1231234…

Alleluia Chúc tụng ChúaAllêluia
Allêluia Lễ chung các Thánh (*)Allêluia
Allêluia Lễ đêm Giáng Sinh (*)Allêluia
Allêluia Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (*)Allêluia
Alleluia Nếu ai yêu ThầyAllêluia
Alleluia Phúc đức thayAllêluia
Allêluia (Tạ ơn Linh mục) (*)Allêluia
Ánh mắt yêu thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Ân tình muôn thuở (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Bài ca hiệp nhất (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Bàn tiệc lễ dâng (*)Dâng Lễ
Bánh các Thiên Thần (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Bánh hằng sống (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Bến bờ yêu thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Biết đến bao giờ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Bộ lễ cầu hồn (*)Bộ Lễ – Kinh Nguyện
+
Ca kết lễ (*)Kết Lễ
Ca khen mừng Chúa (*)Nhập Lễ
Ca khúc tạ ơn (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Ca vang trần thế (*)Nhập Lễ
Cảm tạ hồng ân (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Cao cả thay (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Có thể nào? (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Con mở ra (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Con xin tán dương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Của lễ sớm mai (*)Dâng Lễ
Cùng dâng (*)Dâng Lễ
Cùng dâng lên (*)Dâng Lễ
Cùng hiệp dâng (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Cuộc đời con dâng (*)Dâng Lễ Lời bài hát
+
Chén vàng và lời con hát (+ Miên Ly) (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Chỉ một Chúa thôi (2 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chỉ một Chúa thôi (4 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chỉ một tình mến (+ Miên Ly) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chính Chúa chăn dắt tôi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa biến hình (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa chịu phép rửa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa đã biết thế (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa là Đấng từ biCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa là sức mạnh (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa niềm mơ ước đời con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa thăm hồn con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa thực là Vua (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa và con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa vẫn thương yêu (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúc khen danh Ngài (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Dân Chúa tạ ơn (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Dâng Ba Ngôi (*)Dâng Lễ
Dâng câu cảm tạ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Dâng Chúa toàn năng (*)Dâng Lễ
Dâng đá (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Dâng hiến (+ Miên Ly)Dâng Lễ
Dâng lên Thiên tòa (*)Dâng Lễ
Dâng lời tạ ơn (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Dâng tiến (*)Dâng Lễ
Dâng Thiên tòaDâng Lễ
Dâng về Chúa (*)Dâng Lễ
Dâng về Chúa (3 bè) (*)Dâng Lễ
Dâng về Chúa (4 bè) (*)Dâng Lễ
Dìu dắt đời con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Đã có lúc nào (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Đại dương thương xót (2 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Đại dương thương xót (4 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Đàn ca mừng ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đáp caThánh Vịnh – Đáp Ca
Đất mới (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Đây vị Thượng tế (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Đi loan báo danh NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đi loan Tin Mừng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Điểm hẹn đời con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Điệp khúc yêu thương (2 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Điệp khúc yêu thương (4 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Điều đẹp lòng Cha (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Điều đẹp ý Chúa (Tv. 142)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Điều đẹp ý Chúa xin dạy con thực hiện (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Đỉnh trời xót thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đồng hành dấn thân (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Đời con dâng lên (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Đời đời ca tụng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đời nhân chứng (*)Kết Lễ Lời bài hát
Đường hy vọng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đường lên Thánh Điện (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đường lên Thánh Điện (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Đường Sáng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đường tình con đi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đường về núi Thánh (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Ephata – Con mở ra (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Gần bên Thánh Tâm (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Giêsu, Bờ vai náu nương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Halleluia Chúa đã sống lại (*)Allêluia
Hạnh phúc thayCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy bước đi theo Thầy (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy chữa lành con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy điCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hãy ở trong tình yêu của ThầyKết Lễ
Hiến lễ tình yêu (+ Miên Ly) (*)Dâng Lễ
Hiến lễ tình yêu (3 bè) (+ Miên Ly) (*)Dâng Lễ
Hiền lễ tình yêu (3 bè đồng giọng) Dâng Lễ
Hiến tế này (*)Dâng Lễ
Hiệp dâng (*)Dâng Lễ
Hoa dâng Thánh điệnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hoa xót thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hòa câu cảm tạ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hòa khúc tạ ơn (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Học theo Giêsu (bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hồn con xin Chúa giữ gìn (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hồng ân Chúa mãi theo con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hy lễ năm xưa (*)Dâng Lễ
Hy lễ tình yêu (*)Dâng Lễ
+
Kính dâng (*)Dâng Lễ
Kính dâng Ngài (*)Dâng Lễ
Kỳ công tay ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Kỳ công Thiên Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Khao khát mong NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Khúc ân tình (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Khúc hát thanh xuân (+ Miên Ly) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Là một giọt nước (*)Dâng Lễ
Lạy chiên Thiên ChúaBộ Lễ – Kinh Nguyện
Lấy chi đáp đền (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Lễ dâng gia đình (*)Dâng Lễ
Lễ dâng nguyện cầuDâng Lễ
Lên đền thánh (*)Nhập Lễ
Loan báo Tin mừng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Lòng con kiên vững (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Lòng thành dâng tiến (*)Dâng Lễ
Lòng Thương Xót Chúa (*)Kết Lễ
Lời ca tạ ơn (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Lời Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Lời nguyện cầuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Lời nguyện cầu mùa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Lời nguyện giữa đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Lời thiêng trong tim (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Lời yêu thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
+
Mang theo câu hát (+ Miên Ly) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Mến Chúa yêu người (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Miên ca (+ Miên Ly) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Một bài ca mớiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Một lần gặp Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Mở rộng vòng tayKết Lễ
Mùa hồng ân (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Mục tử ca (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Mục tử nhân lành (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Mười nàng Trinh nữ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Nào ta mau đến (*)Nhập Lễ
Này đời con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Nước Trời (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Nước trường sinh (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Ngài là Thiên Chúa con tôn thờ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Ngài phải lớn lên (2 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Ngài phải lớn lên (4 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Ngàn đời ngợi ca (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Ngôi sao đời con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Nguyện dâng lên Chúa (*)Dâng Lễ
Người mù Giêricô (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Người yêu của Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Nhân chứng giữa đời (*)Kết Lễ
Nhân chứng yêu thương (*)Kết Lễ
Nhờ Lòng Thương Xót Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Như Thầy đã yêu (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Ở trong tình yêu Thầy (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Phúc ân cao vời (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Quân Vương khắp gian trầnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Quyết đi theo Ngài (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Quyết đi theo Ngài (2 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Quyết đi theo Ngài (4 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Rợp bóng mây trời (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Rượu nho thắm nồng (*)Dâng Lễ
Rượu nho thắm nồng 2Dâng Lễ
+
Sao tôi không tới (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Sống hiệp thông và phục vụ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Sống là Đức Kitô (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Sống lời Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Sống tình ChaCa Nguyện – Hiệp Lễ
+
Ta là Bánh Trường Sinh (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tạ ơn Chúa (*)Kết Lễ
Tạ ơn Ngài (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tâm tình khúcCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tấm bánh bẻ ra (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tiến bước về nhà Chúa (*)Nhập Lễ
Tiến Chúa Trời (*)Dâng Lễ
Tiến vào nhà Chúa (*)Nhập Lễ
Tiến vào Thánh Cung (*)Nhập Lễ
Tiến về nhà ChaNhập Lễ
Tiếng hát bay xa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tin tưởng nơi ChúaThánh Vịnh – Đáp Ca
Tín thác vào lòng Chúa xót thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình bác ái (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa khôn vơi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa thương tôi (2 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa thương tôi (3 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình thương của Chúa (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình yêu Thiên Chúa ( + Phanxicô) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tôi biết (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tung hô sau truyền phépBộ Lễ – Kinh Nguyện
Tụng ca muôn đời (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tựa vào lòng Chúa Jesu (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Thánh! Thánh! ThánhBộ Lễ – Kinh Nguyện
Thánh giá đời con (3 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Thánh Phanxicô Assisi (*)Allêluia
Thánh Tâm mời gọi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Thánh Vịnh 47 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Thắp ngọn đèn tim (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Thần khí Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Thầy đây đừng sợ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Thầy là Bánh Hằng Sống (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Trẩy về đền thánh (*)Nhập Lễ
Trên bàn thánh (*)Dâng Lễ
Trong tay Ngài (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Trở về với Lòng xót thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Trước nhan Vua Trời (*)Nhập Lễ
+
Vâng nghe Thánh Thần 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Vâng nghe Thánh Thần 2 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Về bên Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Vì yêu tôi (+ Miên Ly)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Viên ngọc quý (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Vỗ tay đi nào (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Vui lên loan báo Tin Mừng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Vui lên với tôi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Vui vào nhà Chúa (*)Nhập Lễ
Vững bước theo Ngài (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Vườn nho của Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Xin dạy con thực hiệnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Xin dâng ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Xin dâng kiếp sốngDâng Lễ
Xin dâng lên Ngài (*)Dâng Lễ
Xin dâng trót cuộc đời (*)Dâng Lễ
Xin đoái nhìn (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin giữ gìn con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin kính dâng (*)Dâng Lễ
Xin là khúc hát mới (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin là khúc hát mới (4 bè) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin mãi bên con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin nghe tiếng conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Xin tạ ơn Ngài (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin tán dương Ngài (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin xót thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+
Yêu chuộng luật pháp ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
28
Ai ra đi (*)Các Thánh
Bước về thánh đài (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Cầu cùng MẹĐức Mẹ
Con thuyền Phêrô (+ Miên Ly) (*)Các Thánh
Cha đã vì yêuTận Hiến
Chào mừng Cecilia (*)Các Thánh
Chiều nhẹ buông (+ Khương Huệ)Đức Mẹ
Dâng Mẹ tòa cao (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Hoa thơm dâng Mẹ (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Huyền sử 5 sắc hoa (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Mẹ ngàn hoa (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Ngũ bái 6 (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Tâm ca Gia trưởngNhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể
Tâm ca Hiền mẫuNhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể
Tâm ca tuổi trẻNhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể Lời bài hát
Tâm ca Thiếu nhiNhạc Sinh Hoạt Đoàn Thể
Tình cha cho conHiếu kính Mẹ Cha Lời bài hát
Thánh Phaolô Hạnh (*)Các Thánh Lời bài hát
Ca mừng Chúa lên trời (*)Mùa Phục Sinh
Chúa dìu con về (*)Mùa Chay
Chúa đã sống lại (*)Mùa Phục Sinh
Chúa đã về trời (+ Miên Ly)Mùa Phục Sinh
Hạt mưa thánh ân (*)Mùa Vọng
Hoan ca Phục Sinh (*)Mùa Phục Sinh
Ngài yêu đến cùng (*)Mùa Chay
Tình trời đất (*)Mùa Giáng Sinh
Trời cao sương xuống (*)Mùa Vọng
Xin đổ sương mai (4 bè) (*)Mùa Vọng

Tình khúc dâng hoa * – Thế Thông (thơ: Từ Linh)

Dâng Hoa Đức Mẹ (Imprimatur Gp.Xuân Lộc: 18.8.2018)

Thể hiện: Lam Phương (Tải về)

ĐK. Dâng Mẹ muôn hoa (Nay tình con bừng nở) Ươm ngàn yêu thương (Dâng tiến lên Nữ Vương) Dâng Mẹ Mân Côi (Tình Mẹ luôn sáng ngời) Đoàn con muôn nơi. Tiến Mẹ ngàn vạn hoa tươi. Hái muôn hoa thật xinh. Kính dâng Đức Nữ Trinh.

1. Nụ HỒNG hoa Mân Côi của Mẹ. Là lễ vật dâng trên đồi Can-vê. Thập giá cao siêu trên đỉnh xót thương. Máu nước rửa sạch tội khiên thế trần. Tiếp tục đọc

* Đáp ca Lễ Mẹ Truyền Tin (Tv. 39) – Thế Thông.

Thánh vịnh – Đáp ca (Imprimatur – Gp.Xuân Lộc: 18.8.2018)
*
ĐK. Này con đến thi hành ý Chúa nhiệm mầu. Này con xin đến truyền rao Chân Lý cho đời.

1. Bao nhiêu là lễ vật thì Chúa chẳng ưng. Ngài không đòi lễ đền bồi hay lễ toàn thiêu. Thì này con xin thưa: “Này con xin đến Chúa ơi!” Tiếp tục đọc

Lễ Truyền Tin *- Thế Thông.

Ca Nhập Lễ (Imprimatur – Gp.Xuân Lộc: 18.8.2018)
*
1. Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ.

ĐK. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi Xin vâng như lời Thiên sứ. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi Xin vâng như lời Thiên sứ. Tiếp tục đọc

* Mẹ truyền tin – Thế Thông.

Lễ Truyền Tin (Imprimatur – Gp.Xuân Lộc: 18.8.2018)
*
ĐK. Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai (Và hạ sinh) Sinh một con trai đặt tên là Em-ma-nu-el

1. Khi Sứ thần báo tin đến Mẹ, được Mẹ khiêm cung lắng nghe Một Mùa Hồng Ân chảy tràn dương thế lúc Mẹ nói lời Xin Vâng. Nhiệm mầu tình yêu Chúa Trời. Tiếp tục đọc

Người con hoang – Thế Thông.

Mùa Chay
Thể hiện: Thế Thông & Ca đoàn Sao Mai (Tải về)
*
1. Tôi là người con hoang đời đắng cay bẽ bàng, xa rời người Cha yêu tìm thú vui hoang đàng. Kiếp sống đã lỡ làng vui bước chân lang thang, bao lần tôi muốn quên đi cuộc sống gian ngoa.
Mong tìm ngày yên vui nay đã xa xôi rồi, thân phận giờ đơn côi tựa áng mây ngang trời. Sóng gió xô dập vùi chiếc áo manh tả tơi, nhưng tình Cha chí nhân vẫn chờ tôi quay về. Tiếp tục đọc

* Chúa xuân – Thế Thông.

Thể hiện: Vũ Phong Vũ  (Download)
Imprimatur – Gp. Xuân Lộc: 18.08.2018
*
1. Sớm nay xuân về lá hoa reo vui. Yến oanh bay lượn chào xuân đã tới. Bé thơ vui đùa tung tăng áo mới. Cất tiếng hát vang Chúa xuân đến rồi!

ĐK. Ngài là mùa xuân mới. Lòng người người phơi phới. Chúa đã ban cho nguồn sức sống ngàn nơi. Một lòng nguyện đi tới. Từng ngày được đổi mới. Cùng hòa niềm vui Chúa xuân trong cuộc đời. Tiếp tục đọc

Huyền sử năm sắc hoa dâng Mẹ – Miên Ly & Thế Thông.

Dâng hoa Đức Mẹ

Thể hiện: Tuyết Mai
*
1. Thuở hồng hoang trăng gió mơ màng, vườn cây đã say ngủ giấc nồng. Kìa một nụ hoa hé rung, gió lơi lả nghiêng ngả chào đón. Lá thì thầm khúc tình nồng. Dáng hoa như dáng người yêu, sắc hoa trinh trắng dịu dàng. Chuyện ngày xưa một bông HUỆ trắng, vườn diệu quang chợt tươi màu nắng: Thiên Chúa tặng ban E-va đẹp xinh, nay Chúa dủ thương ban Mẹ Đồng Trinh. “E-va mới” cho loài người, so hương sắc ôi tuyệt vời. Đóa hoa HUỆ không nhiễm tội đời. Tiếp tục đọc

Chờ ngày Chúa đến – Thế Thông.

Mùa Vọng
Thể hiện: Công Hiếu & Ca đoàn Sao Mai (Tải về)
*
1. Khấn xin Ngài để lòng con rộng mở. Biết mong chờ ngày Chúa sẽ đến. Cầu Ngài ban trái tim ấm nồng lửa mến yêu. Hằng luôn khao khát ước ao một thế giới thái bình. Chẳng còn nỗi đau, người yêu mến nhau chân tình.

ĐK. Đường lối quanh co. Hãy uốn cho ngay. Mọi hố sâu hãy lấp cho đầy. Đồi núi kia còn cao. Hãy san phẳng. Để khắp muôn dân chờ đón Chúa ngự đến. Tiếp tục đọc

* Hạt mưa thánh ân – Thế Thông.

Mùa Vọng
Thể hiện: Thế Sơn (Tải về)
.
1. Trần gian đang cằn khô Trần gian bao đêm chờ mong Trời cao xin đổ mưa Đấng Cứu Tinh cho đời Hồn con từ lâu nứt khô Vì thân trầm luân đắm mê Nguyện mưa hồng ân về thấm vết nẻ tâm trí con.
.
ĐK. Con như là đất đã lâu cằn khô Chúa như là mưa tưới cho đời con Ôi từng giọt mưa rơi trên đất khô cằn Như triệu hồng ân làm nở hoa ân tình.
. Tiếp tục đọc

Một trời La Vang – Thế Thông.

Đức Mẹ
Thể hiện: Gia Ân (Tải về)

Thể hiện: Phương Phi (Tải về)

Thể hiện: Trần Phi (Tải về)
*
Con đã quay về cùng đoàn người năm tháng hành hương. Con đã quay về lòng bồi hồi nghe tiếng yêu thương. Trong cánh tay Mẹ hiền quên hết bao muộn phiền. Quên những tháng ngày cuộc đời như mây gió nổi trôi. Bầu trời La Vang ngập tràn yêu thương của Mẹ lành thảm cỏ xanh như thảm ân tình. Có bóng Mẹ kề bên chúng con. Bầu trời La Vang lá vằng còn nhắc nhớ ơn lành Mẹ trao ban nâng đỡ đời con đi qua kiếp trần gian. Tiếp tục đọc

Ngài bảo gì, con hãy làm theo – Thế Thông.

Đức Mẹ
Thể hiện: Thùy Dương (Tải về)
*
1. “Nếu Ngài bảo gì con hãy làm theo” Nước kia nên rượu thơm nồng. Ngất say trong tiệc cưới tưng bừng. Lời Mẹ dạy dỗ mãi khắc ghi. Nguyện Mẹ dìu dắt mỗi bước đi. Thiên lý xa vời Mẹ hỡi hãy luôn phù trì.

ĐK. Hồng ân Chúa xuống trên phận này. Tình yêu Chúa che chở đêm ngày. Thân con bé nhỏ nương nhờ vòng tay. Tiếng Ngài réo gọi vui mừng biết mấy. Lắng nghe tiếng Ngài truyền dạy con sẽ làm ngay. Tiếp tục đọc

Trong tình yêu Mẹ – Thế Thông.

Đức Mẹ
Thể hiện: Diệu Hiền (Tải về)
*
1. Ave Maria lòng Mẹ chan chứa hồng ân. Này con xin dâng lên trọn niềm yêu mến cậy trông. Đường trần muôn khó nguy Mẹ dìu con bước đi. Lòng còn lo lắng chi bước đi bên Mẹ.

ĐK. Ước mơ đời con sống trong tình yêu. Giữa bao buồn vui hồn con vẫn đẹp tươi để Mẹ luôn thương mến. Nắm tay Mẹ lành mến yêu chân thành. Mẹ bên con khắp nơi, làng quê hay phố vui, hồn ngước lên Quê Trời. Tiếp tục đọc

Tình Chúa khôn vơi – Thế Thông.

Chủ đề: Ca nguyện – Hiệp lễ
Thể hiện: Tam ca Áo Trắng (Tải về)
*
Người ơi xin mở miệng hoan ca. Tình Chúa tràn lan Thánh ân chan hòa. Từng ngày dần trôi qua. Tình yêu chẳng phôi pha. Như người lữ khách biết mau trở lại quê nhà.
.
ĐK.
Những lời con hát mãi. Tình yêu thiết tha hương hoa ngất ngây. Với điệu nhạc mê say thắp sáng cuộc đời tin yêu khắp nơi. Hát tận cùng thế giới. Tình yêu Chúa bao la như biển khơi. Với loài người hôm nay. Tình Chúa Khôn Vơi. Tiếp tục đọc

– Album: Tâm tình khúc 1 – Nhạc sĩ Thế Thông.

TamTinhKhuc1-Front

Biết đến bao giờ – Cao Duy  (Tải về)

Bến bờ yêu thương – Nhã Phương  (Tải về) Tiếp tục đọc

Dìu dắt đời con – Thế Thông.

Chủ đề: Ca nguyện – Hiệp lễ
Thể hiện: Thế Thông (Tải về)
*
Lòng kề lòng lặng nghe yêu thương Chúa ơi, xin hãy chở che đời. Để tình trời dìu đi muôn nơi hạnh phúc có khi nào vơi. Giê-su Ki-tô xin hãy cất giữ lấy tình khúc hát cho riêng Ngài. Dù cội đời còn mang chông gai cây vẫn nở hoa.
.
ĐK.
Chúa dìu dắt đời con trong từng ngày. Ấm êm tình say. Chúa! Ngài bước cùng con đi muôn nơi. Quấn quít không rời.
Nếu rồi có ngày nao không còn Ngài dẫn đưa bàn tay. Lúc bóng đêm dồn mau bước chân lẻ loi. Con về đâu? Tiếp tục đọc

Tình yêu Thiên Chúa – Thế Thông & Phanxicô.

Chủ đề: Ca nguyện – Hiệp lễ
Thể hiện: Hoài Nam  (Tải về)

Thể hiện: Lệ Hằng & Elvis Phương (Tải về)

Thể hiện: Khánh Ly (Tải về)

Thể hiện: Hoàng Oanh (Tải về)
. Tiếp tục đọc

Trầm hương dâng Mẹ – Thế Thông & Khương Huệ.

Chủ đề: Dâng hoa Đức Mẹ
Thể hiện: Ca đoàn Sao Mai (Tải về)
*
Mẹ ơi! Giờ đây đoàn con xin kính dâng lên Mẹ. Trầm hương tỏa lan bay lên tòa của Mẹ cau sang. Tiếng hát con gói trọn tâm tình. Hương khói bay thay lời ước nguyền. Mẹ ơi tuy không đáng chi để dâng để khấn. Nhưng xin Mẹ hãy thương nhận lấy. Đây hương trầm hương trầm tỏa bay.
.
ĐK.
Này là làn hương mới đoàn con hiệp nhau tới kính dâng Nữ Vương cực linh (chân thành dâng tiến) Tiếng kinh hát bay tới Thiên Đình. Mẹ hãy đoái thương nhận lời (hãy dủ tình) Tỏa ngát hương vút lên tòa cao. Tiến hương, tiến khói, tiến dâng về Mẹ Chúa. Tiến dâng lên. Lòng thành tiến dâng lên. Tiếp tục đọc

Giuse, chuyện về Người – Thế Thông.

Chủ đề: Các Thánh
Thể hiện: Thế Thông (Tải về)
*
Chuyện về Người đẹp tựa như huyền thoại. Từ cội nguồn kể lại mãi ngàn sau. Nào những ai đang cơ cực khổ đau. Đến với Giu-se, đến với Giu-se khấn cầu Người đỡ nâng. Chuyện về Người đẹp như kinh ca ngợi. Gương tín trung còn ngời sáng muôn đời. Đức vâng phục dọi chiếu đến ngàn nơi.
.
ĐK.
Hãy đến cùng Người nghe câu chuyện đời, câu chuyện diệu vời. Ôi Giu-se con muốn cùng Người vượt màn đêm tăm tối. Ôi Giu-se xin hãy hộ phù trên bước đường đơn côi. Ôi Giu-se con trao dâng tất cả. Bước theo Người tim bỗng nở bài ca. Tiếp tục đọc

Chúa, niềm mơ ước đời con – Thế Thông.

Chủ đề: Ca nguyện – Hiệp lễ
Thể hiện: Hoàng Kim (Tải về)
*
Có lần mơ làm mây trắng lờ lững rong chơi tận cuối trời. Nhưng rồi mơ ước tan vội. Tuổi thơ ngây ngô vụt trôi. Đời con nay là mưa gió nay là thác lũ. Ước mơ xưa xa lắc rồi. Đời con chỉ biết cậy trông tình Chúa ủi an gột xóa niềm đau.
.
ĐK.
Bao nhiêu năm tháng qua miệt mài tìm ra hạnh phúc. Khi cơn mơ vỡ tan cửa đời tưởng chừng như vừa khép. Chợt hôm thức dậy. Bừng tỉnh sau giấc mộng. Nhận ra Chúa kề bên Ngài kể về tình yêu vai vác thập giá. Vết máu thắm trên nụ hồng, Ngài kể về thời gian là những hy vọng mở đầu cho nghìn sau. Tiếp tục đọc