Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Hãy đến đây ta reo vui mừng Chúa, tung hô Ngài Núi đá độ trì ta. Vào trước Thánh Nhan ta dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo muôn tiếng đàn ca.

Đáp. Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa phán: Các ngươi đừng cứng lòng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành hợp tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa gieo muôn tiếng đàn, ngợi khen Ngài gảy đàn sắt, đàn tơ.

Đáp. Lạy Chúa, xin tỏ lượng từ bi Chúa cho chúng con như chúng con hằng cậy trông nơi Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Xin thương con lạy Chúa theo lượng từ bi Chúa xóa tội con theo lượng hải hà. Rửa sạch con muôn vàn lầm lỗi, tội tình con xin Ngài tẩy luyện.

Đáp. Lạy Chúa xin thương chúng con vì chúng con đã phạm đến Ngài.
Tiếp tục đọc

Xin cho lời con (Tv. 140) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Xin cho lời con kêu khấn như áng hương trầm nhẹ bay lên trước tôn nhan Ngài. Đôi tay nguyện luôn tinh tấn tha thiết nâng cao Chúa nhận như lễ dâng chiều nao.

1. Xin Ngài gìn giữ môi miệng con đừng để nhiễm vương bao dối gian trong đời. Xin cho trái tim con này bừng lên sáng ngời ngọn lửa mến yêu Ngài.
Tiếp tục đọc

Muôn dân nào (Tv. 66) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Muôn dân nào cùng cảm tạ Chúa. Vạn quốc hỡi hãy dâng Chúa lời đội ơn.

1. Chúa chúc phúc cho ta, danh thánh Người tỏa chiếu trên ta. Lối đường người thế nhân hay, ơn cứu độ Người thiên hạ biết.
Tiếp tục đọc

Mau trỗi dậy (Tv. 56) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Mau mau trỗi dậy, Mau mau trỗi dậy hồn ta ơi. Hãy tấu nhạc lên, huyền cầm nào hãy tấu nhạc lên. Cho ta còn gọi thức giấc, cho ta còn gọi thức giấc, gọi thức giấc ánh bình minh.

1. Trước mặt chư dân con dâng lời cảm tạ. Từ trong muôn nước con đàn hát xướng ca. Vì tình yêu Chúa vươn lút trời cao. Lòng trung tín Ngài vượt quá ngàn mây.
Tiếp tục đọc

Nếu Chúa không bang trợ (Tv. 123) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Nếu không có Chúa bang trợ ta, nào Ích-diên hãy hô lớn: Nếu không có Chúa bang trợ ta, khi quân thù xông tới, chúng nuốt tươi mạng ta trong nỗi oán căm hận thù.

1. Sóng nước xô lấp thân ta, thác chảy băng qua mình. Băng qua hồn ta bao ngọn triều dâng, dâng ngất cao.
Tiếp tục đọc

Nếu Chúa không hiện diện 2 (Tv. 123) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Nếu Chúa không hiện diện bên ta, Ít-ra-en nào mau nói: Nếu Chúa không hiện diện bên ta, khi muôn quân thù xông tới, chúng nuốt tươi mạng ta, trong lửa sôi căm hờn.

1. Sóng nước phủ che ta ngọn thác băng qua mình. Dòng nước cứ chảy miên man lấp sóng trên hồn ta.
Tiếp tục đọc

Nếu Chúa không hiện diện 1 (Tv. 123) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Nếu Chúa không hiện diện cùng ta. Nếu Chúa không hiện diện cùng ta. Khi quân thù xung kích tới, nuốt tươi ta vì nỗi hận thù, ngút cao tựa ngọn lửa thiêu.

1. Chúng ta bị nước dập vùi, ngọn thác tuôn trào dâng ngập đầu. Nước cuồn cuộn lấp xô, chảy xiết trên hồn ta.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa, toàn thân tôi tán dương Danh Ngài. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa và đừng quên các ân huệ Ngài.

Đáp. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
Tiếp tục đọc

Cho con lắng nghe (Tv. 141) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Xin cho con được lắng nghe ân tình của Chúa mỗi sớm mai, và trọn cuộc đời dương thế này được thấy minh hiển đường lối Ngài.

ĐK. Xin ban Thần Trí Chúa hướng dẫn con đưa bước an bình. Tôn nhan Ngài chí thánh ban cho con vinh phúc trường sinh.
Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 114 – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Lòng tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tôi khẩn cầu. Vào ngày tôi kêu cứu Người đã ân cần lắng tai.

ĐK. Trong cõi đất dành cho kẻ sống tôi sẽ bước đi trước mặt Người.
Tiếp tục đọc

Lời tụng ca (Tv. 146) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Lời tụng ca êm ái thay, diệu huyền thay vui sướng thay, đẹp trong tâm tình yêu mến. Tựa trầm hương nghi ngút bay, tựa ngàn hoa xinh thắm thay, đoàn con dâng Chúa nhân hiền.

1. Chúa đếm sao trời và gọi tên từng ngôi, quyền năng Chúa cao vời và trí sáng Người khôn sánh.
Tiếp tục đọc

Gia-liêm hỡi! Hãy ca tụng Chúa (Tv. 147) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Gia-liêm hỡi! Hãy ca tụng Thiên Chúa. Si-on nào tán dương danh Ngài.

1. Người dủ thương củng cố cửa thành ngươi, con cháu ngươi Người ban ân phúc dư đầy. Đồng ruộng ngươi mầu mỡ chảy tràn lan, non nước ngươi Người luôn canh giữ an toàn.
Tiếp tục đọc

Ca tụng Chúa đi (Tv. 148) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
Từ chốn thẳm sâu và từ mãi cõi trời cao.
1. Ca tụng Chúa đi, muôn lớp thiên thần. Ca tụng Chúa đi, đạo binh thiên quốc. Ca tụng Chúa đi, tinh tú muôn ngàn. Ca tụng Chúa đi, vầng ô trăng sáng.

ĐK. Mừng Tôn Danh Chúa thực hùng vĩ oai phong cao vượt trên đất trời.
Tiếp tục đọc

Ngàn dân ơi (Tv. 148) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Ngàn dân ơi đàn hát lên ca tụng Chúa. Vì Danh Chúa thực hiển vinh, uy phong Người vượt trên đất trời.

1. Ngàn tầng trời cao hãy hát lên ca tụng Chúa. Từ nơi cửu trùng ngợi khen Chúa hiển vinh muôn đời.
Tiếp tục đọc

Hãy ca khen Chúa (Tv. 150) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1 Hãy ca khen Chúa trong thánh cung diệu huyền. Hãy ca khen Người trên ngai báu quyền uy. Hãy ca khen Chúa quyền phép khôn lường. Hãy ca khen Người vì uy danh Người cao sáng.

2. Hãy ca khen Chúa theo tiếng tơ cung kèn. Hãy ca khen Người cùng muôn tiếng cầm ca. Hãy ca khen Chúa Chúa nhịp trống vang rền. Hãy ca khen Người hòa vang cung đàn tiếng hát.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Hạnh phúc thay ai vui sống đời thiện toàn, luôn noi theo pháp luật của Chúa. Hạnh phúc thay ai người thực thi ý Chúa, và nhất tâm tìm thánh nhan Ngài.

ĐK. Hạnh phúc ai tuân giữ luật pháp Chúa Trời.
Tiếp tục đọc

Ngày về 2 (Tv. 125) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Người đi trong nước mắt đem hạt giống gieo trên nương đồng. Người về miệng vui ca tay ôm bó lúa ngào ngạt hương.

1. Khi Chúa dẫn lưu đồ Si-on trở về, ta tưởng trong giấc mơ. Tiếng cười đầy ứ trong miệng và cửa môi tràn lời ca hát.
Tiếp tục đọc