Thánh ý của Ngài *– Chu Linh, OP.

Tận Hiến.

Thể hiện: Bích Hiền.
*
1. Cứ dấu này mà thế gian nhận biết, sống yêu thương là chứng tá Tin Mừng. Khi mở lòng từ bỏ ý riêng tư, con hòa mình trong dòng sống khốn cùng, để cho đi không mong gì đáp lại, để ủi an không vì được ủi an, để cảm thông và xua đi mờ tối. Chúa ơi! Thánh ý của Ngài muôn đời yêu thương.

ĐK. Lạy Chúa, Chúa chính là gia nghiệp đời con. Chúa chính là hạnh phúc của con, con khao khát tìm, khao khát tìm tình yêu vô biên. Lạy Chúa dẫu bước đường gian khổ trần ai, mãi có Ngài cùng bước bên con. Tin không đổi dời, yêu thương suốt đời. Ôi tình Ngài đẹp thắm không vơi. Tiếp tục đọc

Thiên Chúa kết hợp (Mc. 10; Mt. 19) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 27B Thường Niên + Lễ Hôn Phối. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Từ khi Thiên Chúa tạo dựng, tạo dựng nên người nam người nữ, và khi Thiên Chúa rung lên, rung giai điệu tình yêu hạnh phúc, thì người nam xa cách mẹ cha gắn bó mặn mà cả hai nên một, sống đời tình yêu.

ĐK. Vì sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được chia ly, không hề chia ly (không hề được chia ly). Lòng nguyện cầu thủy chung đến cùng, dù khi gian nan yếu đau hay lúc thịnh vượng, vẫn trọn tình yêu thương (mãi trọn tình yêu thương)
Tiếp tục đọc

Thượng tế Men-ki-xê-đê (Tv. 109) *- Tường Ân.

Thể hiện: Ca đoàn Tâm Biên.
*
ĐK. Con là thượng tế tới muôn đời. Con là thượng tế tới muôn đời, theo phẩm hàm Men-ki-xê-đê.

1. Chúa là Thiên Chúa đã phán cùng Chúa con, “Hãy ngồi bên hữu Ta chờ cho tới khi bọn gian ác kia bị Ta bắt đem để kê dưới chân, kê lót chân Con.” Tiếp tục đọc

Thập giá ngất cao *– Hoàng Kim.

Thể hiện: Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tải về)

Thể hiện: Tấn Đạt (Tải về)

Thứ Năm Tuần Thánh.

1.
Thập giá ngất cao ở trên thế gian này. Ôi hỡi Thập giá Chúa Giêsu. Từ nguồn Thánh Tâm yêu thương Ngài, sông ơn thiêng dạt dào vô tận. Qua Người máu cứu độ chảy xuống nơi đây. Ôi hỡi Thập giá Chúa Giêsu!
2.
Thập giá ôi điên cuồng ai có thấu chăng. Ôi hỡi Thập giá Chúa Giêsu! Để cứu chúng con khỏi tử thần. Con yêu thương Cha cũng ban tặng. Lòng Trời yêu điên cuồng ai dám sánh bằng. Ôi hỡi Thập giá Chúa Giêsu! Tiếp tục đọc

Thánh giá tình yêu – Têrêxa.

Mùa Chay – Tuần Thánh. (Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 28.10.2015)

Thể hiện: Lý Hoàng Kim (Tải về)
*
1. Nhìn lên trên thập giá, chính Chúa hiến thân vì ta, tình yêu Chúa thánh thiêng nhiệm mầu, ôi Chúa quá yêu nhân trần.

2. Nhìn lên trên  thập giá, chính Chúa  vác lên đồi cao và đã chết cứu muôn muôn người, tặng ban phúc vinh cho đời. Tiếp tục đọc

Thiên Thần Bản Mệnh *– Têrêsa.

Các Thánh.
*
ĐK. Chúa sai thiên thần bản mệnh bảo vệ ta. Dắt dìu trông coi trên mọi nẻo đường gần xa. Cùng các thiên thần, con xin đàn hát xướng ca. Chúc tụng tôn vinh, cảm tạ tình Chúa bao la.

1. Thân con như chiếc thuyền vượt sóng nổi trôi. Chúa sai thiên thần dẫn đường chỉ lối. Dù bao phen lỡ bước lỗi tội, Chúa vẫn thứ tha. Ôi tình Ngài quá bao la.
Tiếp tục đọc

Thành tâm kính dâng – Phong Trần.

Dâng lễ
Thể hiện: Vũ Phong Vũ (Tải về)
*
ĐK. Thành tâm kính dâng lên Người. Lễ vật muôn tấm lòng. Xin nguyện dâng lên.

1. Một lòng chân thành nguyện dâng lên. Dâng lên với trọn tâm tình này. Đây bánh miến trinh nguyên. Và đây rượu nho thơm nồng. Với lòng chân thành nguyện dâng lên. Với lòng chân thành dâng lên.

2. Một đời cơ cực nguyện dâng lên. Dâng lên Chúa Trời bao nhọc nhằn. Dâng nước mắt rơi rơi. Nhiều khi gặp bao muộn phiền. Với lòng tin cậy nguyện dâng lên. Gói trọn tâm tình con dâng. Tiếp tục đọc

Thánh Mục Tử (Tv. 109) *- Bùi Ninh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
*
1. Lời Chúa phán cùng Chúa thượng tôi: “Bên hữu Cha nào Con hãy ngồi. Rồi ngự trị tới khi Cha đặt lũ thù nhân làm bệ chân con”.

ĐK. Cho tới muôn đời tới muôn đời con là Thượng Tế. Con là Thượng Tế theo phẩm hàm Mel-ki-sê-đê. Tiếp tục đọc

Thánh Augustino *– Vũ Đình Ân.

Các Thánh. (Imprimatur – Gp. Xuân Lộc: 28.01.2016)
*
1. Như một người con hoang, thánh Au-gus-ti-nô thành ngôi sao sáng. Đến giữa trần gian làm chứng nhân rắc gieo Tin Mừng. Từ một tội nhân, ngài nên một thánh nhân trung kiên, thánh Au-gus-ti-nô nên tông đồ như thánh Phao-lô.

ĐK. Tìm về nguồn chân thiện mỹ, rồi ngài ngược xuôi nước Ý. Thánh Au-gus-ti-nô nên tông đồ của Chúa Ki-tô. Ngài là niềm ti soi sáng, rọi vào lòng ai u tối. Thánh Au-gus-ti-nô là tình yêu Chúa cứu độ. Tiếp tục đọc

Thánh Mục Tử (Tv. 15) *– Bùi Ninh.

Phần gia nghiệp (1). (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
.
1. Lạy Thiên Chúa xin giữ gìn con, này bên Ngài con đang ẩn náu. Vì chính Ngài là Chúa con thờ, là gia nghiệp và phúc lộc con.

ĐK. Chúa ơi Chúa chính là phần gia nghiệp của con. Và Chúa Ngài chính là chén phúc lộc của con. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 114 * – Thanh Lâm.

Chúa Nhật 24B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Tôi sẽ bước đi trước Thiên Nhan của Chúa, trong miền đất lành, miền đất của nhân sinh.

1. Con hằng yêu mến Chúa vì Ngài luôn nghe lời con cầu khấn. Chúa rủ tình ghé mắt ngày con kêu cứu thiết tha van nài. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 21 *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)

Chúa Nhật Lễ Lá & Lễ Mầu Nhệm Thánh Giá
Thể hiện: Thanh Tuyền (Tải về)
*
ĐK. Ôi lạy Chúa! Ôi lạy Chúa! Sao Chúa nỡ bỏ con, sao Chúa nỡ bỏ con?

1. Biết bao người thấy con đều mỉa mai, họ bĩu môi, lắc đầu: “Ngươi trông cậy Chúa của ngươi, hãy xin Ngài cứu vớt ngươi, thực thi tấm lòng từ bi.” Tiếp tục đọc

Thánh Mônica *- Trần Đức Luận.

Các Thánh. (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 05.09.2017)
*
1. Gương sáng ngời: Thánh Mô-ni-ca, trọn cuộc sống chỉ biết hy sinh, khóc lóc van xin nguyện cầu, cầu xin Chúa đoái thương dủ tình, đưa dẫn người con lỗi tội biết trở về đường ngay nẻo chính. Nay Thánh nhân đã được hưởng Hạnh phúc ở Thiên đình.

ĐK. Đoàn con xin mừng kính Thánh Mô-ni-ca, là gương mẫu cho mọi phụ nữ. Luôn biết khuyên răn thật tình để gia đình được sống thánh thiện. Ngày đêm mãi van xin, nguyện xin Chúa đoái trông yêu thương, đưa dẫn con dân trở về, hưởng Hạnh phúc Quê hương Thiên đình. Tiếp tục đọc

Thánh Mônica *– Kim Long.

Các Thánh. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Từng giọt lệ hòa với từng lời kinh đêm ngày dâng lên Chúa. Xin thức tỉnh đứa con tội tình mau nhận ra Chân Lý tìm về cải quá tự tân.

ĐK. Ôi mẫu từ lạ lùng dạt dào hơn sóng biển ngàn trùng. Mô-ni-ca ngời sáng thiên cung. Xin cho các gia đình được luôn chan chứa ân tình mẹ hiền mãi thiết tha lời kinh. Tiếp tục đọc

Thiện hảo nhường bao (Tv. 33) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 21B Thường Niên. (Imprimatur: Gp. Phú Cường: 28.02.08)
*
ĐK. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

1. Tôi chúc tụng Chúa mọi nơi mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen danh Người. Trong Chúa linh hồn tôi được luôn hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. Tiếp tục đọc

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Lễ Vọng) (Tv. 131) *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca . (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin Ngài lên đường tới nơi an nghỉ. Chúa và hòm bia oai quyền của Chúa cùng đi.

1. Đây chính điều chúng tôi đã nghe thấy tại Ep-ra-ta, nơi đồng cỏ Gia-ar. Nào chúng ta hãy tiến vào nhà Chúa. Dưới chân Ngài quỳ lạy, kính tôn thờ. Tiếp tục đọc

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Tv. 44) *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca . (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng. Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng y diễm lệ.

1. Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua trang điểm vàng ròng. Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua trang điểm cực sang. Tiếp tục đọc

Lễ Đầu Năm (Tv. 8) *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay Danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.

1. Khi tôi ngắm nhìn cõi trời tay Chúa tạo ra. Muôn loài tinh tú, sao trời do Chúa tạo tác. Ôi nhân loại là chi mà Ngài nhớ tới? Con người là chi mà Chúa để tâm bận lòng? Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 18 (D) *– Thanh Lâm.

(Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
(Lễ Các Thánh Tông Đồ) (Lễ Cầu Cho Việc Rao Giảng Tin Mừng) 
*
ĐK. Tiếng chúng đã vang vọng, tiếng chúng đã vang dội khắp cõi địa cầu.

1. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Thinh không kể ra sự nghiệp của Ngài. Ngày này nhắc nhở cho ngày khác, đêm này truyền tụng cho đêm kia. Tiếp tục đọc

Lễ Đức Mẹ lên trời (Tv. 44) – Vũ Đình Ân.

*
ĐK. Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua. Trang điểm vàng ô phia diễm lệ.

1. Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua. Trang điểm vàng ô phia lộng lẫy.

2. Xin hãy nghe thưa nương tử, hãy coi và hãy lắng nghe, quên dân tộc và nhà thân phụ. Tiếp tục đọc