Nhạc sĩ Đăng Khoa – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Ánh mắt Giêsu* Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ánh sáng tình yêu* Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ân huệ của Chúa* Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 13.11.2017
+
Bản tình ca tri ân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 28.05.2021
Bước đi với Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 06.12.2016
*
Ca dâng lên Chúa Dâng Lễ Sài Gòn: 13.11.2017
Ca dâng lên Ngài Dâng Lễ Sài Gòn: 13.11.2017
Ca khen tình yêu Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 13.11.2017
Ca ngợi lòng thương xót Chúa Lòng Thương Xót Chúa Sài Gòn: 06.12.2016
Ca tiến dâng Dâng Lễ Sài Gòn: 06.12.2016
Ca tiến dâng 2Dâng Lễ Sài Gòn: 06.12.2016
Cảm tạ tình Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 06.12.2016
Cảm tạ tình yêu Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 11.07.2020
Có Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 11.07.2020
Có Chúa bên conTruyền giáo Sài Gòn: 28.05.2021
Có Chúa trong con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 11.07.2020
Con bảo Thầy là ai Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 11.07.2020
Con cảm tạ ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 28.05.2021
Con đi tìm ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 28.05.2021
Con đường của Chúa Mùa Chay Sài Gòn: 28.05.2021
Con khao khát Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 13.11.2017
Con mong chẳng còn gìTận Hiến Sài Gòn: 28.05.2021
Con muốn theo ChúaTận Hiến Sài Gòn: 11.07.2020
Con về với Cha Mùa Chay Sài Gòn: 28.05.2021
Con yêu Ngài quá muộn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 11.07.2020
Của lễ dâng Chúa Dâng Lễ Sài Gòn: 11.07.2020
Của lễ ngào ngạt hương thơmDâng Lễ Sài Gòn: 28.05.2021
Cung lòng của Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 13.11.2017
Cùng tiến về nhà Chúa Nhập Lễ Sài Gòn: 11.07.2020
+
Cha hiền Giuse Các Thánh Sài Gòn: 28.05.2021
Cha rất yêu con Mùa Chay Sài Gòn: 28.05.2021
Cha thánh Inhaxio Các Thánh Sài Gòn: 28.05.2021
Chỉ có một điều cần thiết (*)Thánh Ca Tin Mừng Sài Gòn: 28.05.2021
Chỉ mình Chúa (*)Mùa Chay Sài Gòn: 28.05.2021
Chiến sĩ của Chúa (*)Các Thánh Sài Gòn: 28.05.2021
Chính Ngài sai con (*)Truyền giáo Sài Gòn: 28.05.2021
Cho vinh danh Chúa hơn (*) Các Thánh Sài Gòn: 13.11.2017
Chúa bỏ con sao (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 11.07.2020
Chúa chọn con, con chọn Chúa (*) Tận Hiến Sài Gòn: 13.11.2017
Chúa chờ gặp con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 28.05.2021
Chúa đã gọi con (*) Tận Hiến Sài Gòn: 11.07.2020
Chúa gọi con đó (*) Tận Hiến Sài Gòn: 11.07.2020
Chúa gọi, con thưa (*)Tận Hiến Sài Gòn: 28.05.2021
Chúa Giêsu mến yêu (*) Thiếu Nhi Sài Gòn: 13.11.2017
Chúa Giêsu Phục Sinh (*) Mùa Phục Sinh Sài Gòn: 13.11.2017
Chúa hẹn gặp con (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 11.07.2020
Chúa là hạnh phúc đời con (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 13.11.2017
Chúa là niềm vui của con (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 11.07.2020
Chúa tình yêu (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 11.07.2020
Chúa Thánh Linh ơi Chúa Thánh Thần Sài Gòn: 28.05.2021
Chúa và conTận Hiến Sài Gòn: 28.05.2021
Chúa vẫn đợi con (*) Mùa Chay Sài Gòn: 28.05.2021
Chúa yêu con, còn con?Tận Hiến Sài Gòn: 28.05.2021
Chúc tụng Chúa đi (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 11.07.2020
Chút tình cảm tạ (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 13.11.2017
Chứng nhân ơn cứu độTận Hiến Sài Gòn: 28.05.2021
+
Dành trọn cho Chúa (*) Tận Hiến Sài Gòn: 06.12.2016
Dâng trọn đời con (*) Tận Hiến Sài Gòn: 06.12.2016
Dâng lên Thiên Chúa (*) Dâng Lễ Sài Gòn: 13.11.2017
Dìu con bước đi (*) Tận Hiến Sài Gòn: 06.12.2016
+
Đêm Giáng Sinh an lành*Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Điều đẹp ý Chúa*Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đồng hành*Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đồng lúa chín vàng*Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Đời con dâng Chúa*Tận Hiến Lời bài hát
Đường Chúa dẫn lối*Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Gương Thầy Giêsu (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 13.11.2017
Giêsu tình yêu (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 06.12.2016
+
Hài Nhi GiêsuMùa Giáng SinhSài Gòn: 28.05.2021
Hạnh phúc của con là ChúaCa Nguyện – Hiệp LễSài Gòn: 28.05.2021
Hát cùng các thánhCác ThánhSài Gòn: 28.05.2021
Hát mừng Chúa Giáng Sinh (*) Mùa Giáng Sinh Sài Gòn: 13.11.2017
Hát mừng Mẹ Maria (*) Đức Mẹ Sài Gòn: 11.07.2020
Hãy học trẻ nhỏ (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 11.07.2020
Hãy ở lại với Chúa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 11.07.2020
Hân hoan về nhà Chúa (*) Nhập Lễ Sài Gòn: 06.12.2016
Hiến dâng đời con (*) Tận Hiến Sài Gòn: 06.12.2016
Hiến dâng tình yêu (*) Tận Hiến Sài Gòn: 06.12.2016
Hồn con trông chờ ChúaMùa Vọng Sài Gòn: 28.05.2021
Hồng ân của Chúa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 06.12.2016
Hồng ân Chúa thương ban (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 06.12.2016
Hợp lời chúc tụng (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 11.07.2020
Hương thơm tình Chúa (*) Tận Hiến Sài Gòn: 13.11.2017
Hướng lòng lên ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 28.05.2021
+
Kiếp hạt bụiMùa Chay Sài Gòn: 28.05.2021
Kính chào Đức Nữ VươngĐức Mẹ Sài Gòn: 28.05.2021
Kính lạy BàĐức Mẹ Sài Gòn: 28.05.2021
Kính thánh Têrêsa (*) Các Thánh Sài Gòn: 13.11.2017
Khắc khoải tình Chúa (*) Các Thánh Sài Gòn: 13.11.2017
Khúc hát mừng Chúa Phục Sinh (*) Mùa Phục Sinh Sài Gòn: 13.11.2017
Khúc hát về cha mẹThiếu Nhi Sài Gòn: 06.12.2016
Khúc hát về cha mẹ (2)Cha Mẹ Sài Gòn: 28.05.2021
*
Lạy Chúa Thánh LinhChúa Thánh Thần Sài Gòn: 28.05.2021
Lạy Chúa Thánh ThầnChúa Thánh Thần Sài Gòn: 28.05.2021
Lạy Đức Mẹ Chúa TrờiĐức Mẹ Sài Gòn: 28.05.2021
Lễ dâng Cha hiềnDâng Lễ Sài Gòn: 28.05.2021
Lên đường tôn vinh Chúa (*)Kết Lễ Sài Gòn: 28.05.2021
Lòng Chúa xót thương (*) Lòng Thương Xót Chúa Sài Gòn: 11.07.2020
Lòng khát khao (*)Tận Hiến Sài Gòn: 28.05.2021
Lòng sốt mến (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 11.07.2020
Lòng thương xót của Chúa (*) Lòng Thương Xót Chúa Sài Gòn: 06.12.2016
Lòng Thương Xót Chúa (*)Lòng Thương Xót Chúa Sài Gòn: 28.05.2021
Lời ca kính mừng (*) Đức Mẹ Sài Gòn: 13.11.2017
Lời cảm tạ (*) Thánh Ca Tạ Ơn Sài Gòn: 06.12.2016
Lời cầu cho gia đình (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 28.05.2021
Lời Chúa cho con (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 11.07.2020
Lời gọi của Chúa (*)Nhập Lễ Sài Gòn: 28.05.2021
Lời gọi yêu thương (*) Tận Hiến Sài Gòn: 13.11.2017
Lời Kinh Hòa Bình (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 28.05.2021
Lời Mẹ dạy con (*) Đức Mẹ Sài Gòn: 11.07.2020
+
Maria, Mẹ đầy ơn phúc (*) Đức Mẹ Sài Gòn: 13.11.2017
Maria Mẹ tuyệt mỹ (*) Đức Mẹ Sài Gòn: 06.12.2016
Maria Mẹ yêu của con (*) Đức Mẹ Sài Gòn: 06.12.2016
Mẫu gương tình yêu (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 28.05.2021
Mẹ hằng cứu giúp (*) Đức Mẹ Sài Gòn: 06.12.2016
Mẹ Maria hiền dịu (*)Đức Mẹ Sài Gòn: 28.05.2021
Mẹ thương con (*)Đức Mẹ Sài Gòn: 28.05.2021
Mong chờ Chúa đến (*) Mùa Vọng Sài Gòn: 11.07.2020
Môn đệ trên đường Emmau (*)Thánh Ca Tin Mừng Sài Gòn: 28.05.2021
Một loài hoa nhỏ (*) Các Thánh Sài Gòn: 13.11.2017
Một năm hồng ân (*)Thánh Ca Tạ Ơn Sài Gòn: 28.05.2021
Một người (*)Mùa Chay Sài Gòn: 28.05.2021
Mùa xuân dâng Chúa (*) Xuân Sài Gòn: 13.11.2017
Mùa xuân đẹp tươi (*)Xuân Sài Gòn: 28.05.2021
Mừng ca Danh Chúa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 11.07.2020
Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (*)Các Thánh Sài Gòn: 28.05.2021
Mừng Chúa đã sống lại (*)Mùa Phục Sinh Sài Gòn: 28.05.2021
Mừng Chúa Hài Nhi Mùa Giáng Sinh Sài Gòn: 06.12.2016
Mừng đêm Trung Thu (*) Thiếu Nhi Sài Gòn: 13.11.2017
Mừng Mẹ lên trời (*) Đức Mẹ Sài Gòn: 11.07.2020
Mừng ngày tận hiến (*) Tận Hiến Sài Gòn: 11.07.2020
Mừng Thánh John Bosco (*) Các Thánh Sài Gòn: 11.07.2020
Mừng thánh Savio (*)Các Thánh Sài Gòn: 28.05.2021
+
Nào hãy ngợi khen Chúa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 11.07.2020
Nay con xin trở về (*) Mùa Chay Sài Gòn: 28.05.2021
Niềm vui trọn vẹn (*)Tận Hiến Sài Gòn: 28.05.2021
Nương bóng Mẹ hiền (*) Đức Mẹ Sài Gòn: 11.07.2020
+
Ngài là tất cả đời con (*) Thiếu nhi Sài Gòn: 28.05.2021
Ngọt ngào bên Giêsu (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 06.12.2016
Ngôi sao dẫn đường (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 13.11.2017
Ngợi khen Thiên Chúa (*) Đức Mẹ Sài Gòn: 28.05.2021
Ngợi khen Thiên Chúa (2) (*)Đức Mẹ Sài Gòn: 28.05.2021
Ngợi khen Thiên Chúa (3) (*)Đức Mẹ Sài Gòn: 28.05.2021
Ngợi khen Thiên Chúa (4) (*)Đức Mẹ Sài Gòn: 06.12.2016
Ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi (*)Chúa Ba Ngôi Sài Gòn: 28.05.2021
Nguồn tình yêu (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 06.12.2016
Nguyện cầu cho cha mẹ (*) Thiếu Nhi Sài Gòn: 13.11.2017
Nguyện dâng lên Chúa (*) Dâng Lễ Sài Gòn: 06.12.2016
Nguyện Ngài ngự đến (*) Chúa Thánh Thần Sài Gòn: 06.12.2016
+
Nhạc khúc cảm tạ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nhờ Thần Khí Chúa (*)Chúa Thánh Thần Lời bài hát
Như một sự tình cờ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Quyết tâm theo Ngài (*)Tận Hiến Lời bài hát
+
Phút giây hạnh phúc (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Suối nguồn bình an (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Tất cả là của Chúa (*) Tận Hiến Lời bài hát
Tin vào Con Chúa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tín thác nơi Ngài (*) Tận Hiến Lời bài hát
Tình ca dâng hiến (*) Tận Hiến Lời bài hát
Tình con dâng Chúa (*) Tận Hiến Lời bài hát
Tình Chúa đậm sâu (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa gọi con (*) Tận Hiến Lời bài hát
Tình Chúa mênh mông (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa phủ lấp tội con (*)Mùa Chay Lời bài hát
Tình Chúa trao ban (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình yêu của Cha (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình yêu của Chúa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình yêu dẫn bước (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình yêu hiến tế (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình yêu ngút cao (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình yêu Thánh Giá (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Thành tâm thống hối (*) Mùa Chay Lời bài hát
Thánh cả Giuse (*) Các Thánh Lời bài hát
Thánh Maria Goertti (*)Các Thánh Lời bài hát
Thánh Tôma Trần Văn Thiện (*)Các Thánh Lời bài hát
Thần Khí Chúa (*) Chúa Thần Thần Lời bài hát
Thiên Chúa viếng thăm (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thờ kính Chúa Giêsu (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thờ kính Mình Máu Thánh (*)Mình Máu Thánh Lời bài hát
Thờ lạy Chúa (*) Máu Máu Thánh Lời bài hát
+
Trái tim của Mẹ (*) Đức Mẹ Lời bài hát
Trái tim Chúa và trái tim con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trăng Sáng – Đẹp Như Trăng Rằm (*) Thiếu Nhi Lời bài hát
Tri ân tình yêu Chúa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trong trái tim của Ngài (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trót dâng về Chúa (*) Tận hiến Lời bài hát
Trông cậy nơi Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trở về bên Chúa (*) Mùa Chay
Trở về bên Ngài (*) Mùa Chay Sài Gòn: 06.12.2016
Trở về nguồn sống (*)Mùa Chay Sài Gòn: 28.05.2021
+
Ước vọng con tim (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 13.11.2017
+
Xin bên con (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 13.11.2017
Xin bước theo Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 28.05.2021
Xin ca ngợi tình Chúa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 13.11.2017
Xin che chở con (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 13.11.2017
Xin dạy bảo con (*)Tận Hiến Sài Gòn: 28.05.2021
Xin dâng lên Chúa (*)Dâng Lễ Sài Gòn: 28.05.2021
Xin dâng lên Mẹ (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa) Sài Gòn: 28.05.2021
Xin dâng Ngài (*) Dâng Lễ Sài Gòn: 06.12.2016
Xin dâng Ngài (*) Tận hiến Sài Gòn: 13.11.2017
Xin hãy bên con (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 13.11.2017
Xin Ngài ngự đến (*)Chúa Thánh Thần Sài Gòn: 28.05.2021
Xin ngự đến (*) Chúa Thần Thần Sài Gòn: 11.07.2020
Xin theo Ngài  (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 13.11.2017
Xin trở nên mộn đệ (*)Tận Hiến Sài Gòn: 28.05.2021
+
Ý Chúa trong đời  (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 11.07.2020
Yêu như Thầy đã yêu (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 06.12.2016

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s