Thánh ca Tin Mừng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH MÁT-THÊU
&
CHƯƠNG 1.
Chúa Ở Cùng Con (Mt. 1)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Chúa Ở Cùng Ta (Mt. 1)Nguyễn Duy
Chúa Yêu Con Người (Mt. 1)Huy Hoàng
Dám Ra Khỏi Mình (Mt. 1) – 4AMV
Để Chúa Hiện Diện (Mt. 1) – 4AMVThiên Lý
Emmanuel (Mt. 1) – 4AMV
Emmanuel TC Ở Cùng Chúng Ta (Mt. 1)
Emmanuel TC Ở Cùng Chúng Ta (Mt. 1) – 4AMVNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Giuse Người Âm Thầm (Mt. 1)Đinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện Xin Emmanuel (Mt. 1)Hùng Lân
Thiên Chúa ở cùng (Mt. 1) – 4AMVBùi NinhLời bài hát + Mp4
Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta (Mt. 1) – 4AMVĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Thiên Ý Nhiệm Mầu (Mt. 1) Nguyễn Mộng Huỳnh
+++
CHƯƠNG 2.
Cả Thành Xôn Xao (Mt. 2)Hải Triều
Chúng Tôi Đã Thấy (Mt. 2)Hải Triều
Dâng Tiến Vua Trời (Mt. 2)Nguyễn Mộng Huỳnh
Đi Trốn (Mt. 2) – Lễ Thánh GiaMi Trầm
Đời Sống Thánh Gia (Mt. 2) – Lễ Thánh GiaThái Nguyên
Gia Đình Na-za-rét (Mt. 2) – Lễ Thánh GiaThiên Lý
Hành Trình Thánh Gia (Mt. 2) – Lễ Thánh GiaNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Hỡi Bêlem (Mt. 2)Nguyễn Mộng Huỳnh
Niềm Tin Lên Đường (Mt. 2) – Lễ Hiển LinhThái Nguyên
Noi Gương Gia Đình Thánh Gia (Mt. 2) – Lễ Thánh GiaĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Rama, Vọng Tiếng Khóc Than (Mt. 2) – Anh HàiĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Từ Phương Đông (Mt. 2) – Lễ Hiển LinhNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Thánh Gia (Mt. 2)Nguyễn Mộng Huỳnh
Theo Ánh Sao (Mt. 2) – Lễ Hiển LinhĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Thiên Chúa Quan Phòng (Mt. 2)Hải Triều
+++
CHƯƠNG 3.
Anh Em Hãy Sám Hối (Mt. 3) – 2AMVXuân Đường
Các Tầng Trời Mở Ra (Mt. 3) – 1ATNNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Chúa Chịu Phép Rửa (Mt. 3) – 1ATNNguyễn Mộng Huỳnh
Dọn Đường Đón Chúa (Mt. 3) – 2AMVThái Nguyên
Hãy Ăn Năn Thống Hối (Mt. 3) Đinh Công Huỳnh
Hãy dọn đường (Mt. 3) – 2AMVBùi NinhLời bài hát + Mp4
Hãy Dọn Đường Chúa (Mt. 3) – 2AMVThiên Lý
Hãy Sám Hối Nước Trời Gần Đến (Mt. 3) – 2AMVĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Hãy Sửa Đường (Mt. 3)Nguyễn Mộng Huỳnh
Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Mt. 3) – Nhập LễHải Triều
Này Là Con Ta Yêu Dấu (Mt. 3) – 1ATNĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Này Ngài Sẽ Đến (Mt. 3) – 2AMVNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Nước Trời Đã Gần (Mt. 3)Thành Tâm
Ngỡ Ngàng Nhận Ra (Mt. 3) – 1ATNThái Nguyên
+++
CHƯƠNG 4.
Các Ngươi Hãy Theo Ta (Mt. 4) – 3ATNĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Cám Dỗ Trong Đời (Mt. 4) – 1AMCThái Nguyên
Chúa Giêsu Chịu Cám Dỗ (Mt. 4) – 1AMCNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Chước Ba Thù (Mt. 4)Nguyễn Mộng Huỳnh
Hãy Sám Hối (Mt. 4) – 3ATNThái Nguyên
Hãy Thống Hối (Mt. 4) – 3ATNNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Khởi Đầu Tin Mừng (Mt. 4)Nguyễn Mộng Huỳnh
Lời Chúa (Mt. 4)Hải Triều
Nước Trời Đã Đến Gần (Mt. 4)Đinh Công Huỳnh
Người Ta Sống (Mt. 4)Hải Triều
Qua Cơn Cám Dỗ (Mt. 4) – 1AMCThiên Lý
Ra Khơi (Mt. 4) – 3ATNNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Tiếng Chúa Gọi Mời (Mt. 4) Hiền Hòa
Tin Mừng Nước Trời (Mt. 4) – 3ATNThiên Lý
Xin Chúa Giữ Gìn (Mt. 4) – 1AMCĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
+++
CHƯƠNG 5.
Ánh Sáng Và Muối Đất (Mt. 5) – 5ATNĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Bài Ca Hạnh Phúc (Mt. 5) – Hiệp Lễ 22TNHương Vĩnh
Bài Ca Làm Lành (Mt. 5)Hùng Lân
Bài Ca Trên Núi (Mt. 5)Nguyễn Duy
Chứng Nhân Tin Mừng (Mt. 5)Linh Huyền Dung
Bát Phúc (Mt. 5) – 4ATN & Lễ Các ThánhThái Nguyên
Bát Phúc Giữa Đời (Mt. 5) – Lễ Các ThánhĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Bát Phúc Giữa Đời (Mt. 5) – 4ATNĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Đi Tìm Đâu (Mt. 5)Tri Văn Vinh
Đừng Tưởng (Mt. 5)Nguyễn Mộng Huỳnh
Hãy Nên Trọn Lành (Mt. 5)Nguyễn Mộng Huỳnh
Hãy Sống Yêu Thương (Mt. 5) – 7ATNĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Hiến Chương Nước Trời (Mt. 5) – 4ATNThiên Lý
Là Muối, Là Ánh Sáng (Mt. 5) – 5ATNThái Nguyên
Là Muối Mặn, Là Đèn Sáng (Mt. 5) – 5ATNNguyễn Mộng Huỳnh
Lộc Trời Phúc Người (Mt. 5)Hoàng Sỹ Quý
Khuất Duy Linh
Lời Thiêng (Mt. 5) – 6ATNNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Luật Chúa Kiện Toàn (Mt. 5) – 6ATNĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Luật Chúa Kiện Toàn (Mt. 5) – 6ATNThiên Lý
Mối Phúc Nước Trời 1 (Mt. 5)Têrêsa
Mối Phúc Nước Trời 2 (Mt. 5)Têrêsa
Muối Đất Và Ánh Sáng (Mt. 5) – 5ATNThiên Lý
Muối Và Ánh Sáng (Mt. 5) – 5ATNNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Nên Hoàn Thiện (Mt. 5)Têrêsa
Như Đấng Trọn Lành (Mt. 5) – 7ATNThiên Lý
Phần Thưởng Cao Quý (Mt. 5)Nguyễn Duy
Phần Thưởng Trên Trời (Mt. 5) Đinh Công Huỳnh
Phúc Cho Ai (Mt. 5) – 4ATN & Lễ Các ThánhNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Phúc Thay (Mt. 5)Hải Triều & Xuân Văn
Phúc Thay (Mt. 5)Vũ Đình Ân
Phúc Thật Giữa Đời (Mt. 5) Huỳnh Minh Kỳ
Phúc Thật Hạnh Phúc (Mt. 5)Trần Minh Hứa
Tám Mối Phúc Thật (Mt. 5)Nguyễn Mộng Huỳnh
Tám Mối Phúc Thật (Mt. 5)Thành Tâm
Tâm Hồn Trong Sạch (Mt. 5)Têrêsa Hồng
Tình Yêu Đến (Mt. 5)Phương Anh
Trọn Lành Như Cha (Mt. 5) – 7ATNThái Nguyên
Vị Tha Bác Ái (Mt. 5) – 7ATNNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Xin Biến Đổi Con (Mt. 5) – 2AMC & 6ATNThái Nguyên
Xin Thắp Sáng (Mt. 5)Vũ Đình Ân
+++
CHƯƠNG 6.
Con Không Thể Làm Tôi Hai Chủ (Mt. 6)Hiền Hòa
Chúa Biết Rõ Lòng Ta (Mt. 6)Nguyễn Mộng Huỳnh
Chúa Sẽ Thưởng Công (Mt. 6) – Lễ TroNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Dâng Chúa Xuân Những Tân Toan (Mt. 6) – Minh NiênĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Đấng Con Kiếm Tìm (Mt. 6)Têrêsa
Đến Với Chúa (Mt. 6) – Lễ TroThái Nguyên
Điều Gì Phải Lo (Mt. 6)Nguyễn Duy
Đồng Xanh Thơ (Mt. 6)Hải Triều
Đừng Lo Lắng Chi (Mt. 6) – 8ATNĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Đừng Lo Lắng, Đừng Toan Tính (Mt. 6) – 8ATNNguyễn Mộng Huỳnh
Đừng Lo Ngày Mai (Mt. 6)Khuyết Danh
Khi làm việc lành (Mt. 6) – Lễ TroBùi NinhLời bài hát
Lo Chi Ngày Mai (Mt. 6) – 8ATNThiên Lý
Quan Phòng (Mt. 6) – 8ATNNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Tin Chúa Quan Phòng (Mt. 6) – 8ATN & Minh NiênThái Nguyên
Thiên Đường Ở Trong Tôi (Mt. 6)Hùng Lân
Trở Về Với Bụi Tro (Mt. 6) – Lễ TroĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Yêu Như Chúa Đã Yêu (Mt. 6)Hiền Hòa
+++
CHƯƠNG 7.
Lời Con Thành Tâm (Mt. 7)Vũ Đình Ân
Lời Chúa Răn Dạy (Mt. 7) – 9ATNThiên Lý
Nhà Xây Trên Đá (Mt. 7)Hải Nguyễn
Tình Yêu Trong Hành Động (Mt. 7) – 9ATNThái Nguyên
Trên Đá, Trên Cát (Mt. 7) – 9ATNNguyễn Mộng Huỳnh
Xây Nhà (Mt. 7) – 9ATNNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Xây Nhà Trên Đá (Mt. 7) – 9ATNĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
+++
CHƯƠNG 8.
Chúa Ơi! Xin Dắt Con (Mt. 8)Nguyên Long
Lòng Tin Mạnh Mẽ (Mt. 8)Đinh Công Huỳnh
Ngài Ơi Cứu Con (Mt. 8)Viễn Xứ
Sóng Gió Im Lặng 1 (Mt. 8)Hải Triều
Sóng Gió Im Lặng 2 (Mt. 8)Hải Triều
Xin Chúa Chữa Lành Con (Mt. 8)Huỳnh Minh Kỳ
+++
CHƯƠNG 9.
Chúa Thương Tội Nhân (Mt. 9) – 10ATNThiên Lý
Điều Chúa Muốn (Mt. 9) – 10ATNThái Nguyên
Gặp Gỡ Chúa (Mt. 9)Nguyễn DuyLời bài hát
Hãy Có Lòng Nhân Từ (Mt. 9)Nguyễn Mộng Huỳnh
Hãy Cho Nhưng Không (Mt. 9) – 11ATNĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Lúa Chín Đầy Đồng (Mt. 9) – 11ATNNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Sai Con Đi (Mt.9) – 11ATNThiên Lý
Tâm Sự Người Thu Thuế (Mt. 9)Xuân Đường
Tiếng Chúa Gọi (Mt. 9) – 10ATNNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Thân Con Tội Lỗi (Mt. 9) – 10ATNĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Thế Giới Hôm Nay (Mt. 9) – 11ATNThái Nguyên
Thợ Gặt Đang Thiếu (Mt. 9)Nguyễn Mộng Huỳnh
+++
CHƯƠNG 10.
Các Con Đừng Sợ (Mt. 10)Nguyễn Mộng Huỳnh
Chân Lý Yêu Thương (Mt. 10) – 13ATNThiên Lý
Chúa Hằng Gìn Giữ (Mt. 10) – 12ATNNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Đừng Sợ (Mt. 10) – 12ATNThái Nguyên
Đừng Sợ (Mt. 10) – 12ATNThiên Lý
Hãy Tuyên Xưng Thầy (Mt. 10) – 12ATNĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Niềm Tin Sắt Son (Mt. 10) – 13ATNNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Nghịch Lý Của Tin Mừng (Mt. 10)Nguyễn Mộng Huỳnh
Tình Bác Ái (Mt. 10)Hiền Hòa
Theo Chúa (Mt. 10) Trầm Hương
Theo Chúa Là Nguồn Hạnh Phúc (Mt. 10) – 13ATNĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Theo Chúa Lên Đường (Mt. 10)Nguyễn Duy
Triều Thiên Hạnh Phúc (Mt. 10) – Thánh Từ Đạo VNNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Vác Thập Giá Mình (Mt. 10) – 13ATNThái Nguyên
+++
CHƯƠNG 11.
Ách Êm Ái Gánh Nhẹ Nhàng (Mt. 11) Nguyễn Mộng Huỳnh
Ách Ta Êm Ái (Mt. 11) – 14ATNThiên Lý
Ai Gánh Nặng (Mt. 11) – 14ATN & Lễ Thánh Tâm ANguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Ai Vất Vả (Mt. 11)Hải Triều
Các Người Xem Gì (Mt. 11)Nguyễn Mộng Huỳnh
Chúa Cất Tiếng Mời (Mt. 11) – 14ATNThái Nguyên
Đấng Cao Trọng (Mt. 11)Đinh Công Huỳnh
Đấng Phải Đến (Mt. 11) – 3AMVThiên Lý
Gioan! Người Được Sai Đến (Mt. 11) – 3AMVĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Hãy Đến Với Ta (Mt. 11)Hiền Hòa
Hãy Đến Với Ta (Mt. 11)Nguyễn Mộng Huỳnh
Hãy Tỉnh Thức (Mt. 11) Hiền Hòa
Hãy vui lên (Mt. 11) – 3AMVBùi NinhLời bài hát + Mp4
Hỡi Ai Gánh Nặng (Mt. 11) – 14ATNĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Mạc Khải Cho Những Người Nhỏ (Mt. 11) Hải Triều
Muôn Đời Tạ Ơn (Mt. 11) – 3AMVNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Niềm Vui Ơn Cứu Độ (Mt. 11) – 3AMVThái Nguyên
Nguồn Tin Yêu (Mt. 11) – Lễ Thánh Tâm AThái Nguyên
Thầy Là Ai (Mt. 11) – 3AMVThiên Duyên
+++
CHƯƠNG 12.
Con Biết Cậy Ai (Mt. 12)
+++
CHƯƠNG 13.
Bước Chân Người Gieo Giống (Mt. 13)
Chọn Lựa Khôn Ngoan (Mt. 13)
Dụ Ngôn Cỏ Lùng (Mt. 13)
Dụ Ngôn Nước Trời (Mt. 13)
Hạt Giống Lời Chúa (Mt. 13)
Hạt Giống Lời Chúa (Mt. 13)
Hạt Giống Nước Trời (Mt. 13)
Kho Tàng Quý Giá (Mt. 13)
Lời Tâm Nguyện (Mt. 13)
Lúa Gieo Trên Đồng (Mt. 13)
Lúa Và Cỏ Lùng (Mt. 13)
Lúa Và Cỏ Lùng (Mt. 13)
Lúa Với Cỏ Lùng (Mt. 13)
Mầu Nhiệm Nước Trời (Mt. 13)
Nước Trời (Mt. 13)
Nước Trời (Mt. 13)
Người Đi Gieo Giống (Mt. 13)
Người Gieo Giống (Mt. 13)
Người Gieo Giống (Mt. 13)
Như Nước Trời (Mt. 13)
+++
CHƯƠNG 14.
Bánh Và Cá (Mt. 14) – 18ATNĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Chạnh Lòng Thương Xót (Mt. 14) – 18ATNThiên Lý
Chúa Chạnh Lòng Thương (Mt. 14)Phanxicô
Chúa Giêsu Đi Trên Mặt Nước (Mt. 14)Hải Triều
Đi Trên Sóng Nước (Mt. 14)Mi Trầm
Hạnh Phúc Thay (Mt. 14) – 18ATNNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Hãy Cho Họ Ăn (Mt. 14) – 18ATNThái Nguyên
Hãy Vững Tâm (Mt. 14) – 19ATNThái Nguyên
Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá (Mt. 14)Nguyễn Mộng Huỳnh
Sóng Gió Lặng Yên (Mt. 14) – 19ATNNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Thầy Ơi Cứu Con (Mt. 14) – 19ATNĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Trên Biển Đời (Mt. 14)Nguyễn Mộng Huỳnh
Vững Tin Nơi Chúa (Mt. 14) – 19ATNThiên Lý
+++
CHƯƠNG 15.
Đức Tin Vững Vàng (Mt. 15)
Lạy Chúa! Xin Thương Con (Mt. 15)
Lòng Tin Lớn Lao (Mt. 15)
Niềm Tin Lớn Lao (Mt. 15)
+++
CHƯƠNG 16.
Bỏ Mình Theo Chúa (Mt. 16)
Hãy Từ Bỏ Mình (Mt. 16)
Nếu Muốn Theo Thầy (Mt. 16)
Phêrô, Con Có Phúc (Mt. 16)
Tuyên Xưng (Mt. 16)
Tuyên Xưng Đức Kitô (Mt. 16)
Thầy Là Con Thiên Chúa (Mt. 16)
Theo Chúa (Mt. 16)
Theo Thầy (Mt. 16)
Vác Thập Giá Mình (Mt. 16)
Xin Tuyên Xưng (Mt. 16)
Xưng Tụng Danh Chúa (Mt. 16)
+++
CHƯƠNG 17.
Bài Ca Đức Tin (Mt. 17)Hùng Lân
Con Ta Dấu Yêu (Mt. 17) – 2AMCThiên Lý
Con Yêu Dấu (Mt. 17)Hải Triều
Cùng Chúa Lên Đỉnh Núi (Mt. 17)Hải Triều
Chúa Biến Hình (Mt. 17)Hiền Hòa
Chúa Biến Hình (Mt. 17)Nguyễn Mộng Huỳnh
Chúa Hiển Dung (Mt. 17) – 2AMCBùi NinhLời bài hát
Đưa Môn Sinh Lên Núi (Mt. 17)Lê Phú Hải
Hãy Biến Đổi (Mt. 17) – 2ABCMCNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Lễ Chúa Hiển Dung (Mt. 17) – Nhập LễHải Triều
Nên Một Với Chúa (Mt. 17) – Lễ Hiển Linh AĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Nên Một Với Chúa (Mt. 17) – 2AMCĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Tiếng Chúa Cha (Mt. 17)Hải Triều
Trên Đỉnh Tabor (Mt. 17)Hồng Trần PĐĐ
+++
CHƯƠNG 18.
Ân Huệ (Mt. 18)
Cộng Đoàn Đức Tin (Mt. 18)
Gương Mù Dịp Tội (Mt. 18)
Giúp Nhau Hoàn Thiện (Mt. 18)
Hãy Nên Như Trẻ Nhỏ (Mt. 18)
Hãy Tha Bảy Mươi Lần Bảy (Mt. 18)
Hết Lòng Tha Thứ (Mt. 18)
Mở Lòng Tha Thứ (Mt. 18)
Nên Như Trẻ Thơ (Mt. 18)
Nước Trời Cho Ai (Mt. 18)
Như Trẻ Nhỏ (Mt. 18)
Sửa Lỗi Cho Nhau (Mt. 18)
Ta Vào Đời (Mt. 18)
Tin Yêu Chúa Ba Ngôi (Mt. 18)
Tha Thứ (Mt. 18)
Tha Thứ Luôn Luôn (Mt. 18)
Trách Nhiệm Tình Thương (Mt. 18)
Xin Tha Nợ (Mt. 18)
+++
CHƯƠNG 19.
Cứ Để Các Bé (Mt. 19)
Không Chỉ Bảy Lần (Mt. 19)
Lời Thề Hôm Xưa (Mt. 19)
+++
CHƯƠNG 20.
Cùng Một Đồng Lương (Mt. 20)
Chớ Ganh Tị (Mt. 20)
Dù Đã Bao Muộn Màng (Mt. 20)
Dụ Ngôn Thợ Làm Vườn Nho (Mt. 20)
Đừng Trách Móc Và Tính Toán (Mt. 20)
Làm Con Của Cha (Mt. 20)
Thiên Chúa Công Bình (Mt. 20)
Vẫn Chỉ Một Đồng (Mt. 20)
+++
CHƯƠNG 21.
Con Chúa Hy Sinh (Mt. 21)
Chúa Biết Con Yêu Mến Ngài (Mt. 21)
Hoan Hô Con Vua Đa-vít (Mt. 21)
Này Con Đi Làm Vườn Nho (Mt. 21)
Này Thiếu Nữ Sion (Mt. 21)
Nước Chúa Trời (Mt. 21)
Ngôn Hành Thống Nhất (Mt. 21)
Những Người Làm Vườn Nho (Mt. 21)
Sao Chúa Bỏ Con? (Mt. 21)
Tình Yêu Trong Hành Động (Mt. 21) – 26ATNThái Nguyên
Thực Hành Lệnh Chúa Truyền (Mt. 21)
Viên Đá Góc (Mt. 21)
Vườn Nho Của Chúa (Mt. 21)
Vườn Nho Dân Chúa (Mt. 21)
Yêu Ngài Mà Thôi (Mt. 21)
+++
CHƯƠNG 22.
Bài Ca Yêu Thương (Mt. 22)
Chỉ Một Giới Răn Thôi (Mt. 22)
Chúa Đã Mời Gọi (Mt. 22)
Giới Luật Mến Yêu (Mt. 22)
Giới Răn Trọng Nhất (Mt. 22)
Hạnh Phúc Nước Trời (Mt. 22)
Hãy Đến Dự Tiệc Cưới (Mt. 22)
Hãy Trả Cho Cêsarê (Mt. 22)
Hãy Trả Cho Thiên Chúa (Mt. 22)
Hãy Trả Lại (Mt. 22)
Hãy Trao Trả (Mt. 22)
Mến Chúa Yêu Người (Mt. 22)
Mến Chúa Yêu Người (Mt. 22)
Ngươi Phải Yêu Mến Luôn (Mt. 22)
Tiệc Cưới Con Chiên (Mt. 22)
Tiệc Cưới Chúa Mời (Mt. 22)
Tiệc Hạnh Phúc Nước Trời (Mt. 22)
Trả Lại Cho Thiên Chúa (Mt. 22)
Trả Lại Cho Thiên Chúa (Mt. 22)
Trả Về Cho Thiên Chúa (Mt. 22)
Trả Về Thiên Chúa (Mt. 22)
Xê-da Và Thiên Chúa (Mt. 22)
Yến Tiệc Hồng Ân (Mt. 22)
Yến Tiệc Vui (Mt. 22)
Yêu Chúa Yêu Người (Mt. 22)
Yêu Người Như Chúa (Mt. 22)
+++
CHƯƠNG 23.
Chỉ Có Một Cha Một Thầy (Mt. 23)
Chờ Một Mùa Lúa Mới (Mt. 23)
Chờ Một Mùa Lúa Mới (Mt. 23)
Đừng Chất Lên Vai (Mt. 23)
Hãy Hành Động (Mt. 23)
Khiêm Nhường (Mt. 23)
Là Anh Em Với Nhau (Mt. 23)
Lời Nói Việc Làm (Mt. 23)
Tấm Lòng Khiêm Cung (Mt. 23)
Thực Thi Lời Chúa Dạy (Mt. 23)
+++
CHƯƠNG 24.
Chờ Trong Tỉnh Thức (Mt. 24)Nguyễn Mộng Huỳnh
Hãy lo canh thức (Mt. 24) – 1AMVBùi NinhLời bài hát + Mp4
Hãy Sẵn Sàng (Mt. 24)Đinh Công Huỳnh
Hãy Sẵn Sàng (Mt. 24) – 1AMVNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Hãy Tỉnh Thức (Mt. 24)Thành Tâm
Hãy Tỉnh Thức Luôn (Mt. 24) – 1AMVXuân Đường
Tỉnh Thức Sẵn Sàng (Mt. 24) – 1AMVThiên Lý
Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng (Mt. 24) – 1AMVĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
+++
CHƯƠNG 25.
Có Bao Giờ? (Mt. 25)Nguyễn Mộng Huỳnh
Chúa Đã Trao Phó (Mt. 25) – 33ATNThái Nguyên
Chúa Đến Bất Ngờ (Mt. 25) – 32ATNĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Chúa Sẽ Đến Bất Ngờ (Mt. 25) – 32ATNHoàng Peter
Chúc Tụng Đức Vua (Mt. 25) – 34ATNĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Chúc Tụng Đức Vua (Mt. 25)Hoàng Peter
Đèn Canh Thức (Mt. 25) – 32ATNThiên Lý
Hãy Biết Sinh Lợi (Mt. 25)Hoàng Peter
Hãy Đến Lãnh Nhận (Mt. 25)Khuyết Danh
Hãy Làm Cho Chúa (Mt. 25)Nguyễn Duy
Hãy Sinh Lợi (Mt. 25) – 33ATNĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Khờ Dại Khôn Ngoan (Mt. 25)Nguyễn Mộng Huỳnh
Lạy Chúa Uy Quyền (Mt. 25) – 34ATNThiên Lý
Mười Cô Trinh Nữ (Mt. 25)Khuyết Danh
Mười Cô Trinh Nữ (Mt. 25) – 32ATNNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Mười Cô Trinh Nữ (Mt. 25)Tri Văn Vinh
Mười Người Trinh Nữ (Mt. 25)Hải Triều
Mười Trinh Nữ (Mt. 25)Đinh Công Huỳnh
Này Con Yêu Dấu (Mt. 25) – 34ATNNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Nén Bạc Cho Con (Mt. 25) – 33ATNThiên Lý
Nén Bạc Chúa Trao (Mt. 25)Hiền Hòa
Nếu Mai Chúa Đến (Mt. 25) – 32ATNThái Nguyên
Nước Trời Quý Giá (Mt. 25)Hải Triều
Ngài Bên Cuộc Đời (Mt. 25)Vinam
Ngày Chúa Đến (Mt. 25) – 34ATNThái Nguyên
Những Nén Bạc (Mt. 25)Nguyễn Mộng Huỳnh
Trổ Sinh Hoa Trái (Mt. 25) – 33ATNNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Về Đây Bên Cha (Mt. 25)Nguyễn Duy
Vì Xưa (Mt. 25)Nguyễn Mộng Huỳnh
Vinh Quang Chúa Con (Mt. 25)Thiên Duyên
Xin Vòng Tay Yêu Thương (Mt. 25)Huỳnh Minh Kỳ
+++
CHƯƠNG 26.
Chén Đắng 1 (Mt. 26)Hải Triều
Chén Đắng 2 (Mt. 26)Hải Triều
Đêm thâu vườn dầu (Mt. 26)Bùi NinhLời bài hát
Sao Bỏ Con? (Mt. 26)Tri Văn Vinh
Vườn Dầu Năm Ấy (Mt. 26) – Lễ Lá ANguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Vườn Dầu Năm Xưa (Mt. 26) – Lễ Lá AĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Xin Vâng Ý Cha (Mt. 26)Thành Tâm
+++
CHƯƠNG 28.
Chúa Đã Sống Lại Khải Hoàn (Mt. 28)
Chứng Nhân Tin Mừng (Mt. 28)
Đi Galilê (Mt. 28)
Hãy Làm Phép Rửa Cho Muôn Dân (Mt. 28)
Loan Tin Chúa Ba Ngôi (Mt. 28)
Một Chúa Ba Ngôi (Mt. 28)
Mừng Chúa Về Trời (Mt. 28)
Nào Ta Đi Tới (Mt. 28)
Người Đã Sống Lại (Mt. 28)
Phút Kết Hợp (Mt. 28)
Tin Mừng Phục Sinh 1 (Mt. 28)
Trao Ban Sứ Mạng (Mt. 28)
Xin Chúa Ở Cùng Chúng Con (Mt. 28)
THÁNH MÁC-CÔ
&
CHƯƠNG 1.
Có Tiếng Kêu Trong Hoang Địa (Mc. 1)
Có Tiếng Người Hô (Mc. 1)
Con Yêu Dấu Của Cha (Mc. 1)
Chân Thành Sám Hối (Mc. 1)
Dọn Đường Cho Chúa (Mc. 1)
Dọn Lòng Đón Chúa (Mc. 1)
Hãy dọn đường (Mc. 1) – 2BMVBùi NinhLời bài hát
Hãy Dọn Đường (Mc. 1)
Hãy Dọn Đường Chúa (Mc. 1)
Hãy Dọn Đường Chúa (Mc. 1) – 2BMVThiên LýLời bài hát
Ngỡ Ngàng Nhận Ra (Mc. 1) – 1BTNThái Nguyên
Trong Sông Giođan (Mc. 1)
+++
CHƯƠNG 4.
Chúa Ơi! Xin Dắt Con (Mc. 4)Nguyên Long
Sóng Gió Im Lặng 1 (Mc. 4)Hải Triều
Sóng Gió Im Lặng 2 (Mc. 4)Hải Triều
+++
CHƯƠNG 6.
Chứng Nhân Tin Mừng (Mc. 6)Linh Huyền Dung
+++
CHƯƠNG 9.
Chúa Hiển Dung (Mc. 9) – 2BMCBùi NinhLời bài hát
+++
CHƯƠNG 11.
+++
CHƯƠNG 13.
Hãy lo canh thức (Mc. 13)Bùi NinhLời bài hát
Hãy Sẵn Sàng (Mc. 13) – 1BMVNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
+++
CHƯƠNG 14.
Đêm thâu vườn dầu (Mc. 14)Bùi NinhLời bài hát
THÁNH LU-CA
&
CHƯƠNG 1.
Đức Mẹ thăm viếng (Lc. 1) – 4CMVBùi NinhLời bài hát
Emmanuel TC Ở Cùng Chúng Ta (Lc. 1)Nguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Lời bài hát
Thiên Thần Truyền Tin (Lc. 1) – 4BMVBùi NinhLời bài hát
+++
CHƯƠNG 2.
An Bình Ra Đi (Lc. 2)Hải Nguyễn
An Bình Ra Đi (Lc. 2)Lữ Hành
Bêlem, Âm Vang Cứu Độ (Lc. 2)Nguyễn Duy
Con Trẻ Này (Lc. 2)Nguyễn Mộng Huỳnh
Cùng Mẹ Maria (Lc. 2)Nguyễn Mộng Huỳnh
Chúa Giáng Sinh 1 (Lc. 2)Hải Triều
Dâng Chúa Giêsu (Lc. 2)Khuyết Danh
Điềm Lạ (Lc. 2)Nguyễn Văn Trinh
Gia Đình Gương Mẫu (Lc. 2) – Lễ Thánh GiaĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Hãy Giữ Nghĩa Cùng Chúa (Lc. 2)Nguyễn Mộng Huỳnh
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (Lc. 2) – Nhập LễHải Triều
Mẹ Suy Niệm Trong Lòng (Lc. 2) – Lễ Mẹ TCĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Mẹ Thiên Chúa (Lc. 2) – Lễ Mẹ Thiên ChúaNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Noi Gương Thánh Gia (Lc. 2) – Lễ Thánh Gia BĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Nunc Dimittis (Lc. 2)Thy Anh
Ôi Thánh Gia (Lc. 2) – Lễ Thánh GiaBùi NinhLời bài hát
Ơn Thiêng Cứu Độ (Lc. 2) – Lễ Thánh Gia B
& Dâng Chúa vào Đền Thánh
Nguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Tin Mừng Chúa Cứu Độ (Lc. 2)Đinh Công Huỳnh
Tin Vui Chúa Giáng Sinh (Lc. 2) – Giáng Sinh ĐêmĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Từ Nay Con Ơi! (Lc. 2)Nguyễn Mộng Huỳnh
Theo Chúa Suốt Đời Con (Lc. 2) – Lễ Thánh Gia C
& Kính Thánh Giuse
Nguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
+++
CHƯƠNG 3.
Hãy dọn đường (Lc. 3) – 2CMVBùi NinhLời bài hát
Ngỡ Ngàng Nhận Ra (Lc. 3) – 1CTNThái Nguyên
Vui lên anh em (Lc. 3) – 3CMVBùi NinhLời bài hát
+++
CHƯƠNG 4,
Cám Dỗ Trong Đời (Lc. 4) – 1CMCThái Nguyên
Chúa Chịu Cám Dỗ (Lc. 4) – 1CMCBùi NinhLời bài hát
Chúa Giêsu Chịu Cám Dỗ (Lc. 4) – 1CMCNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Qua Cơn Cám Dỗ (Lc. 4) – 1CMCThiên Lý
+++
CHƯƠNG 6.
Lộc Trời Phúc Người (Lc. 6)Hoàng Sỹ Quý
Khuất Duy Linh
Phúc Cho Ai (Lc. 6) – 6CTNNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
+++
CHƯƠNG 8.
Chúa Ơi! Xin Dắt Con (Lc. 8)Nguyên Long
+++
CHƯƠNG 9.
Con Ta Dấu Yêu (Lc. 9) – 2CMCThiên Lý
Chúa Hiển Dung (Lc. 9) – 2CMCBùi NinhLời bài hát
Chứng Nhân Tin Mừng (Lc. 9)Linh Huyền Dung
Hãy Cho Họ Ăn (Lc. 9) – Lễ Mình Máu CThái Nguyên
+++
CHƯƠNG 10.
Lúa Chín Đầy Đồng (Lc. 10) – 14CTNNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Mạc Khải Cho Những Người Nhỏ (Lc. 10) Hải Triều
+++
CHƯƠNG 13.
Chuyện Người Ga-li-lê (Lc. 13) – 3CMCBùi NinhLời bài hát
+++
CHƯƠNG 15.
Tình Thương Cha (Lc. 15)Bùi NinhLời bài hát
+++
CHƯƠNG 20.
Niềm Vui Sự Sống (Lc. 20) – 32CTNThái Nguyên
+++
CHƯƠNG 21.
Hãy lo canh thức (Lc. 21)Bùi NinhLời bài hát
+++
CHƯƠNG 22.
Đêm thâu vườn dầu (Lc. 22) – Lễ LáBùi NinhLời bài hát
Xin Chúa Dạy Con (Lc. 22)Mai ThiệnLời bài hát
THÁNH GIOAN.
&
CHƯƠNG 1.
Các Môn Đệ Đầu Tiên (Ga. 1)Hải Triều
Chiên Thiên Chúa (Ga. 1)Hải Triều
Chiên Thiên Chúa (Ga. 1) – 2ATNThiên Lý
Cho Con Thấy Chúa (Ga. 1) – 2ATNThái Nguyên
Chúa Là Nguồn Sự Sáng (Ga. 1) – 3BMVĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Chứng Nhân Sự Sáng (Ga. 1)Đinh Công Huỳnh
Dấu Hiệu Nhận Ra Chúa (Ga. 1)Đinh Công Huỳnh
Đây Là Đấng (Ga. 1)Hải Triều
Đây Là Đấng Gioan Đã Nói (Ga. 1) – Chúa Chịu Phép RửaQuốc Vinh
Đến Và Xem (Ga. 1)Phương Anh
Hãy dọn đường (Ga. 1)Bùi NinhLời bài hát
Hãy Đến Mà Xem (Ga. 1) – 2BTNNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Hãy Đến Mà Xem (Ga. 1) – 2BTNNguyễn Mộng Huỳnh
Hãy Đến Mà Xem (Ga. 1) – 2BTNThái Nguyên
Không Ai Đã Thấy Chúa (Ga. 1)Thành Tâm
Lạy Thầy, Con Muốn Đến Xem (Ga. 1)Nguyễn Duy
Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Ga. 1) – Nhập LễHải Triều
Nên Một Chứng Nhân (Ga. 1) – 3BMVThiên Lý
Ngài Là Con Thiên Chúa (Ga. 1) – 2ATNĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Ngài Là Thiên Chúa (Ga. 1) – 2ATNNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Ngôi Lời (Ga. 1) – Giáng Sinh ĐêmDuy Tân
Ngôi Lời (Ga. 1)Thành Tâm
Ngôi Lời Đã Đến (Ga. 1) – Giáng Sinh NgàyĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Ngôi Lời Đã Làm Người (Ga. 1)Hải Triều
Ngôi Lời Hóa Thành Nhục Thể (Ga. 1)Nguyễn Mộng Huỳnh
Ngôi Lời Nhập Thể 1 (Ga. 1)Hải Triều
Người Làm Chứng (Ga. 1) – 3BMVThái Nguyên
Ở Lại Với Ta (Ga. 1) – 2BTNĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Tiếng Kêu Trong Sa Mạc (Ga. 1)Kim Ngân
Tình Yêu Cực Thánh (Ga. 1)Vinam
Tôi Đã Thấy Và Tôi Làm Chứng (Ga. 1)Nguyễn Mộng Huỳnh
Tôi Là Tiếng Kêu (Ga. 1)Nguyễn Mộng Huỳnh
Từ Nguyên Thủy (Ga. 1)Thành Tâm
Trong Cơn Âu Lo (Ga. 1)Hùng Lân
Vinh Danh Thiên Chúa Ngôi Hai (Ga. 1) – Giáng Sinh NgàyNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
+++
CHƯƠNG 4.
Abba! Lạy Cha (Ga. 4)Nguyên HữuLời bài hát
Bước Hồi Tâm (Ga. 4)Hiền Hòa
Cho Con Khát Khao (Ga. 4)Đinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Cho Con Nhận Biết (Ga. 4)Thái Nguyên
Chúa Là Tình Yêu (Ga. 4)Nguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Chúa Tình Yêu (Ga. 4)Hải Triều
Đức Giêsu Tại Sa-ma-riHải Triều
Gặp Gỡ Chúa (Ga. 4)Nguyễn Duy
Nào Cùng Mừng Vui (Ga. 4) – 3AMCNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Nước Hằng Sống (Ga. 4)Nguyễn Mộng Huỳnh
Nguồn Nước Hằng Sống (Ga. 4)Thiên Lý
Từ Nguồn Suối Thánh (Ga. 4)Hải Triều
Thiên Chúa Là Tình Yêu (Ga. 4)Hùng Lân
Xin Chúa Dạy Con (Ga. 4)Mai Thiện
+++
CHƯƠNG 6.
Hãy Cho Họ Ăn (Ga. 6) – 17BTNThái Nguyên
+++
CHƯƠNG 8.
Vì Tình Thương Cha (Ga. 8) – 5CMCBùi NinhLời bài hát
+++
CHƯƠNG 9.
Ánh Sáng Ban Sự Sống (Ga. 9) – 4AMCThiên Lý
Ánh Sáng Và Bóng Tối (Ga. 9) – 4AMCĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Chúa Chữa Tôi (Ga. 9)Hải Triều
Khúc Tự Vấn (Ga. 9)Xuân Đường
Một Người Mù (Ga. 9) – 4AMCNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Ngài Mở Mắt Tôi (Ga. 9)Nguyễn Hùng Cường
Thông Sáng Hay Mù Tối (Ga. 9) – 4AMCThái Nguyên
Xin Mở Mắt Con (Ga. 9)Nguyễn Mộng Huỳnh
+++
CHƯƠNG 11.
Chúa Là Sự Sống Lại (Ga. 11) – 5AMCThiên Duyên
Chúa Là Sự Sống Lại (Ga. 11) – 5AMCThiên Lý
Niềm Vui Sự Sống (Ga. 11) – 5AMCThái Nguyên
Sống Đức Tin (Ga. 11)Hải Triều
Sự Sống Và Sự Chết (Ga. 11) – 5AMCĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Ta Là Sự Sống (Ga. 11)Kim Long
Ta Là Sự Sống (Ga. 11) – 5AMCNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Ta Là Sự Sống Lại (Ga. 11)Nguyễn Mộng Huỳnh
+++
CHƯƠNG 12.
Bởi chính Chúa (Ga. 12) – 5BMCBùi NinhLời bài hát + Mp4 –
+++
CHƯƠNG 13.
Chiều Tiệc Ly (Ga. 13) – Thứ 5 Tuần ThánhNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Chính Vì Tình Yêu (Ga. 13) – Thứ 5 Tuần ThánhĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Dấu Chỉ Yêu Thương (Ga. 13) – 5CPSĐinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Đến Cùng Yêu Thương (Ga. 13)Nguyễn Duy
Điều Răn Mới (Ga. 13) – 5CPSNguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Điều Răn Mới (Ga. 13) – Thứ 5 Tuần Thánh & 5CPSThái Nguyên
Điều Răn Mới (Ga. 13) – Thứ 5 Tuần ThánhThành Tâm
Điều Răn Mới (Ga. 13)Tri Văn Vinh
Hãy Rửa Chân Cho Nhau (Ga)Nguyễn Mộng Huỳnh
Hãy Thương Yêu Nhau (Ga. 13)Thành Tâm
Khiêm Nhu Phục Vụ (Ga. 13) – Thứ 5 Tuần ThánhThái Nguyên
Như Thầy Đã Yêu (Ga. 13)Hải Triều
Như Thầy Đã Yêu (Ga. 13) – Thứ 5 Tuần ThánhThiên Lý
Như Thầy Yêu (Ga. 13) – 5CPSVinam
Như Thầy Yêu Thương (Ga. 13)Nguyễn Duy
Tình Thầy trao ban (Ga. 13) – Thứ 5 Tuần ThánhBùi NinhLời bài hát
Tôi Không Còn Cô Đơn (Ga. 13)Hùng Lân
Yêu Cho Đến Cùng (Ga. 13)Nguyễn Duy
A.
AlleluiaCao Minh Thắng2B Thường Niên
AlleluiaCao Minh Thắng4B Thường Niên
AlleluiaCao Minh Thắng6B Thường Niên
AlleluiaCao Minh Thắng7B Thường Niên
AlleluiaCao Minh Thắng13C Thường Niên
AlleluiaCao Minh Thắng14C Thường Niên
AlleluiaCao Minh Thắng15C Thường Niên
Alleluia Đêm Giáng SinhNgọc Cẩn
Alleluia Lễ Vượt QuaNgọc Cẩn
Alleluia Ngày ThánhNgọc Cẩn
Ai khôn ai dạiTrầm Thiên Thu
Ai là anh em tôi?Nguyễn Văn Tuyên
Ai là anh em tôi?Từ Duyên
Ai là Mẹ Ta?Quang Uy
Ai làm lớn phải phục vụTrương Thế Bạch
Ai mong sống đời đời La Thập Tự
Ai muốn theo Ta Bùi Ninh
Ai muốn theo TaKim Long
Ai muốn theo ThầyTrần Thế
Ai nâng lên sẽ bị hạ xuốngTrương Thế Bạch
Ai rước ChúaHải Triều
Ai theo NgàiLa Thập Tự
Ai vả má này thì đưa má bên kiaTrương Thế Bạch
Ai vất vảHải Triều
Ai yêu mến ThầyLa Thập Tự
Ap-ba Cha ơiHải Triều
Anh em cứ xinBùi Ninh
Anh em hãy chịu đựngNguyễn Chánh
Anh mù BartimêTri Văn Vinh
Ánh sáng ơn cứu độDấu Chân
Ai là anh em (Lc. 10)Thiên DuyênLời bài hát
Ai lớn nhấtThiên DuyênLời bài hát
Bà góa Naim (Lc. 7)Thiên DuyênLời bài hát
Bánh Thánh bởi trờiThiên Duyên
Bánh và cáThiên Duyên
Con biết theo aiThiên DuyênLời bài hát
Con không xứng (Mt 10)Thiên Duyên
Con sợThiên Duyên
Con xin tuyên xưng (Lc. 9)Thiên Duyên
Cho con được hiệp thông (Ga 15)Thiên DuyênLời bài hát
Cho con nhận ra NgàiThiên Duyên
Cho con yêu luật Chúa Thiên Duyên
Chúa chịu cám dỗ (Mt 4)Thiên Duyên
Chúa là Bánh trường sinhThiên Duyên
Chúa là sự sống lại (Ga 11)Thiên Duyên
Chuyện người bại liệt (Mc. 2)Thiên Duyên
Dâng lời tụng ca (Mc. 5)Thiên DuyênLời bài hát
Đức Mẹ thăm viếng (Lc. 1)Bùi ninhLời bài hát
Đừng ngồi chỗ nhất Thiên DuyênLời bài hát
Đường Thánh GiáThiên DuyênLời bài hát
Ephata Hãy mở raThiên DuyênLời bài hát
Emmanuel (Mt 1)Thiên DuyênLời bài hát
Hạt giống Nước Trời (Mc 4)Thiên DuyênLời bài hát
Hãy dọn đường (Lc. 3)Bùi NinhLời bài hát
Hãy dọn đường (Ga. 1)Bùi NinhLời bài hát
Hãy dọn đường (Mc. 1)Bùi NinhLời bài hát
Hãy dọn đường (Mt. 3)Bùi NinhLời bài hát + Mp4
Hãy lo canh thức (Lc. 21)Bùi NinhLời bài hát
Hãy lo canh thức (Mc. 13)Bùi NinhLời bài hát
Hãy lo canh thức (Mt. 24)Bùi NinhLời bài hát + Mp4
Hãy sống ngay lành (Mc. 9)Thiên DuyênLời bài hát
Hãy vui lên (Mt. 11)Bùi NinhLời bài hát + Mp4
i
Kiên trì cầu nguyệnThiên DuyênLời bài hát
Khi làm việc lành (Mt. 6)Bùi NinhLời bài hát
Lửa thiêngThiên DuyênLời bài hát
Mến Chúa yêu người
Một điều cần
Nước hóa rượu nồng (Ga 2)Thiên DuyênLời bài hát
Ngài là ánh sáng đời conThiên DuyênLời bài hát
Ngày hồng ân (Lc 1)Thiên DuyênLời bài hát
Ngày xưa địa đàngThiên DuyênLời bài hát
Như chiên hoangThiên DuyênLời bài hát
Như Gia-kêuThiên DuyênLời bài hát
O
Ôi Thánh Gia (Lc. 2)Bùi NinhLời bài hát
P
Q
Rượu mới bầu cũ (Mc 2)Thiên DuyênLời bài hát
S
Ta là bánh bởi trờiThiên DuyênLời bài hát
Tỉnh thức (Mt 24)Thiên DuyênLời bài hát
Tội phạm đến Thánh Thần (Mc 3)Thiên DuyênLời bài hát
Thầy là ai? (Mt 11)Thiên DuyênLời bài hát
Theo Chúa (Lc. 9)Thiên DuyênLời bài hát
Theo ThầyThiên DuyênLời bài hát
Thiên Chúa ở cùng (Mt. 1)Bùi NinhLời bài hát + Mp4
Thiên Thần Truyền Tin (Lc. 1)Bùi NinhLời bài hát
U
Vẫn chỉ một đồng (Mt. 20)Thiên DuyênLời bài hát
Vâng theo ý ChúaThiên DuyênLời bài hát
Về bên lòng ChúaThiên DuyênLời bài hát
Vì Chúa là nước trường sinh (Ga 4)Thiên DuyênLời bài hát
Vinh quang Chúa Con (Mt. 25) Thiên DuyênLời bài hát
Vui lên anh em (Lc. 3)Bùi NinhLời bài hát
Xin Chúa chữa lành (Mc. 1)Thiên DuyênLời bài hát
Xin sai con vào đờiThiên DuyênLời bài hát
Xin trọn đời tạ ơnThiên DuyênLời bài hát
Yêu nhiều được tha nhiều (Lc. 7)Thiên DuyênLời bài hát
B.

*
Bà đầy ơn phúc – Nguyễn Mộng Huỳnh (Lm.)
Bà góa nghèo (Mc. 12: 38-44) – Đinh Công Huỳnh
.
Bài ca Đức Mến – Thành Tâm (Lm.)
Bài ca hiệp thông (Ga. 15: 5) 
Bài ca Môi Sen – Thành Tâm (Lm.)
Bài ca người tôi trung 1 (Kim Anh – Đình Khánh)
Bài ca người tôi trung 4 (Kim Anh – Đình Khánh)
Bài ca tha thứ – Trầm Thiên Thu
Bài ca thống hối – Thành Tâm (Lm.)
Bài học khiêm nhu – Mai Nguyên Vũ
Bài học khôn ngoan – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bài Thương Khó (Phúc Âm Thánh Gioan) – Nguyễn Văn Hòa (Gm.)
Bánh ban sự sống – La Thập Tự
Bánh hóa nhiều (Lc. 9: 16-17) – Vinam
Bánh tình yêu – Mai Nguyên Vũ (Gp. Xuân Lộc 05.06.2009)
Bánh trường sinh – Bùi Ninh (Lm.)
Bánh trường sinh – Hải Triều
Bát phúc (Mt. 5,1-12) – Mi Trầm
Bát phúc/2
Bảy mươi lần bảy (Mt. 18: 21-35) – Tri Văn Vinh
*
Bên Chúa lắng nghe Lời Ngài – Trương Thế Bạch
Bên Chúa tình yêu – Bùi Ninh
Bên sông Gio-đan – Bình An
Bền đỗ sẽ được cứu rỗi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Biến hình đổi dạng – Thái Nguyên (Lm.)
Biết khi nào Chúa đến – Trương Thế Bạch
Bình an và chia rẽ (Lc. 12: 49-53) – Trầm Thiên Thu

C.

*
Ca ngợi Đức Kitô – Thành Tâm (Lm.)
Ca tiếp liên Lễ Phục Sinh – Ngọc Cẩn
Cả thành xôn xao – Hải Triều
Các con hãy đi – Bùi Ninh (Lm.)
Các con hãy sẵn sàng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Các con là ánh sáng (Mt. 5: 14)
Các tầng trời mở ra – Thái Nguyên
Các Thánh Tử Đạo – Bùi Ninh
Cảm mến Tình Cha – Thành Tâm (Lm.)
Cảm tạ tri ân Chúa – Trương Thế Bạch
Cám dỗ – Trầm Thiên Thu
Can đảm lên – Hải Triều
Canh thức sẵn sàng – Bùi Ninh
*
Câu chuyện Nước Trời – Lê Tín
Cầu cho các tín hữu đã qua đời/1 – Hải Triều
Cầu cho các tín hữu đã qua đời/2 – Hải Triều
Cầu cho các tín hữu đã qua đời/3 – Hải Triều
*
César và Thiên Chúa – La Thập Tự
*
Có ai theo Ngài – La Thập Tự
Có Chúa đời bình an (Ga. 2: 1-11) – Huy Hoàng (Chúa Nhật 2C)
Có Đấng đến sau tôi (Mc. 1: 6-11) – Mi Trầm
Có Ngài sợ chi – La Thập Tự (Lm.)
Có Tiên tri nào? – Nguyễn Mộng Huỳnh (Lm.)
Cỏ lùng và hạt giống tốt – Trương Thế Bạch
*
Con dấu yêu của Cha (Is. 42) – Nguyên Kha
Con đẹp lòng Cha (Is. 42) – Nguyên Kha
Con được tha (Lc. 7: 36-50) – Vinam (Chúa Nhật 11C)
Con đường từ bỏ – La Thập Tự
Con hãy xin (Lc. 11: 1-13) – Vinam (Chúa Nhật 17C)
Con không xin – Ngọc Linh (Gp. Ban Mê Thuột 08.01.2008)
Con là Đá – Kim Long (Lm.)
Con là Ngôn sứ (Lc. 1,68-79) – Nguyên Kha
Con luôn tin nơi Ngài – Hương Đan (Sr.) (Gp. Nha Trang 19.06.2011)
Con muốn chúng được ở với Con (Ga. 17: 11-19) – Nguyên Kha
Con muốn làm cây nho – La Thập Tự
Con nên tảng đá 1 – Bùi Ninh
Con nên tảng đá 2 – Bùi Ninh (Lm.)
Con Người đến – Hải Triều
Con phải làm chi – Bùi Ninh
Con xin được như Ngài – Từ Duyên
Con xin phó thác – Ngọc Linh (Gp. Ban Mê Thuột 08.01.2008)
Con xin tin – Bùi Ninh
Con xin tin – Hùng Lân
Con xin tri ân – Bùi Ninh
Con yêu Chúa – Trương Thế Bạch
Con yêu dấu – Hải Triều
Con yêu dấu của Cha (Is. 42) – Nguyên Kha
*
Còn ngươi hãy bước theo Ta – Linh Giao
*
Cung hiến Thánh đường Latêranô – Hải Triều
Cùng Chúa lên đỉnh núi – Hải Triều
Cùng Mẹ Maria – Nguyễn Mộng Huỳnh (Lm.)
Cùng Ngài con sống yêu thương – Lê Tín
Cùng nhau hoàn thiện – Trương Thế Bạch
*
Cứ bền đỗ (Lc. 21: 5-19) – Trầm Thiên Thu
Cứ để các bé – Hải Triều
Cửa ơi – Kim Long

C(h).

*
Chẳng còn lại gì – Thái Nguyên
*
Chén đắng – Hải Triều
Chén đắng (2 bè) – Hải Triều
*
Chỉ có một chủ (Lc. 16: 1-13) – Trầm Thiên Thu
Chỉ có một điều cần – Xuân Thảo (Lm.)
Chỉ một tấm bánh – Hải Triều
Chỉ vì vinh danh Chúa – Vương Diệu (Lm.)
Chiên Lễ Vượt Qua – Hải Triều
Chiên Thiên Chúa – Hải Triều
Chiên Thiên Chúa – La Thập Tự (Lm.)
Chính Thầy là sự sống – Nguyễn Chánh
*
Cho con được sống bên Chúa – Trương Thế Bạch
Cho con được thấy – Từ Duyên
Cho con luôn tỉnh thức – Ân Đức (Lm.)
Cho con niềm tin – La Thập Tự
Cho con tinh sạch (CN 6 TN B) – La Thập Tự
Cho con trái tim yêu thương – Trương Thế Bạch
Cho con vượt qua cơn cám dỗ – Trương Thế Bạch
Cho con yêu người – La Thập Tự
Chọn phần hơn (Lc. 10: 38-42) – Vinam (Chúa Nhật 16C)
Chọn phần tốt nhất – Hoài Bắc
Chọn phần tốt nhất – Trầm Thiên Thu
*
Chớ lo ngày mai (Mt. 6: 24-34) – Trầm Thiên Thu
*
Chúa an bài – Hải Triều
Chúa ban bánh từ trời – Hải Triều
Chúa biến hình (Mt. 17) – Duy Tân
Chúa biến hình/2 – Mi Trầm
Chúa biến hình (Mt. 17: 1) – Nguyễn Hữu (Nhập lễ Chúa Hiển Dung)
Chúa biết con yêu mến (Ga. 21: 1-19) – Clara
Chúa công minh – Hải Triều
Chúa Cha yêu mến – Hải Triều
Chúa chạnh lòng thương – Hải Triều
Chúa chạnh lòng thương – Hương Đan (Sr.) (Gp. Nha Trang 08.06.2011)
Chúa chiên hiền – Hải Triều
Chúa chiên nhân lành – Hải Triều
Chúa chịu Phép Rửa – Martino Khúc Tiên
Chúa chịu Phép Rửa – Mi Trầm
Chúa chịu Phép Rửa – Thanh Lâm
Chúa chữa tôi (Ga. 9: 11) – Hải Triều
Chúa đã chúc phúc – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã gọi tôi – Thái Nguyên
Chúa đã thứ tha – La Thập Tự (Lm.)
Chúa đã xuất hiện – Hải Triều
Chúa đến thăm con – Hải Triều
Chúa Giêsu đi trên mặt nước – Hải Triều
Chúa kết hợp không được phân ly – Trương Thế Bạch
Chúa là cây nho – Ân Đức (Lm.)
Chúa là Chúa muôn loài – Trương Thế Bạch
Chúa là đền thờ – La Thập Tự
Chúa là kho tàng – La Thập Tự (Lm.)
Chúa là sự sống lại – Cao Huy Hoàng (Gp. Phan Thiết 2011)
Chúa là Vua – La Thập Tự
Chúa mãi yêu thương – Đinh Thanh Hiền
Chúa nơi quê hương – La Thập Tự (Lm.)
Chúa ở với tôi – La Thập Tự (Lm.)
Chúa sống lại rồi – Thành Tâm (Lm.)
Chúa sống trong tôi (Ga. 2: 20) – Fa Thăng
Chúa sống trong tôi (Ga. 2: 16-21) – Trầm Thiên Thu
Chúa ta ngự đến – Hải Triều
Chúa tình yêu – Hải Triều
Chúa thương cứu độ – Thành Tâm (Lm.)
Chúa vẫn trông chờ – Trương Thế Bạch
Chúa xuân tuyệt vời – Hải Triều
*
Chúc tụng Chúa/1 – Kim Long (Lm.) (Gp. Phú Cường 29.04.2001)
Chúc tụng Chúa/2 – Kim Long (Lm.) (Gp. Phú Cường 29.04.2001)
Chúc tụng Chúa đi – Hải Triều
Chúc tụng Danh Chúa – Ngọc Linh (Gp. Ban Mê Thuột 01.08.2008)
Chúc tụng Thánh Danh – Hải Triều
*
Chung khúc phúc cho ai – Viết Chung
Chúng tôi đã thấy – Hải Triều
*
Chuyện cầu nguyện (Lc. 18: 8-14) – Trầm Thiên Thu
Chuyện cơm bánh – La Thập Tự
Chuyện đời (Mc. 10: 17-30) – Trầm Thiên Thu
Chuyện khiêm nhu (Lc. 14: 7-11) – Trầm Thiên Thu
Chuyện người mù (Ga. 9: 1-41) – Trầm Thiên Thu
Chuyện tích trữ (Lc. 12: 13-21) – Trầm Thiên Thu
Chuyện tha thứ (Mt. 18: 21-35) – Trầm Thiên Thu

D.

*
Dakêu gặp Chúa biến đổi cuộc đời – Trương Thế Bạch
Dám ra khỏi mình – Thái Nguyên
Dân Xion ơi – Thành Tâm (Lm.)
Dâng hiến một đời – La Thập Tự
Dầu con đã biết – La Thập Tự
Dầu đến giờ nào – La Thập Tự (Lm.)
*
Dòng nước hằng sống – Hải Triều
*
Dụ ngôn cỏ lùng – La Thập Tự
Dụ ngôn con chiên bị mất – Trương Thế Bạch
Dụ ngôn hạt cải – Trương Thế Bạch
Dụ ngôn mười trinh nữ – La Thập Tự
Dụ ngôn người phú hộ – La Thập Tự
Dụ ngôn Nước Trời – La Thập Tự

Đ.

*
Đấng cứu độ tôi (Is. 12,2-6) – Kim Long (Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/C)
Đây đất thánh – Hải Triều
Đây là Con Ta (Mt. 3,16-17) – Duy Tân (Chúa chịu Phép Rửa)
Đây là Con Ta yêu dấu – Sơn Ca Linh (Chúa chịu Phép Rửa)
Đây là Con Ta yêu dấu (Mc. 9: 7-8) – Trần Thế
Đây là Đấng – Hải Triều
*
Đèn sáng trên nơi cao (Mt. 5: 13-16) – Nguyên Kha
Đến dự tiệc cưới – Trương Thế Bạch
Đến với Cha yêu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Đi bình an – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Đi Galilê – Hải Triều
Điều kiện theo Chúa (Mt. 16: 24-27) – Trầm Thiên Thu
Điều răn mới – Thành Tâm (Lm.)
Điều răn trọng nhất – Trương Thế Bạch
*
Đón nhận Nước Trời bằng tâm hồn trẻ thơ – Trương Thế Bạch
Đôi bề (Mt. 22: 15-22) – Trầm Thiên Thu
Đồng xanh thơ – Hải Triều
*
Đức Tin-Đức Cậy-Đức Mến – Nguyễn Văn Hiến
Đừng quá lo lắng – La Thập Tự
Đừng sợ chi – Kim Long (Lm.)
Được Cha mến thương – Hải Triều
Được và mất (Mt. 16: 26) – Trầm Thiên Thu
*
Đường đến vinh quang – La Thập Tự
Đường đi cõi phúc – La Thập Tự
Đường Giêsu (Ga. 14: 6-7) – Trầm Thiên Thu
Đường thập giá – La Thập Tự
Đường vinh quang của Chúa – Thiên Uyên (Sr.) (Gp. Nha Trang 08.06.2015)
Đường vinh quang Chúa – Từ Duyên

E.

*
Emmanuel (Mt. 1: 18-24) – Thiên Duyên (4.MV/A)
Ephata – Thành Tâm (Lm.)
Ephata con mở ra – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Exultet. Mừng vui lên – Văn Chi (Lm.)

G.

*
Gặp Chúa nơi anh em – Trương Thế Bạch
Gặp gỡ nơi Đức Giê-su – Nguyễn Duy
Gần lòng Chúa – Ngọc Linh (Gp. Ban Mê Thuột 01.08.2008)
*
Giakêu! Người thu thuế – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Giã từ (Lc. 15: 11-32) – Vinam
Giáo lý mới (Mc. 2,18-22) – Mi Trầm (Chúa Nhật 8/B)
*
Giêsu Ngài là ai – La Thập Tự (Lm.)
*
Giờ đây xin để/1 – Kim Long (Lm.) (Gp. Phú Cường 29.04.2001)
Giờ đây xin để/2 – Kim Long (Lm.) (Gp. Phú Cường 29.04.2001)
Giới luật Chúa – La Thập Tự
Giới luật yêu thương – Trầm Thiên Thu
Giới răn mới (CN 5 PS C) – La Thập Tự (Lm.)
*
Giữa Xion – Hải Triều

H.

*
Hai cách cầu nguyện – Trương Thế Bạch
Hai đứa con làm vườn nho – Trương Thế Bạch
Hát mừng Chúa – Thái Nguyên
*
Hạt giống Lời Chúa – Thái Nguyên
Hạt giống Lời Chúa (Mt. 18: 1-9) – Tri Văn Vinh
Hạt giống tốt và cỏ lùng – Trương Thế Bạch
Hạt giống thối đi – Cao Huy Hoàng
Hạt lúa – Hải Triều
*
Hãy bước qua cửa hẹp – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy cầu nguyện đừng ngã lòng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy cho con niềm tin – Lm. La Thập Tự
Hãy cho đi (Mai Thiện)
Hãy cho họ ăn – Lm. Thái Nguyên
Hãy chỗi dậy đi – Lm. La Thập Tự
Hãy chúc tụng Chúa – Ngọc Linh (Gp. Ban Mê Thuột 01.08.2008)
Hãy để trẻ nhỏ – Viết Chung
Hãy đến với Ta (Mt. 11,28-30) – Nguyên Kha
Hãy đến với Ta – Trương Thế Bạch
Hãy đến với Ta đi – Lm. La Thập Tự
Hãy giữ lời Thầy (Ga. 4: 15-21) – Phạm Trung
Hãy hát ca tưng bừng – Hải Triều
Hãy làm giàu trước mặt Chúa – Trương Thế Bạch
Hãy làm như thế – Hoài Bắc
Hãy loan Tin Vui (Is. 40) – Nguyên Kha
Hãy luôn từ bỏ – Từ Duyên
Hãy nhảy mừng (Is. 12: 2-6) – Mi Trầm (3.MV/C)
Hãy nhảy mừng (Is. 12: 2-6) – Trầm Thiên Thu
Hãy quay về – Thành Tâm (Lm.)
Hãy sinh lợi ra – Trương Thế Bạch
Hãy sống đời bé thơ – Trương Thế Bạch
Hãy sửa lỗi nhau – La Thập Tự (Lm.)
Hãy tin – Hải Triều
Hãy tin nơi Thầy – Từ Duyên
Hãy tỉnh thức – Thành Tâm (Lm.)
Hãy tỉnh thức và sẵn sàng – Trương Thế Bạch
Hãy thức tỉnh – La Thập Tự
Hãy thương yêu nhau – Thành Tâm (Lm.)
Hãy trả cho Thiên Chúa – Trương Thế Bạch
Hãy vác thập giá mà theo Ta – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
* Hãy vác Thập giá mình (Thanh An)
Hãy vững tin Ngài – Từ Duyên
Hãy xin sẽ cho – Phanxicô
Hãy xin thì sẽ được – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy yêu kẻ thù – Trương Thế Bạch
Hãy yêu người thân cận – La Thập Tự
Hãy yêu nhau – La Thập Tự
*
Hân hoan đến suối – Hải Triều
Hấp lực tình yêu (Rm. 8: 35-39) – Mai Nguyên Vũ
*
Hiền Thê của Đức Kitô (Nguyễn Thu Nga)
Hiến chương Nước Trời – Duy Tân (Lễ Các Thánh)
Hiến tế/22 – Ngọc Kôn (Hiến tế 10 Nàng Trinh Nữ)
Hiến tế đời con (Ga. 17: 19) – Từ Duyên
Hiệp lời cầu nguyện – Trương Thế Bạch
*
Hóa bánh ra nhiều – Trương Thế Bạch
Hoan ca – Mai Nguyên Vũ (Gp. Xuân Lộc 05.06.2009)
Hoan ca chứng nhân – La Thập Tự
*
Hồi hương – Mai Nguyên Vũ (Gp. Xuân Lộc 05.06.2009)
Hôm nay Chúa làm người – Hải Triều
Hồn tôi tán tụng – Hải Triều
Hồng ân cứu độ – Thái Nguyên
*
Hỡi cửa ngàn thu – Cát Minh
Hỡi người Galilê – Cao Huy Hoàng
*
Huyền thoại Giakêu – Phương Anh (Lm.)
*
Hy lễ Vượt Qua – Mai Nguyên Vũ (Gp. Xuân Lộc 05.06.2009)

K.

*
Kiên tâm (Lc. 11: 1-13) – Trầm Thiên Thu
Kiên trì cầu nguyện – Trương Thế Bạch
Kinh chiều – Xuân Tưởng
Kinh ngợi khen – Thái Nguyên

K(h).

*
Khách dự tiệc cưới (Mt. 22: 2-13) – Quang Uy (Lm.)
*
Khi con đi dâng (Mai Thiện)
Khi đến trần gian – Hải Triều
Khi nào Ngài đến – Kim Long (thơ: Xuân Ly Băng)
Khi ta nâng chén – Hải Triều
Khiêm cung phục vụ – Phạm Đắc
*
Khó tin Chúa – Thái Nguyên
Không ai đã thấy Chúa – Thành Tâm (Lm.)
Không chỉ bảy lần (Mt. 19: 21-22) – Từ Duyên
Không thấy mà tin – Cao Huy Hoàng
Không thấy mà tin – Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân

L.

*
Ladarô và người phú hộ – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Là còn niềm vui – Hải Triều
Là muối, là ánh sáng – Thái Nguyên (Lm.)
Là tình yêu – Hải Triều
Lạc đà chui qua lỗ kim – Trương Thế Bạch
Làm con của Cha – Thành Tâm (Lm.)
Làm gì để được sự sống đời đời – Trương Thế Bạch
Làm hòa anh em rồi dâng của lễ – Trương Thế Bạch
Làm lớn là phục vụ /31TNA – Trương Thế Bạch
Làm vườn nho Chúa – La Thập Tự
Lạy Cha xin cho Danh Cha – Từ Duyên
Lạy Thầy! Thầy biết – Thái Nguyên
*
Lẽ nào – Hải Triều
*
Lề luật Chúa – La Thập Tự (Lm.)
Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Hải Triều
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi – Hải Triều
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – Hải Triều
Lễ Tất Niên – Hải Triều
Lễ Truyền Tin – Hải Triều
Lễ vật con dâng Cha – Huỳnh Vui
Lễ vọng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – Hải Triều
Lệnh sám hối – La Thập Tự
*
Linh hồn tôi/1 – Kim Long (Lm.) (Gp. Phú Cường 29.04.2001)
Linh hồn tôi/2 – Kim Long (Lm.) (Gp. Phú Cường 29.04.2001)
Linh hồn tôi/3 – Kim Long (Lm.) (Gp. Phú Cường 29.04.2001)
Linh hồn tôi/4 – Kim Long (Lm.) (Gp. Phú Cường 29.04.2001)
Linh hồn tôi/5 – Kim Long (Lm.) (Gp. Phú Cường 29.04.2001)
Linh hồn tôi/6 – Kim Long (Lm.) (Gp. Phú Cường 29.04.2001)
Linh hồn tôi ca lên – Trầm Hương (Sr.)
*
Lòng biết ơn – Thái Nguyên
*
Lời Chúa – Hải Triều
Lời Chúa nguồn hạnh phúc – Nhóm Lửa Hồng
Lời Chúa thứ tha – Hải Triều
* Lời dạy cho con (Hạ My Phương Nhạn)
Lời kinh ban mai – Hải Triều
Lời kinh cho gia đình – La Thập Tự
Lời kinh tuyệt vời – La Thập Tự
Lời nguyện tế hiến/1 – Thành Tâm (Lm.)
Lời nguyện tế hiến/2 – Thành Tâm (Lm.)
Lời nguyện tế hiên/3 – Thành Tâm (Lm.)
Lời tâm niệm – La Thập Tự
Lời tự tình – La Thập Tự
Lúa với cỏ lùng – Thái Nguyên

M.

*
Maria chọn phần tốt nhất – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Mến thương – Hải Triều
*
Mối tình Giêsu/2 – Giang Ân
Một người Cha tình thương – La Thập Tự
*
Mơ ước trời cao – La Thập Tự
Mục tử nhân lành – Thái Nguyên
Muối mặn đèn sáng (Mt. 5: 13-16) – Trầm Thiên Thu
Muối và ánh sáng – Khuyết danh
Muối và ánh sáng cho đời (Nguyễn Thu Nga)
Muôn năm Chúa như vậy – Hải Triều
Muốn theo Chúa hãy vác Thánh giá – Trương Thế Bạch
*
Mừng hát Chiên Con – Thành Tâm (Lm.)
Mười cô trinh nữ (Mt. 25: 1-13) – Tri Văn Vinh

N.

*
Này con Ta yêu dấu – Nguyễn Mộng Huỳnh (Lm.)
Này cô gái Sion – Hải Triều
Này đây Trinh nữ – Hải Triều
Này là Người (Nguyễn Thu Nga)
*
Nếu ai yêu Thầy – La Thập Tự
Nếu hạt giống – Linh Giao
Nếu không ăn năn sẽ bị hủy diệt – Trương Thế bạch
Nếu tôi phải – Từ Duyên (Lm.)
*
Niềm hạnh phúc – Trầm Thiên Thu
Niềm vinh dự – Hải Triều
*
Noi gương thứ tha – Trầm Thiên Thu
Nỗi  niềm – Mai Nguyên Vũ
*
Nước mắt và vinh quang – La Thập Tự
Nước Trời (Mt. 13) – Duy Tân (Chúa Nhật 17/A)
Nước Trời – Phanxicô – Tgp. Sài Gòn 22.04.2005
Nước Trời đã gần – Thành Tâm (Lm.)
Nước Trời giống kho tàng ngọc quý – Trương Thế Bạch
Nước Trời quý giá – Hải Triều
Nước Trời và người giàu có – Thiên Uyên (Sr.) (Gp. Nha Trang 19.06.2011)
Nước Trời ví như kho tàng – Mai Thiện

N(g).

*
Ngài đã thương – La Thập Tự
Ngài là ai – La Thập Tự
Ngài là Chiên Thiên Chúa (Ga. 1: 29-34) – Huy Hoàng
Ngài là Vua – La Thập Tự
Ngài vẫn thứ tha – La Thập Tự
Ngày ánh sáng (Is. 9,2-4, 6-7) – Nguyên Kha
Ngày Chúa đến – Lm. Thái Nguyên
Ngày vinh quang đã tới (Is. 25,6-9) – Nguyên Kha
*
Ngọn đèn khêu cao – Viết Chung
Ngọn lửa tình yêu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ngôi Lời – Thành Tâm (Lm.)
Ngôi Lời đã làm người – Hải Triều
*
Nguồn sống – Nguyên Kha
Nguyện cầu – La Thập Tự
Nguyện xin Chúa – Từ Duyên
*
Người Con dấu yêu – La Thập Tự
Người con phung phá – Khuyết danh
Người cùi xứ Samari (Lc. 17: 11-19) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (28.TNC)
Người Cha nhân hậu – Quang Uy (Lm.)
Người giàu người nghèo – La Thập Tự
Người giàu và người nghèo – La Thập Tự
Người gieo giống – Hoàng Đức
Người gieo giống – La Thập Tự
Người gieo giống – Trương Thế Bạch
Người là ai – Thái Nguyên
Người là ai – Thiên Nhân
Người mục tử tốt lành – La Thập Tự
Người ơi hãy nhớ – Thành Tâm (Lm.)
Người phú hộ dại khờ – Trương Thế Bạch
Người ta sống – Hải Triều

N(h).

*
Nhà phú hộ và Lazarô – Trương Thế Bạch
Nhận ra Chúa – Hải Triều
*
Như Cha đã sai Thầy – Thiên Hồng Ân
Như Cha hằng sống – Hải Triều
Như chúng ta là một – Hải Triều
Như ngàn sao – Hải Triều
Như Thầy đã yêu – Hải Triều
Như Thầy yêu thương (Ga. 13: 34b) – Nguyễn Duy
Những kinh vắn tắt của tôi – Phạm Đức Huyến

O.

*
Ôi tình yêu Chúa – Trương Thế Bạch
Ở trong tình yêu Thiên Chúa (Nguyễn Thu Nga)

P.

*
Phần thưởng cao quý – Nguyễn Duy
Phêrô, con là đá (Mt. 16: 13-18) – Cao Huy Hoàng
Phúc cho ai – La Thập Tự (Lm.)
Phúc cho ai không thấy mà tin – Trịnh Vĩnh Thành (Gp. Sài Gòn 24.09.2019)
Phúc đức thay – Viết Chung
Phúc họa tại ta – Nguyễn Mộng Huỳnh (Lm.)
Phúc thay – Anh Tuấn
Phúc thay – Hải Triều
Phúc thay – La Thập Tự
Phúc thật tám mối – Trương Thế Bạch
Phút kết hợp – Hải Triều

Q.

*
Qua cửa hẹp (Lc. 13: 22-30) – Trầm Thiên Thu
Qua cửa hẹp vào Nước Trời – Trương Thế Bạch
Quả tim mới – Thành Tâm (Lm.)
Quay gót trở về – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

R.

*
Rạng rỡ niềm vui (Is. 35) – Nguyên Kha

S.

*
Sám hối ăn năn theo Chúa – Trương Thế Bạch
Sẵn sàng theo Ngài – Vũ Đình Ân
Sống (Mt. 4: 4) – Trầm Thiên Thu
Sống bác ái theo Tin Mừng – Nhật Minh
Sống Đức tin – Hải Triều
Suối nguồn tình yêu – Lê  Tín
Sự sáng thế gian – Trương Thế Bạch
Sự sống đời sau – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

T.

*
Ta là sự sống lại – Nguyên Kha
Tạ ơn Ba Ngôi – La Thập Tự
Tám mối phúc (Mt. 5: 3-12) – Trầm Thiên Thu
Tám mối phúc thật – La Thập Tự
Tám mối phúc thật (Mt. 5,1-12) – Nguyễn Chánh
Tám mối phúc thật – Thành Tâm (Lm.)
Tâm ca người làm chứng – La Thập Tự
Tâm tình cầu xin tha thứ – Trương Thế Bạch
*
Tiệc cưới Cana – La Thập Tự
Tiệc cưới Cana (Ga. 2: 1-10) – Trầm Thiên Thu
Tiệc thánh gọi mời – La Thập Tự (Lm.)
Tiếng Chúa Cha – Hải Triều
Tiếng gọi giữa đêm khuya (1Sa. 3: 1-10) – Phương Anh
*
Tìm về nguồn mến yêu – Hải Triều
*
Tin là được – Hải Triều
Tin theo Chúa – Khổng Vĩnh Thành (lời: Phạm Xuân Thu)
Tin vào tình yêu Thiên Chúa – Trầm Hương (Sr.)
Tình ca tội nhân (Lc. 7: 36-8,3) – Trầm Thiên Thu
Tình con dâng Cha – Thiên Uyên (Sr.) (Gp. Nha Trang 04.03.2020)
Tình Cha – La Thập Tự
Tình Chúa chữa lành – Trương Thế Bạch
Tình Chúa tuyệt vời (Ga. 3: 13-17) – Trầm Thiên Thu
Tình phụ tử – Hoàng Đức (Lm.)
Tình phụ tử – Trầm Hương (Sr.)
Tình yêu đích thực – Từ Duyên
Tình yêu trong hành động (Mt. 7: 21-27) – Thái Nguyên (Chúa Nhật 9A)
Tình yêu và Nước Trời – Lê Tín
Tính toán (Lc. 14: 25-38) – Trầm Thiên Thu
Tỉnh thức đợi chờ – Thiên Đan (Gp. Sài Gòn 23.05.2020)
*
Tôi là ánh sáng – Duy Tân (Chúa Nhật 3 & 23 Thường Niên)
Tôi là Bánh – Duy Tân (Chúa Nhật 20 Thường Niên)
Tôi mừng rỡ – Thành Tâm (Lm.)
Tôi tin – Chính Tâm
Tôi tin chắc rằng – Nguyễn Chánh
Tôi tớ của Nước Trời – Nguyễn Thu Nga
Tôi xin hát mừng – Hải Triều
Tôn vinh Danh Chúa – Hải Triều
Tốt lành biết bao – Hải Triều
*
Tuyên xưng – Hải Triều
Tuyên xưng Danh Thầy – Trương Thế Bạch
Tuyên xưng Đức Kitô – Thái Nguyên
*
Từ ánh mắt – La Thập Tự
Từ bỏ mình đi theo Chúa /22TNA (Trương Thế Bạch)
Từ bỏ mình vác Thập giá – Trương Thế Bạch
Từ Jordanô – Cao Huy Hoàng
Từ nguồn suối thánh – Hải Triều
Từ nguyên thủy – Thành Tâm (Lm.)
Từ xưa từ xưa – La Thập Tự
Từng bước theo Ngài – La Thập Tự (Lm.)
Tưởng nhớ Tiệc Ly – Hải Triều

T(h).

*
Tha bảy mươi lần bảy – Trương Thế Bạch
Tha thứ (Mt. 18: 21-22) – Hương Vĩnh
Tha thứ – Mi Trầm (Lm.)
Thánh Gioan Tẩy Giả – Martino Khúc Tiên
Thần trí tôi mừng vui (Lc. 1,46-49) – Kim Long (thơ: Xuân Ly Băng)
Thập giá Đức Kitô – Thành Tâm (Lm.)
Thập tự đời con – Cao Huy Hoàng
Thật hết sức mừng vui – Hải Triều
Thầy là cây nho – Hải Triều
Thầy là cây nho – La Thập Tự
Thầy là cây nho (Ga. 15: 1) – Vinam
Thầy là Đức Kitô /21TNA (Trương Thế Bạch)
Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa – Trương Thế Bạch
*
Theo Chúa – Hương Đan (Sr.)
Theo Chúa  – Thành Tâm (Lm.)
Theo Giêsu – Hải Triều
*
Thiên Chúa là tình yêu – Duy Tân (Chúa Nhật 10 Thường Niên)
Thiên Chúa ta – La Thập Tự
Thiên Chúa trong Đức Kitô – Thái Nguyên
Thiên Chúa uy quyền – Trương Thế Bạch
Thiên đàng và trẻ thơ – Viết Chung
*
Thức dậy mau đi (Rm. 13: 11-14) – Nguyên Kha
Thực hành yêu thương (Lc. 10: 25-37) Trầm Thiên Thu

T(r).

*
Trả về Thiên Chúa – Thái Nguyên
Trái tim Ngài – La Thập Tự
*
Trên cánh đồng xanh – La Thập Tự
Trên đỉnh Tabor (Mt. 17: 1-13) – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Trên đường Emmau – Thành Tâm (Lm.)
Trên sông Giođan – La Thập Tự
*
Trọn đời cảm tạ – La Thập Tự (Lm.)
Trong ánh huy hoàng – Hải Triều
*
Trời cao hỡi! – Thành Tâm (Lm.)
Trời mới đất mới (Kh. 21: 1-4) – Ân Đức
*
Trung gian lời gọi (Ga. 1: 35-42) – Huy Hoàng (Chúa Nhật 2B)

U.

*

V.

*
Vàng châu ngọc báu – Cao Huy Hoàng
Vào lúc không biết (Mc. 13: 33-37) – Cao Huy Hoàng
Vâng lời Thầy – Ân Đức
Vâng lời Thầy – Thái Nguyên
Vâng lời Thầy con thả lưới – Thiên Ân
Vâng nghe Lời Chúa (Mt. 17: 5-7) – Quang Uy
Vầng Đông đang lên – Nguyễn Mộng Huỳnh (Lm.)
Vầng Đông viếng thăm – Hải Triều
*
Về bên Chúa – Trương Thế Bạch
Về Đất Hứa – Thành Tâm (Lm.)
Về với Cha – Hải Triều 
*
Vì chúng ta – Thành Tâm (Lm.)
Vinh Danh Thiên Chúa – Nguyên Kha
Vinh quang ngày thế mạt – La Thập Tự
Vinh quang phục vụ – La Thập Tự
*
Vòng tay Cha – Mai Nguyên Vũ
*
Vui lên anh em – Thành Tâm (Lm.)
Vui sống – Nguyễn Duy 
Vùng lên Giêrusalem – Hải Triều
*
Vững tin cầu xin Chúa – Trương Thế Bạch
Vững tin nguyện cầu – Trầm Thiên Thu
Vững tin vào Ngài – Trương Thế Bạch
Vườn địa đàng – Hùng Lân
Vườn nho Chúa /25TNA – Trương Thế Bạch
Vườn nho Chúa Viên đá góc – Trương Thế Bạch
Vượt qua giông tố (Mc. 4: 35-41) – Nguyễn Duy

X.

*
Xây nhà trên đá – Trinh Nguyên
.
Xin Chúa ban thêm lòng tin – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa chữa lành (Mc. 1: 40-45) – Thiên Duyên
Xin Chúa dạy con (Mai Thiện)
Xin Chúa ở cùng chúng con – Hải Triều
Xin dạy con mến yêu (Mai Thiện)
Xin đến Ngài ơi – Văn Chi
Xin đoái thương – Hải Triều
Xin là muối là men – La Thập Tự
Xin là người khiêm hạ – La Thập Tự (Lm.)
Xin một khẽ chạm – Cao Huy Hoàng (Gp. Phan Thiết 2011).
Xin mở lòng con – Hương Vĩnh
Xin mở mắt con – La Thập Tự
Xin Ngài đến – Hải Triều
Xin ở lại với con – Hải Triều
Xin sai chúng con – La Thập Tự
Xin tin yêu – Ngọc Huân
Xin tỏ Cha cho chúng con – Ân Đức (Lm.)
Xin tỏ cho chúng con – Nguyễn Duy
Xin thì sẽ được – Hoài Bắc
Xin vâng lời Thầy – La Thập Tự
Xin vâng ý Cha – Thành Tâm (Lm.)
Xin yêu Chúa nhiều – La Thập Tự
Xin yêu Chúa thật tâm – La Thập Tự

Y.

*
Ý Chúa – Thành Tâm (Lm.)
Yêu anh em như Chúa – Fa Thăng
Yêu Chúa yêu người – La Thập Tự
*
__________________________________

THƯ VIỆN THÁNH CA – THÁNH CA THEO CHỦ ĐỀ (PDF.)

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s