Tôi chẳng thiếu thốn gì (Tv. 22) = Mi Giáng.

Chúa Nhật 4A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

1. Chúa là mục tử hằng yêu thương luôn dìu dắt tôi. Đời tôi no ấm luôn đủ đầy chẳng sợ chi. Đồng cỏ xanh tôi nằm nghỉ, Người bổ sức cho tôi từng ngày. Suối nguồn trong xanh thỏa thuê tắm mát vẫy vùng.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Bởi vì Chúa (Tv. 129) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 5A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ.

1. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài ôi lạy Chúa, muôn lạy Chúa xin Ngài nghe tiếng con. Con dám xin Ngài lắng tai và để ý, đoái nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
Tiếp tục đọc

Đừng cứng lòng (Tv. 94) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 3A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người. Các ngươi đừng cứng lòng.

1. Nào hãy đến đây ta reo hò mừng Thiên Chúa, tung hô danh Người là Núi Đá độ trì ta. Vào trước thánh nhan dâng lên lời cảm tạ, hợp lời tung hô theo điệu hát cung đàn.
Tiếp tục đọc

Xin Tỏ Lòng Từ Bi (Tv. 32) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 2A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Ngài, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở Ngài.

1. Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất.
Tiếp tục đọc

Nguyện Thương Con 2 (Tv. 50) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 1A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa.

1. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, xin mở lượng hải hà tha thứ hết mọi tội khiên. Xin Chúa thương rửa con sạch hết lỗi lầm, thân xác bao bợn nhơ, Ngài thanh tẩy cho nên vẹn toàn.
Tiếp tục đọc

Chúa Là Đấng Từ Bi (Tv. 102) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 7A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.

1. Hãy lên tiếng chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc khen danh Người. Hãy lên tiếng chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, và chớ khá quên mọi phúc ân của Người.
Tiếp tục đọc

Thực Thi Ý Chúa (Tv. 39) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 2A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Chúa.

1. Con đã hết lòng trông đợi nơi Chúa, Người nghiêng mình nghe tiếng con kêu. Chúa cho miệng con hát lên bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.
Tiếp tục đọc

Người Như Sự Sáng (Tv. 111) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 5A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Trong u tối Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay.

1. Giữa tối tăm bừng lên một nguồn ánh sáng, chiếu soi gian trần kẻ công chính ăn ở ngay lành. Phúc thay người biết cảm thông và cho vay mượn, biết theo đường ngay mà thu xếp công việc cho mình.
Tiếp tục đọc

Xin Trở Thành Núi Đá (Tv. 30) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 9A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa xin Ngài trở thành núi đá cho con trú ẩn.

1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa! Xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính xin giải thoát con, xin ghé tai lắng nghe và mau mau cứu chữa.
Tiếp tục đọc

Phước Đức (Tv. 118) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 6A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa.

1. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.
Tiếp tục đọc

Chỉ Trong Thiên Chúa (Tv. 61) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 8A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chỉ trong Thiên Chúa linh hồn tôi được an vui.

1. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được an vui, nguồn ơn cứu rỗi đời tôi bởi từ nơi Người mà đến. Người là Núi Đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng nao núng bao giờ.
Tiếp tục đọc

Chúa Là Đấng Trung Tín (Tv. 145) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 4A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

1. Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, Chúa xử công minh cho người bị áp bức. Chúa ban lương thực cho kẻ đói ăn, và thương cứu gỡ những người tù tội.
Tiếp tục đọc

Ai Đường Ngay Thẳng (Tv. 49) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 10A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Ai đi đường ngay thẳng Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.

1. Đức Chúa chí tôn nay Người lên tiếng, từ khắp cõi đông tây Người triệu tập hoàn cầu. Hàng tiền đạo kìa lửa hồng bừng bừng thiêu đốt, hai hàng quân tả hữu đây vũ bão cuồng phong.
Tiếp tục đọc

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Tv. 97) – Mi Giáng.

ĐK. Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu.

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện biết bao kỳ công. Người đã chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, và nhờ cánh tay chí thánh của Người. Tiếp tục đọc

Chúa Là Sự Sáng (Tv. 26) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 3A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi.

1. Chúa là nguồn ánh sáng và là ơn cứu độ tôi, tôi không sợ đêm tối và không khiếp kẻ địch thù. Chúa là thành lũy che chắn bảo vệ đời tôi, tôi không phải sợ hãi dù nguy khốn phủ vây tư bề.
Tiếp tục đọc

Xin cứu độ chúng con (Tv. 145) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 3A Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa, xin đến cứu độ chúng con.

1. Chúa là Đấng mãi luôn trung thành, Chúa là Đấng xót thương từ nhân. Xử công minh cho những ai oan tình, Ngài hằng ban kẻ đói khát của ăn.
Tiếp tục đọc

Tôi mừng vui 1 (Tv. 121) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 34C Thường Niên
Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”

1. Ôi tôi sung sướng biết bao khi nghe người ta nói: “Chúng ta sẽ được Chúa thương cho vào ở nơi thánh điện Người”. Hãy mừng vui ra chào đón, hỡi thành Giê-ru-sa-lem, bàn chân chúng tôi đã dừng ở tiền đường nhà ngươi.
Tiếp tục đọc

Chúa ngự đến (Tv. 97) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 33C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa ngự đến cai quản chư dân trong đường chính trực.

1. Hãy ca mừng Thiên Chúa với đàn cầm thụ, với đàn cầm thụ với nhạc cụ râm ran. Chúng ta cùng thổi sáo và rúc tù và, hân hoan trước thánh nhan Chúa là Vua.
Tiếp tục đọc

No thoả tình Chúa (Tv. 16) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 32C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa khi thức giấc, con no thoả nhìn chân dung Chúa.

1. Lạy Ngài xin nghe điều chính nghĩa của con, lạy Ngài thương nghe con kêu cứu, van xin. Vì con tìm đến nương nhờ Ngài, vì con chỉ biết tin vào Ngài. Vạn lạy Thiên Chúa, Ngài chính là Đấng con tôn thờ.
Tiếp tục đọc