Ca Nhập Lễ 22 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Lạy Chúa, xin thương xót con, vì suốt ngày con kêu cầu Chúa, Chúa nhân hậu khoan dung giầu lòng từ bi với những ai cầu khấn Ngài.

1. Xin thương nhận bao lời khấn xin vọng thấu tới ngai toà Chúa. Con trông cậy vào Chúa, nguyện đoái thương bảo toàn tính mạng tôi tớ này. Tiếp tục đọc

Advertisement

Các Thánh Nam Nữ 01.11. (Tv. 23) – Huy Hoàng.

ĐK: Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Người.

1. Chúa là chủ trái đất và muôn vật muôn loài. Chúa làm chủ hoàn cầu với tất cả dân cư. Nền trái đất người dựng trên biển cả. Đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. Tiếp tục đọc

Con Hằng Tâm Niệm – Hương Vĩnh.

Ca Nhập lễ Chúa Nhật 2 Mùa Chay.
*
ĐK. Con hằng tâm niệm Lời Ngài nhắn nhủ con. Hãy tìm kiếm Thánh Nhan Ta. Hãy tìm kiếm Thánh Nhan Ta

1. Lạy Chúa! Thánh Nhan Ngài con đang tìm kiếm. Xin Ngài đừng nỡ tâm, nỡ tâm giấu mặt ẩn mình.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 20 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Lạy Chúa, Đấng bảo vệ chúng con, xin đoái thương nhìn đến khuôn mặt Người được Chúa xức dầu. Thực một ngày ở trong tiền đình nhà Chúa quí hơn cả ngàn ngày.

1. Cung điện Chúa tuyệt luân thay, hồn con khát vọng mòn mỏi đợi đi tới, tâm hồn này và thân xác rạo rực sướng vui ca mừng ngưỡng vọng tới Chúa liên. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 18 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Xin Thiên Chúa đến phù trợ con, lạy Chúa, xin Ngài mau cứu giúp con. Chúa là Đấng phù trợ và giải thoát con, xin đừng trì hoãn chi.

1. Mong quân độc ác hãm hại con này điêu đứng và hổ ngươi. Lũ muốn con mang hoạ đấy tủi nhục và trốn chạy, bọn khoái trá cười con sẽ bị thẹn thùng luôn. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 32 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Xin cho lời con nguyện thấu tới tôn nhan Chúa, Lạy Chúa, xin lắng tai nghe tiếng con kêu cầu.

1. Con khổ đau trăm bề, chẳng còn ai thèm trợ giúp con, Người thân thấy mặt xa tránh, giống như kẻ đã sa vào mộ phần, Chúa ơi. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 27 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Lạy Chúa, Chúa xếp đặt mọi sự theo thánh ý Chúa, nào ai chống lại được? Chúa tạo thành hết mọi sự trên trời dưới đất, Chúa là Vua cả đất trời.

1. Thật là vinh phúc người ở ngay chính và theo đúng lối đường của Chúa, ai những tuân lệnh Chúa ban, hết lòng thao thức sớm hôm mong kiếm Ngài, và luôn đi theo lối Ngài, chẳng mơ tưởng chi gian tà. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 21 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Lạy Chúa, xin lắng nghe và nhậm lời con, lạy Thiên Chúa của con. Xin cứu tôi tớ Ngài đây luôn tin cậy vào Ngài. Lạy Chúa, xin xót thương, con khẩn cầu Chúa suốt ngày.

1. Ngài luôn nhân ái với những ai cầu khẩn Ngài, hướng tâm về Chúa mãi. Nguyện Chúa để ý và thương nhậm từng tiếng con kêu tới Ngài, xin khoan dung đáp lời. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 28 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội nào ai đứng vững, Chúa ơi. Nhưng Chúa rộng lòng thứ tha, lạy Chúa Is-ra-el.

1. Trong thâm sâu vực tối, vọng lên tiếng khấn xin, Chúa đoái thương nghe lời mà rộng lượng thứ lỗi. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 29 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Lạy Chúa, xin giữ gìn con như con ngươi trong mắt Chúa. Xin che chở con dưới bóng cánh tay Ngài. Xin ghé tai về bên con mà nghe rõ tiếng con nài van.

1. Xin lặng nghe tiếng con van nài vọng thấu tới Chúa, Con sẽ tỏ bày một đời con ngay lành. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 23 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Lạy Chúa, Chúa là Đấng chính trực, quyết định của Chúa thật công minh. Xin đối xử với tôi tớ Chúa theo lượng từ bi của Ngài.

1. Lạy Chúa, Chúa công bình chính trực, và mệnh lệnh Ngài xác thực. Xin thương chỉ dạy giới răn của Chúa cho con và tỏ hiện tôn nhan Chúa cùng đầy tớ đơn hèn Chúa đây. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 26 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Chúa đã đối xử công bình với chúng con, vì chúng con đắc tội với Chúa. Nhưng vì danh thánh hiển vinh Ngài, xin theo lượng từ bi hải hà mà đối xử với chúng con.

1. Phúc cho người bền tâm đi theo nẻo chính, luôn tuân giữ điều răn Chúa. Không chút ác tâm, nhưng luôn mê mải tìm kiếm Chúa. Nguyện ước con đừng trệch lối, sai đường. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 17 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Ngài, ban nhà cửa cho những kẻ cô thân. Chính Ngài ban cho dân Ngài được quyền năng và sức mạnh.

1. Ca lên để hát khen danh Ngài thánh thiện Ngài nay tiến đến bao kẻ thù tiêu tan, bọn ghét Ngài trốn chạy. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 14 Thường Niên. – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Lạy Thiên Chúa, chúng con lãnh nhận lượng từ bi Chúa giữa nơi đền thánh Chúa. Lạy Thiên Chúa, cũng như danh thánh Ngài, lời ca tụng Ngài vang đến tận cùng trái đất, tay hữu Ngài, thực thi đức công minh.

1. Thành đô Chúa thực là hùng vĩ, khiến cả địa cầu được sướng vui. Bao lâu đài trong luỹ thành được vững bền, chứng tỏ tay Ngài gìn giữ sẽ hiển trị muôn muôn đời. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 30 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Lòng kẻ tìm Chúa, hãy mừng vui, Hãy tìm Chúa để được mạnh sức, Hãy tìm Thánh Nhan Ngài liên.

1. Bao nhiêu kỳ công của Chúa ghi nhớ luôn cùng những thánh chỉ Ngài phán quyết, Đây Chúa uy linh ngự trị đất trời. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 13 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy tung hô Thiên Chúa trong tiếng reo mừng.

1. Đây Vua thực uy quyền và tối cao nào mau kính sợ bởi Ngài thống trị vũ hoàn. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 19 Thường Niên – Kim Long.

(Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Lạy Chúa, xin nhìn đến giao ước của Chúa, và đừng bỏ rơi mạng sống những kẻ nghèo khó của Ngài. Xin chỗi dậy biện hộ cho Chúa, và đừng lãng quên tiếng của những kẻ tìm kiếm Ngài.

1. Ngài nỡ nào giận mãi, đoái thương nhớ dân mà Chúa chọn xưa, nhớ dòng tộc Chúa từng đã nhận làm gia nghiệp Chúa đây, và nhớ tới núi thiêng đặt vững thánh ngai. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 33 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Chúa phán: Ta nghĩ tới những ý định bình an chứ không là khổ cực. Các ngươi kêu cầu Ta, Ta sẽ nhậm lời và dẫn đưa các ngươi từ mọi chốn lưu đày trở về.

1. Con dân Chúa nay được tha muôn tội lỗi, được cứu thoát cảnh lầm than, đổi thay số phận lưu đày, Chúa ưu ái phần sản nghiệp Ngài đã chọn đây. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 25 Thường Niên – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Chúa phán: Ta là phần rỗi của dân Ta. Trong mọi nỗi gian truân khi họ kêu cầu Ta, Ta sẽ nhậm lời, Ta sẽ là Chúa của họ đến muôn đời.

1. Lời giáo huấn Ta này, từng lời nhắc nhớ răn dạy, mau hãy lắng tai nghe rõ, để nhắc bảo hậu thế tuân hành. Tiếp tục đọc

Ca nhập lễ (Lễ Tro) – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK: Lạy Chúa, Chúa thương xót mọi loài, không khinh ghét những gì Chúa dựng nên. Tội lỗi loài người Chúa nhắm mắt làm ngơ để họ ăn ăn hối cải và thứ tha cho họ, vì Ngài là Chúa, là Thiên Chúa của chúng con.

1. Nguyện cầu Chúa thương xót con, con đến náu mình nơi Ngài, xin ghé mắt lại thương tình. Tiếp tục đọc