Hòa
Của lễ tiến dâng – Hiền Hòa
* Tiếp tục đọc

Advertisements

*Nhạc sĩ Teresa (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Bài ca tình ái – Teresa
Bánh bởi trời – Teresa
Bên lòng Chúa – Teresa
*
Các thánh nam nữ – Teresa
Có Chúa là có tất cả – Teresa
Con đi tìm Chúa – Teresa
Con tạ ơn Chúa – Teresa
Của lễ hiến dâng – Teresa Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hoài Đức (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ave, Maris Stella – Hoài Đức
*
Bài ca hợp nhất (Tv. 132) – Hoài Đức
Bí tích nhiệm mầu – Hoài Đức
*
Cao cung lên – Hoài Đức & Nguyễn Khắc Xuyên
Cao cung lên – Hòa âm Liên Bình Định
Cao cung lên – Hòa âm Ngọc Linh
Cao cung lên – Hòa âm Tiến Linh
Cất tiếng ca mừng – Hoài Đức Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hoàng Kim (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia Lễ Hiện Xuống – Hoàng Kim
Alleluia Lễ Thăng Thiên – Hoàng Kim
*
Bài ca mới – Hoàng Kim
Biết lấy gì (Tv. 115) – Hoàng Kim
Bờ sông Babylon (Tv. 136) – Hoàng Kim
*
Ca nhập lễ: Lễ Thăng Thiên – Hoàng Kim
Ca tâm niệm – Hoàng Kim
Ca tâm niệm (Suy tôn Thánh giá) – Hoàng Kim
Ca tiếp liên Lễ Chúa Thánh Thần – Hoàng Kim Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hồng Trần Phạm Đình Đài – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia Mồng 1 Tết – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Bao người thấy tôi – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Biển đời có Mẹ – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Bông hồng hạnh phúc – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Bước đường trần – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Bước vào tình yêu – Hồng Trần Phạm Đình Đài Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hải Nguyễn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia Giáng Sinh – Hải Nguyễn
Alleluia Lễ Truyền thống – Hải Nguyễn
Ave Maria – Hải Nguyễn
*
Ba mầu nhiệm chính – Hải Nguyễn
Ba ông vua – Hải Nguyễn
Bài ca thân ái – Hải Nguyễn
Bài học yêu thương – Hải Nguyễn
Bộ lễ Anh đào – Hải Nguyễn
Bộ lễ Huyền ca – Hải Nguyễn
Bộ lễ Tây nguyên – Hải Nguyễn
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia Lễ Các Thánh Tử Đạo – Đỗ Vy Hạ & Phạm Đức Huyến
Alleluia ( Lễ hôn phối ) – Đỗ Vy Hạ
*
Bài ca tình yêu – Đỗ Vy Hạ
Bài ca Phục Sinh – Đỗ Vy Hạ
Bài ca Thiên thần – Đỗ Vy Hạ
Bên tòa Mẹ – Đỗ Vy Hạ
Bên trong cung thánh – Đỗ Vy Hạ
Bộ lễ Mẹ Vô Nhiễm – Đỗ Vy Hạ
Bờ đá xanh tạ tội – Đỗ Vy Hạ
Bởi vì Chúa – Đỗ Vy Hạ Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Ân Đức (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
25 năm hồng ân –  Ân Đức
*
A.
*
Ân huệ tình yêu –  Ân Đức
*
B.
*
Bài ca linh mục –  Ân Đức
Bài ca người Mục tử –  Ân Đức
Bài ca người Mục tử –  Ân Đức
Bài ca nhân chứng –  Ân Đức
Bài ca Trang Nứa – Ân Đức
Biết Chúa, biết con –  Ân Đức
Biết lấy gì – Ân Đức & Thông Giáo
Bổn phận của con – Ân Đức
*
C. Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Duy Tân – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Anh em hãy đi – Duy Tân
*
Ba vị Đạo sĩ – Duy Tân
Bài ca Linh mục – Duy Tân & Ân Đức
Bài ca khải hoàn – Duy Tân
Bánh bởi trời – Duy Tân
Bình an của Chúa – Duy Tân
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Vinam – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

25 năm ân phúc chan hòa – Vinam (TCTO)
*
Alleluia (CN PS C) – Vinam (ĐC)
Ánh mắt nhân từ (Tv. 6) – Vinam (TV)
*
Bánh hóa nhiều (Lễ Mình Máu Thánh Chúa C) – Vinam (TCTM)
Bên cung điện (Tv. 70) – Vinam (NL)
Bên Mẹ Mân Côi – Vinam (ĐM)
Bước tới thiên nhan – Vinam (NL)
Bước theo Thần khí – Vinam (CTT) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Liên Bình Định – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia – Liên Bình Đinh (HP)
Alleluia – Liên Bình Định (HX)
Alleluia – Liên Bình Định (MPS)
Alleluia, Amen – Liên Bình Định (MPS)
Ave Maria – Liên Bình Định (ĐM)
*
Ba Ngôi Thiên Chúa – Liên Bình Định (CBN)
Bài ca chúc tụng (Tv 148) – Liên Bình Định (NL)
Bài ca chúc tụng (Tv 148) – Liên Bình Định (TV)
Bụi tro – Liên Bình Định (MC) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Đức Khải – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bác ái yêu thương – Đức Khải (CN.HL)
Bài ca yêu thương – Đức Khải (CN.HL)
Bánh rượu cuộc đời – Đức Khải (DL)
Bánh rượu đời con – Đức Khải (DL)   Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trương Thế Bạch – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ai làm lớn phải phục vụ – Trương Thế Bạch (TCTM)
Ai nâng lên sẽ bị hạ xuống – Trương Thế Bạch (TCTM)
Ân lộc Đêm Thánh – Trương Thế Bạch (MGS)
*
Bạn tình ơi hãy đến – Trương Thế Bạch (HP)
Bêlem Chúa Giáng Sinh – Trương Thế Bạch (MGS)
Bên Chúa lắng nghe Lời Ngài – Trương Thế Bạch (TCTM)
Bên Giêsu – Trương Thế Bạch (CN.HL)
Bên máng cỏ nhớ năm xưa – Trương Thế Bạch (MGS)
Bên Mẹ yêu thương – Trương Thế Bạch (HP)
Bên nhau nguyện cầu – Trương Thế Bạch (HP)
Bên nhau nguyện thề – Trương Thế Bạch (HP)
Bên nhau thề ước – Trương Thế Bạch (HP)
Bên nhau ước nguyện – Trương Thế Bạch (HP)
Biết khi nào Chúa đến – Trương Thế Bạch (MV)
Bởi vì yêu – Trương Thế Bạch (HP)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Huỳnh Minh Kỳ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia (Câu xướng toàn tập ABC) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (ALL)
Ai hay tự hào – Huỳnh Minh Kỳ (TCTM)
Ai muốn làm người lớn nhất – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (TCTM)
Ai muốn theo Ta – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (TCTM)
Anrê Kim Thông – Huỳnh Minh Kỳ (CT)
Ánh sáng và bóng tối – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (TCTM)
*
Bánh hằng sống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (TT.TT)
Bao la lòng Chúa thương xót – Huỳnh Minh Kỳ (LTXC)
Bước chân người gieo giống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (TCTM)
Bước qua cửa hẹp – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (TCTM)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trùng Dương – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Bàn thánh Chúa – Trùng Dương (NL)
Bao la hơn biển sóng – Trùng Dương (CN.HL)
Bêlem ơi! Nơi Chúa sinh ra – Trùng Dương (MGS)
Bóng chiều tắt rồi – Trùng Dương (CN.HL)
Bước theo Mẹ – Trùng Dương (ĐM)
*
Cảm tạ hồng ân – Trùng Dương (CN.HL)
Cánh đồng truyền giáo – Trùng Dương (TG)
Cát bụi – Trùng Dương (CH)
Con dâng lên Mẹ – Trùng Dương (ĐM)
Con đi tìm Ngài vì đã gặp Ngài – Trùng Dương (CN.HL)
Con nay trở về – Trùng Dương (MC)
Con tiến vào đền thánh – Trùng Dương (NL)
Của lễ con dâng – Trùng Dương (DL)
Của lễ dâng Ngài – Trùng Dương (DL)
Cùng Mẹ bước theo Chúa – Trùng Dương (HP)
Cùng về bên Chúa – Trùng Dương (NL)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Vũ Đình Ân – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

*
Ai cho con – Vũ Đình Ân (NL)
Ai lên nhà Chúa – Vũ Đình Ân (NL)
Ai vào nhà Chúa – Vũ Đình Ân (NL)
Ẩn thân vào nhà Chúa – Vũ Đình Ân (NL)
*
Bài ca dâng Mẹ – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến (ĐM)
Bánh miến rượu nho – Vũ Đình Ân (DL)
Bao nhiêu là ơn phúc – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến (CN.HL)
Bên hang đá Bêlem – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến (MGS)
Bộ lễ Hương Kinh – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến (BL.KN)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hải Ánh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ai cao trọng – Hải Ánh
*
Bài ca cảm tạ – Hải Ánh
Bài ca cuối cùng – Hải Ánh
Bài ca vinh thắng – Hải Ánh
Bao la ôi tình Chúa – Hải Ánh
Bộ Lễ Dân tộc – Hải Ánh
Bộ Lễ Thiên thần – Hải Ánh
Bông hồng tươi – Hải Ánh
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Thành Tâm – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

*
Ave Maria – Thành Tâm (ĐM)
Ai kính sợ Chúa (Tv. 127) – Thành Tâm (TV)
Alleluia! Hát lên người ơi – Thành Tâm & Trần Sỹ Tín (MPS)
Anh em hãy đi (Tv. 116) – Thành Tâm (TV)
*
Bài ca dâng lễ – Thành Tâm (MPS)
Bài ca Đức Cậy (Tv. 21) – Thành Tâm (TV)
Bài ca Đức Mến – Thành Tâm (TCTM)
Bài ca hiệp nhất – Thành Tâm (CN.HL)
Bài ca Môisen – Thành Tâm (TCTM)
Bài ca tin yêu – Thành Tâm (CN.HL)
Bài ca thống hối – Thành Tâm (TCTM)
Bài ca vũ trụ (tv 148) – Thành Tâm (NL)
Bạn đường – Thành Tâm (TCVĐ)
Bêlem Yuđê – Thành Tâm (MGS)
Bí tích Tình yêu – Thành Tâm (MMT)
Bộ lễ Vào đời 2006 – Thành Tâm (BL.KN)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyên Lễ (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
25 Năm, một chặng đường – Nguyên Lễ (TH)
50 Năm hành trình Đức Tin – Nguyên Lễ (TCTO)
*
Bài ca cảm tạ – Nguyên Lễ (CN.HL)
Bài ca Linh mục – Nguyên Lễ (TH)
Bao la tình Chúa – Nguyên Lễ (CN.HL)
Biết lấy gì tạ ơn – Nguyên Lễ (TH)
Bước theo Giêsu – Nguyên Lễ (TH)
*
Cầu cho gia đình – Nguyên Lễ (CM)
Có gì mang theo – Nguyên Lễ (CH)
Công cha nghĩa mẹ – Nguyên Lễ (CM)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Tường Ân – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.
*
Ai đi đường thẳng ngay (Tv. 49) – Tường Ân (ĐC)
Ai sẽ được vào nhà Chúa (Tv. 14) – Tường Ân (ĐC)
Alleluia! Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117) – Tường Ân (ĐC)
Ánh sáng cứu độ (Tv. 26) – Tường Ân (ĐC)
*
B
*
Bánh bởi trời (Tv. 77) – Tường Ân (ĐC)
Bởi vì Chúa xót thương (Tv. 129) – Tường Ân (ĐC)
*
C.
*
Ca ngợi tình thương Chúa (Tv. 88) – Tường Ân (ĐC)
Ca tụng Chúa bài ca mới (Tv. 97) – Tường Ân (ĐC)
Ca tụng lòng nhân hậu Chúa (Tv. 137) – Tường Ân (ĐC)
Ca vang giữa đại hội (Tv. 21) – Tường Ân (ĐC)
Cõi đất hãy reo mừng Chúa (Tv. 65) – Tường Ân (ĐC)
Con xin phó thác (Tv. 30) – Tường Ân (ĐC)
* Tiếp tục đọc