*Nhạc sĩ Minh Chiết – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Cung đàn ngợi khen – Minh Chiết (NL)
Ca vang tình thương – Minh Chiết (CN.HL)
*
Chân đích của kiếp người – Minh Chiết (CN.HL)
Chủ chiên nhân lành – Minh Chiết (TCTM)
Chúa yêu người thế – Minh Chiết (CN.HL)
*
Duyên tình Thánh Giuse-Mẹ Maria – Minh Chiết (CT)
* Tiếp tục đọc

Advertisements

*Nhạc sĩ Đạt Đức – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Cầu xin Thánh Giuse – Đạt Đức (CT)
Con hướng tâm hồn lên – Đạt Đức (MV)
Con noi gương Mẹ – Đạt Đức (ĐM)
Con thiết tha yêu mến Chúa – Đạt Đức (CN.HL)
Con yêu Chúa – Đạt Đức (TN)
Cùng nhau đi về – Đạt Đức (NL)
Cùng với Mẹ đồng hành – Đạt Đức (TN)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Chính Tâm – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ave Maria de Fatima – Chính Tâm (ĐM)
*
Ca mừng – Chính Tâm (CT)
Chúa đã sống lại rồi – Chính Tâm (MPS)
Chúa là sự sáng – Chính Tâm (TV)
Chúc tụng Chúa Xuân – Chính Tâm (X)
*
Dâng Chúa Ba Ngôi – Chính Tâm (CBN)
Dâng lễ với Mẹ – Chính Tâm (ĐM)
Dâng lên Cha – Chính Tâm (DL)
Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô – Chính Tâm (CT)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Đăng Khoa – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ánh mắt Giêsu – Đăng Khoa (CN.HL)
Ánh sáng tinh yêu – Đăng Khoa (CN.HL)
Ân huệ của Chúa – Đăng Khoa (CN.HL)
*
Bước đi với Ngài – Đăng Khoa (CN.HL)
*
Ca dâng lên Chúa – Đăng Khoa (DL)
Ca dâng lên Ngài – Đăng Khoa (DL)
Ca khen tình yêu Chúa – Đăng Khoa (CN.HL)
Ca ngợi lòng thương xót Chúa – Đăng Khoa (LTXC)
Ca tiến dâng – Đăng Khoa (DL)
Ca tiến dâng 2 – Đăng Khoa (DL)
Cảm tạ tình Chúa – Đăng Khoa (CN.HL)
Con khao khát Chúa – Đăng Khoa (CN.HL)
Cung lòng của Chúa – Đăng Khoa (CN.HL)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Văn Duy Tùng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bài ca chúc tụng – Văn Duy Tùng (CN.HL)
*
Chúa và con – Văn Duy Tùng (CN.HL)
*
Hạnh phúc mãi thôi – Văn Duy Tùng (ĐC)
*
Muôn đời tạ ơn – Văn Duy Tùng (CN.HL)
*
Thánh vịnh 08 (Lễ Chúa Ba Ngôi) – Văn Duy Tùng (TV)
Thánh vịnh 14 (CN 16 TN C) – Văn Duy Tùng (TV)
Thánh vịnh 18 (CN 3 TN C) – Văn Duy Tùng (TV)
Thánh vịnh 21 (Lễ Lá) – Văn Duy Tùng (TV) (TT)
Thánh vịnh 24 – Văn Duy Tùng (TV)   Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Đặng Đình Khoa – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bước đi trong Chúa – Đặng Đình Khoa (CN.HL)
*
Con cần đến Chúa – Đặng Đình Khoa (CN.HL)
Cúi đầu – Đặng Đình Khoa (MC)
Chúa Giêsu là Vua hồn tôi – Đặng Đình Khoa (CKV)
*
Emmanuel – Đặng Đình Khoa (MGS)
*
Giêsu trên hết của con – Đặng Đình Khoa (CN.HL)
Giêsu Vua bình an – Đặng Đình Khoa (CKV)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Bùi Ninh (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.
*
Ai muốn theo Ta – Bùi Ninh (TCTM)
Anh em cứ xin – Bùi Ninh (TCTM)
*
B.
*
Bài ca tạ ơn – Bùi Ninh (TL)
Bánh trường sinh – Bùi Ninh (TCTM) (MMT)
Bầu trời Bêlem – Bùi Ninh (MGS)
Bên Chúa tình yêu – Bùi Ninh (TCTM)
Bờ bến đời con – Bùi Ninh (TH)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Huy Hoàng (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
ĐÁP CA
*
Đáp ca CN 2 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 3 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 4 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 5 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 6 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 7 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 9 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 10 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 11 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 12 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 13 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 14 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 15 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 16 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 17 TN B – Huy Hoàng   Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Sơn Dương – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ
*
Bình minh đang lên – Sơn Dương
Đi về nhà Chúa – Sơn Dương
Hân hoan vui sướng – Sơn Dương
Một bài ca mới – Sơn Dương
Nguồn vui cứu độ – Sơn Dương
*
ĐÁP CA Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyễn Hùng Cường – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
ALLÊLUIA
Alleeluia Lễ Giáng Sinh – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
*
ĐÁP CA
Con no thỏa – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Con sẽ chúc tụng – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Chỉ trong Thiên Chúa – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Chúa đã đối xử đại lượng – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Chúa đã mạc khải ơn cứu độ – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Chúa đã nghe lời – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Chúa là Đấng từ bi – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Chúa ngự tới – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Chúng ta đi về nhà Chúa – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Xuân Hy Vọng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THEO CHỦ ĐỀ
*
NHẬP LỄ
Tiến vào nhà Chúa – Xuân Hy Vọng (Lm)
*
DÂNG LỄ
Dâng tiến Cha – Xuân Hy Vọng (Lm)
Dâng tiến Cha (giọng nữ) – Xuân Hy Vọng (Lm)
Lễ vật dâng Cha – Xuân Hy Vọng (Lm)
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
Cùng Chúa trao yêu thương – Xuân Hy Vọng (Lm)
Giêsu người bạn tín trung – Xuân Hy Vọng (Lm)
Lấy gì đền đáp Chúa đây – Xuân Hy Vọng (Lm)
Niềm thành tín con dâng – Xuân Hy Vọng (Lm)
Tình yêu giữa lòng Giáo Hội – Xuân Hy Vọng (Lm)
* Tiếp tục đọc

3b. Tuần Thánh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.
Ai sạch tội – Lm. Huy Hoàng
Ánh mắt – Hồng Bính
*
B.
Bài ca máu đỏ – Kim Long (thơ Xuân Ly Băng)
Bài ca rửa chân – Ninh Doãn Hùng
Bài ca rửa chân – Trầm Thiên Thu
Bài thương khó (Gioan) – Gm. Nguyễn Văn Hòa
Bài thương khó (Maccô) – Gm. Nguyễn Văn Hòa
Bàn tiệc ly năm nào – Phanxicô
Bao người thấy tôi – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Bao nhiêu là ơn phúc – Bùi Hữu Thư & Phạm Đức Huyến
Bữa tiệc cuối – Lê Ân Thiên
Bữa tiệc chia ly – Thạch Ngọc
*
C. Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ La Thập Tự – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

ĐÁP CA
*
Ai đây sẽ đến – Lm. La Thập Tự
Bài ca Alleeluia (Tv. 145) – Lm. La Thập Tự
Bạn hãy khiêm cung (Tv. 68) – Lm. La Thập Tự
Bạn hãy nếm thử – Lm. La Thập Tự
Các ngươi sẽ hân hoan – Lm. La Thập Tự
Có Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Lm. La Thập Tự
Con ca ngợi Ngài (Tv. 29) – Lm. La Thập Tự
Con ca tụng Chúa – Lm. La Thập Tự
Con ca tụng Chúa (Tv. 29) – Lm. La Thập Tự
Con là Thượng tế (Lễ Mình Máu Thánh C) – Lm. La Thập Tự
Con sẽ chúc tụng – Lm. La Thập Tự
Con sẽ tán dương (Tv. 144) – Lm. La Thập Tự    Tiếp tục đọc

2. Mùa Giáng Sinh – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

A.
Adeste Fideles – Lời Việt: Hoài Chiên
Ai đi về đâu – Nguyễn Khắc Tuần
Ai thương – Lữ Hành
Alleluia Alleluia – Lm. Thái Nguyên
Alleluia Giáng Sinh – Hải Nguyễn
Alleluia Ngôi Hai ra đời – Lm. Tri Văn Vinh
Alleluia Vọng 1 – Cao Huy Hoàng
Alleluia Vọng 2 – Cao Huy Hoàng
An bình Chúa thương – Vũ Đình Ân
Ánh huy hoàng rực rỡ – Tiến Linh
Ánh sáng cứu rỗi – Cao Huy Hoàng
Ánh sáng Bêlem – Nguyễn Chánh
Ánh sáng Bêlem – Lm. Thái Nguyên
Ánh sáng bừng lên – Hải Triều
Anh sáng cứu rỗi – Cao Huy Hoàng
Ánh sáng Chúa – Trầm Thiên Thu
Ánh sáng đến – Lm. Phương Anh
Ánh sao Bê lem – Đinh Công Huỳnh
Ánh sao lạ – Trầm Thiên Thu
Ánh sao phương Đông
Ánh sao rạng ngời – Phan Hùng
Ánh sao Thiên đình – Nguyên Long
Ánh sao trời Đông – Lm. Dominic
Ánh sao trời đông – Lm. Tri Văn Vinh
Ánh sao vào đời – Phanxicô
Ánh sao vui
Ánh sao xưa – Trần Hùng Dũng
Ân lộc Đêm Thánh – Trương Thế Bạch   
Ân tình đêm thánh – Ngọc Linh

Ân tình Giáng Sinh – Trầm Thiên Thu
*
B.
Tiếp tục đọc