Nhạc sĩ Nguyên Kha – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

*ĐAMINH NGUYỄN ĐÌNH KHẢ*
*
Tìm về Chân Thiện Mỹ Album***
*
Ai cho tôi đôi cánh (Tv. 54) Nhập LễLời bài hát
Bài ca cảm tạ Nhập Lễ Lời bài hát
Bài ca chiến thắng Nhập Lễ Lời bài hát
Bài ca dâng Ngài Nhập Lễ Lời bài hát
Bài ca tôn vinh (Tv. 145) Nhập Lễ Lời bài hát
Bước vào cung thánh (Tv. 89) Nhập Lễ Lời bài hát
Ca hát lên Nhập Lễ Lời bài hát
Ca khúc ngợi khen Nhập Lễ Lời bài hát
Ca khúc tạ ơn Nhập Lễ Lời bài hát
Ca mừng Đấng tối cao (Tv. 104)  Nhập Lễ Lời bài hát
Ca ngợi Chúa công minh (Tv. 92) Nhập Lễ Lời bài hát
Ca ngợi Đấng Hóa Công (Tv. 104) Nhập Lễ Lời bài hát
Ca ngợi Danh Chúa (Tv. 30) Nhập Lễ Lời bài hát
Ca ngợi Danh Ngài  Nhập Lễ Lời bài hát
Ca ngợi Đấng toàn năng Nhập Lễ Lời bài hát
Ca ngợi Thập giá Nhập Lễ Lời bài hát
Cảm tạ hồng ân Nhập Lễ Lời bài hát
Cảm tạ tình Cha (Tv. 89) Nhập Lễ Lời bài hát
Cảm tạ tình Chúa thương (Tv. 147) Nhập Lễ Lời bài hát
Chất ngất niềm vui Nhập LễLời bài hát
Chúa đáng muôn lời tán dương (Tv. 145)Nhập LễLời bài hát
Chúa nâng con lên (Tv. 113)Nhập LễLời bài hát
Chúa nhân hậu và từ bi (Tv. 103)Nhập LễLời bài hát
Chúa thống trị (Tv. 24)Nhập LễLời bài hát
Đại bàng tung cánh (Tv. 103)Nhập LễLời bài hát
Đi về Nhà ChaNhập LễLời bài hát
Mong về Đền Thánh (Tv. 84)Nhập LễLời bài hát
Muôn đời suy tônNhập LễLời bài hát
Nào lên tiếng điNhập LễLời bài hát
Nâng hồn lên ChúaNhập LễLời bài hát
Niềm vui bên ChúaNhập LễLời bài hát
Nơi Ngài con trọn niềm hy vọngNhập LễLời bài hát
Ngợi ca Danh ChúaNhập LễLời bài hát
Ngợi ca Danh Chúa Trời (Tv. 96)Nhập LễLời bài hát
Ngợi khen Chúa (Tv. 148)Nhập LễLời bát hát
Ngợi khen Chúa GiêsuNhập LễLời bài hát
Ngợi khen Danh Chúa Trời Nhập LễLời bài hát
Nhà Thiên ChúaNhập LễLời bát hát
Reo mừng Đấng hóa công (Tv. 96)Nhập LễLời bài hát
Tiến lên bàn thờ (Tv. 41)Nhập LễLời bài hát
Tiến vào Cung ThánhNhập LễLời bài hát
Tìm ChúaNhập LễLời bài hát
Tìm tới nguồn vuiNhập LễLời bài hát
Tìm về Thánh NhanNhập LễLời bài hát
Tôi tuyên xưngNhập LễLời bài hát
Tôn vinh ChúaNhập LễLời bài hát
Từ sớm maiNhập LễLời bát hát
Thắp sáng niềm tin yêuNhập LễLời bài hát
Vào cung điện ChúaNhập LễLời bài hát
Vào Thánh điệnNhập LễLời bài hát
Vui mừng về Nhà ChaNhập LễLời bài hát
+++
Ai được lên núi Chúa (Tv. 24)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ai được vào thánh cung (Tv. 24)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ân tình Người (Tv. 103)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Bài ca tạ ơn (Tv. 139)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Có Chúa bên tôi Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Con mãi đợi mong (Tv. 63) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Con ngóng đợi Chúa (Tv. 63)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Con sẽ nâng chén cứu độ (Tv. 115)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Con tin cậy Chúa (Tv. 71)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Con tin cậy nơi Ngài (Tv. 25)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Con tin tưởng nơi Ngài (Tv. 24)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Con yêu mến Ngài (Tv. 17)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chiêm ngưỡng kỳ công (Tv. 8) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa biết con từ tro bụi (Tv. 103)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa cho bước chân nở hoa (Tv. 84)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bát hát
Chúa cho đời mãi nở hoa (Tv. 31) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa dẫn con đi (Tv. 91)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa dẫn con về lối đường sự sống (Tv. 15)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa dẫn tôi đi (Tv. 23)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa đáng chúc tụng (Tv. 145) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa đến đem nguồn vui Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa là mục tử (Tv. 22)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa muôn trùng cao cả (Tv. 104)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Danh Chúa đáng chúc tụng (Tv. 8) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Dâng Ngài mọi vinh dự (Tv. 29) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Đàn ca lên mừng Chúa (Tv. 46)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Đèn soi bước con đi (Tv. 18)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Đi về thành đôThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Đời như cơn mộng (Tv. 90) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Đời sống mong manh (Tv. 90) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Gia nghiệp đời con (Tv. 16) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Gieo trong lệ sầu (Tv. 126) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hồn mong gặp Chúa (Tv. 63)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lời tụng ca (Tv. 96)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Mong diện kiến tôn nhan (Tv. 42) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Mong đợi Chúa (Tv. 63)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Mở đầu kỷ nguyên hồng phúc (Tv. 71)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Mục tử tốt lành (Tv. 23)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Mừng vui và hy vọng (Tv. 126)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Nào cảm tạ Chúa (Tv. 118) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Nào cùng hát lên (Tv. 33)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Náu thân bên Chúa (Tv. 91) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Này con xin đến (Tv. 40)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Niềm vui cứu độ (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Niềm vui được cứu thoát Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Niềm vui được giải thoátThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Niềm vui phụng sự ChúaThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Nơi Chúa con được giải thoát (Tv. 91)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Núp bóng Đấng yêu thương (Tv. 91)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ngài đừng quên con (Tv. 13)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ngài quên con mãi sao? (Tv. 13)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ngài vẫn trọn tình thương (Tv. 117)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ngày mai sẽ ra sao (Tv. 90)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bát hát
Ngắm tầng trời cao (Tv. 8)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ngân vang lời tri ân (Tv. 40) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ngoài Chúa đâu là hạnh phúc (Tv. 16)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ngợi ca Chúa uy linh (Tv. 148)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ngợi khen Chúa (Tv. 148)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ngợi mừng Chúa yêu thương (Tv. 95)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ngợi mừng Danh Chúa uy linh (Tv. 98)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ngợi mừng Danh Thánh (Tv. 92)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Nguyện cầu Cha nâng đỡ (Tv. 27)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Nguyện Chúa Trời chúc phúc (Tv. 67)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ngước nhìn Thánh Nhan (Tv. 84)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Người công chínhThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Nhìn lên Thánh Nhan (Tv. 121)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Nhờ Chúa con được cứu độ (Tv. 62) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Như hạn hán mong mưa (Tv. 63)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Như hương trầmThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Như hương trầm dâng tiến (Tv. 141)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Như làn gión thoảng (Tv. 39)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bát hát
Như một giấc mơ Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Như một thoáng mây (Tv. 90)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Như tiếng thở dài (Tv. 31) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Như trầm hương bay (Tv. 140)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Phước lộc đời con (Tv. 16)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Reo mừng Chúa Trời (Tv. 95)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Reo mừng Đấng cứu độ (Tv. 94)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Reo vang mừng Chúa (Tv. 81) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tạ ơn Chúa uy linh (Tv. 65) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tán dương Chúa tín trung (Tv. 89)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tán dương Danh Cha (Tv. 113)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tán dương Vua Trời (Tv. 148) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tạo vật hợp xướng (Tv. 148)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tay hướng lên Cha (Tv. 63) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tìm kiếm tôn nhan Chúa (Tv. 23)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tình Chúa cao vời (Tv. 36)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tình Chúa hải hà (Tv. 89)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tình yêu Thiên ChúaThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tôi chẳng lo chi (Tv. 46)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tôi ngước nhìn lên (Tv. 120)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Từ vực sâu ngàn trùng (Tv. 130)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tựa nương Chúa TrờiThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh luật Chúa dẫn con đi (Tv. 119)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh sám hối (Tv. 51) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thần khí Chúa xức dầu cho tôiThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thấp thoáng tựa bóng câu (Tv. 39) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thiên Chúa Ngài vẫn thương (Tv. 118)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thiên Chúa xót thươngThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thiết tha nguyện cầu (Tv. 28) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Trèo lên Núi Thánh (Tv. 15) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Trọn niềm kính tin (Tv. 16)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Trót niềm kính tin (Tv. 71)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ước chi các bạn nghe tiếng Chúa (Tv. 94)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ước mong sống trong ân tình Chúa (Tv. 8)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ước mơ đời con (Tv. 27) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Vạn lạy Chúa Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Vào Thánh đài (Tv. 83) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Vẫn trọn tình thương (Tv. 136)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Về đây tán dương Chúa (Tv. 95)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Vọng lên Thánh Nhan (Tv. 143) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin bảo toàn con (Tv. 15)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin cứu con (Tv. 18)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin cứu giúp con (Tv. 71) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin cứu thoát con (Tv. 25)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin che chở con (Tv. 84)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bát hát
Xin chiếu ánh huy hoàng trên con (Tv. 13)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin Chúa chúc phúc Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin đừng để con tủi nhục (Tv. 25)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin đừng xa con (Tv. 71)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin đừng xua đuổi conThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin giải thoát con (Tv. 71)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin kéo con khỏi vực sâu (Tv. 40)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin khôi phục dân Ngài (Tv. 80) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin mục tử dẫn đưa (Tv. 80)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin Ngài cho conThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin Ngài chớ ngoảnh mặt (Tv. 102)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin Ngài đừng để con xấu hổ (Tv. 71)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin Ngài ở bên con (Tv. 141)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin Ngài thương con (Tv. 30)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin Ngài thương chúc phúc (Tv. 67) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin nghe tiếng con van nài (Tv. 130) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin nhìn đến vườn nho (Tv. 80)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin ơn bình an (Tv. 85)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin phục hồi chúng con (Tv. 80) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin rạng chiếu tôn nhan (Tv. 67) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin tỏa ánh quang (Tv. 31) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin thương con (Tv. 6) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin thương con theo lượng từ bi Chúa Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin xót thương conThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Bài ca chúc tụngDâng LễLời bài hát
Con nâng chén hồng ân (Tv. 115)Dâng LễLời bài hát
Cùng tiến dângDâng LễLời bài hát
Chúa tể càn khônDâng LễLời bài hát
Chúc tụng Thiên ChúaDâng LễLời bài hát
Dâng Cha bánh nàyDâng LễLời bài hát
Dâng Cha nhân từDâng LễLời bát hát
Dâng Cha toàn năngDâng LễLời bài hát
Dâng lễ với MẹDâng LễLời bài hát
Dâng lên ChúaDâng LễLời bài hát
Dâng về Thiên đìnhDâng LễLời bài hát
Lễ dâng tín thácDâng LễLời bát hát
Lễ vật giao hòaDâng LễLời bát hát
Xin dâng Cha Dâng LễLời bài hát
Xin dâng ChúaDâng LễLời bát hát
+++
Bao giờCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con hướng về ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con khao khát Chúa (Tv. 63)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con nâng linh hồn lên Chúa (Tv. 25)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con nương nhờ Ngài (Tv. 30)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con nương tựa Ngài (Tv. 70) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con sẽ ca ngợiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con tìm Chúa (Tv. 84) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con thuộc về ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cha bên con từng giâyCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cha cho tuổi xuân vươn cao (Tv. 103) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cha đến với conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cha khơi sông giữa sa mạcCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cha là Thượng ĐếCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cha ở bên conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cha thắp sángCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cha vẫn yêu conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chỉ nơi một mình Chúa (Tv. 62)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa cho hồn con thắm tươi (Tv. 30)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa dìu con đi (Tv. 103)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là ánh sángCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là gia nghiệp con (Tv. 16) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa luôn đỡ nâng (Tv. 34)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa vẫn trọn tình thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đại dương thương xót Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đêm qua ngày tới Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Gần bên Chúa Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giêsu diễm lệCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giêsu khoan nhânCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mong ước Chúa Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mong về bên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mộng ước vươn caoCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nai mong về suối (Tv. 42)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nai tìm về suốiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nơi Chúa con được nghỉ ngơi (Tv. 62)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nương bóng cánh Chúa (Tv. 91) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nương tựa ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngài có đóCa Nguyện – Hiệp LễLời bát hát
Ngài là ánh sángCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngài mãi tín trung (Tv. 136)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngàn đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngàn khúc tri ân (Tv. 30)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngày mơ ước Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngất ngây ân tình thánhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nguyện cầu Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nguyện yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tiến dâng GiavêCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tìm về Chân Thiện MỹCa Nguyện – Hiệp LễLời bát hát
Tình ChaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Cha thiên thượngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tựa nương bên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tưởng nhớ Danh GiêsuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trọn niềm cảm mếnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trọn niềm hy vọngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ước vọng một đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Về bên ChaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin cho con trái tim Người Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin Chúa dạy con biết thương xótCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin Chúa ở lạiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin được thấy Tôn NhanCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin mở rộng tay conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin tạ ơn Ngài Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+++
Con dấu yêu của ChaThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Con đẹp lòng ChaThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Con là Ngôn sứThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Con muốn chúng được ở với conThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Con vẫn luôn bình anThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Cha đỡ nâng conThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đèn sángThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ngày ánh sángThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Ngày vinh quangThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nguồn sống Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Rạng rỡ niềm vui Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ta là sự sống lại Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Vinh danh Thiên ChúaThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin cho con được thấyThánh Ca Tin MừngLời bài hát
+++
Cây khô trổ bông Mùa VọngLời bài hát
Chúa đến Mùa VọngLời bát hát
Hãy dọn đường Chúa đến Mùa VọngLời bài hát
Hoang địa vui lên Mùa VọngLời bài hát
Lạy Chiên Thánh xin hay đến  Mùa VọngLời bát hát
Mong Đấng cứu tinh Mùa VọngLời bát hát
Trời cao hãy mưa Mùa VọngLời bát hát
Trời cao hỡi  Mùa VọngLời bát hát
Bài học máng cỏ Mùa Giáng SinhLời bài hát
Tin mừng Giáng Sinh Mùa Giáng SinhLời bài hát
Trời đất giao duyên Mùa Giáng SinhLời bài hát
Mến yêu Thánh Giá Tuần ThánhLời bài hát
Thánh giá vinh thắng Tuần ThánhLời bài hát
Mừng Chúa Phục Sinh Mùa Phục SinhLời bài hát
Mừng Chúa Phục Sinh Mùa Phục SinhLời bài hát
Mừng Đấng cứu độ (Tv. 94)  Mùa Phục SinhLời bài hát
Tin mừng Phục Sinh Mùa Phục SinhLời bài hát
Dâng Chúa mùa xuân XuânLời bài hát
Dâng Chúa mùa xuân mới XuânLời bài hát
Dâng Chúa xuân tươi  XuânLời bài hát
Ngày xuân nguyện cầu XuânLời bài hát
Xuân đến rồi XuânLời bài hát
Xuân hy vọng XuânLời bài hát
+++
Tôn vinh Ba NgôiChúa Ba Ngôi
Mừng Vua hoàn vũ (Tv. 47) Chúa Kitô VuaLời bài hát
Bánh bởi TrờiThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Con tín thác nơi NgàiThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Chuỗi kinh thương xótThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Nguồn mạch thương xótThánh Thể – Thánh TâmLời bát hát
Nguồn suối cứu độThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Suối nguồn thương xótThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Tiệc Chiên ThánhThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Tôn thờ trái tim ChúaThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Ôi Thần Linh Cực ThánhChúa Thánh ThầnLời bài hát
Thánh Thần ChúaChúa Thánh ThầnLời bài hát
Tràn niềm vui Chúa Thánh ThầnLời bài hát
Xin Chúa Thánh Thần mau đếnChúa Thánh ThầnLời bài hát
Xin Ngài mau đếnChúa Thánh ThầnLời bài hát
Đại dương thương xótLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Nguồn mạch thương xótLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
+++
Cùng Mẹ dâng tiếnĐức MẹLời bài hát
Chúc tụng MẹĐức MẹLời bát hát
Dâng hương kính MẹĐức MẹLời bát hát
Đức Maria Mùa XuânĐức MẹLời bát hát
Kính chào Mẹ đầy ơnĐức MẹLời bát hát
Kính lạy Nữ vươngĐức MẹLời bát hát
Lời Mẹ khuyênĐức MẹLời bát hát
Mẹ đau thươngĐức MẹLời bát hát
Mẹ đồng côngĐức MẹLời bát hát
Mẹ như đóa Mân CôiĐức MẹLời bát hát
Ôi Mẹ tuyệt vờiĐức MẹLời bát hát
Tràng hoa Mân CôiĐức MẹLời bát hát
Xin Mẹ hãy nhớĐức MẹLời bài hát
Ca khen MazzazelloNgợi Ca Đức MẹLời bát hát
Đại hội Thánh Mẫu caNgợi Ca Đức MẹLời bài hát
Mừng Mẹ lên TrờiNgợi Ca Đức MẹLời bát hát
Mừng Mẹ Thiên ChúaNgợi Ca Đức MẹLời bát hát
Nhìn sao gọi MẹNgợi Ca Đức MẹLời bài hát
Tháng hoa đã vềNgợi Ca Đức MẹLời bài hát
+++
Anh hùng Tử đạo Việt NamCác ThánhLời bài hát
Mừng Thánh bổn mạngCác ThánhLời bài hát
Thánh ĐaminhCác ThánhLời bài hát
Thánh Giuse bạn Đức Nữ TrinhCác ThánhLời bài hát
Thánh nữ TêrêsaCác ThánhLời bài hát
Thánh Phanxicô XavieCác ThánhLời bài hát
Tri ân Thiên Thần Bản MệnhCác ThánhLời bài hát
+++
Cho tin yêu bừng sáng Truyền GiáoLời bài hát
Người sai tôi điTruyền GiáoLời bài hát
Ra đi gieo niềm vuiTruyền GiáoLời bài hát
+++
Chúa từ bi và nhân hậu Cầu HồnLời bát hát
Nữ Vương luyện hình Cầu HồnLời bài hát
Ôi Giêsu lân tuất Cầu HồnLời bát hát
Phù hoa nối tiếp phù hoa  Cầu HồnLời bài hát
Sự sống thay đổi nhưng không mất đi Cầu HồnLời bát hát
Tiếng kêu từ vực thẳm (Tv. 130) Cầu HồnLời bát hát
+++
Xin thánh hiến conTận HiếnLời bát hát
+++
Ngày hạnh phúc Hôn Phối Lời bát hát
Tân hôn nguyện cầu Hôn Phối Lời bát hát
Tình diễm tuyệt  Hôn Phối Lời bát hát
Tình khúc bên Mẹ Hôn Phối Lời bát hát
Tình như trăng sao Hôn Phối Lời bát hát
Tình thiên thu Hôn Phối Lời bát hát
+++
Về Đất Hứa hành khúcThiếu Nhi Lời bát hát
+++
Người có điên chăng?Thánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Tình đời tình ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bát hát
+++
Ai cho emNhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Bé ước mơNhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Bốn khẩu hiệu Thiếu nhi Thánh ThểNhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
GolgothaNhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
GiakêuNhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Nếu tôi chưa tìm được NgườiNhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Thắp sáng quê hươngNhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Vào sa mạcNhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Về đất hứaNhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Về đất hứa 2Nhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Vươn lênNhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát

 

3 thoughts on “Nhạc sĩ Nguyên Kha – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  3. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s