Thiên Chúa ngự lên (Tv. 46) *- Mi Giáng.

Lễ Thăng Thiên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

1. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao khả úy, Người là đại đế trên khắp trần gian.
Tiếp tục đọc

Người là Đấng Tối Cao (Tv. 96) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 7C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa hiển trị, Người là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất.

1. Chúa hiển trị địa cầu nào hãy hân hoan, hải đảo muôn ngàn hãy vui mừng lên. Công minh chính trực là nền kê ngai báu, Chúa hiển trị địa cầu nào hãy vui mừng.
Tiếp tục đọc

Chư dân hãy ca tụng (Tv. 66) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 6C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài.

1. Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con. Kể cho hoàn cầu biết đường lối Chúa, và cho muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúc tụng Danh Chúa muôn đời (Tv. 144) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 5C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

1 Chúa là Đấng từ bi, nhân hậu vô cùng, Người chậm bất bình và giàu tình yêu thương. Chúa bao dung từ ái đối với mọi con người, Chúa tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
Tiếp tục đọc

Ta là dân tộc (Tv. 99) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 4C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Ta là dân tộc, là đàn chiên Chúa chăn nuôi.

1. Hãy tung hô Chúa, toàn thể địa cầu, phụng thờ Thiên Chúa với niềm hỷ hoan. Vào trước thánh nhan Người giữa tiếng reo hò, vào trước thánh nhan Người trong niềm mừng vui.
Tiếp tục đọc

Chúa giải thoát con (Tv. 29) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 3C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa, vì đã giải thoát con.

1. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, Chúa không để quân thù nhạo cười con. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.
Tiếp tục đọc

Chúa thương đưa về (Tv. 125) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 5C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.

1. Khi tù nhân Si-on được Chúa thương đưa về, ta tưởng như mình đang lạc giữa giấc mơ. Vang vang nơi cửa miệng câu cười nói, rộn rã trên môi đây khúc nhạc mừng.
Tiếp tục đọc

Hãy nhìn coi (Tv. 33) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 4C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo dường bao.

1 Tôi chúc tụng Thiên Chúa mọi nơi mọi lúc, miệng tôi hằng liêm lỉ ngợi khen danh Người. Ở trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Tiếp tục đọc

Hỡi hồn tôi ơi (Tv. 102) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 3C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.

1. Hỡi hồn tôi ơi! Hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể thân tôi hãy chúc tụng thánh danh Người. Hỡi hồn tôi ơi! Hãy chúc tụng Chúa, và đừng bao giờ quên những ân tình của Người.
Tiếp tục đọc

Đấng cứu độ tôi (Tv. 26) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 2C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi.

1. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu thoát tôi, tôi đâu nào sợ chi? Tôi nào sợ ai? Chúa là Đấng phù trợ cuộc đời của tôi, tôi đâu nào sợ chi? Tôi chẳng lo gì?
Tiếp tục đọc

Xin hãy ở cùng con (Tv. 90) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 1C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân.

1. Bạn sống trong sự che chở của Đấng Tối Cao, bạn cư ngụ dưới bóng của Đấng Toàn năng. Bạn hãy thưa cùng Chúa: “Con tin cậy ở nơi Ngài, Chúa chính là chiến lũy, là nơi con ẩn mình”.
Tiếp tục đọc

Chúa đã tha thứ (Tv. 31) **- Mi Giáng.

Chúa Nhật 11C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con.

1. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được Chúa khoan dung. Hạnh phúc thay người mà Chúa không hạch tội, và lòng trí họ chẳng chút gian tà.
Tiếp tục đọc

Thiện hảo thay (Tv. 91) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 8C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa.

1. Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát Danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao. Được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm, và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya.
Tiếp tục đọc

Chúa giàu xót thương (Tv. 102) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 7C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.

1. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi! Toàn thân tôi hãy chúc tụng Thánh Danh. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi! Và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
Tiếp tục đọc

Tin cậy vào Chúa (Tv. 1) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 6C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Phúc thay người đặt niềm hy vọng vào Chúa.

1. Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn giả nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi. Không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thỏa suốt ngày trong lề luật Chúa.
Tiếp tục đọc

Con đàn ca mừng Chúa (Tv. 137) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 5C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Trước mặt các Thiên Thần con đàn ca mừng Chúa.

1. Vạn lạy Thiên Chúa, con xin hết lòng cảm tạ, vì Ngài đã thương nghe những lời miệng con van xin. Giữa chư vị Thiên Thần, con đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh con phủ phục tôn thờ.
Tiếp tục đọc

Xin Thiên Chúa xót thương (Tv. 66) *- Mi Giáng.

Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con.

1. Nguyện lòng Ngài dủ thương, ban phúc trên muôn loài trần gian. Cho khắp trên địa cầu, được nhận ra thánh ân cứu độ. Xin soi rọi trên con, tràn lan nguồn hào quang thánh nhan, để nhân loại trần gian biết rõ đây là đường lối Cha.
Tiếp tục đọc

Xin Thiên Chúa (Tv. 66) *- Mi Giáng.

Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con.

1. Nguyện Chúa Trời dủ thương và ban muôn phúc ân. Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con. Cho vạn dân biết đường lối Ngài, cho hoàn cầu tỏ tình yêu Chúa.Và tỏ cho muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.
Tiếp tục đọc

Hãy ký thác (Tv. 36) *- Mi Giáng.

Lễ Mồng Một Tết. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Hãy ký thác đường đời cho Chúa. Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.

1. Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.
Tiếp tục đọc