Chúa là sự sống lại (Ga. 11) – Thiên Lý.

Chúa Nhật 5A Mùa Chay.
*
1. Lạy Thầy nếu Thầy ở đây, nếu Thầy ở đây thì em con không chết. Thưa Thầy, Thầy hãy đến xem, đấy xác em con chôn trong mộ này đã bốn ngày. Thầy ơi! Nhưng con tin Thầy, con tin Thầy là chính Đấng Ki-tô là Con Thiên Chúa. Con tin điều gì Chúa cũng lắng nghe Thầy van xin Chúa. Tin sự sống lại Thầy ơi!

ĐK. Chúa là sự sống lại, là sự sống cho những ai tin Ngài. Chúa là sự sống lại vì Ngài là Con Thiên Chúa hằng sống. Nếu ai tin nơi Ngài dẫu chết rồi người cũng sẽ hồi sinh, hay những người đang sống có lòng tin sẽ muôn đời không phải chết bao giờ.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Ánh sáng ban sự sống (Ga. 9) – Thiên Lý.

Chúa Nhật 4A Mùa Chay.
*
1. Xin cho mắt thịt của con được xem thấy những việc Chúa làm. Như xưa mắt người đui mù được thông sáng soi suốt lương tâm. Tôn vinh Chúa bởi niềm tin Con Chúa thật hiện hữu quang minh. Tuyên xưng qua lời chứng thực Chúa chính là Đấng rất quyền linh.

ĐK. Chúa, Chúa là ánh sáng trần gian là chân lý sáng soi con đường bình an. Con tin thật Chúa nguồn cậy trông theo Ngài hầu được ánh sáng ban nguồn sự sống.
Tiếp tục đọc

Con Ta dấu yêu (Lc. 9) – Thiên Lý.

Chúa Nhật 2C Mùa Chay.
*
1. Người chợt trở nên sáng tươi trước mặt của môn sinh thị kiến. Dung nhan chói ngời ánh quang và xiêm áo trắng ngần tinh tuyền. Mô-sê với Ê-li-a nói về khổ giá và vinh quang mà Ngôi Hai chịu chết cứu nhân loại qua cuộc thương khó.

ĐK. Có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta dấu yêu, vì Người rất đẹp lòng Ta, hỡi các con hãy nghe tiếng Người. Xin vâng lời Chúa con nguyện biến đổi thiện tâm hơn, xóa bỏ thói hư trần gian thành con cái dấu yêu của Người.
Tiếp tục đọc

Con Ta dấu yêu (Mt. 17) – Thiên Lý.

Chúa Nhật 2A Mùa Chay.
*
1. Người chợt trở nên sáng tươi trước mặt của môn sinh thị kiến. Dung nhan chói ngời ánh quang và xiêm áo trắng ngần tinh tuyền. Mô-sê với Ê-li-a nói về khổ giá và vinh quang mà Ngôi Hai chịu chết cứu nhân loại qua cuộc thương khó.

ĐK. Có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta dấu yêu, vì Người rất đẹp lòng Ta, hỡi các con hãy nghe tiếng Người. Xin vâng lời Chúa con nguyện biến đổi thiện tâm hơn, xóa bỏ thói hư trần gian thành con cái dấu yêu của Người.
Tiếp tục đọc

Nguồn nước hằng sông (Ga. 4) – Thiên Lý.

Chúa Nhật 3A Mùa Chay.
*
1. Người đàn bà Sa-ma-ri-a xưa có lần đã được gặp Chúa. Cùng truyện trò say sưa suy tư lắng nghe lời của Chúa bảo ban. “Rằng người được Ta ban nước uống sẽ chẳng khi khát bao giờ. Đây nước Ta tặng ban chính nguồn mạch sống vô bờ”.

ĐK. Nào ai chưa biết thờ phượng Đấng Tối Cao? Hãy tôn vinh trong tinh thần và chân lý. Vì người đã biết kính thờ Chúa Cha trên trời. Sẽ hằng tôn kính trong tinh thần và chân lý.
Tiếp tục đọc

Qua cơn cám dỗ (Mt. 4) – Thiên Lý.

Chúa Nhật 1A Mùa Chay.
*
1. Hoang địa vắng Chúa đã bước vào chay tịnh và chịu cám dỗ. Trước thử thách mưu toan rình mò của quỷ ma dòm ngó. Chúa chịu bốn mươi ngày lẫn đêm giữa cơn đói rã rời. Nhưng tinh thần Chúa mãi vững vàng vượt qua cám dỗ mưu mô.

ĐK. Đã có lời rằng: “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Và lời đã chép: “Ngươi đừng thử thách Chúa ngươi, nhưng phải thờ lạy Thiên Chúa chi duy nhất Ngài”.
Tiếp tục đọc

Như Đấng trọn lành (Mt. 5) – Thiên Lý.

Chúa Nhật 7A Thường Niên.
*
1. Xưa nghe có luật bảo rằng: Mắt đền mắt răng đền răng. Nhưng nay Chúa lại phán rằng: Đừng chống đối kẻ hung hăng. Nếu lỡ con bị ai tát má hãy đưa luôn cả má bên kia. Ai xin thì con hãy cho, ai vay mượn thì đừng khước từ.

ĐK. Này con chớ bao giờ ghen ghét, hãy yêu thương hết mọi người và với chính kẻ thù con. Và con sống sao nên trọn lành giống như Cha trên trời Người là chính Đấng trọn lành.
Tiếp tục đọc

Muối Đất và Ánh Sáng (Mt. 5) – Thiên Lý.

Chúa Nhật 5A Thường Niên.
*
ĐK. Các con là muối đất. Nếu muối đã phai lạt, người ta biết lấy gì mà ướp lại cho mặn? Các con là sự sáng chiếu vào giữa thế trần. Để Danh Cha cả sáng khắp nơi thiên hạ ngợi khen.

1. Hãy nên giống như muối đất khi tan ướp mặn cho đời để sắc thêm tươi, cho vị thêm nồng, cho hương còn ngát mùi thơm mà không hư mất. Chớ như muối kia nếu đã không tan chất mặn không còn muối ấy chẳng cần, sẽ bị đem loại bỏ đi mãi mãi vì không giúp gì được ai.
Tiếp tục đọc

Luật Chúa kiện toàn (Mt. 5) – Thiên Lý.

Chúa Nhật 6A Thường Niên.
*
1. Này giới luật của Chúa đã hoạch định rõ từ thuở ban ban sơ. Người chẳng đến xóa bỏ luật cũ bao giờ nhưng kiện toàn nó. Luật ai không tuân giữ điều hèn mọn nhất sẽ nên nhỏ nhất. Ai gìn giữ giới luật thì sẽ nên con cái trong Sự Thật.

ĐK. Nếu ai đời công chính không hơn các nhà luật sĩ, không hơn các người biệt phái thì kẻ ấy chẳng được vô Nước Chúa. Hãy mau thực thi các giới răn như Lời Thiên Chúa trao ban qua tinh thần mới trong lề luật cũ.
Tiếp tục đọc

Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50) – Thiên Lý.

ĐK. Lạy Chúa nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa.

1. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Xin xóa đi tội con theo lượng cả đức nhân từ. Chúa ơi rửa sạch con hết căn nguyên tội lỗi. Xin xóa tẩy hồn con tuyệt gốc những lỗi lầm.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32) – Thiên Lý.

ĐK. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi xuống trên chúng con. Như chúng con đã tin cậy, tin cậy ở nơi Chúa.

1. Vì Lời Chúa mới thực là Lời chân chính. Việc của Chúa mọi việc làm đều đáng cậy tin. Người yêu mến công minh chính trực, toàn dân Chúa khắp địa cầu chất ngất ân sủng Ngài. Tiếp tục đọc

Hiến Chương Nước Trời (Mt. 5) – Thiên Lý.

Chúa Nhật 4A Thường Niên.
*
Phúc thay cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời sẽ là của người ấy. Và phúc cho những người hiền lương, họ sẽ có Đất Hứa làm cơ nghiệp.

Phúc cho ai đau buồn, vì họ sẽ được nâng đỡ ủi an. Và phúc cho ai khoa khát điều công chính, vì họ sẽ no đầy thỏa thuê. Phúc cho ai có tấm lòng thương xót, vì họ sẽ được Chúa xót thương.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22) – Thiên Lý.

ĐK. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

1. Chúa chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước trong dạt dào chốn nghỉ ngơi. Chúa hướng dẫn tôi và hồn tôi Chúa bổ dưỡng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94) – Thiên Lý.

ĐK. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người. Và đừng cứng lòng, các bạn chớ cứng lòng.

1. Hãy vui reo vang, hãy mừng reo Thiên Chúa. Hoan hô Đá Tảng cứu độ muôn dân ta. Mau ra quỳ trước thiên nhan và ca khen. Cung đàn nhịp nhàng mừng hát chúc tụng Chúa ta.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22) – Thiên Lý.

ĐK. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

1. Chúa chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước trong dạt dào chốn nghỉ ngơi. Chúa hướng dẫn tôi và hồn tôi Chúa bổ dưỡng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15) – Thiên Lý.

1. Xin bảo toàn con thân lạy Chúa vì con tìm tựa nương Chúa. Con thưa cùng với Chúa rằng: Chúa là Chúa tể của con. Chúa là gia nghiệp đời con và là phần chén của con, Ngài nắm giữ vận mạng của con.

ĐK. Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117) – Thiên Lý.

ĐK. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở.

1. Hỡi nhà Is-ra-el nào hát lên: “Đức từ bi của Chúa muôn thuở”. Hỡi nhà A-ha-ron hãy hát xướng: “Đức từ bi của Người muôn thuở”. Hỡi người tôn sợ Chúa hãy hát lên: “Đức từ bi của Người muôn thuở”.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129) – Thiên Lý.

ĐK. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ.

1. Nơi sâu thẳm con thầm kêu lên Chúa, vạn lạy Chúa, Ngài ơi nghe tiếng của con. Dám xin Ngài rủ thương lắng tai và luôn nghe thấu tiếng con van nài.
Tiếp tục đọc

Chiên Thiên Chúa (Ga. 1) – Thiên Lý.

Chúa Nhật 2A Thường Niên.
*
1. Như lời ông Gio-an đã xác minh về Chiên Cứu Độ. Cho toàn dân biết rõ Đức Ki-tô qua vị Tiền Hô. Như lời đã chứng thực Người được sai đến cứu muôn dân. Chính Con một của Chúa Người là Đấng Chúa Cha đã tuyển chọn.

ĐK. Đây Chiên Thiên Chúa đây Đấng xóa tội trần gian. Thần Khí xuống tựa bồ câu, Đấng đến và làm phép trong lửa Chúa Thánh Thần. Đây Chiên Thiên Chúa là Đấng xóa tội thế trần, là Chiên Hiến Tế vinh quang, là Con Thiên Chúa Toàn Năng.
Tiếp tục đọc