Lạy Cha! Giờ đã đến (Ga. 17) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 7A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Lạy Cha! Giờ đã đến xin hãy làm vinh hiển Con Cha. Lạy Cha! Giờ đã đến để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con hết những quyền trên mọi huyết nhục. Để Con sẽ ban sự sống cho những người Cha giao phó cho Con.

ĐK. Mọi sự của Con là của Cha và mọi sự của Cha là của Con. Những gì Con có và vinh hiển đều do bởi Cha mà ra. Nguồn mạch tình yêu và bình an là mọi sự được Chúa đổ hồng ân. Cảm tạ ơn Chúa trọn đời con hằng luôn vững tin nơi Ngài.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Lời cuối tạm biệt – Vũ Đình Ân.

Lễ An Táng.
*
Lời cuối con xin tạm biệt Cha (Mẹ) thân yêu ơi, Khi Cha (Mẹ) về trời, xin nhớ đến con, cầu nguyện cho con. Lời cuối con xin tạm biệt Cha (Mẹ) thân yêu ơi, xin hẹn gặp Cha (Mẹ) ngày mai sum họp ở trên Nước Trời.

Xin thiên thần Chúa dẫn đưa linh hồn Cha (Mẹ) vào thiên quốc. Xin các thánh tử đạo đón tiếp linh hồn Cha (Mẹ) vào thành thánh Giê-ru-sa-lem mới.
Tiếp tục đọc

Luật Chúa kiện toàn (Mt. 5) – Thiên Lý.

Chúa Nhật 6A Thường Niên.
*
1. Này giới luật của Chúa đã hoạch định rõ từ thuở ban ban sơ. Người chẳng đến xóa bỏ luật cũ bao giờ nhưng kiện toàn nó. Luật ai không tuân giữ điều hèn mọn nhất sẽ nên nhỏ nhất. Ai gìn giữ giới luật thì sẽ nên con cái trong Sự Thật.

ĐK. Nếu ai đời công chính không hơn các nhà luật sĩ, không hơn các người biệt phái thì kẻ ấy chẳng được vô Nước Chúa. Hãy mau thực thi các giới răn như Lời Thiên Chúa trao ban qua tinh thần mới trong lề luật cũ.
Tiếp tục đọc

Luật Chúa thiện toàn (Mt. 5) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 6A Thường Niên.
*
ĐK. Luật Chúa thiện toàn, cho ta sống đời bình an. Luật Chúa chính trực để ta suy niệm nhận thức. Luật Chúa công bình và rất phân minh, tuân hành luật Chúa trọn đời, niềm vui hưởng phúc Nước Trời.

1. Chúa đến là để kiện toàn, một chấm một phết không sai. Chúa đến không hề bãi bỏ, làm cho luật thêm càng rõ.

2. Chúa đến là để chỉ đường, đường đi chỉ có yêu thương. Chúa đến răn dạy tỏ tường, để ta hiểu hết đừng vướng.

PDF. –> Luật Chúa Thiện Toán (Mt. 5)

Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 6A Thường Niên.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Mt. 5)
.

Lúc Chúa thi ân – Kim Long.

Mùa Chay & Tuần Thánh. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
1. Hãy nắm chắc bàn tay Chúa đã đưa ra. Đây là lúc Chúa thi ân cho nhân trần. Đây là lúc Đức Ki-tô chết vì ta. Đây là lúc cảm tạ Chúa Cha. Đây là lúc Chúa Thánh Thần chúc phúc. Đây là lúc sống thân tình với anh em.

2. Hãy đón lấy bình an chính Chúa trao ban. Đây là lúc Chúa thi ân cho nhân trần. Đây là lúc Đức Ki-tô xóa tội ta. Đây là lúc cảm tạ Chúa Cha. Đây là lúc Chúa kết hiệp tín hữu. Đây là lúc sống thân tình với anh em.
Tiếp tục đọc

Lễ dâng hôm nay – Kim Long.

Mùa Chay & Tuần Thánh. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
1. Lạy Chúa! Chúa công minh khi Ngài minh xét vì chúng con đã phản nghịch Ngài. Làm bao điều gian ác khi dám lìa bỏ Chúa, chúng con sai lỗi nặng nề nhơ uế mọi bề.

ĐK. Nhưng ước chi hôm nay lễ vật đoàn con dâng hiến làm đẹp lòng Chúa. Vì lạy Chúa hết những ai tin cậy Ngài nào phải thất vọng ê chề.
Tiếp tục đọc

Lễ đời con – Kim Long.

Mùa Chay & Tuần Thánh. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK. Biết lấy gì dâng lên Chúa? Máu chiên bò Chúa không ưng, lễ toàn thiêu Chúa không nhận. Thì này con đến để thực thi ý Chúa lạy Chúa Trời con.

1. Tấm linh hồn con đây cùng cả thân xác này, là do Ngài tạo tác. Thành tâm con tiến dâng lên, xin tuân hành mọi điều đã chép về con.
Tiếp tục đọc

Lấy gì trả lại Chúa (Tv. 115) – Kim Long.

Mùa Chay & Tuần Thánh. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK. Con sẽ lấy gì trả lại Chúa, Chúa ơi. Vì muôn ơn phúc Chúa đổ xuống trên con. Hai tay con sẽ nâng đẹp chén cứu độ. Miệng luôn vui hát ca tụng danh Chúa muôn đời.

1. Tôi kêu danh Chúa đêm ngày, tôi kêu danh Chúa đêm ngày, bao lần Người đã cứu tôi. Tôi dâng Gia-vê của lễ đền bồi. Vì Người đã thương đến phận tôi đòi.
Tiếp tục đọc

Lạy Vua Kitô – Kim Long.

Mùa Chay & Tuần Thánh. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK. Lạy Vua Ki-tô, Đấng Cứu Độ. Vinh danh, ca tụng và vinh dự là của Chúa. Đấng mà trẻ em vui tươi hát mừng: Thành kính hoan hô.

1 Chúa là Vua Ít-ra-en, là hoàng tử của Đa-vít. Lạy vua đáng ca tụng. Đấng nhân danh Chúa mà đến.
Tiếp tục đọc

Lạy Cha 1 (Tv. 30) – Mi Trầm.

Thứ Sáu Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Lạy Cha, con phó linh hồn trong tay Cha, con phó linh hồn trong tay Cha.

1. Con ẩn náu bên Ngài xin đừng để con tủi nhục. Trong tay Ngài lạy Chúa, con xin phó thác hồn con.
Tiếp tục đọc

Lễ Tro (Tv. 50) – Hoàng Viết Hùng.

Thứ Tư Lễ Tro.
*
ĐK. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa.

1. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xóa tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm và tẩy con sạch lâng tội ác.
Tiếp tục đọc

Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 50) – Viễn Xứ.

Chúa Nhật 1A Mùa Chay.
*
ĐK. Lạy Chúa! Nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa.

1. Lạy Chúa! Nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa. Xóa tội tôi theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa tôi sạch hết mọi lỗi lầm, và tẩy tôi sạch lâng tội ác.
Tiếp tục đọc

Lạy Thiên Chúa (Tv. 144) – Bạch Vân.

Chúa Nhật 14A Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng thánh danh Người đến muôn đời.

1. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Người chậm giận và giàu tình thương. Người nhân ái đối với mọi người rất nhân từ với hết muôn loài.
Tiếp tục đọc

Lúa Và Cỏ Lùng (Mt. 13) – Nguyễn Mộng Huỳnh.

Chúa Nhật 16A Thường Niên.
*
1. Nước Trời như hạt giống tốt người kia gieo trong ruộng mình. Nhưng khi mọi người say ngủ kẻ thù lén gieo cỏ lùng. Rồi khi lúa trổ đòng đòng cỏ lùng bỗng nhiên lộ ra. Chờ khi thợ gặt cắt lúa chủ sai thiêu đốt cỏ lùng.

ĐK. Trên dương gian cũng giống như cánh đồng. Mưu Sa-tan cũng giống như cỏ lùng. Mọc lẫn lộn rồi cùng nhau lớn lên. Phải biết nhìn điều tốt hay gian tà.
Tiếp tục đọc

Là Muối Mặn Là Đèn Sáng (Mt. 5) – Nguyễn Mộng Huỳnh.

Chúa Nhật 5A Thường Niên.
*
ĐK. Các con là muối đất, các con là ánh sáng. Nếu muối lạt còn ướp được chi? Ánh sáng mờ soi chiếu cho ai?

1 Hãy đặt đèn trên giá, hãy ướp mặn nhân thế. Để sự sáng chiếu soi, để đời sống mãi tươi. Trở thành muối yêu thương mặn mà ướp nhân gian. Để tình Chúa trong ta chẳng nhạt phai sắc màu.
Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại 25.01 (Tv. 116) – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian. Hãy đi loan truyền Tin Mừng trên khắp địa cầu.

1. Toàn thể chư dân, nào hãy khen ngợi Chúa đi. Địa cầu muôn người, nào hãy chúc tụng Danh Ngài.
Tiếp tục đọc

Lễ Chúa Thăng Thiên (Tv. 46) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Hỡi các bạn miền Ga-li-lê sao ngỡ ngàng đứng đó làm chi? Chúa Giê-su lên trời làm sao, Người sẽ ngự giá quang lâm như vậy. Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia!

1. Ngàn muôn dân hỡi hãy vỗ tay đi. Mừng khen Thiên Chúa hãy cất tiếng hò reo.
Tiếp tục đọc

Lễ Làm Phép Dầu (Kh. 1) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Đức Giê-su Ki-tô đã làm cho chúng ta thành vương quốc và tư tế phụng sự Thiên Chúa là Cha. Kính dâng Ngài vinh quang và vương quyền, đến muôn thuở ngàn năm. A-men!

TK. Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than. Khăn choàng đại lễ với dầu thơm hoan lạc thay mọi sầu tang.

PDF. –> Lễ Làm Phép Dầu (Kh. 1)

Ca khúc Nhạc sĩ Hải Triều.

Lễ Dầu.
.

Lễ Mùng Một Tết (Tv. 8) – Thái Nguyên.

ĐK. Lạy Chúa! Thiên Chúa của chúng tôi. Lẫy lừng thay, lẫy lừng thay khắp nơi Danh của Ngài. Uy phong Ngài vượt quá tầng trời cao, kỳ công Ngài thật lớn lao vĩ đại.

1. Ngắm kỳ công đây tay Ngài tác tạo. Muôn trăng sao kia Chúa đã an bài, thì phàm nhân là chi sao Chúa cần nhớ đến, con người là gì mà Chúa phải bận tâm? Tiếp tục đọc

Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa (Tv. 144) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, con sẽ ca tụng danh Chúa đến muôn đời.

1. Mỗi ngày suốt đời con nguyện ngợi khen Danh Ngài muôn đời. Ngài thật cao sang và xứng muôn lời cung chúc. Thánh Danh Ngài ngàn đời con ngợi ca. Chúa quyền lực chẳng thấu dò được đâu. Tiếp tục đọc