22/11. Vương quốc không thuộc về trần gian này – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

22/11/2015    –   CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN – B
Đức Giêsu Kitô, Vua vũ trụ    –   Ga 18,33b-37
VƯƠNG QUỐC KHÔNG THUỘC VỀ TRẦN GIAN NÀY!
Đức Giêsu đáp: “Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc về thế gian này.” (Ga 18,36)

Đọc tiếp

21/11. Không ai là người dưng – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

21/11/2015    –   THỨ BẢY TUẦN 33 TN
Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ    –   Mt 12,46-50
KHÔNG AI LÀ NGƯỜI DƯNG
“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi… người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50)

Đọc tiếp

20/11. Nhà cầu nguyện – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

20/11/2015    –    THỨ SÁU TUẦN 33 TN
Lc 19,45-48
NHÀ CẦU NGUYỆN
Đức Giêsu đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !” (Lc 19,45-46)

Đọc tiếp

Xin gieo sương – Lm. Kim Long (Lời nhạc Thánh ca)

Đk.
Trời cao xin hãy gieo sương xuống, mây hãy mưa Đấng Công Bình. Trái đất hãy mở ra và trổ sinh Vị Cứu Tinh.
1.
Gia-liêm hoang vu điêu tàn, cất tiếng thống thiết nài van. Xin Chúa nhớ lời hứa xưa và rủ thương thăm viếng dân Người. Đọc tiếp

Xin hãy đến – Lm. Văn Chi (Lời nhạc Thánh ca)

Đk.
Lạy Chúa! Xin hãy đến cứu chúng con. Vì Chúa là Đấng Cứu Thế chúng con đang mong chờ. Lạy Chúa! Vua bình an xin hãy đến. Dẫn lối cho trần gian đi trong an hòa.
1.
Chúa là mục tử dẫn lối con đi. Đồng cỏ xanh tươi con nghỉ ngơi. Chúa băng bó những vết thương đau. Và chữa những yếu đau thành mạnh sức.
2.
Chúa Ngài đang đến dẫn lối con theo. Trần thế chông gai trên lối đi. Chúa nâng đỡ những bước êm mơ. Và biến những đớn đau thành hạnh phúc.

19/11. Đừng hữu danh vô thực – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

19/11/2015   –   THỨ NĂM TUẦN 33 TN 
Lc 19,41-44
ĐỪNG HỮU DANH VÔ THỰC 
Trông thấy thành Giêrusalem, Đức Giêsu khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19,41-42a)

Đọc tiếp

Xin đổ sương mai – Lm. Kim Long (Lời nhạc Thánh ca)

Đk.
Trời cao hãy đổ sương xuống. Trời cao hãy đổ sương xuống. Ngàn mây ơi! Mau mưa Đấng Công Bình cứu thế nhân. Trời cao hãy đổ sương xuống. Trời cao hãy đổ sương xuống. Ngàn mây ơi! Mau mưa Đấng Công Bình cứu nhân trần. Đọc tiếp

Xin đổ mưa thiêng – Việt Khôi (Lời nhạc Thánh ca)

1.
Như đất khô mong mưa nguồn trần gian khấn van đêm ngày. Nguyên Ngài dủ thương đổ ngay mưa Đấng Cứu Tinh. Khơi lên nguồn sống xóa tan đi mọi nhơ vương. Ơn thiêng đổ xuống thấm trong tâm hồn yêu thương. Đọc tiếp

Xin lắng nghe – Lm. Kim Long (Lời nhạc Thánh ca)

1.
Xin lắng nghe, xin lắng nghe lạy Chúa lắng nghe chúng con kêu cầu mà đến cứu độ trần gian. Năm tháng qua thêm oán than u sầu vỉ tội xa lìa Chúa. Chúa thương đến ban bình an. Đọc tiếp

Xin trời xanh – Hải Nguyễn (Lời nhạc Thánh ca)

1.
Tháng năm dài lần mò trong đêm tối, ngước trông trời tìm vì sao đưa lối. Khấn xin Chúa cho Ngôi Lời, giáng sinh với muôn ơn trời. Rạng ngời soi lối dắt con về bến quê trời.
Đk.
Xin trời xanh đổ sương xuống trên trần gian, xoa dịu nỗi khổ đau xót xa lầm than. Xin ngàn mây làm mưa xuống trên đất lành, và mặt đất sinh hạ hồng ân cứu độ. Đọc tiếp

18/11. Làm giàu ân phúc – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

18/11/2015    –   THỨ TƯ TUẦN 33 TN
Cung hiến Thánh đường Thánh Phêrô và Phaolô – Lc 19,11-28
LÀM GIÀU ÂN PHÚC
“Hãy lo làm ăn sinh lợi cho đến khi tôi đến.” (Lc 19,13)

Đọc tiếp

Xion vui lên – Khuyết danh (Lời nhạc Thánh ca)

1.
Giữa nơi trần thế nài xin Thiên Chúa chí nhân. Đoái thương ngự thăm ủi an đỡ nâng nhân trần.
Đk.
Xion vui lên, Xion vui lên vì Chúa đã nhận lời. Kìa Người sắp đến, kìa Người sắp đến, Người đến cứu dân Người. Đọc tiếp

17/11. Ơn cứu độ cho mọi người – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

17/11/2015    –   THỨ BA TUẦN 33 TN
Thánh Elizabeth Hungary    –   Lc 19,1-10
ƠN CỨU ĐỘ CHO MỌI NGƯỜI
“Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham.” (Lc 19,9)

Đọc tiếp

16/11. Sáng mắt sáng lòng – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

16/11/2015   –  THỨ HAI TUẦN 33 TN
Thánh Magarita Scotland và Gertrude, trinh nữ- Lc 18,35-43
SÁNG MẮT SÁNG LÒNG
Đức Giêsu hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?Anh ta đáp: Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” (Lc 18,41)

Đọc tiếp

15/11. Sống và chết vì đại nghĩa – 5 phút Lời Chúa mỗi người

15/11/2015    –   CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN – B
Kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam   –  Lc 9,23-26

SỐNG VÀ CHẾT VÌ ĐẠI NGHĨA
Đức Giêsu nói với mọi người rằng: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,24)

Đọc tiếp

14/11. Kiên trì cầu nguyện – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

14/11/2015   –   THỨ BẢY TUẦN 32 TN
Lc 18,1-8

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?” (Lc 18,7)

Đọc tiếp

13/11. Đừng liều mạng – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

13/11/2015  – THỨ SÁU TUẦN 32 TN
Lc 17,26-37
ĐỪNG LIỀU MẠNG
“Ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được.” (Lc 17,33)

Đọc tiếp

12/11. Nước Thiên Chúa đã tới – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

12/11/2015   –  THỨ NĂM TUẦN 32 TN
Thánh Giôsaphát, Giám mục, tử đạo   –  Lc 17,20-25
NƯỚC THIÊN CHÚA ĐÃ TỚI
“Triều Đại của Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,21)

Đọc tiếp

11/11. Chín người kia đâu? – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

11/11/2015    –  THỨ TƯ TUẦN 32 TN
Thánh Martinô, Giám mục  –  Lc 17,11-19
CHÍN NGƯỜI KIA ĐÂU?
Đức Giêsu nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,17-18)

Đọc tiếp

10/11. Chỉ là đầy tớ vô dụng – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

10/11/2015    –   THỨ BA TUẦN 32 TN
Thánh Lêô Cả, Giáo hoàng   –   Lc 17,7-10
CHỈ LÀ ĐẦY TỚ VÔ DỤNG
“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10)

Đọc tiếp