Sống tình hiệp thông – Thái Nguyên.

Kết Lễ – Lễ Chúa Ba Ngôi. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
Thể hiện: Ngọc Điệp & Phan Anh.
*
ĐK. Trong tình yêu mến Chúa ta vui sống tình hiệp thông, cho nhau tất cả tấm lòng cùng nhau xây đắp hy vọng. Hiệp thông nhau trong Đức Ái ta dựng xây, hiệp thông Đức Tin ta hành động, hiệp thông Đức Cậy cùng nhau nỗ lực vươn lên.

1. Chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ có một thân thể trong Đức Ki-tô Đấng cứu độ. Vì cùng chung một tấm bánh ta thông phần với nhau, một cây nho ta là cành với nhau.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Trong Chúa Ba Ngôi – Thái Nguyên.

Hiệp lễ – Lễ Chúa Ba Ngôi. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
Thể hiện: Ngân Vẹn.
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Đấng lòng con mến yêu tôn thờ. Xin giúp con quên mình hoàn toàn, để ở lại trong Chúa. Xin cho con lặng lẽ trong an bình, an bình. Như thể hồn con đang sống trong miền quê hương vĩnh cứu đang chìm sâu, đang chìm sâu, đang chìm sâu trong Ngài.

1. Xin bình an của Chúa phủ kín tâm can, như mặt hồ yên ắng phẳng lặng. Không có chi, không có chi gì làm con xao động. Cho dù trời đêm đông, dù bão giông, vẫn một lòng cậy trông nơi Chúa, Đấng con luôn mong chờ đón đợi nơi sáng ngời.
Tiếp tục đọc

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi (Ga. 3) – Thái Nguyên.

Hiệp lễ – Lễ Chúa Ba Ngôi A. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

*
1. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm tình yêu nhân hậu ai người nào đâu suy thấu. Mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thương tác thành dựng nên mọi sự, cho con người chan chứa niềm vui.

ĐK. Nào cùng cất tiếng ta hòa lên câu hát chúc tụng. Đấng Chúa Trời tình thương cao vời muôn muôn đời ngàn dân tin kính chung nhau cất lời tụng ca. Tình trời bao la ôi lòng Cha thương mến hải hà, xin cảm tạ cùng với Chúa Con, Chúa Thánh Thần ngợp trong ánh sáng muôn muôn đời.
Tiếp tục đọc

Lễ Chúa Ba Ngôi A. (Đn. 3) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
Thể hiện: Công Vinh.
*
ĐK: Xin dâng lời ca ngợi chúc vinh muôn đời.

1. Chúc tụng Thiên Chúa của cha ông chúng tôi.
2. Chúc tụng Danh Thánh ngàn vinh quang khắp nơi.
3. Chúc tụng Thiên Chúa ngàn thiên binh hiển vinh. Tiếp tục đọc

Dâng Chúa Ba Ngôi – Thái Nguyên.

Dâng Lễ. – Lễ Chúa Ba Ngôi. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
Thể hiện: Ngân Vẹn & Phan Anh.
*
1. Xin dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa, nguồn ban sự sống bánh thơm rượu nồng. Lao công ruộng đồng tỏa lan ngát hương. Xin Ba Ngôi ban muôn ơn phúc, tình thương tỏa sáng trong muôn tâm hồn. Ngàn năm vững bền tình Chúa bao la.

ĐK. Con hoan ca tình Cha ngời sáng Đấng tạo tác chúng sinh. Ôi uy linh! Ba Ngôi nhiệm mầu lòng thành con tin kính. Xin dâng lên lời ca chúc tụng hiển vinh Chúa muôn trùng.
Tiếp tục đọc

Vinh Danh Ba Ngôi – Thái Nguyên.

Nhập lễ – Lễ Chúa Ba Ngôi. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
Thể hiện Sr. Ngân Vẹn & Thanh Phúc.
*
1. Nhìn trời xanh bao la bát ngát. Nhìn ruộng đồng cỏ hoa xanh tươi. Nhìn cây trái trổ sinh thơm ngọt. Chính Chúa Trời tạo tác cho con người.

ĐK. Vinh danh Chúa Cha, vinh danh Chúa Con, Chúa Thánh Thần muôn kiếp. Tự muôn đời như chính hiện nay. Và luôn mãi thiên thu vạn đại.
Tiếp tục đọc

Cuộc đời trần gian – Thái Nguyên.

Hiệp lễ – Lễ Thăng Thiên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Trương Diễm.
*
1. Cuộc đời trần gian ai không muốn giàu sang, ai không cầu danh vọng, ai không ham khoái lạc, không tìm chiếm đoạt? Ai ngờ rằng đâu là những đa đoan, trói buộc tâm can, khiến cuộc đời mất bình an, tăm tối mảnh hồn hoang.

ĐK. Lạy Chúa có biết bao điều đang trói buộc tâm con không cho ngước lên cao. Nguyện xin tay Ngài giải thoát con khỏi những điều mê hoặc vẫn còn đang bám chặc. Cho con sức m Tiếp tục đọc

Trời cao hỡi – Thái Nguyên.

Nhập lễ – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Khắc Dũng.
*
ĐK. Trời cao hỡi nào hãy gieo sương. Ngàn mây hỡi, mưa Người công chính. Đất mở rộng, xuất hiện Vị Cứu Tinh, mang cho đời sự sống mới rạng ngời.

1. Chúng con trông chờ ngày Chúa viếng thăm như nai khát mong về mạch suối trong. Đời con lẽ sống chính là nơi Chúa, Đấng nguồn phúc ân cứu độ ngàn dân.
Tiếp tục đọc

Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi – Thái Nguyên.

Kết lễ – Chúa Nhật 4A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Minh Khoa.
*
ĐK. Tình yêu Đức Ki-tô thúc bách tôi lên đường dấn thân phục vụ. Tình yêu Đức Ki-tô thúc bách tôi rao truyền Tin Mừng cứu rỗi. Từ nay tôi không còn sống cho riêng mình, nhưng là sống cho mối tình Người đã chết vì tôi.

1. Tình yêu Chúa đã nâng con lên từ nơi thấp hèn. Tình yêu Chúa đã chọn gọi con và đã thánh hiến. Ôi tình yêu cao vời, tình yêu muôn đời, tình yêu dịu vợi. Ngàn đời con hát ca. Ngàn đời con cảm tạ, nguyện sống chết vì yêu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Kim Ngân.
*
ĐK: Lạy Chúa xin hãy tỏ lòng từ bi Chúa ơi! Như chúng con đây luôn vẫn tin cậy nơi Chúa.

1. Người hiền đức hãy vui mừng lên trong Chúa. Ca ngợi Người là việc của kẻ lòng ngay. Ngợi khen Chúa với cung đàn muôn réo rắt. Hãy ca mừng Người trong ngàn vạn tiếng cầm ca. Tiếp tục đọc

Thiên Chúa Trong Đức Kitô (Ga. 14) – Thái Nguyên.

Hiệp lễ – Chúa Nhật 5A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Kim Khánh.
*
ĐK, Thiên Chúa đâu ở đâu xa nhưng là trong Đức Ki-tô. Ai biết Ngài là biết Chúa Cha, ai thấy Ngài là thấy Chúa Cha.

1. Cũng như Ngài ở trong Cha và Cha ở trong Ngài. Xin cho con luôn kết hiệp với Đức Ki-tô trong tình yêu Cha. Hầu trở nên ánh sáng trần gian, như dấu hiệu một trời mới đất mới, dấu hiệu một cuộc sống sẽ tới với Cha muôn đời.
Tiếp tục đọc

Xin Chúa Ở Lại (Lc. 24) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 3A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Nhóm Cadillac.
*
1. Xin ở lại với con vì con luôn cần Chúa hiện diện. Xin ở lại với con vì con yếu đuối cần Chúa đỡ nâng. Con cần Chúa biết bao vắng Chúa đời sống lao đao. Như trên đường Em-mau nếu không có Ngài xót xa u hoài.

ĐK. Xin Chúa đồng hành với con sưởi ấm tim con lạnh giá. Xin Chúa ở lại với con khơi sáng tin yêu hy vọng. Đời vắng Chúa hư không chẩng còn gì để trông mong. Lòng có Chúa an vui cho đời con dâng tràn sức sống.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Sr. Hoàng Oanh & Tốp ca Nến Hồng
*
1. Chúa ơi xin giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng: Ngài là Thiên Chúa của con, Ngài là gia nghiệp của con, chính Ngài nắm giữ đời con.

ĐK: Chúa sẽ chỉ cho con biết đường là đường lối Chúa, biết đường là đường lối trường sinh. Tiếp tục đọc

Tin mừng Phục Sinh 3 (Lc. 24) – Thái Nguyên.

Vọng Phục Sinh – Năm C. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Trung Đông (Tải về)
*
1. Vừa sáng tinh sương các bà viếng mộ Chúa. Nào ngờ đâu cửa mộ đã mở toang thi hài Thầy đâu còn. Nếu sứ thần không báo tin thì ngôi mồ trống đâu ai biết gì, đâu ai hiểu gì  bao nhiêu nỗi hoài nghi và mãi còn thao thức trong sầu bi.

ĐK. Đây Tin Mừng Phục Sinh đã sớm loan ra cho các tông đồ. Đây Chúa đã sống lại hiển vinh muôn đời như lời Người đã hứa. Ôi xiết bao mừng vui giữa cơn sầu than Tin Vui ngỡ ngàng. Đây Chúa đã khải hoàn mang ơn cứu thoát trao ban cho trần gian. Tiếp tục đọc

Xin Thánh Thần đến – Thái Nguyên.

Thể hiện: Tuyết Mai (Tải về)

1. Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến như làn gió mát. Xin thổi vào đời con, vào Giáo Hội, vào thế giới. Để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do, sự bình an.

ĐK. Xin Thánh Thần như làn gió mát, như dòng nước trong, như ngọn lửa hồng. Ngài đổi mới mọi người, mọi nơi. Tiếp tục đọc

Xin Chúa ở lại – Thái Nguyên.

Thể hiện: Nhóm Cadilac (Tải về)

1. Xin ở lại với con vì con luôn cần Chúa hiện diện. Xin ở lại với con vì con yếu đuối cần Chúa đỡ nâng. Con cần Chúa biết bao vắng Chúa đời sống lao đao. Như trên đường Emmau nếu không có Ngài xót xa u hoài.

ĐK. Xin Chúa đồng hành với con sưởi ấm tim con lạnh giá. Xin Chúa ở lại với con khơi sáng tin yêu hy vọng. Đời vắng Chúa hư không chẳng còn gì để trông mong. Lòng có Chúa an vui cho đời con dâng tràn sức sống. Tiếp tục đọc

Vì Chúa đã Phục Sinh – Thái Nguyên.

Thể hiện: Khánh Duy (Tải về)

1. Vì Chúa đã phục sinh nên con thấy mình chẳng lo sợ chi, dẫu cuộc đời còn bao trắc trở, bao dang dở, bao thờ ơ. Vì Chúa đã phục sinh nên con an tâm giữa bao nguy nàn, trong cảnh cơ hàn hay những lầm than cho con vững vàng dù đời gian nan.

2. Vì Chúa đã phục sinh nên con sẵn sàng hiến dâng cuộc sống, để phụng thờ Ngài trên tất cả, không sa ngã theo trần gian. Vì Chúa đã phục sinh nên con luôn tin Chúa luôn hiện diện, đang sống động trong cõi lòng con như trong hết mọi người tìm kiếm Chúa. Tiếp tục đọc

Tin mừng Phục Sinh-2 – Thái Nguyên.

Thể hiện: Hạ Trâm (Tải về)

ĐK. Sứ thần Chúa loan báo Tin Vui, Đấng bị đóng đinh đã chỗi dậy rồi. Từ ngôi mộ tối tăm sự sống đã bừng lên. Ôi Giê-su sự sống rạng ngời, sự sống muôn đời. Đất trời ngập trong ánh sáng, Ánh Sáng Phục Sinh của Đấng hiển vinh.

1. Chúa đã sống lại nhưng vẫn có những ngôi mộ đời con, những ngôi mộ vùi bao ước mơ, bao hy vọng ủ ấp trong lòng. Nhưng sự phục sinh của Đức Ki-tô cho con tin rằng chẳng có gì mất mát buồn thương, chẳng là gì bao nhiêu sầu vương. Tiếp tục đọc

Tin Mừng Phục Sinh 1 (Mt. 28) – Thái Nguyên.

Đêm Vọng Phục Sinh – Năm A. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Duy Linh (Tải về)
*
ĐK. Đức Ki-tô đã sống lại thật rồi! Đức Ki-tô đã đánh tan tử thần. Nào hân hoan cùng ca lên Al-lê-lu-ia! Đức Ki-tô là tình yêu vinh thắng mang cho đời sự sống mới linh thiêng. Cất cao lên câu ngợi ca Al-lê-lu-ia.

1 Hãy loan báo tin mừng rằng Đức Ki-tô đã sống lại thật rồi Ngài là niềm vui ơn cứu độ rỗi, Chúa đã ra khỏi mồ rồi sự sống chiến thắng reo vui. Hãy cất bước lên đường dám sống cho một niềm tin dám chết cho một cuộc tình. Tin vào lòng thương xót Chúa con hiến thân sống cho tình yêu.
Tiếp tục đọc