Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50) – Thiên Lý.

ĐK. Lạy Chúa nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa.

1. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Xin xóa đi tội con theo lượng cả đức nhân từ. Chúa ơi rửa sạch con hết căn nguyên tội lỗi. Xin xóa tẩy hồn con tuyệt gốc những lỗi lầm.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32) – Thiên Lý.

ĐK. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi xuống trên chúng con. Như chúng con đã tin cậy, tin cậy ở nơi Chúa.

1. Vì Lời Chúa mới thực là Lời chân chính. Việc của Chúa mọi việc làm đều đáng cậy tin. Người yêu mến công minh chính trực, toàn dân Chúa khắp địa cầu chất ngất ân sủng Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22) – Thiên Lý.

ĐK. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

1. Chúa chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước trong dạt dào chốn nghỉ ngơi. Chúa hướng dẫn tôi và hồn tôi Chúa bổ dưỡng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94) – Thiên Lý.

ĐK. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người. Và đừng cứng lòng, các bạn chớ cứng lòng.

1. Hãy vui reo vang, hãy mừng reo Thiên Chúa. Hoan hô Đá Tảng cứu độ muôn dân ta. Mau ra quỳ trước thiên nhan và ca khen. Cung đàn nhịp nhàng mừng hát chúc tụng Chúa ta.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22) – Thiên Lý.

ĐK. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

1. Chúa chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước trong dạt dào chốn nghỉ ngơi. Chúa hướng dẫn tôi và hồn tôi Chúa bổ dưỡng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15) – Thiên Lý.

1. Xin bảo toàn con thân lạy Chúa vì con tìm tựa nương Chúa. Con thưa cùng với Chúa rằng: Chúa là Chúa tể của con. Chúa là gia nghiệp đời con và là phần chén của con, Ngài nắm giữ vận mạng của con.

ĐK. Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117) – Thiên Lý.

ĐK. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở.

1. Hỡi nhà Is-ra-el nào hát lên: “Đức từ bi của Chúa muôn thuở”. Hỡi nhà A-ha-ron hãy hát xướng: “Đức từ bi của Người muôn thuở”. Hỡi người tôn sợ Chúa hãy hát lên: “Đức từ bi của Người muôn thuở”.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129) – Thiên Lý.

ĐK. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ.

1. Nơi sâu thẳm con thầm kêu lên Chúa, vạn lạy Chúa, Ngài ơi nghe tiếng của con. Dám xin Ngài rủ thương lắng tai và luôn nghe thấu tiếng con van nài.
Tiếp tục đọc

Chiên Thiên Chúa (Ga. 1) – Thiên Lý.

Chúa Nhật 2A Thường Niên.
*
1. Như lời ông Gio-an đã xác minh về Chiên Cứu Độ. Cho toàn dân biết rõ Đức Ki-tô qua vị Tiền Hô. Như lời đã chứng thực Người được sai đến cứu muôn dân. Chính Con một của Chúa Người là Đấng Chúa Cha đã tuyển chọn.

ĐK. Đây Chiên Thiên Chúa đây Đấng xóa tội trần gian. Thần Khí xuống tựa bồ câu, Đấng đến và làm phép trong lửa Chúa Thánh Thần. Đây Chiên Thiên Chúa là Đấng xóa tội thế trần, là Chiên Hiến Tế vinh quang, là Con Thiên Chúa Toàn Năng.
Tiếp tục đọc

Tin Mừng Nước Trời (Mt. 4) – Thiên Lý.

Chúa Nhật 3A Thường Niên.
*
1. Chúa đã chọn thành Ca-phác-na-um xưa để bắt đầu sứ vụ mới rao giảng Lời Ngài. Môn sinh đầu tiên là bốn người dân đánh chài. Hăng hái lên đường nhiệt thành đi theo Chúa. Chúa muốn họ được trở nên chứng nhân Nước Trời. Đánh lưới người như thả lưới chài cá ngoài khơi. Loan truyền hồng phúc và sống tinh thần mới. Hạt giống Tin Mừng được gieo mọi nơi.

ĐK. Này anh em hãy sám hối Nước Trời đợi trông nay đã đến gần. Kẻ ngồi sâu khuất bóng tối ánh quang huy hoàng nay bừng chiếu soi. Người có lòng cải hối sẽ được tha mọi tội lỗi người ơi!
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118) – Thiên Lý.

1. Phúc đức những ai có đường lối tinh tuyền. Họ luôn tiến thân trong luật pháp của Chúa. Phúc đức những người giữ lời Ngài nghiêm huấn, những người vẫn tậm tâm kiếm tìm Ngài.

ĐK. Phúc là phúc đức, phúc cho người tiến thân trong luật pháp của Chúa. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111) – Thiên Lý.

ĐK. Trong u tối, người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay.

1. Trong u tối, người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay, người công chính nhân ái từ bi. Thật phúc đức người biết xót thương cho vay, biết cai quản sản nghiệp theo đức công bình.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102) – Thiên Lý.

ĐK. Chúa là Đấng từ bi và hay xót thương.

1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, toàn thể thân tôi chúc tụng Thánh Danh Người. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và xin chớ quên những ân huệ của Người.
Tiếp tục đọc

Hồng Phúc Giáng Sinh – Thiên Lý.

1. Vì Chúa yêu ta khi xưa vào đêm đông giá. Ngài đã sinh hạ chuồng chiên giữa nơi đồng xa. Bên chốn khó khăn thấp hèn tối tăm lầm than trong kiếp trần. Mà Hài Nhi Giêsu chọn đến nương thân. Một dáng mến yêu thơ ngây đẹp xinh lộng lẫy. Nằm gối tay Mẹ nhẹ nâng giấc Con ngủ say. Đây chốn dương gian lỗi tội Chúa khơi nguồn ân thiêng cứu đời. Loài người hỡi thấu chăng tình Chúa khôn vời. Tiếp tục đọc

Bêlem Năm Nào – Thiên Lý.

1. Bêlem năm nào vào mùa tuyết rơi. Quê hương xa vời Con Chúa sinh xuống đời. Mịt mùng trần gian canh tối rơi thật nhanh. Cảnh vật ngủ yên một chiều đông vắng tanh. Nơi đây chính một Hài Nhi giáng sinh. Mang cho thế trần muôn phúc vinh thiên đình. Tình Người rộng lan khắp chốn trên trần gian. Là niềm ủi an cho đời nguồn bình an.

ĐK: Nào vang tiếng hát kính mừng Chúa Ngôi Hai. Ngài đã giáng sinh mặc lấy thân phận người dương thế
Mừng Chúa Ngôi Hai Ngài đã giáng sinh. Hạnh phúc thanh bình đến muôn người. Tiếp tục đọc

Niềm Vui Đêm Thánh – Thiên Lý.

1. Một đêm khuya vắng nơi đồng hoang. Kìa Con Thiên Chúa đến trần gian. Ngài đến trở nên như trẻ thơ. Nơi tối tăm bùn nhơ hang lừa. Mùa đông tuyết sương rơi lạnh căm. Mỏng manh khăn đắp chung cỏ rơm. Mặc ấm Ấu Nhi vừa hạ sinh. Ai biết đó là Vua cứu tinh.

ĐK: Kìa Người sinh trong cảnh nghèo khó. Khác chi thân phận người tôi tớ. Giữa nơi thấp hèn làng quê xác xơ. Vì Chúa là Đấng gánh tội đời. Mang lấy hy sinh vì nhân loại. Ngự xuống dương gian hoán cải thế giới. Tiếp tục đọc

Tình Trời Giáng Sinh – Thiên Lý.

Mùa Giáng Sinh.
*
1. Năm xưa giữa hoang lạnh Tình Trời nở tươi. Loan tin Đấng Cứu Chuộc giáng sinh làm người. Mẹ Maria được mang thai bởi Chúa Thánh Thần. Mẹ vừa hạ sinh Con Thiên Chúa giữa cảnh lầm than. Trong hang lừa nghèo nàn khó khăn.

ĐK: Ầu ơ! Lời ru khuya sớm. Mẹ ru Con Thơ trong máng rơm.Mùa đông qua đây rét căm căm. Chỗ Con nằm băng giá lạnh lắm. À ơi! Ngọt tiếng ru hời. Con sinh ra đời mang kiếp người. Bởi tình yêu siêu nhiên tuyệt đối. Của Tình Trời nhiệm mầu khôn vơi. Tiếp tục đọc

Bầu Trời Bêlem – Thiên Lý.

Lễ Đêm Giáng Sinh.
*
Bầu trời Belem một đêm đông giá băng. Ngàn vạn tinh tú chợt bừng sáng huy hoàng. Và trên cao có tiếng hát thiên thần Chúa hoan ca nhịp nhàng. Hòa câu kính chúc Vua trời đất giáng sinh trần gian.

Này loài người ơi nào mau tới viếng thăm. Thờ lạy Con Chúa vừa mặc lấy xác phàm. Ẩn thân trong nơi hoang sơ kiếp nghèo khó thay cho ngai vàng. Kìa một Hài Nhi thơ ngây hình ảnh Đấng cứu độ thế nhân. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71) – Thiên Lý.

ĐK. Sự công chính với nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Người.

1. Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho Đức Vua. Xin ban sự công chính xuống cho Hoàng Tử. Để người xét đoán dân Chúa cách công minh. Phán quyết phân xử người nghèo khó cách chính trực. Tiếp tục đọc