Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv. 66) *- Thiên Lý.

ĐK. Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa.

1. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con. Cho mọi người khắp nơi biết đường lối Ngài, để muôn dân nước biết ơn cứu độ của Chúa. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144) *- Thiên Lý.

ĐK. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa con sẽ chúc tụng danh Ngài tới muôn muôn đời.

1. Lạy Chúa! Nhân ái từ bi chậm nỗi bất bình, nơi Ngài thật giàu ân sủng. Vì Ngài là Đấng hảo tâm với hết mọi loài, mọi việc trong công cuộc của Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99) *- Thiên Lý.

Đáp. Ta là dân tộc là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.

1 Hãy phụng sự Chúa với niềm hân hoan và vui vẻ. Hãy vào trước thiên nhan với lòng hoan hỷ và khoái trá.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29) *- Thiên Lý.

Đáp. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con.

1. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con. Lạy Chúa, Chúa đưa linh hồn của con thoát xa âm phủ, và Ngài ra tay cứu thoát con khỏi sa bước xuống mồ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117) *- Thiên Lý.

Đáp. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở.

1. Hỡi nhà Is-ra-el nào hát lên: “Đức từ bi của Chúa muôn thuở”. Hỡi nhà A-ha-ron hãy hát xướng: “Đức từ bi của Người muôn thuở”. Hỡi người tôn sợ Chúa mau hát lên: “Đức từ bi của Chúa muôn thuở”.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117) *- Thiên Lý.

Đáp. Đây là ngày Chúa đã thiết lập ra, ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.

1. Nào cảm tạ Chúa vì Người hảo tâm. Mãi cho tới ngàn đời Chúa vẫn giữ tình thương. Này nhà Is-ra-el hãy hát lên. “Đến muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21) *- Thiên Lý.

Đáp. Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa bỏ con. Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con.

1. Bao kẻ nhìn con buông lời nhạo báng mỉa mai. Họ cười chế giễu mắng con chẳng ra chi. “Nó cậy tin Chúa thì mặc Người cứu nó đi! Nếu Người thương nó thì mau giải gỡ đi nào.”
Tiếp tục đọc

Hối tội mình trước đi (Ga. 8) *- Thiên Lý.

Chúa Nhật 5C Mùa Chay.
*
1. Một người phụ nữ bị bắt quả tang khi đang ngoại tình. Bọn người hiềm khích vây quanh luận tội phu thê bất chính. Những kẻ đồng lõa với các kinh sư dẫn tội phạm đến mách Chúa ý đồ hại Chúa. Vì luật được chép trong sách Mô-sê ném đá không tha. Còn Thầy, Thầy nghĩ hãy cứ dung tha hay nên ném đá? Chúa chỉ lặng lẽ ánh mắt suy tư bởi lòng hiểu rõ trước những mưu mô nên Người bảo họ.

ĐK. Ai trong các ngươi vô tội thì hãy cầm đá ném người trước đi. Ai trong các ngươi trong sạch thì hãy lên án và hãy ném đá. Chớ nên cáo buộc chớ kết tội ai khác. Hãy biết soi mình hối tội mình trước đi.
Tiếp tục đọc

Tấm lòng Cha (Lc. 15) *- Thiên Lý.

Chúa Nhật 4C Mùa Chay.
*
1. Ánh mắt cha nhân từ mòn mỏi ngày đêm ngóng trông. Mong con quay trở về sau tháng ngày trẩy đi hoang. Thấp thoáng thấy con về cha đã chạnh lòng xót thương, vội vã chạy ra ôm con tâm tư thật là vui sướng.

ĐK. Ôi bao la tình cha rất hiền hòa và vị tha. Thương yêu con mà không trách phạt hoặc từ bỏ con. Nhưng đưa tay đón nhận dù con bao xấu xa con đây vấp ngã. Ôi bao la tình yêu Chúa luôn khoan dung vị tha. Nếu Chúa chấp tội con lẽ nào còn kịp trở về. Xin cho con dốc lòng hồi tâm trở về, về bên Thiên Chúa từ nhân.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1) *- Thiên Lý.

Đáp. Phúc thay người đặt niềm tin trông cậy vào Chúa.

1 Đẹp thay cho người không theo kẻ gian, và không chung đường cùng quân bất nhân. Cùng không hề ngồi chung bàn phường kiêu ngạo, nhưng lại luôn yêu thích giới luật của Chúa và suy ngắm đêm ngày.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144) *- Thiên Lý.

Đáp. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa con sẽ chúc tụng danh Ngài tới muôn muôn đời.

1 Lạy Chúa! Thiên Chúa của con, con sẽ chúc tụng hát khen ngợi ca danh Chúa. Hằng ngày trong suốt đời con, con sẽ chúc tụng và ngợi khen danh Ngài mãi mãi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16) *- Thiên Lý.

Đáp. Lạy Chúa khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa.

1. Lạy Chúa xin nghe điều chính nghĩa của con. Xin để ý đến lời của con thầm kêu cứu. Xin lắng tai nghe tiếng con thốt ra từ cặp môi, từ cặp môi chân thành. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137) *- Thiên Lý.

Đáp. Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần con đàn ca mừng Chúa.

1. Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi Chúa vì Ngài đã nghe lời miệng con. Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần con đàn ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên cung thánh của Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70) *- Thiên Lý.

1. Lạy Chúa, con hằng tìm nương nhờ Chúa, xin Chúa đừng để con hổ ngươi. Nhưng theo đức công minh Ngài, xin cứu nguy và giải thoát. Xin ghé tai về bên con và giải cứu, xin đoái thương và giải cứu.

ĐK. Miệng con sẽ loan truyền, loan truyền sự Chúa công minh.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18) *- Thiên Lý.

Đáp. Lạy Chúa, Lời Chúa là thần trí và là sự sống.

1. Luật pháp Chúa toàn thiện, làm sức mạnh tâm linh. Chỉ thị Chúa cố định phá ngu kẻ dốt.

2. Điều răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can. Mệnh lệnh Chúa sáng ngời, sáng soi con mắt.
Tiếp tục đọc

Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) *- Thiên Lý.

ĐK. Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con.

1. Xin, nguyện xin Thiên Chúa xuống muôn hồng phúc, tỏa chiếu tôn nhan rạng ngời trên toàn dân Chúa. Cho mọi người khắp nơi biết đường lối Ngài, và cho muôn nước biết ơn cứu độ của Chúa.
Tiếp tục đọc

Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) *- Thiên Lý.

ĐK. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Ki-tô Chúa chúng ta.

1. Nào ta hãy ca mừng, mừng khen Thiên Chúa đất trời. Địa cầu ơi hãy hát lên, ca vang bài ca mới. Hát khen mừng Chúa, chúc tụng Danh Người.
Tiếp tục đọc

Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88) *- Thiên Lý.

ĐK. Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.

1. Ta đã ký giao cùng Người được chính Ta tuyển chọn. Ta đã có thề cùng Đa-vít nghĩa bộc của Ta: “Đời đời Ta luôn gìn giữ bảo tồn dòng dõi của ngươi. Chúa là người thiết lập nên ngai báu qua nghìn đời con cháu.”
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25 C Thường Niên (Tv. 112) *– Thiên Lý.

ĐK. Hãy ngợi khen Chúa. Hãy hát khen Danh Ngài. Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu.

1. Cất tiếng khen ngợi hỡi những người tôi tớ của Chúa. Hãy ngợi khen Chúa chư vị hãy cất tiếng ngợi khen. Nguyện cho Danh Chúa mãi luôn được ngợi khen và chúc tụng cho mãi tới thiên thu. Tiếp tục đọc