*Nhạc sĩ Thiên Lý – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

 
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM A).

*
Chúa Nhật 1/A Mùa Vọng (Tv. 121)
Chúa Nhật 2/A Mùa Vọng (Tv. 71)
Chúa Nhật 3/A Mùa Vọng (Tv. 145)
Chúa Nhật 4/A Mùa Vọng (Tv. 23)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Giang Tâm – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

A.

*
Alleluia! Alleluia! – lời Việt: Giang Tâm
Alleluia (Nào đoàn con Chúa) – lời Việt Giang Tâm
*Anh em họp đoàn (Nhập lễ) 
*Ánh sáng muôn dân (Mùa Giáng Sinh)

B.

*
Ba Vua – lời Việt Giang Tâm

Bài thánh ca Năm Thánh thương xót (Lòng Thương Xót Chúa) – 06.12.2016

Bàn tay con dâng (Dâng lễ) – 22.09.2015

Bao năm tình Mẹ (Đức Mẹ) – 05.08.2014

Bê-lem nhỏ bé (Mùa Giáng Sinh) – 06.12.2016

Bên lòng Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm) – 05.08.2014

Bình minh hy vọng (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể) – 2013

Bộ lễ Hosanna/1 bè (Bộ lễ – Kinh Nguyện)
Bộ lễ Hosanna/4 bè gọn (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Bộ lễ Hosanna/4 bè (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Bông hoa nhỏ trong vườn Thiên cung (Các Thánh) – 05.08.2014

Bước tiếp hành trình cuộc đời (Kết lễ) – 06.12.2016
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Duy Linh PHN (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Abba Cha ơi – Duy Linh (CN.HL)
Ánh mắt Chúa – Duy Linh (CN.HL)
Áo mới cho con – Duy Linh (TH)
*
Bài ca cảm tạ – Duy Linh (TH)
Bài ca tạo hóa – Duy Linh (TLTCK)
Bài ngợi ca muôn đời – Duy Linh (TH)
Bài nhã nhạc mùa đông – Duy Linh (MV)
Bánh miến rượu nho – Duy Linh (DL)
Bao năm lạc lối – Duy Linh (CN.HL)
Biển tình thương xót – Duy Linh (TT.TT)
Biết lấy chi lấy gì – Duy Linh (DL)
Bốn mùa hồng ân (Mồng 3 Tết) – Duy Linh (X)
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ai là anh em tôi? (Thánh ca Tin Mừng)

B.

*
Bài ca họp đoàn (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Bàn tay Chúa đó (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bạn ơi đến với Giêsu  (Thánh ca Vào đời)
Bên Chúa dâng kinh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bên Chúa yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bên Mẹ (Ngợi ca Đức Mẹ)
Bên Mẹ hạnh phúc – Nguyễn Văn Tuyên
Bộ lễ Tình thương 2 – Nguyễn Văn Tuyên
Bộ lễ Vào đời (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Bước lên đền thờ/+ Tiến Dũng (Nhập lễ)
Bước theo Ngài – Nguyễn Văn Tuyên

C.

*
Ca lên đền thánh (Tận hiến)
Ca nhập lễ/9 (Dâng lễ)
Cám ơn Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cảm tạ Chúa đi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cảm tạ Chúa Trời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Canh tân tâm hồn (Mùa Chay)
Cầu cùng Chúa – Nguyễn Văn Tuyên
Cầu cho cha mẹ/2 (Cha Mẹ)
Cầu cho cha mẹ 6 – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Cầu cho gia đình (Cha Mẹ)
Cầu kinh cho con (Cầu hồn)
Có những đêm (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Có những lần (Mùa Chay)
*Con biết Chúa yêu con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con ca vang (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con cần Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con dâng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con đến van xin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con đi tìm (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con đường Chúa đi (Mùa Chay)
Con mến Mẹ La Vang (Đức Mẹ)
Con mến tin – Nguyễn Văn Tuyên
Con muốn gần bên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con nào dám quên (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con tìm Chúa 1 – Nguyễn Văn Tuyên
Con tìm Chúa 2 – Nguyễn Văn Tuyên
Con tin có một ngày – Nguyễn Văn Tuyên
Con tin có Thiên đàng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con tin rằng Chúa yêu con – Nguyễn Văn Tuyên
Con trông cậy – Nguyễn Văn Tuyên
Con vẫn dâng lời kinh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con về bên Cha/1 (Mùa Chay)
Con về bên Cha/2 (Mùa Chay)
Con về bên Chúa/3 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con xin được hôn Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con xin là (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con xin yêu Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con yêu Chúa/+Tiến Dũng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Của lễ đời con (Thiếu nhi)
Cùng Mẹ lên đường (Đức Mẹ)

Ch.

*
Chỉ mình Chúa (Thánh ca Vào đời)
Chỉ yêu Chúa thôi – Nguyễn Văn Tuyên
Cho con biết ăn năn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cho con bình an (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chờ con Chúa nhé (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa có buồn (Thánh ca Vào đời)
Chúa cùng con đi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa dạy con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa đã đối xử (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa hỡi con về (Mùa Chay)
Chúa hỡi cho con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa muốn gì nơi con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa muốn nơi con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa ở đâu? (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa thương con (Mùa Chay)
Chúa vẫn bên con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa vẫn chờ (Mùa Chay)
Chúa vẫn chờ/2 (Mùa Chay)
Chúa vẫn yêu – Nguyễn Văn Tuyên

D.

*
Dâng Chúa cuộc đời (Dâng lễ)
Dâng Chúa gia đình con (Nhạc về Gia đình)
Dâng Chúa lời cảm tạ – Nguyễn Văn Tuyên
Dâng Chúa tim con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dâng Chúa tình con (Dâng lễ)
Dâng Chúa tình yêu (Hôn phối)
Dâng Chúa tình yêu 2 – Nguyễn Văn Tuyên (HP)
Dâng Chúa tháng năm (Dâng lễ)
Dâng Chúa Việt Nam (Dâng lễ)
Dâng đời hôn nhân (Hôn phối)
Dâng đời Linh mục (Tận hiến)
Dâng lên Ba Ngôi (Chúa Ba Ngôi)
Dâng lên Ba Ngôi (Dâng lễ)
Dâng lên Chúa (Dâng lễ)
Dâng Ngài đời con – Nguyễn Văn Tuyên
Dâng tiến/4 (Dâng lễ)
Dâng tình yêu (Hôn phối)
Diệu ca (Hôn phối)
Dòng sông ơn thánh (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Đ.

*
Đau thương hạnh phúc (Mùa Chay)
Đôi mắt Chúa – Nguyễn Văn Tuyên
Đời con có Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đời còn lại gì (Cầu hồn)
Đời vui biết bao – Nguyễn Văn Tuyên
*Đừng bỏ con Chúa ơi (Ca nguyện – Hiệp lễ)

G.

*
Gọi tên mẹ yêu (Cha Mẹ)
*
Giêsu khoan nhân (Ca nguyện – Hiệp lễ) + Lm. Tiến Dũng
Giờ nào Chúa đến (Cầu hồn)
Giọt nước mắt ân tình (Ca nguyện – Hiệp lễ)

H.

*
Hãy nhìn xuống Chúa ơi – Nguyễn Văn Tuyên
Hãy trở về với Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hôm nay con về – Nguyễn Văn Tuyên
Hồn con khao khát Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hy vọng của tôi (Thánh ca Vào đời)

K.

*
Kinh an bình (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Kinh cầu dâng người thân (Hiếu kính Mẹ Cha)
Kinh chữ hiếu (Thiếu nhi)
Kinh chữ tình (Hôn phối)
Kinh dâng cha mẹ (Cha Mẹ)
Kinh mẹ ru (Cha Mẹ)
Kinh ru của mẹ – Nguyễn Văn Tuyên
Kinh tạ ơn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Kinh tình yêu (Nhập lễ)
Kinh từng ngày (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Kinh yêu thương (Hôn phối)
Kính dâng về Ngài (Dâng lễ)

Kh.

*
Khi con suy tưởng (Ca nguyện – Hiệp lễ) + Lm. Tiến Dũng
Không bao giờ dám quên (Ca nguyện – Hiệp lễ)

L.

*
Lạy Xác Thể Chí Thánh (Tuần Thánh) Nhạc: Gm. Nguyễn Văn Hòa, hòa âm: Lm. Tiến Dũng
Lệ kinh cho con (Cầu hồn)
Lệ khóc cho con – Nguyễn Văn Tuyên
Lễ dâng cuộc đời (Dâng lễ)
Lễ vật dâng Chúa (Dâng lễ)
Linh mục người là ai (Tận hiến)
Loan báo Tin mừng (Truyền giáo)
Lòng mẹ cho con (Cha Mẹ)
Lời ca dâng Mẹ (Đức Mẹ)
Lời ca đêm đông (Mùa Giáng Sinh)
Lời ca từng ngày (Nhập lễ)
Lời cầu bên hang Bêlem (Mùa Giáng Sinh)
Lời cầu cho Việt Nam (Thánh ca Vào đời)
Lời cầu đêm nay – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Lời cầu kinh đêm nay – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Lời cầu trong đêm – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Lời kinh cậy trông – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Lời kinh của mẹ – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Lời kinh đêm – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Lời kinh lên trời – Nguyễn Văn Tuyên
Lời mẹ yêu – Nguyễn Văn Tuyên
Lời kinh nguyện cầu 1 – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Lời kinh nguyện cầu 2 – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Lời kinh nguyện cầu 3 – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Lời kinh tạm biệt (Cầu hồn)
Lời kinh trong đêm (Cầu hồn)
Lời khuyên duy nhất – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Lời mẹ ru/1 (Cha Mẹ)
Lời mẹ ru/2 (Cha Mẹ)
Lời Ngài dẫn lối (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời tình đoan hứa (Hôn phối)
Lời tình yêu (Cha Mẹ)

M.

*
Mân Côi dâng Mẹ (Dâng hoa Đức Mẹ)
Mẹ đã cho con – Nguyễn Văn Tuyên
Mẹ giã từ con (Cầu hồn)
Mẹ hát ru con (Cha Mẹ)
Mẹ ơi! Con mến Mẹ (Ngợi ca Đức Mẹ)
Mẹ ơi! Đưa con về (Ngợi ca Đức Mẹ)
Mẹ ơi! Nguyện cầu với con (Đức Mẹ)
Mẹ ơi! Thương con nhé (Đức Mẹ)
Mẹ ru con – Nguyễn Văn Tuyên
Mẹ sầu bi (Đức Mẹ) + Lm. Tiến Dũng
Missouri/Corona bên Mẹ – Nguyễn Văn Tuyên
Món quà từng ngày (Thánh ca Vào đời)
Một đời dâng Chúa (Nhập lễ)
Một ngày sẽ đến – Nguyễn Văn Tuyên
Mùa đông ơn thánh (Mùa Giáng Sinh)

N.

*
Năm Thánh hồng ân (Thể loại Thánh ca Phụng vụ khác)
Năm Thánh hy vọng (Thể loại Thánh ca Phụng vụ khác)
Nếu đời con có Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 15.08.2015
Niềm nhớ quê hương – Nguyễn Văn Tuyên (TLTCK)
Niềm vui có Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Niềm vui của người cha già – Nguyễn Văn Tuyên
Niềm vui năm hai ngàn – Nguyễn Văn Tuyên
*Niềm xác tín của con/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Niềm xác tín của con/2 (Tận hiến)
Niềm xác tín của con/3 (Tận hiến)
Niềm xác tín của con/4 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Niềm xác tín của con/5 (Tận hiến)
Niềm xác tín của con/6 (Tận hiến)
Niềm xác tín của con/7 (Nhập lễ)
Niềm xác tín của con/9 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Niềm xác tín của con/10 (Tận hiến)
Niềm xác tín của con/12 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Niềm xác tín của con/13 (Tận hiến)
Niềm xác tín của con/14 (Tận hiến)
Niềm xác tín của con 15 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Niềm xác tín của con/16 (Tận hiến)
Niềm xác tín của con/17 (Tận hiến)
Niềm xác tín của con/18 (Tận hiến)
Niềm xác tín của con 21 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Nước mắt hồng ân (Thánh ca Vào đời)
Nước mắt mẹ ru (Cha Mẹ)
Nước mắt yêu thương (Cha Mẹ)

Ng.

*
Ngài chết vì yêu – Nguyễn Văn Tuyên
Ngài đã thương yêu (Tận hiến)
Ngài là Chúa tình yêu (Cầu hồn)
Ngồi bên Thánh giá (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ngồi bên Thánh giá (2) – Nguyễn Văn Tuyên
Ngước nhìn Thánh giá (Mùa Chay)

Nh.

*
Nhã ca (Hôn phối)
Nhập lễ/2 (Nhập lễ)
Nhìn cây Thánh giá – Nguyễn Văn Tuyên
Nhớ mẹ (Cha Mẹ)

O.

*
Ở lại với con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ơn cha nghĩa mẹ – Nguyễn Văn Tuyên
Ơn nghĩa cha mẹ (Cha Mẹ)
Ơn Trời cho con (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Q.

*
Quỳ đây bên Chúa – Nguyễn Văn Tuyên
Quỳ đây dâng Chúa (Hôn phối)

R.

*
Ra đi về với Chúa (Cầu hồn)
Rồi đến một ngày (Cầu hồn)

S.

*
Sẽ có một ngày (Cầu hồn)
Sẽ có ngày (Cầu hồn)
Sao Cha im lặng? (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 15.08.2015

T.

*
Tạ ơn Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tạ ơn Thiên Chúa muôn đời (Thánh ca Tạ ơn)
Tại sao Chúa chọn con (Tận hiến)
Tiếng ca dâng Chúa (Nhập lễ)
Tìm Chúa ở đâu? (Thánh ca Vào đời)
Tìm Chúa trong thinh lặng – Nguyễn Văn Tuyên
Tìm kính sợ Chúa – Nguyễn Văn Tuyên
Tìm về tình yêu Chúa – Nguyễn Văn Tuyên
Tình ba cho con (Cha Mẹ)
Tình ca chúc khen (Thánh ca Vào đời)
Tình con cho ba (Nhạc về Gia đình)
Tình con khốn khó (Thánh ca Vào đời)
Tình Chúa đưa con về (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa nhân từ (Thánh ca Vào đời)
Tình Chúa Phục Sinh (Thánh ca Vào đời)
Tình Chúa tình con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa trong thinh lặng – Nguyễn Văn Tuyên
Tình hôn nhân – Nguyễn Văn Tuyên
Tình mẹ bên con (Cha Mẹ)
Tình mẹ cho con (Cha Mẹ)
Tình mẹ cho con/2 (Cha Mẹ)
Tình mẹ ru con (Cha Mẹ)
Tình mẹ Việt Nam (Cha Mẹ)
Tình một đời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Ngài bền vững (Thánh ca Vào đời)
Tình Ngài cho con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Ngài thương con (Thánh ca Vào đời)
Tình Ngài vô biên (Thánh ca Vào đời)
Tình Thánh giá (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Thánh giá (2) – Nguyễn Văn Tuyên
Tình thiên thu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình thương của Chúa (Ca nguyện – HIệp lễ)
Tình thương trao người (Thánh ca Vào đời)
Tình trời cao (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Trời Thập tự (Mùa Chay)
Tình Trời thế đó (Thánh ca Vào đời)
Tình yêu của Chúa (Hôn phối)
Từ khắp muôn phương (Đức Mẹ)
Tựa bên lòng Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Từng ngày xin yêu Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Th.

*
Thánh giá Chúa là niềm vui (Tận hiến)
Thánh giá nào cho con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thánh giá nào cho con/2 – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Thánh giá riêng con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thánh giá tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thánh Tâm Chúa yêu con (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Thắp sáng trong con (Tận hiến)
Thập giá yêu thương (Mùa Chay)
Theo Ngài yêu người (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Theo trăng nguyện cầu (Nhạc về Gia đình)
Thiên đường là đây (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thương mẹ ngàn thương (Cha Mẹ)

Tr.

*
Trở về bên Chúa/1 (Mùa Chay)
Trở về bên Chúa/2 (Mùa Chay)
Trở về bên Chúa/3 (Mùa Chay)
Trở về bên Chúa/4 (Mùa Chay)
Trở về bên Chúa/5 (Mùa Chay)

U.

*
Ước mơ tình (Hôn phối)
Ước mơ thiên đàng (Thánh ca Vào đời)

V.

*
V.
*
Về đây dâng Chúa (Mùa Chay)
Vì đó là Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Với con vào đời (Thánh ca Vào đời)
Vươn tay nguyện cầu (Ca nguyện – Hiệp lễ)

X.

*
X.
*
Xin cám ơn (Thánh ca Vào đời)
Xin cám ơn Mẹ – Nguyễn Văn Tuyên
Xin cám ơn Ngài (Mùa Chay)
Xin cám ơn Ngài (Thánh ca Vào đời)
Xin cám ơn người cám ơn đời (Thánh ca Vào đời)
Xin dâng Cha (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin dâng Ngài (Thiếu nhi)
Xin dâng Ngài (2) – Nguyễn Văn Tuyên
Xin đôi mắt Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin được làm – Nguyễn Văn Tuyên
Xin là người tình của Chúa – Nguyễn Văn Tuyên
Xin hôn đôi tay Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin một lần nữa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin Ngài dẫn đưa (Thể loại Thánh ca khác)
Xin nhìn xuống đời con (Thánh ca Vào đời)
Xin trái tim Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin trái tim Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Xin yêu Chúa hết lòng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin yêu tình Giêsu 1 – Nguyễn Văn Tuyên
Xin yêu tình Giêsu/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Y.

*
Y.
*
Yêu Chúa giữa cuộc đời – Nguyễn Văn Tuyên
Yêu Chúa từ đây (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Yêu Chúa thôi – Nguyễn Văn Tuyên
Yêu Mẹ bốn mùa (Ngợi ca Đức Mẹ)
Yêu thương như Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
*
Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc


Trên 500 Ca khúc
.


Trên 300 Ca khúc
.

Trên 200 Ca khúc
.

Trên 100 Ca khúc
.

Trên 50 Ca khúc
.

Trên 25 Ca khúc
.