Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Tôi hằng trông đợi hết lòng ở nơi Chúa, nên Ngài cúi mình nghe tôi. Khiến tôi mở miệng xướng bài ca. Xin hát kính Ngài, đây bài ca, một bài ca mới.

ĐK. Lạy Chúa này con xin đến thực thi thánh ý Ngài.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 28) – Kim Long.

Chúa Nhật 1A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Tiến Chúa hỡi chư thần chư thánh, hãy tiến Chúa dũng lực và quang vinh. Tiến Chúa quang vinh xứng Danh Ngài, thờ lạy Chúa thánh thiện quyền linh.

ĐK. Chúa đã giáng phúc bình an cho dân Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa giữa muôn người – Kim Long.

Mùa Giáng Sinh. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Ngài đến đồng hành với chúng con và sống cùng phận kiếp chúng con chung vui sướng chung sầu thương Ngài đến để giải thoát chúng con.

ĐK. Ôi Giê-su Chúa sống giữa muôn người. Ôi Giê-su Ngài chúc lành khắp nơi.
Tiếp tục đọc

Chúa đến ở cùng ta – Kim Long.

Mùa Giáng Sinh. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Con Thiên Chúa Vua hiển vinh đã đến ở cùng ta, vào thời gian ấn định Người dẫn lối đến cùng Cha.

ĐK. Lạy Đức Ki-tô triều đại Ngài đến gần và ở giữa chúng con.
Tiếp tục đọc

Chiêm ngắm vinh quang Chúa – Kim Long.

Mùa Giáng Sinh. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Chúng con chiêm ngắm vinh quang Chúa nơi Đức Ki-tô đầy ân sủng và chân lý. Nhờ Người mà cuộc sống đượm bác ái mến thương.

1. Người rắc gieo Lời Chúa như vãi muôn hạt giống trên nương đồng đợi chờ lúc trổ bông.
Tiếp tục đọc

Ca vang lên nào – Kim Long.

Mùa Giáng Sinh. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Ca vang lên nào muôn dân hỡi. Ca vang lên cùng với cơ binh thiên đình mừng Đấng Cứu Tinh hạ sinh. Hôm nay trời đất giao hòa hãy vui mừng vì Chúa muôn trùng hiển vinh đã đến ở cùng chúng sinh.

1. Bao năm trôi qua gian trần ngợp trong bóng sầu, người người đợi trông nao nao lời khấn cầu luôn bay cao vút lên ngàn sao. Mây ơi mau mưa cho đời một Đấng Cứu Thế, van vái xin trời nhỏ sương cho biến tan mọi sầu vương: Chúa nay dủ thương.
Tiếp tục đọc

Bóng đêm buông dài – Kim Long.

Mùa Giáng Sinh. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Bóng đêm buông dài chập chùng sương tuyết rơi lạnh lùng trăng sao lạc muôn lối không trung ngập u tối đâu đây từng cơn gió vi vu quạnh hiu. Chúa nay ra đời làm người sinh xuống trong hang lừa.

ĐK. Nơi nơi bừng ánh sáng muôn Thiên Thần ca hát: Vinh danh một Thiên Chúa chúc muôn người an hòa.
Tiếp tục đọc

Bình an của Chúa – Kim Long.

Mùa Giáng Sinh. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Ớ Con Yêu của Thiên Chúa rầy thương giáng sinh giữa trần gian. Có chi mong điều chi khác là đem bình an xuống trần hoàn.

ĐK. Bình an của Chúa thương đem cho muôn người, bình an là ân lộc cao quý bởi trời: Bình an Chúa ban.
Tiếp tục đọc

Bên máng cỏ – Kim Long.

Mùa Giáng Sinh. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Bên máng cỏ hôi tanh, con quỳ đây với cả lòng thành. Niệm suy và cảm thấu: tình Chúa yêu con cao lút trời xanh, đành giáng sinh đây hiu hắt cô quạnh.

ĐK. Đất với trời giao duyên, Thiên Chúa ở với nhân trần. Qua hết rồi ngày tháng điêu linh. Hãy tiếp lời ca lên chung tiếng cùng các thiên thần xin tán tụng ngàn đời Chúa hiển vinh. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, vì Ngài đã nghe tiếng con kêu. Đàn ca kính Ngài giữa muôn thần thánh Ngài. Hướng về đền thánh con phủ phục kính thờ.

ĐK. Lạy Chúa, ngàn đời Chúa trọn tình thương, xin đừng bỏ dở dang trong việc tay Chúa làm.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Hãy đến đây ta reo mừng Chúa, tung hô Ngài, Núi đá độ trì ta. Vào trước Thánh Nhan ta dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo muôn tiếng đàn ca.

ĐK. Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa phán: Các ngươi chớ cứng lòng. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Lạy Chúa con ngày ngày xin tán dương, xin ca tụng Danh Chúa muôn đời. Chúa cao trọng rất đáng ca ngợi, cao trọng vô biên, chẳng ai người dò thấu tận suy.

ĐK. Chúa ở gần những ai cầu khẩn Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa hỡi tất cả địa cầu. Nói cho vạn quốc biết những kỳ công Ngài.

ĐK. Hãy dâng lên Chúa quyền lực và vinh quang.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa, sức mạnh của con, Ngài là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con.

ĐK. Lạy Chúa là sức mạnh của con, con yêu mến Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Lòng con không dám tự hào, mắt này nguyện chẳng nhắm cao. Đường danh vọng con không đặt bước, việc phi thường nào dám mưu cầu.

ĐK. Lạy Chúa, xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, bước đi trong đường lối của Ngài. Bạn hưởng công nghiệp bạn làm ra, cuộc sống cứ luôn gặp may.

ĐK. Phúc thay bạn nào kính sợ Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22) – Kim Long.

Lễ Kitô Vua – Năm A. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.2001)
*
1 Có Chúa chăn dắt tôi nên tôi không còn thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh tươi Ngài dẫn tôi vào nghỉ ngơi.

ĐK. Có Chúa chăn dắt tôi, nên tôi không còn thiếu gì.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.2001)
*
1. Chúa chủ trì toàn thể trái đất và khắp dương gian, vạn dân muôn vật ở đó do tay Ngài tác tạo nên, đặt móng giữa lòng biển lớn củng cố giữa sông nước rộng.

ĐK. Chúa sẽ đến, Ngài là Đức Vua hiển vinh.
Tiếp tục đọc