Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137) – Từ Duyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Muôn muôn ngàn đời tình Chúa vẫn mến thương ta. Muôn muôn ngàn đời tình Chúa vẫn đầy từ bi.

1. Con xin dâng lời cảm tạ khi vào trước thánh nhan. Và nguyện tôn vinh hết lòng ca ngợi tình Chúa vô biên.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115) – Từ Duyên.

Lễ Tiệc Ly.
*
ĐK. Chén chúc tụng, chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Ki-tô.

1. Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng. Tôi lãnh lấy chén Cứu Độ và tôi sẽ kêu cầu Ngài.
Tiếp tục đọc

Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) – Từ Duyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Lạy Cha! Con xin phó thác hồn con, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.

1. Con tìm đến nương nhờ Ngài lạy Chúa đừng để con, đừng để con tủi nhục buồn đau. Nhưng xin Chúa thương giải thoát vì Ngài là Đấng Công Minh hãy lắng nghe và cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Lạy Chúa! Sao đành (Tv. 21) – Từ Duyên.

Chúa Nhật Lễ Lá.
*
ĐK. Lạy Chúa! Chúa con ơi sao đành nỡ bở con. Vì này tấm thân con khổ đau mỏi mòn mong chờ Ngài.

1 Ngay lúc khi con rời bào thai Ngài đã trao tay mẹ bế ẵm. Và từ lúc khi con ra đời con đã được thánh hiến Danh Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29) *- Từ Duyên.

ĐK. Con xin tán dương Ngài vì Ngài đã cứu mạng con. Con xin tán dương Ngài vì Ngài đã cứu mạng con.

1. Chúa chẳng để quân thù khinh khi ngạo mạn con. Tưởng như phải xuống mồ thì Ngài lại cứu sống con.
Tiếp tục đọc

Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) *- Từ Duyên.

ĐK. Lạy Cha! Con xin phó thác hồn con, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.

1 Con tìm đến nương nhờ Ngài lạy Chúa đừng để con, đừng để con tủi nhục buồn đau. Nhưng xin Chúa thương giải thoát vì Ngài là Đấng Công Minh hãy lắng nghe và cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Mùa Chay (Tv. 125) *- Từ Duyên.

ĐK. Việc Chúa làm cho ta ôi thật là vĩ đại. Ta thấy mình luôn chan chứa thắp sáng một niềm vui.

1 Tù nhân Si-on khi được Chúa đưa về tưởng mình như trong một giấc mơ. Vang vang câu nói tiếng cười rộn rã trên đôi môi hòa vang khúc nhạc mừng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) *- Từ Duyên.

ĐK. Chúa vẫn một lòng từ bi và nhân hậu.

1 Ngài đã thứ tha cho ngươi ngàn muôn lỗi tội. Ngài thương chữa lành này bao bệnh tật nơi ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi tận dưới đáy mồ sâu. Bao bọc chở che ngươi bằng tình nghĩa mặn mà.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Chay (Tv. 33) *- Từ Duyên.

ĐK. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết bao.

1 Chúc tụng Ngài từ bây giờ và luôn mãi mãi. Câu hát mừng Ngài chẳng hề ngớt trên môi. Chúa đã làm cho tôi biết bao hãnh diện. Bạn nghèo nghe tôi và cùng vui với tôi.
Tiếp tục đọc

Phúc đức thay (Tv. 127) *- Từ Duyên.

Mùng Hai Tết.
*
ĐK. Phúc đức thay bạn nào hằng luôn tôn thờ Chúa. Và sống theo luật Ngài trọn đời theo lối Ngài.

1 Phúc đức thay bạn nào hằng ăn ở theo đường lối Ngài, công khó tay bạn làm ra sẽ được tận hưởng, đời bạn quả là lắm phúc nhiều may.
Tiếp tục đọc

Cám ơn Thượng Đế (Tv. 103) *- Từ Duyên.

Mồng Ba Tết.
*
1 Chúa đã khiến nắng mưa thuận hòa để ban trái chín ngàn hoa. Chúa chúc phúc cõi đất nhân loại ngàn cây tươi tốt xanh rì.

ĐK. Cám ơn Thượng Đế Ngài đã ban cho hồng ân. Con đến tôn thờ Ngài là Đấng cao cả muôn trùng.
Tiếp tục đọc

Ơn phù trợ (Tv. 120) *- Từ Duyên.

ĐK. Này ơn phù trợ chúng tôi ở nơi Thiên Chúa. Và Ngài là Đấng Tác Thành đất trời bao la.

1 Chúa vẫn yêu thương chăm sóc bạn, tình Ngài ngời sáng yêu thương và Chúa mở lối soi đường dẫn bạn đi. Chúa vẫn yêu thương nâng đỡ bạn, và Ngài chẳng để bạn trượt chân vấp té vì Ngài chẳng ngủ quên.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70) *- Từ Duyên.

ĐK. Chúng con loan truyền tường thuật ơn cứu độ Ngài đến muôn đời.

1, Theo đức công bình lạy Chúa con tìm đến nương nhờ Ngài xin đừng để con hổ ngươi. Chúa thương dủ tình cứu thoát con ghé tai thương tình vì này con tin Ngài là Đấng Cứu Độ con.
Tiếp tục đọc

Con mong tìm Chúa (Tv. 9) *- Từ Duyên.

ĐK. Trọn đời con mong tìm Chúa, trọn đời con nương tựa nơi Ngài, dẫu cuộc đời nhiều lúc phong ba, đường đời nhiều lắm chông gai. Con xin Chúa giúp con can trường mãi mãi một niềm tin nơi Ngài tháng vơi ngày trọn tình mến thương trong cánh tay Ngài.

1, Chúa thấu hiểu bước đường con đi dù hiện tại hay với tương lai. Bàn tay Chúa vẫn luôn độ lượng và xét xử công minh chính đại.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1) *- Từ Duyên.

ĐK. Phúc đức thay người nào đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa suốt trong cuộc đời.

1 Phúc cho ai không theo âm mưu của kẻ gian ác. Không đi theo vểt chân nhơ của kẻ lỗi tội. Không chung lưng với những phường ngạo mạn kiêu căng. Nhưng luôn đi luôn an vui sống theo luật Ngài.
Tiếp tục đọc

Con đây vẫn tin (Tv. 1) *- Từ Duyên.

1. Người nào lắng nghe Lời Chúa từng ngày vẫn biết thực thi và biết gẫm suy trong đời từng ngày hằng luôn trung tín. Người đó như cây tốt tươi từng ngày bên dòng suối lành tháng năm cây vẫn màu xanh vẫn cho hoa đẹp quả xinh.

ĐK. Lạy Chúa! Con đây vẫn tin ai bước theo Ngài dẫu gian nan đi trong tối tăm vẫn có Ngài là ánh sáng. Lạy Chúa! Con đây vẫn tin ai bước theo Ngài dẫu đau thương tang tóc lầm than vẫn có Ngài là sự sống.
Tiếp tục đọc

Chúa sẽ chúc phúc dân Người (Tv. 28) *- Từ Duyên.

Chúa Nhật 1 Thường Niên.
*
ĐK. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong bình an. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.

1. Hãy kính dâng Người hỡi con cái của Chúa. Hãy tiến dâng Người vinh quang cho xứng thánh danh. Hãy mang lễ phục thiêng mà thờ kính Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 96) *- Từ Duyên.

ĐK. Nào hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công tay Chúa đã làm.

1. Nào muôn dân nước mau hợp tiếng reo mừng. Hòa muôn tiếng ca cùng ca ngợi Danh Chúa. Tung hô vinh quang quyền phép nơi tay Ngài. Loan ơn Chúa Cứu Độ của Ngài khắp dương gian.
Tiếp tục đọc