Lễ Thánh Tâm Chúa – A (Tv. 102) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại tự thuở này tới thuở kia cho những ai kính sợ Người.

1. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Lễ Mình Máu Thánh Chúa – A (Tv. 147) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Giê-ru-sa-lem hỡi, hãy ngợi khen Chúa!

1. Giê-ru-sa-lem hỡi, hãy ngợi khen Chúa, hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Si-on, vì Người đã giữ chặt các then cửa thành ngươi. Người đã chúc phúc cho con cái ngươi trong nội thành.
Tiếp tục đọc

Loan báo Tin Mừng – Nguyễn Văn Tuyên.

Truyền Giáo – Album: Dâng Chúa Tình Con 23.
Thể hiện: Nhóm Hoa Giấy (Tải về)
*
ĐK. Ra đi truyền rao Tin Mừng và hưởng Nước Trời. Anh em ngàn nơi chung lòng và chung lối bước. Đan tay dựng xây an bình điểm tô thế giới. Tương lai bình an Thiên Đàng cùng Chúa xum vầy.

1. Nào ai đi ngoài sương gió đói khát giữa nơi phù hoa. Người đi qua đời hờ hững nhắm mắt quay lưng lặng thinh. Chúa mời bạn đến thay Người ủi an người cô thế phụ giúp ai người khổ đau.
Tiếp tục đọc

Lễ Chung Các Thánh Tử Đạo 2 (Tv. 125) – Huy Hoàng.

ĐK: Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt giữa vui mừng.

1. Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa cơn mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Tiếp tục đọc

Lễ Mình Máu Chúa Năm B (Tv. 115) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Biết lấy chi dâng lên đáp đền vì hồng ân chan chứa Ngài ban. Tôi xin nâng này chén cứu độ và cầu xin danh thánh của Ngài.

ĐK. Tôi nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu danh thánh Chúa liên.
Tiếp tục đọc

Lên đường – Nguyên Lễ.

Kết Lễ – Album: Cảm Tạ Hồng Ân.
Thể hiện: Phi Nguyễn (Tải về)
*
1. Nào mau anh em ta đi về muôn hướng, cùng nhau đem Tin vui đến mọi nẻo đường. Truyền loan cho muôn dân Tin Mừng yêu thương. Lên đường! Anh em ta cùng nhau lên đường.. Đường gập ghềnh gian khó bên ta luôn có Chúa cùng đi. Được Ngài hằng chở che ban ơn thiêng gìn giữ độ trì. Dù gặp ngàn hiểm nguy bao chông gai giăng kín đường đi, ta vẫn luôn kiên trì một lòng theo Chúa không ngại chi. Tiếp tục đọc

Lời kinh của người môn đệ – Nguyên Lễ.

Tận Hiến – Album: Hồng Ân Cảm Tạ.
 Thể hiện: Thái Trần (Tải về)
*
1. Cúi lạy Ngài, xin mở cho con đôi mắt, thấy tình Ngài diệu kỳ chan chứa mọi nơi, con mù lòa, bên vệ đường hành khất, nguyện thương con để con thấy mặt Ngài.

ĐK. Xin Ngài thương phù trì đỡ nâng hoài, giữa đường đời ngập tràn bao là chông gai, cho đời con một lòng bước theo Ngài, và trở nên chứng nhân tình yêu Ngài. Tiếp tục đọc

Lòng Chúa yêu thương (Tv. 102) – Đinh Công Huỳnh.

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Năm A. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Linh hồn tôi ơi! Hãy chúc tụng Chúa đi, toàn thân tôi hỡi tụng ca thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi! Hãy ca tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

ĐK. Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại, từ thuở này tới thuở kia cho những ai kính sợ Người.
Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Phêrô & Phaolô (Tv. 33) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Tôi luôn ca tụng Chúa, câu hát mừng Ngài chẳng ngớt trên môi. Chúa đã làm tôi hãnh diện, xin các bạn nghèo nghe nói mà vui lên.

ĐK. Thiên thần của Chúa xây dựng đồn lũy quanh kẻ kính sợ Ngài.
Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu A (Tv. 102) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa, toàn thân tôi tán dương Danh Ngài. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa và đừng quên các ân huệ Ngài.

ĐK. Ân tình Chúa vạn đại thiên thu dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn.
Tiếp tục đọc

Lễ Mình Máu Chúa A (Tv. 147) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Hãy ca mừng Thượng Đế, này Gia-liêm hỡi, ca ngợi Chúa ngươi thờ. Nào hỡi Si-on. Đấng làm cho thêm vững then cửa nhà ngươi, bao con cái trung thành, Ngài giáng phúc thi ân.

ĐK. Này Gia-liêm hỡi, hãy ca mừng Chúa Trời.
Tiếp tục đọc

Lễ Chúa Ba Ngôi A. (Đn. 3) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
Thể hiện: Công Vinh.
*
ĐK: Xin dâng lời ca ngợi chúc vinh muôn đời.

1. Chúc tụng Thiên Chúa của cha ông chúng tôi.
2. Chúc tụng Danh Thánh ngàn vinh quang khắp nơi.
3. Chúc tụng Thiên Chúa ngàn thiên binh hiển vinh. Tiếp tục đọc

Lễ Chúa Ba Ngôi – A (Dn. 3) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.

1. Lạy Chúa là Thiên Chúa cho ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. Chúa tụng thánh danh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời.
Tiếp tục đọc

Lễ tình yêu – Bạch Vân.

Dâng Lễ – Album: Yêu Thương & Phục Vụ.
Thể hiện: Phi Nguyễn.
*
ĐK. Đây của lễ tình yêu hiệp dâng với bánh rượu từ bao lao công ruộng đồng trở nên thần lương nuôi sống sẻ chia hương hồng tình yêu. Đây của lễ tình yêu hiệp dâng với hương trầm tỏa lan hương thơm ngạt ngào hòa tan trong rượu bánh dâng về Cha Chí Nhân.

1. Thân con đây tựa rượu bánh tình yêu con tựa hương trầm, hiệp dâng lên Cha Cực Thánh biến thành hiến lễ tình yêu.
Tiếp tục đọc

Lúa tốt và cỏ lùng (Mt. 13) – Vũ Đình Ân.

Hiệp Lễ – Chúa Nhật 16A Thường Niên.
*
1. Người kia gieo giống tốt trong ruộng mình, lúa trổ bông vươn lên niềm vui sống. Kẻ thù, đến gieo cỏ lùng trong ruộng giờ làm sao? Ai biết bây giờ làm sao?

ĐK. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Cỏ lùng gom lại thành bó rồi đem đi đốt. Lúa tốt để kho, ví như người công chính. Nước Trời của họ, ai có tai thì nghe.
Tiếp tục đọc

Luật yêu thương (Mt. 22) – Mi Trầm.

Hiệp Lễ – Chúa Nhật 30A Thường Niên. (Imprimatur, Nha Trang 2012)
Thể hiện: Thái Hòa & Lê Bảo.
*
1. Luật yêu thương là luật Chúa Trời, luật yêu thương phục vụ con người, luật yêu thương dạy ta sống tốt nơi nơi, sống đời đẹp tươi. Luật yêu thương là luật muôn đời, luật yêu thương hằng ngày sáng ngời, luật yêu thương vì Chúa, đón lấy yêu thương ủi an con người.

ĐK. Yêu Chúa, yêu Chúa hết lòng, hết cả tâm hồn hết cả trí khôn. Yêu thương, yêu thương mọi người, hy sinh thân mình như Chúa yêu mình.
Tiếp tục đọc

Lạy Đức Trinh Nữ – Thành Tâm.

Đức Mẹ.
Thể hiện: Kiều Hạnh & Đinh Vũ (Tải về)

ĐK. Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a! Mẹ thật diễm phúc là người có phúc vì Mẹ đã cưu mang Con Chúa Cha hằng hữu. Hỡi Đức Trinh Nữ Ma-ri-a! Mẹ thật diễm phúc là người có phúc vì Mẹ đã sinh Con Thiên Chúa đất trời.

1. Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hớn hở reo mừng trong Chúa là Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ Người đoái thương nhìn tới khiến từ này mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Tiếp tục đọc

Lời Mẹ ru con – Thành Tâm.

Đức Mẹ.
Thể hiện: Bích Liên (Tải về)

À á ơi! Mẹ ru con nè câu thơ ngọt ngào hương quê đậm đà, tình Mẹ thương con vầng trăng trong sáng. À á ơi! Nhìn trời lắm sao nhìn đồi núi cao nhìn thung lũng sâu đó vì Ngài thương con, Ngài luôn thương con.

Mẹ mong rằng lời ru hát xưa khuyên con rằng: mai đây sau này tuổi con khôn lớn sao lo đẹp ý Chúa. Con nghe Mẹ lời Mẹ khắc sâu trong tim này luôn luôn nhớ đời dù bao năm tháng chớ nào dám quên. Tiếp tục đọc

Lời cầu – Thế Thông.

Cầu Hồn. (Imprimatur – Gp. Xuân Lộc: 18.08.2018)

Thể hiện: Ca đoàn Sao Mai (Tải về)

ĐK. Lời cầu từ nơi tối tăm với bao u sầu. Nguyện cầu lời con thiết tha bay lên tòa Chúa. Chúa ơi! Chúa ơi! Lắng nghe tiếng con van nài. Hãy đoái xem đến nơi khổ hình bao tội tình. Hồn con mong Chúa. Hồn con khao khát. Được về bên Chúa. Hưởng ngàn phúc vinh.

1. Tuy thân con đã vương nhiều tội lỗi thế gian. Chúa vẫn hằng yêu dấu vô vàn. Tình Ngài trào dâng như sóng lũ tuôn trào. Nay thân con vững tin vào tình Chúa chứa chan. Sẽ đập tan ách gông tội đời, cứu con rời khỏi chốn khóc than. Tiếp tục đọc

Lạy Mẹ từ nhân – Duy Thiên.

Đức Mẹ.

Thể hiện: Hạnh Nguyên (Tải về)

1. Lạy Mẹ từ nhân xin nghe lời con đây kêu khấn. Xin Mẹ thứ tha lỗi lầm thời gian đã qua. Biết tình Mẹ rất bao la mà đời con bao lần ngã sa. Lạy Mẹ từ nhân con xin Mẹ khoan dung tha thứ. Xin Mẹ xót thương đoái nhìn đời con tối tăm. Đắm chìm vào những đam mê nguyện Mẹ thương đỡ nâng chở che.

ĐK. Xin dâng Mẹ ngày mai cho bao ước mơ. Nhìn tương lai con lắng lo Mẹ ơi cho con hy vọng. Xin dâng Mẹ đời sống tháng năm dần qua. Mẹ nhớ đến con Mẹ ơi! Ngày mai đời con sáng ngời. Tiếp tục đọc