121212

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
+
Chúa Nhật 1A Mùa VọngTỉnh Thức Và Sẵn Sàng
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Hãy Sám Hối Nước Trời Gần Đến 
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Gioan! Người Được Sai Đến
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta
+
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Tỉnh Thức Nguyện Cầu
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Trong Sông Giođan
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Chúa Là Nguồn Sự Sáng
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Trinh Nữ Đầy Ơn Phúc
+
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Nguyện Cầu Và Tỉnh Thức
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Hãy Dọn Tâm Hồn
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Canh Tân Đời Mình
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Mẹ Chúa Đến Viếng Thăm
+
CN Lễ Giáng Sinh A.B.CNgôi Lời Đã Đến
+
MÙA CHAY – PHỤC SINH
+
Thứ 4 Lễ Tro A.B.CTrở Về Với Bụi Tro
+
Chúa Nhật 1A Mùa ChayXin Chúa Giữ Gìn
Chúa Nhật 2A Mùa Chay Nên Một Với Chúa
Chúa Nhật 3A Mùa Chay Cho Con Khát Khao
Chúa Nhật 4A Mùa Chay Ánh Sáng Và Bóng Tối
Chúa Nhật 5A Mùa Chay Sự Sống Và Sự Chết
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Chúa Vào Nơi Hoang Địa
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Cùng Thầy Lên Núi
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Trong Lề Luật Chúa
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Vì Yêu Thế Gian
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Hạt Lúa Miến Cuộc Đời
+
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Chúa Vào Hoang Địa
Chúa Nhật 2C Mùa Chay Chúa Biến Hình
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Dụ Ngôn Cây Vả
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Người Cha Nhân Hậu
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Hãy Về Đi Đừng Phạm Tội Nữa
+
Chúa Nhật Lễ Lá – AVườn Dầu Năm Xưa
Chúa Nhật Lễ Lá – B Đường Lên Canvê 
Thứ 5 Tuần Thánh – A.B.CChính Vì Tình Yêu
Thứ 6 Tuần Thánh – A.B.CTình Ngài Thập Giá
Thứ 7 Vọng Phục Sinh – ANgười Đã Sống Lại
Thứ 7 Vọng Phục Sinh – BĐừng Sợ! Chúa Đã Phục Sinh
+
Chúa Nhật Phục Sinh – A.B.CChúa Là Đấng Phục Sinh
+
Chúa Nhật 2A Phục Sinh Phúc Cho Ai Vững Tin
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Đường Chiều Emmau
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Chúa Là Đấng Chăn Chiên
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Con Đường Sự Sống
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Yêu Mến Lề Luật Chúa
Chúa Nhật 7A Phục Sinh Lạy Cha! Giờ Đã Đến
+
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Phúc Cho Ai Vững Tin
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Đừng Sợ! Chính Là Thầy Đây
Chúa Nhật 4B Phục Sinh Hy Sinh Vì Đàn Chiên
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Chính Thầy Là Cây Nho
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Hãy Yêu Mến Nhau
Chúa Nhật 7B Phục Sinh Để Chúng Nên Một
+
Chúa Nhật 2C Phục Sinh Phúc Cho Ai Vững Tin
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Lạy Chúa! Con Yêu Mến Ngài
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Lắng Nghe Tiếng Chúa
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Dấu Chỉ Yêu Thương 
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Ai Yêu Mến Thầy 
Chúa Nhật 7C Phục Sinh Để Chúng Nên Một
+
THƯỜNG NIÊN.
+
Chúa Nhật 1A Thường NiênNày Là Con Ta Yêu Dấu
Chúa Nhật 2A Thường Niên Ngài Là Con Thiên Chúa
Chúa Nhật 3A Thường Niên Các Ngươi Hãy Theo Ta
Chúa Nhật 4A Thường Niên Bát Phúc Giữa Đời
Chúa Nhật 5A Thường Niên Ánh Sáng Và Muối Đất
Chúa Nhật 6A Thường Niên Luật Chúa Kiện Toàn
Chúa Nhật 7A Thường Niên Hãy Sống Yêu Thương
Chúa Nhật 8A Thường Niên Đừng Lo Lắng Chi
Chúa Nhật 9A Thường Niên Xây Nhà Trên Đá
Chúa Nhật 10A Thường Niên Thân Con Tội Lỗi
Chúa Nhật 11A Thường Niên Hãy Cho Nhưng Không
Chúa Nhật 12A Thường Niên Hãy Tuyên Xưng Thầy
Chúa Nhật 13A Thường Niên Theo Chúa Là Nguồn Hạnh Phúc
Chúa Nhật 14A Thường Niên Hỡi Ai Gánh Nặng
Chúa Nhật 15A Thường Niên Bước Chân Người Gieo Giống
Chúa Nhật 16A Thường Niên Dụ Ngôn Cỏ Lùng
Chúa Nhật 17A Thường Niên Viên Ngọc Quý
Chúa Nhật 18A Thường Niên Bánh Và Cá
Chúa Nhật 19A Thường Niên Thầy Ơi Cứu Con
Chúa Nhật 20A Thường Niên Lạy Chúa! Xin Thương Con
Chúa Nhật 21A Thường Niên Phêrô, Con Có Phúc
Chúa Nhật 22A Thường Niên Hãy Từ Bỏ Mình
Chúa Nhật 23A Thường Niên Giúp Nhau Hoàn Thiện
Chúa Nhật 24A Thường Niên Hãy Tha Bảy Mươi Lần Bảy
Chúa Nhật 25A Thường Niên Chớ Ganh Tị
Chúa Nhật 26A Thường Niên Này Con Đi Làm Vườn Nho
Chúa Nhật 27A Thường Niên Con Chúa Hy Sinh
Chúa Nhật 28A Thường Niên Hạnh Phúc Nước Trời
Chúa Nhật 29A Thường Niên Trả Lại Cho Thiên Chúa
Chúa Nhật 30A Thường Niên Giới Răn Trọng Nhất
Chúa Nhật 31A Thường Niên Hãy Hành Động
Chúa Nhật 32A Thường Niên Chúa Đến Bất Ngờ
Chúa Nhật 33A Thường Niên Hãy Sinh Lợi
Chúa Nhật 34A Thường Niên Chúc Tụng Đức Vua
+
Chúa Nhật 1B Thường Niên Này Là Con Ta Yêu Dấu
Chúa Nhật 2B Thường Niên Ở Lại Với Ta
Chúa Nhật 3B Thường Niên Nước Chúa Đã Gần Đến
Chúa Nhật 4B Thường Niên Sức Mạnh Lời Chúa
Chúa Nhật 5B Thường Niên Xin Chúa Cứu Chữa Con
Chúa Nhật 6B Thường Niên Chúa Động Lòng Thương
Chúa Nhật 7B Thường Niên Trỗi Dậy Mà Về
Chúa Nhật 8B Thường Niên Hãy Biết Canh Tân
Chúa Nhật 9B Thường Niên Ngày Sabbát
Chúa Nhật 10B Thường Niên Nghe Lời Chúa Dạy
Chúa Nhật 11B Thường Niên Nước Trời Như Hạt Giống
Chúa Nhật 12B Thường Niên Sao Lại Sợ Hãi?
Chúa Nhật 13B Thường Niên Xin Chạm Vào Con
Chúa Nhật 14B Thường Niên Xin Củng Cố Niềm Tin
Chúa Nhật 15B Thường Niên Hãy Đi Rao Giảng Tin Mừng
Chúa Nhật 16B Thường Niên Đàn Chiên Không Người Chăn
Chúa Nhật 17B Thường Niên Chúa Làm Phép Lạ Bánh Và Cá 
Chúa Nhật 18B Thường Niên Hãy Đến Với Ta 
Chúa Nhật 19B Thường Niên Ta Là Bánh Ban Sự Sống
Chúa Nhật 20B Thường Niên Bánh Hằng Sống
Chúa Nhật 21B Thường Niên Không Thầy Con Đến Với Ai?
Chúa Nhật 22B Thường Niên Chớ Giả Hình
Chúa Nhật 23B Thường Niên Chúa Chữa Người Câm Điếc
Chúa Nhật 24B Thường Niên Ai Muốn Theo Ta?
Chúa Nhật 25B Thường Niên Ai Muốn Làm Người Lớn Nhất
Chúa Nhật 26B Thường Niên Tấm Lòng Bao Dung
Chúa Nhật 27B Thường Niên Không Được Phân Ly
Chúa Nhật 28B Thường Niên Bước Qua Cửa Hẹp
Chúa Nhật 29B Thường Niên Khiêm Nhu Phục Vụ
Chúa Nhật 30B Thường Niên Người Mù Bên Vệ Đường
Chúa Nhật 31B Thường Niên Giới Răn Nào Trọng Nhất
Chúa Nhật 32B Thường Niên Cho Đi Bằng Cả Tấm Lòng
Chúa Nhật 33B Thường Niên Chỉ Có Mình Cha Biết Thôi
Chúa Nhật 34B Thường Niên Giêsu! Vua Chân Lý
+
Chúa Nhật 1C Thường Niên Này Là Con Ta Yêu Dấu
Chúa Nhật 2C Thường Niên Phép Lạ Tiệc Cưới Cana
Chúa Nhật 3C Thường Niên Tin Mừng Cho Người Nghèo
Chúa Nhật 4C Thường Niên Hãy Sống Cuộc Đời Ngôn Sứ
Chúa Nhật 5C Thường Niên Đừng Sợ! Hãy Theo Thầy
Chúa Nhật 6C Thường Niên Nguồn Hạnh Phúc Đích Thực
Chúa Nhật 7C Thường Niên Hãy Yêu Kẻ Thù
Chúa Nhật 8C Thường Niên Đừng Xét Đoán
Chúa Nhật 9C Thường Niên Vững Tin Vào Chúa
Chúa Nhật 10C Thường Niên Góa Phụ Thành Naim
Chúa Nhật 11C Thường Niên Tội Con Chúa Đã Thứ Tha
Chúa Nhật 12C Thường Niên Từ Bỏ Chính Mình
Chúa Nhật 13C Thường Niên Dù Thầy Đi Đâu
Chúa Nhật 14C Thường Niên Ra Đi Rao Giảng Tin Mừng
Chúa Nhật 15C Thường Niên Con Phải Làm Gì?
Chúa Nhật 16C Thường Niên Maria Chọn Phần Tốt Nhất
Chúa Nhật 17C Thường Niên Hãy Xin Thì Sẽ Được
Chúa Nhật 18C Thường Niên Bài Học Khôn Ngoan
Chúa Nhật 19C Thường Niên Các Con Hãy Sẵn Sàng
Chúa Nhật 20C Thường Niên Ngọn Lửa Tình Yêu
Chúa Nhật 21C Thường Niên Hãy Bước Qua Cửa Hẹp
Chúa Nhật 22C Thường Niên Hãy Sống Khiêm Tốn
Chúa Nhật 23C Thường Niên Hãy Vác Thập Giá Theo Ta
Chúa Nhật 24C Thường Niên Quay Gót Trở Về 
Chúa Nhật 25C Thường Niên Không Thể Làm Tôi Hai Chủ
Chúa Nhật 26C Thường Niên Ladarô Và Người Phú Hộ
Chúa Nhật 27C Thường Niên Xin Chúa Ban Thêm Lòng Tin
Chúa Nhật 28C Thường Niên Người Cùi Xứ Samari 
Chúa Nhật 29C Thường Niên Hãy Cầu Nguyện Đừng Ngã Lòng
Chúa Nhật 30C Thường Niên Lời Nguyện Khiêm Tốn
Chúa Nhật 31C Thường Niên Giakêu, Người Thu Thuế
Chúa Nhật 32C Thường Niên Sự Sống Đời Sau
Chúa Nhật 33C Thường Niên Bền Đỗ Sẽ Được Cứu Rỗi
Chúa Nhật 34C Thường Niên Giêsu! Vua Thời Gian
+
LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH
+
Lễ Chúa Ba Ngôi A
Lễ Chúa Ba Ngôi B
Lễ Chúa Ba Ngôi C
Lễ Hiện Xuống ABC
Lễ Mình Máu Thánh Chúa A
Lễ Mình Máu Thánh Chúa B
Lễ Mình Máu Thánh Chúa C 
Lễ Các Thánh ABC
Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s