*Nhạc sĩ Hiền Hòa (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia Chúa đã sống lại – Hiền Hòa
*
Bài ca thống hối – Hiền Hòa
*
Cất tiếng tạ ơn – Hiền Hòa
Có Chúa trong cuộc sống – Hiền Hòa
Con đi tìm Chúa – Hiền Hòa
Con đường Thánh Giá – Hiền Hòa
Con không thể làm tôi hai chủ – Hiền Hòa
Con ra về – Hiền Hòa
Con tìm Chúa – Hiền Hòa
Con tựa nương nơi Chúa – Hiền Hòa
Con xin dâng – Hiền Hòa
Con xin dâng lên Mẹ – Hiền Hòa
Của lễ cậy tin – Hiền Hòa
Của lễ tiến dâng – Hiền Hòa
* Tiếp tục đọc

Advertisements

*Nhạc sĩ Hoài Đức (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ave, Maris Stella – Hoài Đức
*
Bài ca hợp nhất (Tv. 132) – Hoài Đức
Bí tích nhiệm mầu – Hoài Đức
*
Cao cung lên – Hoài Đức & Nguyễn Khắc Xuyên
Cao cung lên – Hòa âm Liên Bình Định
Cao cung lên – Hòa âm Ngọc Linh
Cao cung lên – Hòa âm Tiến Linh
Cất tiếng ca mừng – Hoài Đức Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hoàng Kim (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia Lễ Hiện Xuống – Hoàng Kim
Alleluia Lễ Thăng Thiên – Hoàng Kim
*
Bài ca mới – Hoàng Kim
Biết lấy gì (Tv. 115) – Hoàng Kim
Bờ sông Babylon (Tv. 136) – Hoàng Kim
*
Ca nhập lễ: Lễ Thăng Thiên – Hoàng Kim
Ca tâm niệm – Hoàng Kim
Ca tâm niệm (Suy tôn Thánh giá) – Hoàng Kim
Ca tiếp liên Lễ Chúa Thánh Thần – Hoàng Kim Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hải Nguyễn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia Giáng Sinh – Hải Nguyễn
Alleluia Lễ Truyền thống – Hải Nguyễn
Ave Maria – Hải Nguyễn
*
Ba mầu nhiệm chính – Hải Nguyễn
Ba ông vua – Hải Nguyễn
Bài ca thân ái – Hải Nguyễn
Bài học yêu thương – Hải Nguyễn
Bộ lễ Anh đào – Hải Nguyễn
Bộ lễ Huyền ca – Hải Nguyễn
Bộ lễ Tây nguyên – Hải Nguyễn
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia Lễ Các Thánh Tử Đạo – Đỗ Vy Hạ & Phạm Đức Huyến
Alleluia ( Lễ hôn phối ) – Đỗ Vy Hạ
*
Bài ca tình yêu – Đỗ Vy Hạ
Bài ca Phục Sinh – Đỗ Vy Hạ
Bài ca Thiên thần – Đỗ Vy Hạ
Bên tòa Mẹ – Đỗ Vy Hạ
Bên trong cung thánh – Đỗ Vy Hạ
Bộ lễ Mẹ Vô Nhiễm – Đỗ Vy Hạ
Bờ đá xanh tạ tội – Đỗ Vy Hạ
Bởi vì Chúa – Đỗ Vy Hạ Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Ân Đức (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
25 năm hồng ân –  Ân Đức
*
A.
*
Ân huệ tình yêu –  Ân Đức
*
B.
*
Bài ca linh mục –  Ân Đức
Bài ca người Mục tử –  Ân Đức
Bài ca người Mục tử –  Ân Đức
Bài ca nhân chứng –  Ân Đức
Bài ca Trang Nứa – Ân Đức
Biết Chúa, biết con –  Ân Đức
Biết lấy gì – Ân Đức & Thông Giáo
Bổn phận của con – Ân Đức
*
C. Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Duy Tân – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Anh em hãy đi – Duy Tân
*
Ba vị Đạo sĩ – Duy Tân
Bài ca Linh mục – Duy Tân & Ân Đức
Bài ca khải hoàn – Duy Tân
Bánh bởi trời – Duy Tân
Bình an của Chúa – Duy Tân
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Vinam – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

25 năm ân phúc chan hòa – Vinam (TCTO)
*
Alleluia (CN PS C) – Vinam (ĐC)
Ánh mắt nhân từ (Tv. 6) – Vinam (TV)
*
Bánh hóa nhiều (Lễ Mình Máu Thánh Chúa C) – Vinam (TCTM)
Bên cung điện (Tv. 70) – Vinam (NL)
Bên Mẹ Mân Côi – Vinam (ĐM)
Bước tới thiên nhan – Vinam (NL)
Bước theo Thần khí – Vinam (CTT) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nhật Tân – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Có Chúa trong đời 1 – Nhật Tân (CN.HL)
Có Chúa trong đời 2 – Nhật Tân (CN.HL)
Có Chúa trong đời 3 – Nhật Tân (CN.HL)
Có Chúa trong đời 4 – Nhật Tân (CN.HL)
Có Chúa trong đời 5 – Nhật Tân (CN.HL)
Con cứ ngỡ rằng – Nhật Tân (MC)
Con đường tình yêu – Nhật Tân (CN.HL)
Con trở về bên Ngài – Nhật Tân (MC)
Con xin dâng Mẹ – Nhật Tân (ĐM)
Công ơn cha mẹ – Nhật Tân (CM)
Cùng con bước đi – Nhật Tân (CN.HL) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Bùi Lữ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Ánh dương rực rỡ – Bùi Lữ (MPS)
Ánh xuân tràn lan – Bùi Lữ (X)
*
Bài ca Giáo lý viên – Bùi Lữ (NSHĐT)
Bài ca Sinh viên Bùi Chu – Bùi Lữ (NSHĐT)
*
Ca tạ lễ – Bùi Lữ (KL)
Con đường tình yêu 1 – Bùi Lữ (MC)
Con đường tình yêu 2 – Bùi Lữ (HP) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bàn tay yêu thương – Trịnh Vĩnh Thành (NTN)
*
Con biết lấy gì – Trịnh Vĩnh Thành (DL)
Con đi tìm Ngài – Trịnh Vĩnh Thành (CN.HL)
Con quyết theo Ngài – Trịnh Vĩnh Thành (MC)
Con xin tạ ơn – Trịnh Vĩnh Thành (TCTO)
*
Chia sẻ – Trịnh Vĩnh Thành (NSHĐT)
Chúa là mùa xuân – Trịnh Vĩnh Thành (X)
Chung lời ngợi khen – Trịnh Vĩnh Thành (NL)  Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Liên Bình Định – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia – Liên Bình Đinh (HP)
Alleluia – Liên Bình Định (HX)
Alleluia – Liên Bình Định (MPS)
Alleluia, Amen – Liên Bình Định (MPS)
Ave Maria – Liên Bình Định (ĐM)
*
Ba Ngôi Thiên Chúa – Liên Bình Định (CBN)
Bài ca chúc tụng (Tv 148) – Liên Bình Định (NL)
Bài ca chúc tụng (Tv 148) – Liên Bình Định (TV)
Bụi tro – Liên Bình Định (MC) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Dấu Chân – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Chết cho tình yêu – Dấu Chân (MC)
Chúc tụng Lòng thương xót – Dấu Chân (LTXC)
*
Đây những giọt máu tử đạo – Dấu Chân (CT)
Đức Maria Người Mẹ Giáo Hội – Dấu Chân (ĐM)
*
Fatima Tiếng gọi yêu thương – Dấu Chân (ĐM)
*
Hát về Thánh Giuse – Dấu Chân (CT)
Hoài niệm Giáng Sinh – Dấu Chân (MGS)
Hoan ca Mẹ Vô Nhiễm – Dấu Chân (ĐM)
*
Khúc hát Alleluia – Dấu Chân (MPS)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyên Dũng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bóng chiều vương – Nguyên Dũng (ĐM)
*
Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Nguyên Dũng (CT)
Con cung kính nghiêng mình – Nguyên Dũng (TT.TT)
Con dâng lên Ngài – Nguyên Dũng (DL)
Con dâng Mẹ – Nguyên Dũng (ĐM)
Con đến bên Mẹ – Nguyên Dũng (ĐM)
Con xin tri ân – Nguyên Dũng (CN.HL)
Của lễ con dâng – Nguyên Dũng (DL)
Cuộc sống tin yêu – Nguyên Dũng (NL)   Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

*
25 Năm chuỗi ngày hồng ân – Đinh Công Huỳnh (TCTO)
25 Vững tâm bên Mẹ – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh (ĐM)
40 năm hồng ân – Đinh Công Huỳnh (TCTO)
*
Alleluia – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh (ALL)
Alleluia (Câu xướng toàn tập ABC) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (ALL)
Alleluia Hôn phối – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh (ALL)
Ai được cứu rỗi – Đinh Công Huỳnh (TCTM)
Ai là anh em tôi – Đinh Công Huỳnh (TN)
Ai muốn làm người lớn nhất – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (TCTM)
Ai muốn theo Ta – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (TCTM)
Ai tìm kiếm Chúa (Tv. 68) – Đinh Công Huỳnh (ĐC)
Ai tin sẽ được sống – Đinh Công Huỳnh (TCTM)
Ánh mắt mẹ nhân từ – Đinh Công Huỳnh
Ánh mắt xót thương – Đinh Công Huỳnh (LTXC)
Ánh nến hiệp nhất – Đinh Công Huỳnh (HP)
Ánh sáng đời con – Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly (CM)
Ánh sáng và bóng tối – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (TCTM)
Ánh sao Bê-lem – Đinh Công Huỳnh (MGS)
Ánh trăng diệu huyền – Đinh Công Huỳnh
Ăn năn – Đinh Công Lý Đinh Công Huỳnh (GLC)
Ân sâu nghĩa đầy – Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly (CM)
Ân tình mẹ cha – Đinh Công Huỳnh (CM)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Thanh Lâm – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Bài ca thứ tha – Thanh Lâm (MC)
Bao la tình Ngài – Thanh Lâm (TH)
*
Chúa chịu phép rửa – Thanh Lâm (TCTM)
Chúa là sức mạnh – Thanh Lâm (NL)
Chuyện tình Giêsu – Thanh Lâm (TCVĐ)
*
Dâng – Thanh Lâm (DL)
Dâng Chúa đời con – Thanh Lâm (DL)
Dâng ngày xuân – Thanh Lâm (X)
*
Đợi trông – Thanh Lâm (MV)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Minh Hân (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Magnificat (Lc) – Minh Hân (ĐC)
Magnificat (Samuel) – Minh Hân (ĐC)
*
Thánh ca Daniel – Minh Hân (ĐC)
Thánh ca Isaia – Minh Hân (ĐC)
Thánh ca Xuất hành – Minh Hân (ĐC)
Thánh ca Xuất hành (Xh 15) – Minh Hân (ĐC)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hà Xuân Huy – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Áo trắng thầm lặng – Hà Xuân Huy (TLNCGK)
*
Bài ca Trung tâm Mồ côi Thị Nghè – Hà Xuân Huy (TLNCGK)
Bài ngữ pháp đời tôi – Hà Xuân Huy (NGT)
*
Cảm tạ Thiên Chúa – Hà Xuân Huy (NC)
Cùng bạn bước theo Giêsu – Hà Xuân Huy (NGT)
*
Chỉ mình Chúa biết – Hà Xuân Huy (TLTCK)
Chỉ yêu mình Chúa – Hà Xuân Huy (TLTCK)
Cho ngày mai tươi sáng – Hà Xuân Huy (NSHĐT)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Chính Tâm – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Ave Maria de Fatima – Chính Tâm (ĐM)
*
Ca mừng – Chính Tâm (CT)
Chúa đã sống lại rồi – Chính Tâm (MPS)
Chúa là sự sáng – Chính Tâm (TV)
Chúc tụng Chúa Xuân – Chính Tâm (X)
*
Dâng Chúa Ba Ngôi – Chính Tâm (CBN)
Dâng lễ với Mẹ – Chính Tâm (ĐM)
Dâng lên Cha – Chính Tâm (DL)
Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô – Chính Tâm (CT)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Cao Huy Hoàng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia sau Giáng sinh – Cao Huy Hoàng (MV)
Alleluia vọng 1 – Cao Huy Hoàng (MV)
Alleluia vọng 2 – Cao Huy Hoàng (MV)
Ánh sáng cứu rỗi – Cao Huy Hoàng (MGS)
*
Bạn ơi vui lên – Cao Huy Hoàng (HP)
Bạn tình ơi hãy hát – Cao Huy Hoàng (HP)
Bao giờ con được nghỉ ngơi – Cao Huy Hoàng (MGS)
Bà mẹ công giáo tạ ơn –  Cao Huy Hoàng (NSHĐT)
Bên dòng sông Babylon – Cao Huy Hoàng (MV)
Biết khi nào chủ về – Cao Huy Hoàng (TCTM)
* Tiếp tục đọc