Nhạc sĩ Phong Trần (Lm. ) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Album: 10 Bài hát ca ngợi Thánh GiuseCa sĩ Vũ Phong Vũ
Album: Các ThánhCa sĩ Vũ Phong Vũ
Album: Dâng Chúa Mẹ ChaCa sĩ Vũ Phong Vũ
Album: Dưới chân Thập GiáCa sĩ Vũ Phong Vũ
Album: Khúc dân ca dâng MẹCa sĩ Vũ Phong Vũ
Album: Lễ vật con dângCa sĩ Vũ Phong Vũ
Album: Lời kinh dâng MẹCa sĩ Vũ Phong Vũ
Album: Lời kinh nguyện cầuCa sĩ Vũ Phong Vũ
Album: Thập Giá lời kinhCa sĩ Vũ Phong Vũ
+
Anh hay chị có thấy?Thánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Ánh mắt ChúaMùa Chay Lời bài hát
+
Bánh thơm rượu nồngDâng Lễ Lời bài hát
Bên Giêsu
Bên máng lừa (*)Dâng Lễ Lời bài hát
+
Ca khen Các Thánh Tử đạo Việt NamCác Thánh Lời bài hát
Ca khen Thánh Mônica (*)Các Thánh Lời bài hát
Ca mừng các Tổng Lãnh Thiên ThầnCác Thánh Lời bài hát
Ca mừng Các Thánh Nam NữCác Thánh Lời bài hát
Ca mừng Chúa Giáng Sinh (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Ca mừng Thánh CeciliaCác Thánh Lời bài hát
Ca mừng Thánh Têrêsa Hài Đồng GiêsuCác Thánh Lời bài hát
Ca ngợi Thánh Giuse (*)Thánh Giuse Lời bài hát
Ca tụng Thánh Giuse (*)Thánh Giuse Lời bài hát
Các Thánh Anh Hài (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Con dâng lên Ngài 1 (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Con thuộc về Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con vẫn nợ ChaCha Mẹ Lời bài hát
Còn MẹHiếu kính Mẹ Cha Lời bài hát
Của lễ con dâng (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Cùng Ba Vua dâng lễ vật (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Cùng bước theo Thầy GiêsuNhạc Giới Trẻ Lời bài hát
Cùng đến Bêlem (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Cùng loan Tin Vui (*)Kết Lễ Lời bài hát
Cùng với Ba Vua (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Cùng với Mẹ MariaLễ Truyền Tin Lời bài hát
+
Chúa đã gọi con
Chúa mời gọi con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa vẫn có đóMùa Chay Lời bài hát
Chúa vẫn mãi yêu con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chuyện đời hiến dângCha Mẹ Lời bài hát
Chuyện về Nước Trời Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Chuyện Vua thứ tưMùa Giáng Sinh Lời bài hát
+
Dâng Chúa Mẹ Cha 1 (*)Cha Mẹ Lời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 2 (*)Cha Mẹ Lời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 3 (*)Cha Mẹ Lời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 4 (*)Cha Mẹ Lời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 5 (*)Cha Mẹ Lời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 6 (*)Cha Mẹ Lời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 7 (*)Cha Mẹ Lời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 8 (*)Cha Mẹ Lời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 9 (*)Cha Mẹ Lời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 10 (*)Cha Mẹ. Lời bài hát
*
Dâng lên (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Dâng lời ca ngợi Thánh GiuseCác Thánh Lời bài hát
*
Dưới chân Thập giá 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dưới chân Thập giá 2 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dưới chân Thập giá 3 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dưới chân Thập giá 4 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dưới chân Thập giá 5 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dưới chân Thập giá 6 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dưới chân Thập giá 7 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dưới chân Thập giá 8 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dưới chân Thập giá 9 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dưới chân Thập giá 10 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Đây bàn tay con (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Đây là ngày 1 (Tv. 117) (*)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Đây là ngày 2 (Tv. 117) (*)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Đến cùng Giuse (*)Thánh Giuse Lời bài hát
Đôi tay con đây (*) Dâng Lễ Lời bài hát
Đôi tay này (*) Dâng Lễ Lời bài hát
Đừng quên tình Mẹ Cha Cha Mẹ Lời bài hát
+
Giêsu I Love You Lời bài hát
+
Hãy hỏi Chúa đi Lời bài hát
Hãy kể cho Chúa ngheCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hiến lễ đời con (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Hình như Lời bài hát
Hòa với trầm hương (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Huệ trắng dâng Thánh GiuseCác Thánh Lời bài hát
+ Lời bài hát
Khẩn cầu cùng Thánh Giuse (*)Thánh Giuse Lời bài hát
*
Khúc dân ca dâng Mẹ 1 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Khúc dân ca dâng Mẹ 2 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Khúc dân ca dâng Mẹ 3 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Khúc dân ca dâng Mẹ 4 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Khúc dân ca dâng Mẹ 5 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Khúc dân ca dâng Mẹ 6 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Khúc dân ca dâng Mẹ 7 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Khúc dân ca dâng Mẹ 8 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Khúc dân ca dâng Mẹ 9 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Khúc dân ca dâng Mẹ 10 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Khúc dân ca dâng Mẹ 11 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
+
Lạy Thánh Giuse (*)Các Thánh Lời bài hát
Lạy Thánh RôcôCác Thánh Lời bài hát
Lặng Lời bài hát
Lễ dâng (Lễ Thánh Gia) (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Lễ vật con dâng 1 (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Lễ vật con dâng 2 (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Lễ vật dâng Chúa (*)Lễ Giáng Sinh Lời bài hát
Lễ vật dâng Chúa (*)Thiếu nhi Lời bài hát
Lễ vật dâng Chúa Hài Đồng (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lễ vật tiến dâng (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Lòng thành con tiến dângDâng Lễ Lời bài hát
*
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 1 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 2 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 3 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 4 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 5 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 6 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 7 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 8 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 9 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 10 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 11 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 12 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 14 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 15 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 16 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
*
Lời kinh dâng Mẹ 1 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Lời kinh dâng Mẹ 2 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Lời kinh dâng Mẹ 3 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Lời kinh dâng Mẹ 4 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Lời kinh dâng Mẹ 5 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Lời kinh dâng Mẹ 6 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Lời kinh dâng Mẹ 7 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Lời kinh dâng Mẹ 8 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Lời kinh dâng Mẹ 10 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
*
Lời kinh nguyện cầu 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 2 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 3 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 4 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 5 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 6 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 7 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 8 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 9 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 10 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 11 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
*
Lời nguyện đầu xuân 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện đầu xuân 2 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện đầu xuân 3 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện đầu xuân 4 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện đầu xuân 5 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện đầu xuân 6 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện đầu xuân 7 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện đầu xuân 8 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện đầu xuân 9 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện đầu xuân 10 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Tv. 44) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Tv. 97) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Một đời cho conCha Mẹ Lời bài hát
Một lần khấn hứa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mừng kính Thánh AugustinoCác Thánh Lời bài hát
+
Nào cùng Ba Vua (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Nợ trăm năm Thể Loại Thánh Ca Khác Lời bài hát
+
Ngàn lời tạ ơn (*)Kết Lễ Lời bài hát
Nguyện cầu cho các đẳng linh hồnCầu Hồn Lời bài hát
Nguyện hiến dâng (*)Tận Hiến Lời bài hát
+
Ơn Ta đủ cho con Lời bài hát
+
Phó thác nơi Thánh Giuse (*)Thánh Giuse Lời bài hát
+
Quỳ bên hang đá Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Sao con không có lời ru Bảo Vệ Sự Sống Lời bài hát
+
Ta là ai trong vụ án GiêsuTuần Thánh Lời bài hát
Tạ ơn Chúa Giáng Sinh (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tâm tình với ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tấm bánh đời con Lời bài hát
Tiến dâng Ngài (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Tìm đến Hang đá Bêlem (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Tìm về Bêlem (*)
Tìm về nguồn Giêsu
Tình Chúa yêu con 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa yêu con 2 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa yêu con 3 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa yêu con 7Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình yêu tận hiến (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tôn vinh Ba Ngôi (*)Chúa Ba Ngôi Lời bài hát
+
Tha thứMùa Chay Lời bài hát
Thánh Giuse bảo trợ những khó khăn (*)Thánh Giuse Lời bài hát
Thánh Giuse gương lao động (*)Thánh Giuse Lời bài hát
Thánh Stêphanô Tử Đạo (*)Các Thánh Lời bài hát
Thành tâm kính dâng (*)Dâng Lễ Lời bài hát
+
Thập giá đời con 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá đời con 2 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá đời con 3 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá đời con 4 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá đời con 5 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá đời con 6 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá đời con 7 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá đời con 8 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá đời con 9 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá đời con 10 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá đời con 11 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
*
Thập giá lời kinh 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá lời kinh 2 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá lời kinh 3 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá lời kinh 4 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá lời kinh 5 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá lời kinh 6 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá lời kinh 7 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá lời kinh 8 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá lời kinh 9 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá lời kinh 10 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Trọn đời dâng hiến (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Ước mơ của MẹCha Mẹ Lời bài hát
+
Về bên Thánh Giuse nhân hiền (*)Thánh Giuse Lời bài hát
Với các mục đồng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Xin dâng lời tạ ơn (*)Kết Lễ Lời bài hát
Xin Thánh Giuse (*)Thánh Giuse Lời bài hát
Xin Thánh Giuse cầu bàu (*)Thánh Giuse Lời bài hát

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s