Chúa đáng ca ngợi (Đn. 3) – Mi Giáng.

Đáp ca Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.

1. Lạy Chúa, chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng Danh Thánh Ngài vinh hiển ngàn thu, xin dâng lời ngợi khen cho đến muôn đời.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Thiên Chúa ngự lên (Tv. 46) – Mi Giáng.

Đáp ca – Lễ Thăng Thiên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

1. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao khả úy, Người là đại đế trên khắp trần gian.
Tiếp tục đọc

Tôi sẽ được nhìn xem (Tv. 26) – Mi Giáng.

Đáp ca – Chúa Nhật 7A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Tôi tin rằng: tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh.

1. Chúa là nguồn ánh sáng và là ơn cứu độ của tôi, tôi không phải lo lắng và không phải sợ người nào. Chúa là thành lũy chở che bảo vệ đời tôi, tôi an toàn bền vững và không khiếp sợ điều gì.
Tiếp tục đọc

Hãy reo mừng Thiên Chúa (Tv. 65) – Mi Giáng.

Đáp ca Chúa Nhật 6A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.

1. Cả trời đất hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời. Nào dâng lời chúc tụng, nào dâng lời tôn vinh. Hãy thưa kính cùng Thiên Chúa: “Oanh liệt thay! Sự nghiệp của Ngài”.
Tiếp tục đọc

Chúng con đã trông cậy (Tv. 32) – Mi Giáng.

Đáp ca Chúa Nhật 5A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi của Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa.

1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ca khen Người. Tạ ơn Chúa gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng Người gảy muôn cung đàn sắt.
Tiếp tục đọc

Mục tử nhân lành (Tv. 22) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 4A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa chăn nuôi tôi tôi chẳng thiếu thốn chi.

1. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì, trên đồng cỏ xinh tươi Người cho tôi nghỉ ngơi. Người đưa tôi tới dòng sông trong lành, và bổ sức cho tôi, tâm hồn của tôi Người lo bồi dưỡng.
Tiếp tục đọc

Chén chúc tụng (Tv. 115) – Mi Giáng.

Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chén chúc tụng là sự thông hiệp máu Chúa Ki-tô.

1. Biết lấy chi mà đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành mà Ngài đã thương ban cho. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu Thánh Danh Đức Chúa.
Tiếp tục đọc

Sao Ngài bỏ tôi? (Tv. 71) – Mi Giáng.

Chúa Nhật Lễ Lá. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Ôi lạy Chúa! Sao Chúa nỡ bỏ tôi?

1. Bao con mắt nhìn tôi mỉa mai chê trách lăng nhục, họ đùa vui chia chác y phục khăn áo của tôi. Đứng quanh tôi là côn đồ, họ khinh rẻ cười chế nhạo: “Chờ xem Thiên Chúa nếu thương ra tay độ trì”.
Tiếp tục đọc

Ôi Thiên Chúa (Tv. 21) – Mi Giáng.

Chúa Nhật Lễ Lá. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Ôi Thiên Chúa, sao Chúa nỡ bỏ con.

1. Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi để duôi. Thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu buông lời mỉa mai. “Nó cậy Chúa mặc Người cứu nó, Người có thương giải gỡ đi nào”.
Tiếp tục đọc

Tôi chẳng thiếu thốn gì (Tv. 22) = Mi Giáng.

Chúa Nhật 4A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

1. Chúa là mục tử hằng yêu thương luôn dìu dắt tôi. Đời tôi no ấm luôn đủ đầy chẳng sợ chi. Đồng cỏ xanh tôi nằm nghỉ, Người bổ sức cho tôi từng ngày. Suối nguồn trong xanh thỏa thuê tắm mát vẫy vùng.
Tiếp tục đọc

Bởi vì Chúa (Tv. 129) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 5A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ.

1. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài ôi lạy Chúa, muôn lạy Chúa xin Ngài nghe tiếng con. Con dám xin Ngài lắng tai và để ý, đoái nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
Tiếp tục đọc

Đừng cứng lòng (Tv. 94) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 3A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người. Các ngươi đừng cứng lòng.

1. Nào hãy đến đây ta reo hò mừng Thiên Chúa, tung hô danh Người là Núi Đá độ trì ta. Vào trước thánh nhan dâng lên lời cảm tạ, hợp lời tung hô theo điệu hát cung đàn.
Tiếp tục đọc

Xin Tỏ Lòng Từ Bi (Tv. 32) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 2A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Ngài, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở Ngài.

1. Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất.
Tiếp tục đọc

Nguyện Thương Con 2 (Tv. 50) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 1A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa.

1. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, xin mở lượng hải hà tha thứ hết mọi tội khiên. Xin Chúa thương rửa con sạch hết lỗi lầm, thân xác bao bợn nhơ, Ngài thanh tẩy cho nên vẹn toàn.
Tiếp tục đọc

Chúa Là Đấng Từ Bi (Tv. 102) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 7A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.

1. Hãy lên tiếng chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc khen danh Người. Hãy lên tiếng chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, và chớ khá quên mọi phúc ân của Người.
Tiếp tục đọc

Thực Thi Ý Chúa (Tv. 39) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 2A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Chúa.

1. Con đã hết lòng trông đợi nơi Chúa, Người nghiêng mình nghe tiếng con kêu. Chúa cho miệng con hát lên bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.
Tiếp tục đọc

Người Như Sự Sáng (Tv. 111) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 5A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Trong u tối Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay.

1. Giữa tối tăm bừng lên một nguồn ánh sáng, chiếu soi gian trần kẻ công chính ăn ở ngay lành. Phúc thay người biết cảm thông và cho vay mượn, biết theo đường ngay mà thu xếp công việc cho mình.
Tiếp tục đọc

Xin Trở Thành Núi Đá (Tv. 30) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 9A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa xin Ngài trở thành núi đá cho con trú ẩn.

1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa! Xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính xin giải thoát con, xin ghé tai lắng nghe và mau mau cứu chữa.
Tiếp tục đọc

Phước Đức (Tv. 118) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 6A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa.

1. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.
Tiếp tục đọc