Lễ Mình Máu Chúa (Tv. 147) *- Kim Long.

1. Hãy ca mừng Thượng Đế, này Gia-liêm hỡi. Ca ngợi Chúa ngươi thờ, nào hỡi Xi-on. Chúa làm thêm cho vững then cửa nhà ngươi, bao con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân.

ĐK. Này Gia-liêm hỡi hãy ca mừng Chúa Trời.
Tiếp tục đọc

Này là Mình Thầy *- Kim Long.

Mình Máu Thánh. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Yêu thương đoàn môn đệ, Chúa đã yêu thương đến cùng. Nên trong đêm bị trao nộp, Ngài đã trao ban chính mình, trao cho môn đệ mà nói: Này là Mình Thầy sẽ hiến tế vì các con. Này là Mình Thầy, hãy nhận lấy mà ăn.

1. Tin vui khai nguyên sự sống và tuyên xưng khắp trần gian cho tới khi Chúa đến.
Tiếp tục đọc

Hân hoan kính thờ *- Kim Long.

Mình Máu Thánh. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Ôi tình yêu Chúa nhiệm mầu và vô cùng thẳm sâu. Ban cho con cái nhân trần được ăn bánh thiên thần.

ĐK. Con hân hoan kính tin phục bái bí tích rất thánh: Máu Thịt Con Chúa hiển vinh. Yêu thương con hết tình Ngài đã sốt mến hiến tế thành ban ơn trường sinh.
Tiếp tục đọc

Ai ăn Thịt Ta *- Kim Long.

Lễ Mình Máu Thánh Chúa. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Ai ăn Thịt Ta và ai uống Máu Ta. Người ấy sẽ ở trong Ta và được Ta ở trong tâm hồn.

1. Vì Thịt Ta chính là của ăn. Và Máu Ta thật là của uống.
Tiếp tục đọc

Ngọn gió Thánh Thần *- Kim Long.

Lễ Hiện Xuống. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Thánh Thần ngày lễ Ngũ Tuần, ngọn gió của Chúa quy tụ người người khắp nơi hiệp trong Giáo Hội. Thánh Thần ngày lễ Ngũ Tuần, ngọn gió tình mến xin thổi vào lòng chúng con sinh khí của Ngài.

1 Dân Thiên Chúa được nuôi dưỡng bởi lời Người, được thúc bách chuyên chăm sống Phúc Âm. Dân Thiên Chúa chia sẻ cùng một tấm bánh sẽ hiệp thông mong đợi Chúa quang lâm.
Tiếp tục đọc

Nguyện Chúa Thánh Thần *- Kim Long.

Chúa Thánh Thần. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 19.07.2007)
*
1. Đây thế gian u mờ, nguyện Chúa Thánh Thần ngự đến. Từ trời cao xin chiếu soi nguồn chân lý muôn đời. Lạy Cha kẻ cơ bần, hãy đến. Hãy đến, lạy Đấng ban phát muôn ơn lành. Hãy đến, nguồn ánh quang chiếu soi tâm hồn.

2. Đây chúng con ưu sầu, nguyện Chúa Thánh Thần ngự đến. Là nguồn ủi an thế nhân, nguồn êm ái dịu hiền. Là an nghỉ trong hồi xao xuyến. Hãy đến, mạch suối êm mát trong oi nồng. Hãy đến, nguồn sống nâng đỡ khi u buồn. Tiếp tục đọc

Thánh Thần Tình Yêu *- Kim Long.

Chúa Thánh Thần. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK: Thánh thần Tình Yêu Thánh Thần ngọn lửa thiêu, Ngài từng đổi mới khuôn mặt của thế giới. Thánh Thần Tình Yêu Thánh Thần ngọn lửa thiêu, xin hãy ở cùng Hội Thánh Chúa mọi nơi.

1. Từ lúc khai sơ khi vũ trụ này còn trống rỗng hoang vu, Ngài bay lượn trên nước rắc gieo mầm sống để khắp chốn bừng vui. Tiếp tục đọc

Xin Ngôi Ba *- Kim Long.

Chúa Thánh Thần. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK: Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con. Biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Ki-tô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.

1. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến. Lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu: Đền Thánh Chúa cao quang. Tiếp tục đọc

Xin Ngôi Ba Thiên Chúa *- Kim Long.

Chúa Ba Ngôi. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con. Ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con. Biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Ki-tô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.

1. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến. Lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng. Và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu Đền Thánh Chúa cao quang.
Tiếp tục đọc

Xin Chúa Thánh Thần *- Kim Long.

Chúa Ba Ngôi. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Đây thế gian u mờ. Nguyện Chúa Thánh Thần ngự đến. Từ trời cao chiếu soi. Nguồn chân lý muôn đời. Lạy Cha kẻ cơ bần. Hãy đến! Hãy đến! Lạy Đấng ban phát muôn ơn lành. Hãy đến! Nguồn ánh quang chiếu soi tâm hồn.

2. Đây chúng con u sầu. Nguyện Chúa Thánh Thần ngự đến. Là nguồn ủi an thế nhân. Nguồn êm ái dịu hiền. Là an nghỉ trong hồi xao xuyến. Hãy đến! Mạch suối êm mát trong ơn nồng. Hãy đến! Nguồn sống nâng đỡ khi u buồn.
Tiếp tục đọc

Con xin dâng *- Kim Long.

Dâng Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Con xin dâng lên tòa Chúa uy linh, của lễ cảm mến chúc tụng tôn vinh.

1. Xin dâng lên rượu bánh khiết trinh, xin dâng lên lòng mến chân thành.
Tiếp tục đọc

Con tiến dâng 1 *- Kim Long.

Dâng Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Con tiến dâng lên bàn thờ, bánh trắng từ muôn bông miến vàng. Rượu hồng từ muôn chùm nho chín, theo tiếng ca lừng vang.

1. Xin dâng trót đời con đoan nguyền một lòng mến Chúa. Cho năm tháng lần qua son sắt không hề phôi pha.
Tiếp tục đọc

Con tiến dâng *- Kim Long.

Dâng Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Con tiến dâng lên theo hương trầm nhẹ bay trong ánh nến. Dâng này rượu nho đây bánh miến. Xin đoái trông thương nhận lạy Chúa nhân hiền.

1. Với hiến lễ này con tiến dâng lên. Này hương hoa kết tình ruộng đồng. Mồ hôi chan tưới nên mặn nồng ngày đêm lắng lo vun trồng.
Tiếp tục đọc

Hãy tới đây (Tv. 94) *- Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Hãy tới đây ta cung chúc Chúa Trời. Hiệp cùng Núi Đá độ trì ta. Ta vui mừng cảm tạ, hòa lời tung hô Chúa.

1 Chúa vượt trên các chư thần, là Vua tối cao vô ngần. Lòng vực sâu Ngài hằng gìn giữ, ngọn đỉnh cao Ngài vẫn trị vì. Nào mau tới đây cung phục và chiêm báo Ngài.
Tiếp tục đọc

Hãy mở ra cho tôi *- Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Hãy mở ra cho tôi cửa công bình, để tôi tiến vào mà tạ ơn Thượng Đế. Chính đây là Cửa Chúa Trời, nào ai công chính hãy tiến vào.

1. Tay cầm cành lá dàn hàng, cùng đi tới thánh cung. Xin tạ ơn Chúa hiền từ, ân tình kiên vững ngàn thu.
Tiếp tục đọc

Hãy mở cho tôi *- Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Hãy mở cho tôi những cửa công bình để tôi vào (mà) tạ ơn Thiên Chúa.

1. Chính đây (la) cửa Thiên Chúa, hỡi ai (la) người công minh, hãy mau cùng tiến vào.

2. Hãy mau (a) tạ ơn Chúa, Chúa nghe (a) lời tôi xin, chính ơn Ngài cứu độ.
Tiếp tục đọc

Hãy hát bài ca *- Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Hãy hát một bài ca vang dội đến muôn cung trời nào hãy hát một bài ca mới. Tiến bước vào thánh cung Vua Trời. Tế lễ tràn xuống ân thiêng cho mọi nơi.

1. Vui lên thần thánh trên trời, vui lên nhân thế mọi nơi. Vui lên vào đền thánh, lễ vật xin cùng hiệp dâng. Tiếp tục đọc

Con sẽ vào nơi Cung Thánh *- Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Con sẽ vào nơi cung thánh, tâm hồn bao sướng vui tuổi xuân thắm tươi nơi nơi. Con sẽ vào nơi cung thánh, dâng lời kinh mến yêu tụng ca Danh Chúa muôn đời.

1. Ôi suốt đời con mơ ước, lên thánh điện cao quang. Tháng năm an vui dưới tay Ngài, hồn con ca vang khúc nhạc vàng.
Tiếp tục đọc

Con sẽ vào Cung Thánh *- Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Con sẽ vào sẽ vào nơi cung thánh. Vào cung thánh bao diệu huyền. Vì Chúa (í a) là nguồn hoan lạc tuổi xuân thắm tươi. Tuổi xuân thắm tươi muôn đời.

1. Con u sầu u sầu (í) mong đợi. Cây (là cây) xa suối thiếu một mầu tươi. Con trông chờ trông chờ mãi mãi. Xa nhà Chúa con thấy đâu được niềm vui.
Tiếp tục đọc

Làm sao biết được *- Kim Long.

Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1 Làm sao con biết được khi nào thì Chúa tới nếu không bước vào bóng đêm.

ĐK. Chúa ơi! Xin dạy con nhớ hoài. Đường Thập Giá là đường tới hiển vinh.

2. Làm sao con biết được tin nhận lời Chúa phán nếu không mở rộng trái tim.
Tiếp tục đọc