*Nhạc sĩ Trương Thế Bạch – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ai làm lớn phải phục vụ – Trương Thế Bạch (TCTM)
Ai nâng lên sẽ bị hạ xuống – Trương Thế Bạch (TCTM)
Ân lộc Đêm Thánh – Trương Thế Bạch (MGS)
*
Bạn tình ơi hãy đến – Trương Thế Bạch (HP)
Bêlem Chúa Giáng Sinh – Trương Thế Bạch (MGS)
Bên Chúa lắng nghe Lời Ngài – Trương Thế Bạch (TCTM)
Bên Giêsu – Trương Thế Bạch (CN.HL)
Bên máng cỏ nhớ năm xưa – Trương Thế Bạch (MGS)
Bên Mẹ yêu thương – Trương Thế Bạch (HP)
Bên nhau nguyện cầu – Trương Thế Bạch (HP)
Bên nhau nguyện thề – Trương Thế Bạch (HP)
Bên nhau thề ước – Trương Thế Bạch (HP)
Bên nhau ước nguyện – Trương Thế Bạch (HP)
Biết khi nào Chúa đến – Trương Thế Bạch (MV)
Bởi vì yêu – Trương Thế Bạch (HP)
* Tiếp tục đọc

Advertisements

*Nhạc sĩ Hiền Hòa (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia Chúa đã sống lại – Hiền Hòa (MPS)
*
Bài ca thống hối – Hiền Hòa (CN.HL)
*
Cất tiếng tạ ơn – Hiền Hòa (CN.HL)
Có Chúa trong cuộc sống – Hiền Hòa (CN.HL)
Con đi tìm Chúa – Hiền Hòa (CN.HL)
Con đường Thánh Giá – Hiền Hòa (TLTCPVK)
Con không thể làm tôi hai chủ – Hiền Hòa (CN.HL)
Con ra về – Hiền Hòa (KL)
Con tìm Chúa – Hiền Hòa (CN.HL)
Con tựa nương nơi Chúa – Hiền Hòa (CN.HL)
Con xin dâng – Hiền Hòa (DL)
Con xin dâng lên Mẹ – Hiền Hòa (ĐM)
Của lễ cậy tin – Hiền Hòa (DL)
Của lễ tiến dâng – Hiền Hòa (MGS)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hoàng Kim – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia Lễ Hiện Xuống – Hoàng Kim (CTT)
Alleluia Lễ Thăng Thiên – Hoàng Kim (MPS)
*
Bài ca mới – Hoàng Kim (TV)
Biết lấy gì (Tv. 115) – Hoàng Kim (TV)
Bờ sông Babylon (Tv. 136) – Hoàng Kim (TV)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Huỳnh Minh Kỳ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia (Câu xướng toàn tập ABC) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (ALL)
Ai hay tự hào – Huỳnh Minh Kỳ (TCTM)
Ai muốn làm người lớn nhất – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (TCTM)
Ai muốn theo Ta – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (TCTM)
Anrê Kim Thông – Huỳnh Minh Kỳ (CT)
Ánh sáng và bóng tối – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (TCTM)
*
Bánh hằng sống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (TT.TT)
Bao la lòng Chúa thương xót – Huỳnh Minh Kỳ (LTXC)
Bước chân người gieo giống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (TCTM)
Bước qua cửa hẹp – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (TCTM)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trùng Dương – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Bàn thánh Chúa – Trùng Dương (NL)
Bao la hơn biển sóng – Trùng Dương (CN.HL)
Bêlem ơi! Nơi Chúa sinh ra – Trùng Dương (MGS)
Bóng chiều tắt rồi – Trùng Dương (CN.HL)
Bước theo Mẹ – Trùng Dương (ĐM)
*
Cảm tạ hồng ân – Trùng Dương (CN.HL)
Cánh đồng truyền giáo – Trùng Dương (TG)
Cát bụi – Trùng Dương (CH)
Con dâng lên Mẹ – Trùng Dương (ĐM)
Con đi tìm Ngài vì đã gặp Ngài – Trùng Dương (CN.HL)
Con nay trở về – Trùng Dương (MC)
Con tiến vào đền thánh – Trùng Dương (NL)
Của lễ con dâng – Trùng Dương (DL)
Của lễ dâng Ngài – Trùng Dương (DL)
Cùng Mẹ bước theo Chúa – Trùng Dương (HP)
Cùng về bên Chúa – Trùng Dương (NL)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Vũ Đình Ân – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

*
Ai cho con – Vũ Đình Ân (NL)
Ai lên nhà Chúa – Vũ Đình Ân (NL)
Ai vào nhà Chúa – Vũ Đình Ân (NL)
Ẩn thân vào nhà Chúa – Vũ Đình Ân (NL)
*
Bài ca dâng Mẹ – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến (ĐM)
Bánh miến rượu nho – Vũ Đình Ân (DL)
Bao nhiêu là ơn phúc – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến (CN.HL)
Bên hang đá Bêlem – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến (MGS)
Bộ lễ Hương Kinh – Vũ Đình Ân & Phạm Đức Huyến (BL.KN)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hải Ánh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ai cao trọng – Hải Ánh (CT)
*
Bài ca cảm tạ – Hải Ánh (CN.HL)
Bài ca cuối cùng – Hải Ánh (CN.HL)
Bài ca vinh thắng – Hải Ánh (CT)
Bao la ôi tình Chúa – Hải Ánh (CN.HL)
Bộ Lễ Dân tộc – Hải Ánh (BL.KN)
Bộ Lễ Thiên thần – Hải Ánh (BL.KN)
Bông hồng tươi – Hải Ánh (CT)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Thành Tâm – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

*
Ave Maria – Thành Tâm (ĐM)
Ai kính sợ Chúa (Tv. 127) – Thành Tâm (TV)
Alleluia! Hát lên người ơi – Thành Tâm & Trần Sỹ Tín (MPS)
Anh em hãy đi (Tv. 116) – Thành Tâm (TV)
*
Bài ca dâng lễ – Thành Tâm (MPS)
Bài ca Đức Cậy (Tv. 21) – Thành Tâm (TV)
Bài ca Đức Mến – Thành Tâm (TCTM)
Bài ca hiệp nhất – Thành Tâm (CN.HL)
Bài ca Môisen – Thành Tâm (TCTM)
Bài ca tin yêu – Thành Tâm (CN.HL)
Bài ca thống hối – Thành Tâm (TCTM)
Bài ca vũ trụ (tv 148) – Thành Tâm (NL)
Bạn đường – Thành Tâm (TCVĐ)
Bêlem Yuđê – Thành Tâm (MGS)
Bí tích Tình yêu – Thành Tâm (MMT)
Bộ lễ Vào đời 2006 – Thành Tâm (BL.KN)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hải Nguyễn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia Giáng Sinh – Hải Nguyễn (MGS)
Alleluia Lễ Truyền thống – Hải Nguyễn (NL)
Ave Maria – Hải Nguyễn (ĐM)
*
Ba mầu nhiệm chính – Hải Nguyễn (TN)
Ba ông vua – Hải Nguyễn (TN)
Bài ca thân ái – Hải Nguyễn (CN.HL)
Bài học yêu thương – Hải Nguyễn (MGS)
Bộ lễ Anh đào – Hải Nguyễn (BL.KN)
Bộ lễ Huyền ca – Hải Nguyễn (BL.KN)
Bộ lễ Tây nguyên – Hải Nguyễn (BL.KN)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyên Lễ (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
25 Năm, một chặng đường – Nguyên Lễ (TH)
50 Năm hành trình Đức Tin – Nguyên Lễ (TCTO)
*
Bài ca cảm tạ – Nguyên Lễ (CN.HL)
Bài ca Linh mục – Nguyên Lễ (TH)
Bao la tình Chúa – Nguyên Lễ (CN.HL)
Biết lấy gì tạ ơn – Nguyên Lễ (TH)
Bước theo Giêsu – Nguyên Lễ (TH)
*
Cầu cho gia đình – Nguyên Lễ (CM)
Có gì mang theo – Nguyên Lễ (CH)
Công cha nghĩa mẹ – Nguyên Lễ (CM)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Duy Tân – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Anh em hãy đi – Duy Tân (TL)
*
Ba vị Đạo sĩ – Duy Tân (MGS)
Bài ca Linh mục – Duy Tân & Ân Đức (TH)
Bài ca khải hoàn – Duy Tân (MPS)
Bánh bởi trời – Duy Tân (TT.TT)
Bình an của Chúa – Duy Tân (NL)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Tường Ân – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.
*
Ai đi đường thẳng ngay (Tv. 49) – Tường Ân (ĐC)
Ai sẽ được vào nhà Chúa (Tv. 14) – Tường Ân (ĐC)
Alleluia! Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117) – Tường Ân (ĐC)
Ánh sáng cứu độ (Tv. 26) – Tường Ân (ĐC)
*
B
*
Bánh bởi trời (Tv. 77) – Tường Ân (ĐC)
Bởi vì Chúa xót thương (Tv. 129) – Tường Ân (ĐC)
*
C.
*
Ca ngợi tình thương Chúa (Tv. 88) – Tường Ân (ĐC)
Ca tụng Chúa bài ca mới (Tv. 97) – Tường Ân (ĐC)
Ca tụng lòng nhân hậu Chúa (Tv. 137) – Tường Ân (ĐC)
Ca vang giữa đại hội (Tv. 21) – Tường Ân (ĐC)
Cõi đất hãy reo mừng Chúa (Tv. 65) – Tường Ân (ĐC)
Con xin phó thác (Tv. 30) – Tường Ân (ĐC)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Huy Hoàng (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
ĐÁP CA
*
Đáp ca CN 2 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 3 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 4 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 5 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 6 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 7 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 9 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 10 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 11 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 12 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 13 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 14 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 15 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 16 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 17 TN B – Huy Hoàng   Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Sơn Dương – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ
*
Bình minh đang lên – Sơn Dương
Đi về nhà Chúa – Sơn Dương
Hân hoan vui sướng – Sơn Dương
Một bài ca mới – Sơn Dương
Nguồn vui cứu độ – Sơn Dương
*
ĐÁP CA Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Ẩn náu bên Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
*
Bài ca bắc cầu – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Bài ca Môisê – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Bài ca ngày cưới – Nguyễn Mộng Huỳnh (HP)
Bài ca ngợi tình yêu – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Bài ca tri ân – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Xuân Đàn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ca vang tình Chúa – Xuân Đàn (CN.HL)
Cát bụi phận người – Xuân Đàn (MC)
Con tin Ngài thương đưa lối – Xuân Đàn (CN.HL)
Con trông cậy vào Chúa – Xuân Đàn (CN.HL)
Con vững tin vào Chúa – Xuân Đàn (CN.HL)
Con xin đi theo Chúa – Xuân Đàn (CN.HL)
Của lễ tình con – Xuân Đàn (DL)
Cuộc tình nay đã nên duyên – Xuân Đàn (HP)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trần Kim Lan – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NGỢI CA ĐỨC MẸ
*
Hai tiếng xin vâng
Năm sự hoán cải
Xin cầu cho chúng con
*
NHẠC NOEL
*
Giáng Sinh Sài Gòn
Hà Nội Giáng Sinh
*
THỂ LOẠI THÁNH CA KHÁC
*
Ánh mắt Chúa
Bánh trường sinh
Bến phước
Bữa tiệc ly cuối   Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trầm Hương (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Anrê Phú Yên – Trầm Hương (CT)
*
Bài ca chúc tụng – Trầm Hương (NL)
Bài ca dâng hiến – Trầm Hương & Dao Kim(CN.HL)
Bài ca dâng hiến – Trầm Hương (TH)
Bài ca lòng nhân hậu – Trầm Hương (CH)
Bộ Lễ Truyền Tin – Trầm Hương (BL.KN)
Bữa tiệc cánh chung – Trầm Hương (CH)
Bước chân người hái lộc – Trầm Hương (MGS)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hương Đan (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
25 năm hồng ân – Hương Đan (TH)
*
Ân tình thánh – Hương Đan (TH)
Ân tình thánh (3 bè) – Hương Đan (hòa âm NNT) (TH)
*
Bêlem tưng bừng – Hương Đan (hòa âm NNT) (MGS)
*
Con lặng yên – Hương Đan (MGS)
Con luôn tin nơi Ngài – Sr. Hương Đan (TCTM)
Con muốn theo Ngài – Hương Đan (TH)
Con về bên Chúa – Hương Đan (TT.TT)
Cùng Mẹ tiến bước – Hương Đan (ĐM)
Cùng tiến dâng – Hương Đan (DL)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Xuân Thảo (Lm.) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

*
Anh em hãy vui luôn – Xuân Thảo (MV)
*
Biết bao là hạt lúa – Xuân Thảo (DL)
*
Các tầng trời – Xuân Thảo (NL)
Con chiên đã bị giết – Xuân Thảo (CKV)
Con nâng tâm hồn lên – Xuân Thảo (MV)
Con nâng tâm hồn lên – Xuân Thảo & Tiến Linh (MV)
*
Chỉ có một điều cần – Xuân Thảo (TCTM)
Chúa chịu Phép Rửa – Xuân Thảo (NL)
Chúa nuôi dân Người – Xuân Thảo (MMT)
Chúa nuôi dân Người – Xuân Thảo (TT.TT)
Chúng tôi đã thấy – Xuân Thảo (MGS)
* Tiếp tục đọc