Kiếp người nài van – Hoài Bắc.

1.
Người ơi hãy nhớ kiếp sống phận mình chỉ là bụi đất Sống giữa cõi đời thấm thoát qua mau trôi dạt dào tựa mây bay. Có là gì hoa sắc khoe mầu để rồi tàn vào đêm thâu. Rồi mai người có biết kiếp sống con người trở về bụi đất. Lạy Chúa, lạy Chúa con, đoái thương soi đường cho kiếp người. lạy Chúa, lạy Chúa con cứu cho thoát khỏi đời u mê.
2.
Giờ đây người ơi giữa nắm tro tàn người đã nằm xuống. Trong ngôi mộ này nắm đất tro kia chôn vùi vào tận huyệt sâu. Có là gì ôi tấm bia mộ ôi vòng hoa đưa người đi. Rồi đây còn ai nhắc nhở đến tên người trở về dĩ vãng. Lạy Chúa, lạy Chúa con, xót thương cho người đã lìa trần Lạy Chúa, lạy Chúa con cứu cho thoát khỏi vòng truân chuyên. Tiếp tục đọc

Tuổi đời dâng hiến – Hoài Bắc.

ĐK1.
Như hương trầm tỏa bay cao, như ánh lửa tỏa lung linh con nâng hồn lên tới Chúa. Xin dâng Ngài tấm lòng thành, tâm tư đầy ước nguyện cầu, dâng lên Ngài đời con đây, xin vui nhận lễ dâng.
ĐK2:
Như hương trầm tỏa thơm tho bay cao, như ánh lửa tỏa lung linh, con nâng hồn lên tới Chúa, Chúa ơi. Xin dâng Ngài tấm lòng thành, nguyện xin dâng lên Chúa đời con đây, xin vui nhận lễ dâng. Tiếp tục đọc

Xin chúc tụng Chúa – Hoài Bắc.

1.
Chúc tụng Chúa là Chúa cả đất trời. Chúa cả muôn loài, Chúa là chúa tể vũ hoàn đã rộng ban cho chúng con bánh rượu này để trở nên nguồn sức sống cho đời con
ĐK :
Chúc tụng Ngài ngàn ngàn đời xin chúc tụng Ngài, đã ban cho đời hiến vật cứu độ nhân thế. Biết lấy gì đáp đền tình yêu cao vời. Xin dâng chén cứu độ để ngợi khen tạ ơn tình Cha Tiếp tục đọc

Vui ca Phục Sinh – Hoài Bắc.

1.
Này giờ Vượt Qua, sự sống chiến thắng tử thần. Qua bao tháng ngày đợi trông ơn Ngài cứu độ. Tội lụy nhân thế khiến thân Cha thảm hình. Thánh giá vinh quang Ngài nâng đỡ cho tội con.
ÐK:
Chúa đã sống lại rồi người ơi vui ca reo mừng. Chúa chiến thắng tử thần, hy vọng cứu thoát đã đến. Allêluia ! Hiển vinh chiếu sáng muôn dân. Allêluia ! Ðem nguồn hạnh phúc khắp nơi.
2.
Ngài vì yêu thương trần gian tội lỗi đọa đày, sống kiếp con người khổ đau vất vả chán chường. Ngọn đồi Can Vê nát thây trên thập hình, nhưng đã khải hoàn phục sinh cứu muôn tội nhân.
3.
Này người ngủ mê dậy mau chạy đến nấm mồ. Chúa đã sống lại giải thoát bao kẻ tù đày. Trần hoàn hôm nay hát ca khen danh Ngài. Vinh quang rạng ngời Ngài ơi, xót thương đoàn con.

PDF

Như của lễ dâng – Hoài Bắc.

1.
Biết lấy gì để dâng lên, dâng lên Thiên Chúa toàn năng.
Con có gì làm sao mà xứng đáng dâng về trước tòa cao quang.
Cúi xin Ngài thương mà vui nhận cho lễ vật mọn hèn giờ đây.
Xin cúi đầu với chân tình bé nhỏ đơn sơ.
Tiếp tục đọc

Cất tiếng ca mừng (Tv. 65) – Hoài Bắc.

Đk.
Toàn thể địa cầu nào tung hô Thiên Chúa. Cất tiếng ca mừng chúc tụng thánh danh. Hãy kính dâng Người lời ngợi ca cảm mến. Hãy thân thưa rằng: “Sự nghiệp Chúa lừng danh”.
Tiếp tục đọc

Hãy đến lãnh nhận – Hoài Bắc.

Đk.
Muôn dân tộc tiến vào chầu. Hưởng thánh nhan phúc lộc Trời. Trăm chi họ tiến vào chầu diện kiến Cha nhân lành. Vì trọn đời luôn kiên trung, niềm tin thề không phôi pha và muôn đời mãi thiên thu lãnh phúc vinh trên trời.
Tiếp tục đọc