Nhạc sĩ Ngọc Linh – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

(*) Giáo quyền đã Chuẩn nhận

Tiếp tục đọc

Advertisement

– Album: Bốn mùa yêu thương – Nhạc sĩ Ngọc Linh.

Tình yêu của Chúa – Hạnh Nguyên (Tải về)

Dâng lời nguyện cầu – Hồ Bích Ngọc (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Trên đỉnh yêu thương – Nhạc sĩ Ngọc Linh.

Trên đỉnh yêu thương – Khắc Dũng (Tải về)

Hy lễ hồng ân – Kim Cúc (Tải về) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Ngọc Linh – Lời Thánh ca theo Nhạc sĩ.