Thánh vịnh 50 – Thanh Lâm.

Thứ Tư Lễ Tro – Chúa Nhật 1A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, nguyện thương xót con theo lòng nhân hậu của Ngài.

1. Nguyện thương xót con theo lòng nhân hậu Chúa. Xin xóa tội con theo lượng cả từ bi. Xin Ngài rửa con tuyệt gốc mọi lỗi lầm. Xin tẩy xóa con sạch lâng bao tội ác.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Thánh Mátthêu Alonso Liciniana Đậu (22.01) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Tiếng Chúa kêu mời Thánh Mát-thêu A-lon-so Li-ci-ni-a-na Đậu, tuổi xuân dâng hiến trong nơi tu viện đã rèn luyện Ngài trở thành linh mục. Ngài đi truyền giáo sang Việt Nam nhận nơi này là quê hương thứ hai.

ĐK. Vượt qua bao sóng gió, Ngài luôn đi đâu đó giữa cuộc đời cấm đạo tại quê ta. Quân quan phát hiện ra, họ bắt trrois cha, rồi họ đánh đập cha. Bản án được thảo ra, dụ dỗ và đe dọa nếu cha muốn được tha. Đức tin không lìa xa, chẳng bước qua Thánh Giá. Xử trảm chém đầu cha.
Tiếp tục đọc

Thánh Tôma Khuông (Linh mục) 30.01 – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Chúa. Thánh Tô-ma Khuông theo lý tưởng làm linh mục. Tích cực cổ động nhiều giáo dân vào dòng Đa minh. Siêng năng cầu nguyện, việc truyền giáo ngày sâu rộng hơn.

ĐK. Thánh Tô-ma Khuông đã bị tử hình chém đầu. Là một linh mục mà chối đạo thật không xứng đáng là một linh mục.
Tiếp tục đọc

Thánh Phêrô Vũ Văn Truật (18.12) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Một tấm lòng vàng theo Chúa đức tin vững vàng là Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật chiến sĩ đức tin tuổi trẻ. Đòn roi tra tấn nhiều lần, thành nên chứng nhân lãnh nhận án tử hình.

ĐK. Dù có phải chết không bao giờ bước qua hình ảnh Chúa tôi. Dù có phải chết không bao giờ bước qua hình ảnh Chúa tôi.
Tiếp tục đọc

Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ (18.12) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
ĐK. Giữa thời cấm đạo gắt gao. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ một lòng tin yêu vững chí, gươm giáo, roi đòn sợ chi, đầu rơi, gian nguy xá gì.

1. Ngục tù tăm tối hiểm nguy, gán cho tội thật vô lý, theo đạo Gia-tô ích gì? Dù chết cũng không hãi gì.
Tiếp tục đọc

Thánh Phêrô Trương Văn Đường (18.12) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
ĐK. Một lòng tin luôn can trường Thánh Phê-rô Trương Văn Đường. Một niềm tin Chúa không vơi. Tử đạo vinh phúc muôn đời.

1. Người đi theo Chúa từ thời ấu thơ. Chúa hằng nâng đỡ những ai đón chờ. Đi làm nhân chứng gieo rắc tình thương. Thầy giảng Phê-rô theo Chúa lên đường.
Tiếp tục đọc

Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang (06.12) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Trung thành theo Chúa Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang một niềm tin Chúa vững vàng. Khi vua ban sắc chỉ phân ráp người công giáo và toàn giáo hội sống lưu đày ở khắp mọi nơi.

ĐK. Tín thác đường đời trong tay Chúa. Thầy Giu-se theo phò Đức Cha Liêm (Đức Cha Her-mo-sil-la) Phúc tử đạo vì theo đạo công giáo, bị chém đầu tại pháp trường Bảy Mẫu.
Tiếp tục đọc

Thánh Simon Phan Đức Hòa (12.12) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Trong làng Nhu Lý, có Thánh Si-mon Phan Đức Hòa. Ông trùm họ đạo, thầy thuốc lương y. Chữa bệnh giúp người già yếu khó khăn, neo đơn.

ĐK. Chiếu chỉ cấm đạo, ông làm nhà cho các thừa sai ẩn trốn. Ông bị giam cầm, bị tra tấn hành hình dã man. Lòng ông vững vàng đức tin ông tin mến xin vâng. Ngày nay huy hoàng cầm cành lá vạn tuế khải hoàn.
Tiếp tục đọc

Thánh Phêrô Lm. Vũ Đăng Khoa (24.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Theo Chúa đến cùng thành chiến sĩ anh hùng, có cha Phê-rô Vũ Đăng Khoa. Công việc giáo xứ. Dù lo mọi thứ, cha luôn nhiệt thành trong mọi công vụ. Luôn sống vui tươi quảng đại nhân từ.

ĐK. Thánh Phê-rô Vũ Đăng Khoa vững vàng trước nơi công đường. Tôi là đạo trưởng, giảng đạo Thiên Chúa. Xin quan đừng ép buộc tôi, tôi không bao giờ chối đạo. Cam chịu khổ hình dù phải hy sinh.
Tiếp tục đọc

Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm (Linh mục) (24.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm cuộc đời thánh thiện, nghèo khó tốt lành chuyên chăm. Cha luôn cầu nguyện, lời Chúa cha vẫn loan truyền. Đào tạo huấn luyện dù tuổi cao niên.

ĐK. Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm. Thà chết một lần chứ bước qua Thánh Giá là không. Trăm ngàn lần cương quyết là không.
Tiếp tục đọc

Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh (6.04) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
Đi vào rừng sâu, dâng lời khấn cầu, sang miền Ai Lao theo đoàn truyền giáo, mở mang nước Chúa muôn muôn nơi, lòng luôn hăng hái hy sinh mới, với bao thăng trầm.

Trong một niềm tin, xây dựng giáo hội, đưa người lạc bước, đi về cùng Chúa, niềm tin Thánh giá luôn nêu cao, chịu nhiều cay đắng trong thân xác, giúp người đói nghèo.
Tiếp tục đọc

Thánh Stêphanô Théodore Cuénot Thể (14.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Những giọt phù sa bồi đắp ruộng đồng quê ta. Thánh Stê-pha-no The-o-dore, Cu-e-not Thể. Như hạt lúa mì gieo xuống đất sinh hoa kết quả. Giáo phận Đàng Trong có đức cha hạnh phúc muôn nhà.

ĐK. Mừng Thánh Stê-pha-no The-o-dore, Cu-e-not Thể, giáo dục đức tin mở mang truyền rao lời Chúa. Mừng Thánh Stê-pha-no The-o-dore, Cu-e-not Thể. Nay cha hiển vinh sáng láng trên thiên đình.
Tiếp tục đọc

Thánh Phanxico Xavier Nguyễn Cần (14.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Ca khen gương thánh nhân thật quyết tâm, chẳng hề chối đạo bước đạp Thánh Giá. Lòng luôn sống chân thật tin tưởng vào Chúa quyền năng.

ĐK. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-er Nguyễn Cần ngục tù tra tấn dã man, chẳng lời ca thán oán than. Xin được nên nhân chứng phút giây sau cùng thành chiến sĩ đức tin trung kiên anh hùng.
Tiếp tục đọc

Thánh Phê-rô Borie Cao (Giám mục) (24.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
Thánh Phê-rô Bo-rie Cao. Giám mục Hội Thừa Sai Pa-ris. Ngài đã ra đi sang Việt Nam đi truyền giáo. Thánh Phê-rô Bo-rie Cao. Sứ vụ Chúa trao. Vượt qua giông bão.

Ngài đến khắp miền xa xôi hoà nhập với tình người, từ phong tục địa phương trong tình yêu thương, mến thương. Tiếp tục đọc

Thánh Martino Lm. Tạ Đức Thịnh (08.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Theo tiếng gọi của Chúa Giê-su. Thánh Mar-ti-no Tạ Đức Thịnh dâng mình sống trọn đời tu, làm linh mục phục vụ giáo xứ. Thánh Mar-ti-no Tạ Đình Thịnh trong gian lao một lòng giữ đạo, dù đầu rơi xin mãi giữ lời.

ĐK. Gương trung kiên một đời giữ trọn dù đầu rơi trên thân xác héo hon. Thánh Mar-ti-no Tạ Đức Thịnh nay hiển vinh trên chốn thiên đình.
Tiếp tục đọc

Thánh Jacinto Castaneda Gia (07.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
Thánh Jac-in-to Cas-ta-ne-da Gia từ Tây Ban Nha. Chẳng ngại đường xa Ngài đến Việt Nam nhiệt thành đi truyền giáo. Đến nhiều xứ đạo trong thời kỳ gắt gao. Lệnh vua cấm đạo không được truyền giáo.

Không ngại gian khó. Không sợ gian khổ. Đạo Chúa Ki-tô mở mang đây đó. Ngục thất gian lao vì tội giảng đạo. Cha đã hy sinh bị trảm quyết tử hình. Tiếp tục đọc

Thánh Giuse Lm. Nguyễn Đình Nghi (08.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Theo tiếng Chúa gọi lòng hăng say lên đường truyền giáo. Sẵn sàng ra đi dù khó khăn gian khổ lo gì. Đường làng Việt Nam luỹ tre xanh in dấu người xưa. Nắng mưa bao ngày còn khắc ghi cha Nguyễn Đình Nghi.

ĐK. Thánh Giu-se Nguyễn Đình Nghi siêng năng kinh lễ cầu nguyện. Yêu thương an ủi nhủ khuyên những ai lầm đường lạc hướng. Thánh Giu-se Nguyễn Đình Nghi niềm tin cha luôn tín trung, theo Chúa đến phút sau cùng, gương thánh nhân anh hùng.
Tiếp tục đọc

Thánh Luca Thánh Sử (18.10) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh.
*
1. Tin Mừng của Thánh Lu-ca như một bài ca dâng Chúa, sáng đẹp đời sống Tin Mừng, rạng danh Chúa bao lẫy lừng.

ĐK. Thánh Lu-ca Thánh sử của sách Tin Mừng. Thánh Lu-ca lỗi lạc văn chương lưu loát. Thánh Lu-ca Thánh sử của sách Tin Mừng, cho người dương thế thấm nhuần Lời Chúa mỗi ngày.
Tiếp tục đọc

Thánh Luca – Tác giả Tin Mừng (18.10) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh.
*
ĐK. Thánh Lu-ca tác giả Tin Mừng, Tin Mừng về đời sống cầu nguyện, Tin Mừng cho những người bị áp bức, Tin Mừng cho niềm vui ơn cứu độ Chúa.

1. Tin Mừng về đời sống cầu nguyện của Chúa Giê-su khi chịu phép rửa. Biến hình sáng láng. Lúc hấp hối trong vườn Giệt-si-ma-ni và trên Thánh Giá.
Tiếp tục đọc

Thánh Inhaxiô–Antiôkia (17.10) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh.
*
1. Không chối bỏ Đức Ki-tô dù có phải mất mạng sống. Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-ki-a. Niềm tin vào Đức Ki-tô cho dẫu chịu nhiều đau khổ.

ĐK. Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa. Tôi cần được nghiền nát dưới răng thú dữ, để trở thành bánh tinh tuyền của Chúa Ki-tô.
Tiếp tục đọc