Ai được trèo lên (Tv. 14) – Vũ Đình Ân.

ĐK. Ai được trèo lên cao sơn Chúa, ai được đứng trong nơi thánh điện.

1. Người đó khinh phường gian ác luôn tụng kính mến yêu Chúa Trời.

2. Người sống công bằng nhân ái luôn thờ Chúa mến yêu muôn người. Tiếp tục đọc

Advertisement

Ân nghĩa Ngài (Tv. 88) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng – Năm B.

ĐK. Ân nghĩa Ngài lạy Chúa con ca tụng không ngừng.

1. Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Tình thương của Chúa mãi vững bền cho tới ngàn niên. Tiếp tục đọc

Ân sủng Chúa (Tv. 32) – Vũ Đình Ân.

ĐK. Địa cầu đầy ân sủng của Chúa.

1. Lời Chúa là lời chân chính, việc Chúa làm đều đáng tin cậy. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa.

2. Trời xanh được tạo dựng nên và vũ trụ đều do nơi Ngài. Chúa đem biển cả trong kho chứa đựng cùng dồn đại dương một chỗ. Tiếp tục đọc

Ai lên nhà Chúa – Vũ Đình Ân.

ĐK. Ai được lên nhà Chúa và ai lập cư trên núi thánh Chúa. Người đó có lòng tâm ngay, người đó luôn sống theo đường công minh.

1. Lưỡi người không đặt điều cáo gian, không mưu hại an hem bạn hữu, luôn sống theo công bình. Tiếp tục đọc

Ai yêu mến Thầy – Vũ Đình Ân.

ĐK. Ai yêu mến Thầy, thì giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ đến ở trong người ấy. Ai yêu mến Thầy, thì giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ đến yêu thương muôn nghìn.

1. Xin cho chúng con ăn ở với nhau như tình Thầy yêu thương chúng con. Xin cho chúng con giữ mọi điều răn của Thầy truyền ban cho chúng con. Tiếp tục đọc