Chúa đã tha thứ (Tv. 31) **- Mi Giáng.

Chúa Nhật 11C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con.

1. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được Chúa khoan dung. Hạnh phúc thay người mà Chúa không hạch tội, và lòng trí họ chẳng chút gian tà.
Tiếp tục đọc

Thiện hảo thay (Tv. 91) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 8C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa.

1. Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát Danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao. Được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm, và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya.
Tiếp tục đọc

Chúa giàu xót thương (Tv. 102) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 7C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.

1. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi! Toàn thân tôi hãy chúc tụng Thánh Danh. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi! Và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
Tiếp tục đọc

Tin cậy vào Chúa (Tv. 1) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 6C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Phúc thay người đặt niềm hy vọng vào Chúa.

1. Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn giả nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi. Không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thỏa suốt ngày trong lề luật Chúa.
Tiếp tục đọc

Con đàn ca mừng Chúa (Tv. 137) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 5C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Trước mặt các Thiên Thần con đàn ca mừng Chúa.

1. Vạn lạy Thiên Chúa, con xin hết lòng cảm tạ, vì Ngài đã thương nghe những lời miệng con van xin. Giữa chư vị Thiên Thần, con đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh con phủ phục tôn thờ.
Tiếp tục đọc

Xin Thiên Chúa xót thương (Tv. 66) *- Mi Giáng.

Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con.

1. Nguyện lòng Ngài dủ thương, ban phúc trên muôn loài trần gian. Cho khắp trên địa cầu, được nhận ra thánh ân cứu độ. Xin soi rọi trên con, tràn lan nguồn hào quang thánh nhan, để nhân loại trần gian biết rõ đây là đường lối Cha.
Tiếp tục đọc

Xin Thiên Chúa (Tv. 66) *- Mi Giáng.

Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con.

1. Nguyện Chúa Trời dủ thương và ban muôn phúc ân. Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con. Cho vạn dân biết đường lối Ngài, cho hoàn cầu tỏ tình yêu Chúa.Và tỏ cho muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.
Tiếp tục đọc

Hãy ký thác (Tv. 36) *- Mi Giáng.

Lễ Mồng Một Tết. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Hãy ký thác đường đời cho Chúa. Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.

1. Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.
Tiếp tục đọc

Tin tưởng vào Ngài (Tv. 36) *- Mi Giáng.

Lễ Mồng Một Tết. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Hãy ký thác đường đời cho Chúa. Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.

1. Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong đất nước yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.
Tiếp tục đọc

Ơn phù trợ tôi (Tv. 120) *- Mi Giáng.

Lễ Giao Thừa. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Ơn phù trợ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất với trời.

1. Tôi ngước mắt nhìn lên, nhìn lên (là) lên rặng núi, ơn phù trợ tôi sẽ đến từ phương nào? Ơn phù trợ tôi đến từ (là từ) Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất với trời.
Tiếp tục đọc

Lời Chúa (Tv. 18) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 3C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Lời Chúa là thần trí và là sự sống.

1. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức tâm hồn nên vững mạnh hơn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, khiến cho kẻ dại trở nên khôn ngoan.
Tiếp tục đọc

Hãy tường thuật (Tv. 95) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 2C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân.

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa chúc tụng Thánh Danh Người, hãy ca mừng Thiên Chúa chúc tụng Thánh Danh Người.
Tiếp tục đọc

Chúa sẽ chúc phúc (Tv. 28) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 1 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.

1. Hãy dâng kính Chúa hỡi chư thần chư thánh, hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng danh Người. Và thờ lạy Chúa hằng uy nghiêm thánh thiện, cúc cung tận tụy cả tâm can với xác hồn.
Tiếp tục đọc

Chúc tụng Danh Chúa (Tv. 144) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 31C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

1. Lạy Thiên Chúa con sẽ ca khen danh Chúa, và con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. Vì Chúa là Đấng từ bi, vì Chúa giàu lòng thương xót. Con xin chúc tụng danh Chúa từ nay đến mãi ngàn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Giáng Sinh (Tv. 96) *- Mi Giáng.

Lễ Giáng Sinh – Rạng Đông. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
Đáp. Hôm nay Chúa giáng sinh cho chúng ta.

1. Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu hãy nhảy mừng lên, vui đi nào ngàn muôn hải đảo. Mây u ám bao phủ quanh Người, bệ ngai rồng là công minh chính trực.
Tiếp tục đọc

Ca mừng Thiên Chúa (Tv. 95) *- Mi Giáng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới. Hãy ca mừng đi toàn thể địa cầu. Ngày ngày truyền rao ơn giải thoát, tường thuật kỳ công nơi vạn quốc. Khắp nơi muôn dân ca reo mừng, cùng kính chúc tôn vinh.

ĐK. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Ki-tô, là Đức Ki-tô Chúa chúng ta.
Tiếp tục đọc

Miệng con sẽ loan truyền (Tv. 70) *- Mi Giáng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh.

1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa chúng con, xin đừng để chúng con phải tủi nhục bao giờ. Vì Ngài công chính xin giải thoát con, xin ghé tai nghe và thương cứu độ.
Tiếp tục đọc

Bài ca mới (Tv. 97) *– Mi Giáng.

Lễ Giáng Sinh – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK 1: Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu.

ĐK 2: Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện biết bao kỳ công. Người đã chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, và nhờ cánh tay chí thánh của Người. Tiếp tục đọc

Hãy đi khắp tứ phương (Tv. 116) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 21C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ sinh.

1. Toàn thề chư dân hãy ngợi khen Chúa, hết thảy các nước hãy chúc tụng Người. Toàn thề chư dân hãy ngợi khen Chúa, hết thảy các nước hãy chúc tụng Người. Tiếp tục đọc

Ước chi hôm nay (Tv. 94) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 27C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người, các ngươi đừng cứng lòng.

1. Hãy đến đây ta reo hò cùng Chúa, tung hô Người là núi đá độ trì ta. Vào trước thánh nhan dâng lên lời cảm tạ, cùng một lòng tung hô theo điệu hát cung đàn. Tiếp tục đọc