Ta được thông phần (Tv. 115) – Viết Chung.

Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly.
*
ĐK. Khi nâng chén tạ ơn. Ta được thông phần vào máu Đức Ki-tô.

1. Con biết lấy gì đáp đền ơn Chúa. Vì mọi phúc lành Chúa cho. Nên con nâng chén mừng ơn cứu độ kêu cầu Thánh Danh Chúa.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Ca ngợi tình Chúa (Tv. 88) – Viết Chung.

Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Dầu.
*
ĐK. Muôn muôn đời con sẽ ca ngợi. Ca ngợi tình Chúa thương con. Ca ngợi tình Chúa thương con.

1. Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít, đã xức dầu tấn phong. Ta đã không ngừng đưa tay đỡ nâng. Và củng cố gia nghiệp vững vàng.
Tiếp tục đọc

Sao Ngài nỡ bỏ tôi (Tv. 21) – Viết Chung.

Chúa Nhật Lễ Lá.
*
ĐK. Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa sao Ngài nỡ bỏ tôi.

1. Bao nhiêu kẻ mỉa mai (i) tôi. Hắn tin cậy vào Chúa đó. Xin Ngài giải vây cho hắn với. Nếu Ngài thật tình yêu thương.
Tiếp tục đọc

Nếu con nhớ – Kim Long.

Mùa Chay & Tuần Thánh. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
1. Nếu con nhớ thân con là cát bụi nghĩa cuộc đời giờ vĩnh quyết chìm sâu. Còn gì đâu ngoài dăm ba tấc đất, với tháng ngày thêm một nắm cỏ khâu.

ĐK. Thì con ơi! Hãy lo phụng sự lẽ thật mà tìm ra chân đích của kiếp người.
Tiếp tục đọc

Mùa hồng ân – Kim Long.

Mùa Chay & Tuần Thánh. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK. Đây mùa hồng ân, đây là ngày cứu độ. Đây mùa hồng ân, đây là ngày cứu độ.

1. Thời gian đã viên mãn và triều đại Chúa đã gần đến. Hãy trỗi dậy, hãy trỗi dây vì giờ đây hy vọng rực sáng lên.
Tiếp tục đọc

Mầu nhiệm Thập tự – Kim Long.

Mùa Chay & Tuần Thánh. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK. Mầu nhiệm thập giá chỉ hiểu rõ được khi sự sống của Đấng Phục Sinh được nội tâm hóa trong mỗi người.

1. Khi Con Chúa chiến thắng là mầu nhiệm thập tự quang minh dần. Khi Chúa gửi Thần Khí dạy dỗ khiến ngày càng thấy rõ: Chúa yêu mến thực khôn lường.
Tiếp tục đọc

Mẫu gương hạ mình – Kim Long.

Mùa Chay & Tuần Thánh. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK. Chúa đã nếm trải bao điều trong cuộc đời dương thế. Chúa muốn đồng hóa với ta nên giống ta trong mọi sự chỉ trừ tội lỗi thôi.

1. Nếu Chúa muốn khất thực là để lời Kinh Thánh nên trọn. Khi quỳ rửa chân môn sinh Người đã nên mẫu gương hạ mình.
Tiếp tục đọc

Máu chiên bò – Kim Long.

Mùa Chay & Tuần Thánh. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK. Máu chiên bò Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu Chúa không nhận, thì này con đến để làm theo ý Cha.

1. Cha tác thành cho Con tấm thân của Con đây. Con nguyện xin hiến tế mong vẹn toàn ý Cha.
Tiếp tục đọc

Nào suy tưởng Chúa – Kim Long.

Mùa Chay & Tuần Thánh. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK. Nào mau suy tưởng Chúa, Ngài ngự đến như hừng đông, như mưa đổ chan hòa, mưa xuân gội nhuần khắp núi sông.

1. Mau quay về cùng Chúa khi khốn khó lầm than. Ngài đánh ta rồi chữa lành hành hạ ta rồi băng bó.
Tiếp tục đọc

Lúc Chúa thi ân – Kim Long.

Mùa Chay & Tuần Thánh. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
1. Hãy nắm chắc bàn tay Chúa đã đưa ra. Đây là lúc Chúa thi ân cho nhân trần. Đây là lúc Đức Ki-tô chết vì ta. Đây là lúc cảm tạ Chúa Cha. Đây là lúc Chúa Thánh Thần chúc phúc. Đây là lúc sống thân tình với anh em.

2. Hãy đón lấy bình an chính Chúa trao ban. Đây là lúc Chúa thi ân cho nhân trần. Đây là lúc Đức Ki-tô xóa tội ta. Đây là lúc cảm tạ Chúa Cha. Đây là lúc Chúa kết hiệp tín hữu. Đây là lúc sống thân tình với anh em.
Tiếp tục đọc

Lễ dâng hôm nay – Kim Long.

Mùa Chay & Tuần Thánh. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
1. Lạy Chúa! Chúa công minh khi Ngài minh xét vì chúng con đã phản nghịch Ngài. Làm bao điều gian ác khi dám lìa bỏ Chúa, chúng con sai lỗi nặng nề nhơ uế mọi bề.

ĐK. Nhưng ước chi hôm nay lễ vật đoàn con dâng hiến làm đẹp lòng Chúa. Vì lạy Chúa hết những ai tin cậy Ngài nào phải thất vọng ê chề.
Tiếp tục đọc

Lễ đời con – Kim Long.

Mùa Chay & Tuần Thánh. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK. Biết lấy gì dâng lên Chúa? Máu chiên bò Chúa không ưng, lễ toàn thiêu Chúa không nhận. Thì này con đến để thực thi ý Chúa lạy Chúa Trời con.

1. Tấm linh hồn con đây cùng cả thân xác này, là do Ngài tạo tác. Thành tâm con tiến dâng lên, xin tuân hành mọi điều đã chép về con.
Tiếp tục đọc

Lấy gì trả lại Chúa (Tv. 115) – Kim Long.

Mùa Chay & Tuần Thánh. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK. Con sẽ lấy gì trả lại Chúa, Chúa ơi. Vì muôn ơn phúc Chúa đổ xuống trên con. Hai tay con sẽ nâng đẹp chén cứu độ. Miệng luôn vui hát ca tụng danh Chúa muôn đời.

1. Tôi kêu danh Chúa đêm ngày, tôi kêu danh Chúa đêm ngày, bao lần Người đã cứu tôi. Tôi dâng Gia-vê của lễ đền bồi. Vì Người đã thương đến phận tôi đòi.
Tiếp tục đọc

Lạy Vua Kitô – Kim Long.

Mùa Chay & Tuần Thánh. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK. Lạy Vua Ki-tô, Đấng Cứu Độ. Vinh danh, ca tụng và vinh dự là của Chúa. Đấng mà trẻ em vui tươi hát mừng: Thành kính hoan hô.

1 Chúa là Vua Ít-ra-en, là hoàng tử của Đa-vít. Lạy vua đáng ca tụng. Đấng nhân danh Chúa mà đến.
Tiếp tục đọc

Địa cầu đầy ân sủng Chúa (Tv. 32) – Mi Trầm.

Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 1. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Địa cầu đầy ân sủng Chúa, đầy ân sủng Chúa, đầy ân sủng Chúa, đầy ân sủng Chúa.

1. Những lời người luôn mãi thẳng ngay, việc Chúa làm thì rất đáng tin cậy. Chúa hằng luôn thích mọi điều công chính, khắp trần gian tình Chúa hiển vinh.
Tiếp tục đọc

Địa cầu (Tv. 32) – Mi Trầm.

Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 1. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Địa cầu đầy ân sủng Chúa. Địa cầu đầy ân sủng Chúa.

1. Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương của Chúa chan hòa mặt đất.
Tiếp tục đọc

Con xin phó thác (Tv. 30) – Mi Trầm.

Thứ Sáu Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)

ĐK. Lạy Cha, lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Con phó linh hồn con trong tay Cha.

1. Lạy Chúa con ẩn náu bên Ngài, mong chẳng bao giờ phải hổ ngươi. Xin giải thoát con vì Ngài công chính, con lắng tai nghe Ngài giúp con an bình.
Tiếp tục đọc

Lạy Cha 1 (Tv. 30) – Mi Trầm.

Thứ Sáu Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Lạy Cha, con phó linh hồn trong tay Cha, con phó linh hồn trong tay Cha.

1. Con ẩn náu bên Ngài xin đừng để con tủi nhục. Trong tay Ngài lạy Chúa, con xin phó thác hồn con.
Tiếp tục đọc

Chén chúc tụng 2 (Tv. 115) – Mi Trầm.

Thứ Năm Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Chén chúc tụng là sự hiệp thông với Máu Chúa Ki-tô.

1. Tôi lấy gì đền đáp Chúa vì những ơn lành Người ban cho. Tôi xin nâng Chúa cứu độ và tôi kêu cầu Danh Thánh Chúa.
Tiếp tục đọc