Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang (06.12) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Trung thành theo Chúa Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang một niềm tin Chúa vững vàng. Khi vua ban sắc chỉ phân ráp người công giáo và toàn giáo hội sống lưu đày ở khắp mọi nơi.

ĐK. Tín thác đường đời trong tay Chúa. Thầy Giu-se theo phò Đức Cha Liêm (Đức Cha Her-mo-sil-la) Phúc tử đạo vì theo đạo công giáo, bị chém đầu tại pháp trường Bảy Mẫu.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Thánh Simon Phan Đức Hòa (12.12) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Trong làng Nhu Lý, có Thánh Si-mon Phan Đức Hòa. Ông trùm họ đạo, thầy thuốc lương y. Chữa bệnh giúp người già yếu khó khăn, neo đơn.

ĐK. Chiếu chỉ cấm đạo, ông làm nhà cho các thừa sai ẩn trốn. Ông bị giam cầm, bị tra tấn hành hình dã man. Lòng ông vững vàng đức tin ông tin mến xin vâng. Ngày nay huy hoàng cầm cành lá vạn tuế khải hoàn.
Tiếp tục đọc

Thánh Phêrô Lm. Vũ Đăng Khoa (24.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Theo Chúa đến cùng thành chiến sĩ anh hùng, có cha Phê-rô Vũ Đăng Khoa. Công việc giáo xứ. Dù lo mọi thứ, cha luôn nhiệt thành trong mọi công vụ. Luôn sống vui tươi quảng đại nhân từ.

ĐK. Thánh Phê-rô Vũ Đăng Khoa vững vàng trước nơi công đường. Tôi là đạo trưởng, giảng đạo Thiên Chúa. Xin quan đừng ép buộc tôi, tôi không bao giờ chối đạo. Cam chịu khổ hình dù phải hy sinh.
Tiếp tục đọc

Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm (Linh mục) (24.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm cuộc đời thánh thiện, nghèo khó tốt lành chuyên chăm. Cha luôn cầu nguyện, lời Chúa cha vẫn loan truyền. Đào tạo huấn luyện dù tuổi cao niên.

ĐK. Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm. Thà chết một lần chứ bước qua Thánh Giá là không. Trăm ngàn lần cương quyết là không.
Tiếp tục đọc

Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh (6.04) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
Đi vào rừng sâu, dâng lời khấn cầu, sang miền Ai Lao theo đoàn truyền giáo, mở mang nước Chúa muôn muôn nơi, lòng luôn hăng hái hy sinh mới, với bao thăng trầm.

Trong một niềm tin, xây dựng giáo hội, đưa người lạc bước, đi về cùng Chúa, niềm tin Thánh giá luôn nêu cao, chịu nhiều cay đắng trong thân xác, giúp người đói nghèo.
Tiếp tục đọc

Thánh Stêphanô Théodore Cuénot Thể (14.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Những giọt phù sa bồi đắp ruộng đồng quê ta. Thánh Stê-pha-no The-o-dore, Cu-e-not Thể. Như hạt lúa mì gieo xuống đất sinh hoa kết quả. Giáo phận Đàng Trong có đức cha hạnh phúc muôn nhà.

ĐK. Mừng Thánh Stê-pha-no The-o-dore, Cu-e-not Thể, giáo dục đức tin mở mang truyền rao lời Chúa. Mừng Thánh Stê-pha-no The-o-dore, Cu-e-not Thể. Nay cha hiển vinh sáng láng trên thiên đình.
Tiếp tục đọc

Thánh Phanxico Xavier Nguyễn Cần (14.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Ca khen gương thánh nhân thật quyết tâm, chẳng hề chối đạo bước đạp Thánh Giá. Lòng luôn sống chân thật tin tưởng vào Chúa quyền năng.

ĐK. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-er Nguyễn Cần ngục tù tra tấn dã man, chẳng lời ca thán oán than. Xin được nên nhân chứng phút giây sau cùng thành chiến sĩ đức tin trung kiên anh hùng.
Tiếp tục đọc

Thánh Phê-rô Borie Cao (Giám mục) (24.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
Thánh Phê-rô Bo-rie Cao. Giám mục Hội Thừa Sai Pa-ris. Ngài đã ra đi sang Việt Nam đi truyền giáo. Thánh Phê-rô Bo-rie Cao. Sứ vụ Chúa trao. Vượt qua giông bão.

Ngài đến khắp miền xa xôi hoà nhập với tình người, từ phong tục địa phương trong tình yêu thương, mến thương. Tiếp tục đọc

Thánh Martino Lm. Tạ Đức Thịnh (08.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Theo tiếng gọi của Chúa Giê-su. Thánh Mar-ti-no Tạ Đức Thịnh dâng mình sống trọn đời tu, làm linh mục phục vụ giáo xứ. Thánh Mar-ti-no Tạ Đình Thịnh trong gian lao một lòng giữ đạo, dù đầu rơi xin mãi giữ lời.

ĐK. Gương trung kiên một đời giữ trọn dù đầu rơi trên thân xác héo hon. Thánh Mar-ti-no Tạ Đức Thịnh nay hiển vinh trên chốn thiên đình.
Tiếp tục đọc

Thánh Jacinto Castaneda Gia (07.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
Thánh Jac-in-to Cas-ta-ne-da Gia từ Tây Ban Nha. Chẳng ngại đường xa Ngài đến Việt Nam nhiệt thành đi truyền giáo. Đến nhiều xứ đạo trong thời kỳ gắt gao. Lệnh vua cấm đạo không được truyền giáo.

Không ngại gian khó. Không sợ gian khổ. Đạo Chúa Ki-tô mở mang đây đó. Ngục thất gian lao vì tội giảng đạo. Cha đã hy sinh bị trảm quyết tử hình. Tiếp tục đọc

Thánh Giuse Lm. Nguyễn Đình Nghi (08.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Theo tiếng Chúa gọi lòng hăng say lên đường truyền giáo. Sẵn sàng ra đi dù khó khăn gian khổ lo gì. Đường làng Việt Nam luỹ tre xanh in dấu người xưa. Nắng mưa bao ngày còn khắc ghi cha Nguyễn Đình Nghi.

ĐK. Thánh Giu-se Nguyễn Đình Nghi siêng năng kinh lễ cầu nguyện. Yêu thương an ủi nhủ khuyên những ai lầm đường lạc hướng. Thánh Giu-se Nguyễn Đình Nghi niềm tin cha luôn tín trung, theo Chúa đến phút sau cùng, gương thánh nhân anh hùng.
Tiếp tục đọc

Thánh Luca Thánh Sử (18.10) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh.
*
1. Tin Mừng của Thánh Lu-ca như một bài ca dâng Chúa, sáng đẹp đời sống Tin Mừng, rạng danh Chúa bao lẫy lừng.

ĐK. Thánh Lu-ca Thánh sử của sách Tin Mừng. Thánh Lu-ca lỗi lạc văn chương lưu loát. Thánh Lu-ca Thánh sử của sách Tin Mừng, cho người dương thế thấm nhuần Lời Chúa mỗi ngày.
Tiếp tục đọc

Thánh Luca – Tác giả Tin Mừng (18.10) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh.
*
ĐK. Thánh Lu-ca tác giả Tin Mừng, Tin Mừng về đời sống cầu nguyện, Tin Mừng cho những người bị áp bức, Tin Mừng cho niềm vui ơn cứu độ Chúa.

1. Tin Mừng về đời sống cầu nguyện của Chúa Giê-su khi chịu phép rửa. Biến hình sáng láng. Lúc hấp hối trong vườn Giệt-si-ma-ni và trên Thánh Giá.
Tiếp tục đọc

Thánh Inhaxiô–Antiôkia (17.10) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh.
*
1. Không chối bỏ Đức Ki-tô dù có phải mất mạng sống. Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-ki-a. Niềm tin vào Đức Ki-tô cho dẫu chịu nhiều đau khổ.

ĐK. Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa. Tôi cần được nghiền nát dưới răng thú dữ, để trở thành bánh tinh tuyền của Chúa Ki-tô.
Tiếp tục đọc

Thánh Simon và Giuđa Tông Đồ (28.10) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh.
*
ĐK. Hai Thánh Tông Đồ Si-mon và Giu-đa ta-đê-ô. Rao giảng Tin Mừng Lời Chúa khắp mọi nơi. Si-mon Tông Đồ nhiệt thành (Giu-đa Tông Đồ trung kiên) theo Chúa đến cùng niềm tin trung kiên.

1. Theo Thầy chẳng ngại nhịp bước trên mọi đường xa. Dù muôn khó nguy, các Ngài vẫn vượt qua. Đến khắp từng nhà, Lời Chúa Tin Mừng loan ra, để cho chúng ta nhận ra ơn Chúa hải hà.
Tiếp tục đọc

Thánh Mat-thêu Tông Đồ (21.09) – Vũ Đình Ân.

Tác giả Tin Mừng.
*
1. Chúa muốn lòng nhân từ, không cần của lễ cao siêu. Chúa chính nguồn tình yêu nên gọi Mat-thêu theo Chúa.

ĐK. Thánh Mat-thêu Tông đồ tác giả Tin Mừng. Thánh Mat-thêu không hề mặc cảm tội lỗi. Thánh Mat-thêu đứng dậy Ngài đi theo Chúa. Thánh Mat-thêu môn đệ của Chúa yêu thương.
Tiếp tục đọc

Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm Linh Mục (07.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
*
1. Mang con tim dòng máu Lạc Hồng. Luôn thông minh đạo đức trong đời sống. Khó nghèo tìm về quê hương, hết lòng vì tình mến thương.

ĐK. Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, anh hùng bất khuất trung kiên. Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, nhiệt tình phục vụ đoàn chiên.
Tiếp tục đọc

Thánh Valentino Berrio Ochoa Vinh (01.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
Một niềm mơ ước Thánh Va-len-ti-no Be-ri-o Ochoa Giám mục dòng Đa Minh. Đức Cha đã lên đường đi xây dựng tương lai cho Giáo Hội ngày mai. Và Ngài đến Việt Nam đi truyền giáo giữa thời kỳ cấm đạo. Cho dù muôn khó nguy, Ngài tiến bước ra đi, có Chúa nào sợ chi.
Tiếp tục đọc

Thánh Phêrô Almato Bình (01.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
Thánh Phê-rô Al-ma-to Bình. Khát vọng trong mình cha nhập dòng Đa Minh. Từ quê hương, Tây Ban Nha cha sang Việt Nam đi truyền giáo. Đến các xứ đạo, cha chẳng ngại gian lao.

Dù biết trong thời kỳ cấm đạo. Thánh Giá tôi tôn thờ, không bao giờ bước qua, dù biết có tai hoạ, máu chảy hay đầu rơi. Tiếng chuông trống vang rồi, lý hình vung gươm chém. Hạnh phúc nơi quê trời. Tiếp tục đọc

Thánh Emmanuel Lm. Nguyễn Văn Triệu (17.09) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1 Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu giã từ quân ngũ, dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu đẹp lòng Thiên Chúa trong sự vụ linh mục rao giảng Tin Mừng.

ĐK. Con được diễm phúc (Con được diễm phúc) làm chứng cho Ngài. (làm chứng cho Chúa) Con vui mừng tạ ơn Chúa. (con vui mừng) Con vui mừng tạ ơn Ngài (tạ ơn Ngài)
Tiếp tục đọc