Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) – Thiên Lý.

ĐK. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia.

1. Ôi thực ngàn năm ở trước thiên nhan, đã khuất đi rồi tựa hồ mới hôm qua, tựa đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người về với cát bụi. Chính Ngài đã tuyên phán: Hãy trở về gốc người hỡi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67) – Thiên Lý.

ĐK. Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu Chúa, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.

1. Những người hiền đức mừng rỡ và hỉ hoan. Trước nhan Chúa đây họ nhảy mừng trong sướng vui. Hãy hát mừng Chúa, hát mừng, hãy nhịp đàn ca Danh Người, sửa sang đường lối hoang địa để chào đón Người ngự giá.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 21C Thường Niên (Tv. 116) – Thiên Lý.

ĐK. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian.

1. Toàn thể chư dân hãy ngợi khen Chúa. Với hết thảy muôn nước hãy chúc tụng Chúa.
Tiếp tục đọc

Chuẩn bị sẵn sàng (Lc. 12) – Thiên Lý.

Chúa Nhật 19C Thường Niên.
*
1. Như đầy tớ trung thành chờ đợi ông chủ sẽ quay về. Cầm đèn trong tay thắp sáng vẫn sẵn sàng và luôn luôn tỉnh thức. Phúc cho đầy tớ nào còn thức khi chủ bước trở về. Thì người sẽ dẫn vào bàn ăn và ưu ái ban thưởng chúng no nê.

ĐK. Này người người ơi, đâu ai biết trước giờ Chúa. Vào ngày giờ nao thì Con Chúa sẽ lại đến. Chúa sẽ đến giữa lúc ta không ngờ, vào giữa giờ mà ta cũng chẳng biết. Vậy người người ơi, ta luôn sốt sắng tỉnh thức. Chuẩn bị hồn ta để nghênh tiếp Chúa lại đến. Ai khi xưa Thiên Chúa ban cho nhiều thì sẽ đòi ở kẻ ấy nhiều hơn. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18C Thường Niên (Tv. 94) – Thiên Lý.

ĐK. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người. Và đừng cứng lòng, các bạn chớ cứng lòng.

1. Hãy reo vang, hãy mừng reo Thiên Chúa. Hoan hô Đá Tảng cứu độ muôn dân ta. Mau ra quỳ trước thiên nhan và ca khen. Cung đàn nhịp nhàng hát chúc tụng Chúa ta.
Tiếp tục đọc

Lời kinh Chúa dạy (Lc. 11) – Thiên Lý.

Chúa Nhật 17C Thường Niên.
*
1. Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ sẽ mở cho. Chẳng có người cha nào khi con mình xin bánh nỡ cho một hòn đá. Người thế gian còn biết phần tốt cho con mình phương chi là Chúa Cha. Vậy nếu các con cầu khấn lên Người thì khẩn khoản xin thưa:

ĐK. Lạy Cha danh thánh Cha vinh hiển, nguyện xin nước Cha trị đến. Xin cho chúng con lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con như chúng con tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước mọi cám dỗ.
Tiếp tục đọc

Đừng tham lam (Lc. 12) – Thiên Lý.

Chúa Nhật 18C Thường Niên.
*
ĐK. Đừng thèm muốn và đừng tham, đừng vì chút gia tài giành nhau. Chẳng phải hễ ai kia đã giàu thì đời sống mãi bảo toàn đâu. Đừng mù quáng, đừng mải mê chìm đắm trong thú vui vật chất.
Đừng tự mãn, đừng hả hê vì một khối gia tài giàu sang. Chỉ một thoáng như cơn gió thoảng người ta đến lấy đi mạng ngươi. Của cải lắm để lại ai mà chẳng mua lấy nước thiên đàng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137) – Thiên Lý.

ĐK. Lạy Chúa! Khi con kêu cầu lên Chúa, Chúa đã nhậm lời con.

1. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng vì Chúa đã nghe lời miệng con kêu xin. Trước mặt các thiên thần con đàn ca mừng Chúa. Con sấp mình thờ lạy bên đền thánh điện Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14) – Thiên Lý.

ĐK. Lạy Chúa ai sẽ được cư ngụ trên núi thánh của Ngài.

1. Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính. Cõi lòng giữ trong sạch, suy nghĩ những điều lành ngay. Lưỡi không bịa lời, không bịa đặt lời vu khống với ai.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv. 66) *- Thiên Lý.

ĐK. Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa.

1. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con. Cho mọi người khắp nơi biết đường lối Ngài, để muôn dân nước biết ơn cứu độ của Chúa. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144) *- Thiên Lý.

ĐK. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa con sẽ chúc tụng danh Ngài tới muôn muôn đời.

1. Lạy Chúa! Nhân ái từ bi chậm nỗi bất bình, nơi Ngài thật giàu ân sủng. Vì Ngài là Đấng hảo tâm với hết mọi loài, mọi việc trong công cuộc của Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99) *- Thiên Lý.

Đáp. Ta là dân tộc là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.

1 Hãy phụng sự Chúa với niềm hân hoan và vui vẻ. Hãy vào trước thiên nhan với lòng hoan hỷ và khoái trá.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29) *- Thiên Lý.

Đáp. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con.

1. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con. Lạy Chúa, Chúa đưa linh hồn của con thoát xa âm phủ, và Ngài ra tay cứu thoát con khỏi sa bước xuống mồ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117) *- Thiên Lý.

Đáp. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở.

1. Hỡi nhà Is-ra-el nào hát lên: “Đức từ bi của Chúa muôn thuở”. Hỡi nhà A-ha-ron hãy hát xướng: “Đức từ bi của Người muôn thuở”. Hỡi người tôn sợ Chúa mau hát lên: “Đức từ bi của Chúa muôn thuở”.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117) *- Thiên Lý.

Đáp. Đây là ngày Chúa đã thiết lập ra, ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.

1. Nào cảm tạ Chúa vì Người hảo tâm. Mãi cho tới ngàn đời Chúa vẫn giữ tình thương. Này nhà Is-ra-el hãy hát lên. “Đến muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21) *- Thiên Lý.

Đáp. Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa bỏ con. Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con.

1. Bao kẻ nhìn con buông lời nhạo báng mỉa mai. Họ cười chế giễu mắng con chẳng ra chi. “Nó cậy tin Chúa thì mặc Người cứu nó đi! Nếu Người thương nó thì mau giải gỡ đi nào.”
Tiếp tục đọc

Hối tội mình trước đi (Ga. 8) *- Thiên Lý.

Chúa Nhật 5C Mùa Chay.
*
1. Một người phụ nữ bị bắt quả tang khi đang ngoại tình. Bọn người hiềm khích vây quanh luận tội phu thê bất chính. Những kẻ đồng lõa với các kinh sư dẫn tội phạm đến mách Chúa ý đồ hại Chúa. Vì luật được chép trong sách Mô-sê ném đá không tha. Còn Thầy, Thầy nghĩ hãy cứ dung tha hay nên ném đá? Chúa chỉ lặng lẽ ánh mắt suy tư bởi lòng hiểu rõ trước những mưu mô nên Người bảo họ.

ĐK. Ai trong các ngươi vô tội thì hãy cầm đá ném người trước đi. Ai trong các ngươi trong sạch thì hãy lên án và hãy ném đá. Chớ nên cáo buộc chớ kết tội ai khác. Hãy biết soi mình hối tội mình trước đi.
Tiếp tục đọc

Tấm lòng Cha (Lc. 15) *- Thiên Lý.

Chúa Nhật 4C Mùa Chay.
*
1. Ánh mắt cha nhân từ mòn mỏi ngày đêm ngóng trông. Mong con quay trở về sau tháng ngày trẩy đi hoang. Thấp thoáng thấy con về cha đã chạnh lòng xót thương, vội vã chạy ra ôm con tâm tư thật là vui sướng.

ĐK. Ôi bao la tình cha rất hiền hòa và vị tha. Thương yêu con mà không trách phạt hoặc từ bỏ con. Nhưng đưa tay đón nhận dù con bao xấu xa con đây vấp ngã. Ôi bao la tình yêu Chúa luôn khoan dung vị tha. Nếu Chúa chấp tội con lẽ nào còn kịp trở về. Xin cho con dốc lòng hồi tâm trở về, về bên Thiên Chúa từ nhân.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1) *- Thiên Lý.

Đáp. Phúc thay người đặt niềm tin trông cậy vào Chúa.

1 Đẹp thay cho người không theo kẻ gian, và không chung đường cùng quân bất nhân. Cùng không hề ngồi chung bàn phường kiêu ngạo, nhưng lại luôn yêu thích giới luật của Chúa và suy ngắm đêm ngày.
Tiếp tục đọc