Nhạc sĩ La Thập Tự (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
MÙA VỌNG
CN 1A Mùa Vọng Mừng vui lên đền (Tv 121)
CN 2A Mùa Vọng Triều đại Người (Tv 71)
CN 3A Mùa Vọng Lạy Chúa xin ngự đến (Tv 145)
CN 4A Mùa Vọng Chúa sẽ ngự đến (Tv. 23)
+
CN 1B Mùa Vọng Xin tỏ nhan thánh (Tv 79)
CN 2B Mùa Vọng Xin tỏ lượng từ bi (Tv 84)
CN 3B Mùa Vọng Một Tiếng Kêu
CN 4B Mùa Vọng Niềm Tin Xin Vâng
+
CN 1C Mùa Vọng Xin chỉ cho con (Tv. 24)
CN 2C Mùa Vọng Hãy Dọn Đường
CN 3C Mùa Vọng Đây Thiên Chúa (Is. 12)
CN 4C Mùa Vọng Xin được phục hồi (Tv. 79)
+
MÙA GIÁNG SINH
Lễ Giáng Sinh – ĐêmHãy hát lên (Tv 95)Lời bài hát
Lễ Giáng Sinh – NgàyKhắp nơi địa cầu (Tv. 97)Lời bài hát
Lễ Thánh Gia Phúc thay (Tv 127)
Lễ Hiển LinhDân tộc trên địa cầu (Tv. 71)
+
Chúa Chịu Phép Rửa AGiođan Ngày Xưa
Chúa Chịu Phép Rửa BĐức Giêsu Là Ai?
Chúa Chịu Phép Rửa CTrên Sông Giođan
+
MÙA CHAY
Lễ Tro ANguyện thương (Tv 50)
CN 1A Mùa Chay Nguyện thương (Tv 50)
CN 2A Mùa Chay Hãy nghe lời Ngài
CN 3A Mùa Chay Nguồn Nước Trường Sinh
CN 4A Mùa Chay Chúa Là Ánh Sáng
CN 5A Mùa Chay Chúa rộng lượng (Tv. 129)
Lễ Lá AÔi! Chúa ôi! Chúa ôi! (Tv. 21)
+
Lễ Tro BNguyện thương (Tv 50)
CN 1B Mùa Chay Tất cả đường nẻo Chúa (Tv. 24)
CN 2B Mùa Chay Tôi sẽ tiến đi (Tv 115)
CN 3B Mùa Chay Luật pháp Chúa (Tv. 18)
CN 4B Mùa Chay Thương nhớ Sion (Tv 136)
CN 5B Mùa Chay Nguyện thương xót (Tv. 50)
Lễ Lá BÔi! Chúa ôi! Chúa ôi! (Tv. 21)
+
Lễ Tro C Nguyện thương (Tv 50)
CN 1C Mùa Chay Xin ở với con (Tv 90)
CN 2C Mùa Chay Hãy Vâng Nghe Lời Ngài
CN 3C Mùa Chay Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) 
CN 4C Mùa Chay Hãy nếm thử (Tv 33)
CN 5C Mùa Chay Chúa là ánh sáng (Tv. 26)
+
Lễ LáÔi! Chúa ôi! Chúa ôi! (Tv 21)
Lễ Tiệc Ly Chén chúc tụng (Tv. 115)
Thứ Sáu Tuần ThánhCon phó linh hồn con (Tv. 30)
+
MÙA PHỤC SINH
CN 1A Phục Sinh Niềm Vui Phục Sinh (Ga. 20)
CN 2A Phục Sinh Niềm Tin Hôm Nay
CN 3A Phục Sinh Chúa chỉ cho tôi (Tv 15)
CN 4A Phục Sinh Đồng cỏ tươi (Tv. 22)
CN 5A Phục Sinh Xin tỏ lòng từ bi (Tv 32)
CN 6A Phục Sinh Hãy reo mừng (Tv. 65)
Lễ Thăng Thiên AThiên Chúa ta (Tv. 46)
Lễ Hiện Xuống AXin sai Thánh Thần (Tv. 103)
+
CN 1B Phục Sinh Tin Chúa Sống Lại
CN 2B Phục Sinh Hãy xưng tụng Chúa (Tv. 117)
CN 3B Phục Sinh Xin chiếu sáng (Tv 4)
CN 4B Phục Sinh Người Mục Tử Tốt Lành
CN 5B Phục Sinh Lời tôi ca ngợi (Tv. 21)
CN 6B Phục Sinh Chúa đã tỏ bày (Tv. 97)
CN 7B Phục Sinh Lời Nguyện
Lễ Thăng Thiên BThiên Chúa ta (Tv. 46)
Lễ Hiện Xuống BXin sai Thánh Thần (Tv. 103)
+
CN 1C Phục Sinh Chúa Đã Sống Lại
CN 2C Phục Sinh Hãy cảm tạ Chúa (Tv 117)
CN 3C Phục Sinh Con ca ngợi Ngài (Tv 29)Lời bài hát
CN 4C Phục Sinh Ta là dân Chúa (Tv 99)
CN 5C Phục Sinh Con sẽ tán dương (Tv 144)
CN 6C Phục Sinh Nguyện chư dân (Tv 66)
Lễ Thăng Thiên CThiên Chúa ta (Tv. 46)
Lễ Hiện Xuống CXin sai Thánh Thần (Tv. 103)
+
MÙA THƯỜNG NIÊN
CN 1A Thường NiênChúa sẽ chúc phúc (Tv. 28)
CN 2A Thường Niên Nầy tôi xin đến (Tv 39)
CN 3A Thường Niên Tôi sợ gì ai! (Tv 26)
CN 4A Thường Niên Phúc cho những ai (Tv 145)
CN 5A Thường Niên Trong u tối (Tv 111)
CN 6A Thường Niên Phước đức cho ai (Tv 118)
CN 7A Thường Niên Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) 
CN 8A Thường Niên Duy nơi Thiên Chúa (Tv. 61)
CN 9A Thường Niên Dụ Ngôn Xây Nhà
CN 10A Thường Niên Ngài Đã Đến
CN 11A Thường Niên Xin Làm Thợ Gặt
CN 12A Thường Niên Xin nhậm lời con (Tv 68)
CN 13A Thường Niên Tình thương của Chúa (Tv 88)
CN 14A Thường Niên Tôi sẽ chúc tụng (Tv 144)
CN 15A Thường Niên Hạt giống nào (Tv. 64)
CN 16A Thường Niên Chúa rất nhân hậu (Tv. 85)
CN 17A Thường Niên Chúa Là Kho Tàng
CN 18A Thường Niên Chúa mở bàn tay (Tv. 144)
CN 19A Thường Niên Có Ngài Sợ Chi (Mt. 14)
CN 20A Thường Niên Chư dân hãy ca tụng (Tv. 66)
CN 21A Thường Niên Lòng nhân hậu của Chúa (Tv. 137)
CN 22A Thường Niên Lạy Chúa là Thiên Chúa (Tv. 62)
CN 23A Thường Niên Hãy Sửa Lỗi Nhau
CN 24A Thường Niên Chúa Đã Tha Thứ
CN 25A Thường Niên Chúa ở gần (Tv. 144)
CN 26A Thường Niên Xin hãy nhớ lại (Tv 24)
CN 27A Thường Niên Vườn nho Chúa (Tv 79)
CN 28A Thường Niên Trong nhà Chúa (Tv 22)
CN 29A Thường Niên Hãy kính tặng (Tv. 95)
CN 30A Thường Niên Giới Răn Tình Yêu
CN 31A Thường Niên Xin Cho Khiêm Nhượng
CN 32A Thường Niên Ôi Chúa ôi (Tv 62)
CN 33A Thường Niên Chúa Trao Cho Ta
CN 34A Thường Niên Chúa Là Vua Tình Yêu
Lễ Chúa Ba Ngôi ATạ Ơn Ba Ngôi
Lễ Mình Máu Thánh AHỡi Giêrusalem (Tv. 147)
Lễ Thánh Tâm ALòng yêu thương Chúa (Tv 102)
+
CN 1B Thường Niên Chúa sẽ chúc phúc (Tv. 28)
CN 2B Thường Niên Theo Chúa
CN 3B Thường Niên Cuộc Sống
CN 4B Thường Niên Không Ai Như Ngài
CN 5B Thường Niên Hãy chúc tụng Chúa (Tv. 146)
CN 6B Thường Niên Chúa là chỗ dung thân (Tv. 31)
CN 7B Thường Niên Niềm Tin Người Bất Toại
CN 8B Thường Niên Nếu Một Mai
CN 9B Thường Niên Hôm Nay Ngày Chúa Nhật
CN 10B Thường Niên Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129)
CN 11B Thường Niên Thiện hảo thay (Tv. 91)
CN 12B Thường Niên Hãy tán tạ (Tv. 106)
CN 13B Thường Niên Con ca tụng Chúa (Tv 29)
CN 14B Thường Niên Tôi ngước nhìn (Tv. 122)
CN 15B Thường Niên Chúa hãy thương tình (Tv. 84)Lời bài hát
CN 16B Thường Niên Chúa chăn nuôi tôi (Tv 22)
CN 17B Thường Niên Chúa mở rộng tay (Tv. 144)
CN 18B Thường Niên Ta Là Bánh
CN 19B Thường Niên Bạn hãy nếm thử (Tv. 33)
CN 20B Thường Niên Nầy người bạn ơi (Tv. 33)
CN 21B Thường Niên Hãy đến (Tv. 33)
CN 22B Thường Niên Ai đây sẽ đến (Tv. 14)
CN 23B Thường Niên Hồn tôi ơi (Tv. 145)
CN 24B Thường Niên Tôi yêu Chúa (Tv. 144)
CN 25B Thường Niên Chúa nâng đỡ (Tv. 53)
CN 26B Thường Niên Giới răn Chúa (Tv. 18)
CN 27B Thường Niên Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 127)
CN 28B Thường Niên Xin cho chúng tôi (Tv. 89)
CN 29B Thường Niên Xin đổ lòng từ bi (Tv. 32)
CN 30B Thường Niên Chúa xử đại lượng (Tv. 125)
CN 31B Thường Niên Chúa là dũng lực (Tv. 17)Lời bài hát
CN 32B Thường Niên Linh hồn tôi ơi (Tv. 145)
CN 33B Thường Niên Xin bảo toàn tôi (Tv. 15)
CN 34B Thường Niên Chúa là Vua (Tv. 92)Lời bài hát
Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm BPhúc thay dân tộc (Tv. 32)
Lễ Mình Máu Thánh – Năm BTôi sẽ kêu cầu (Tv. 115)
Lễ Thánh Tâm – Năm BCác ngươi sẽ hân hoan (Is. 12)
+
CN 1C Thường Niên Chúa sẽ chúc phúc (Tv. 28)
CN 2C Thường Niên Hãy tường thuật (Tv. 95)
CN 3C Thường Niên Hoan Ca Chứng Nhân
CN 4C Thường Niên Miệng tôi loan truyền (Tv. 70)
CN 5C Thường Niên Đàn ca mừng Chúa (Tv. 137)
CN 6C Thường Niên Phúc Cho Anh Em
CN 7C Thường Niên Hãy Yêu Kẻ Thù
CN 8C Thường Niên Hãy Lấy Cái Xà Trong Mắt
CN 9C Thường Niên Ôi Nói Sao Được
CN 10C Thường Niên Con ca tụng Chúa (Tv. 29)
CN 11C Thường Niên Phúc cho người (Tv. 31)
CN 12C Thường Niên Hồn tôi khát khao Chúa (Tv. 62)
CN 13C Thường Niên Chúa là gia nghiệp (Tv. 15)
CN 14C Thường Niên Toàn thể đất nước (Tv 65)
CN 15C Thường Niên Bạn hãy khiêm cung (Tv. 68)
CN 16C Thường Niên Ai được cư ngụ (Tv. 14)
CN 17C Thường Niên Lời Kinh Tuyệt Vời
CN 18C Thường Niên Ước chi hôm nay (Tv 94)
CN 19C Thường Niên Phúc Thay (Tv 32)
CN 20C Thường Niên Xin phù trợ (Tv 39)
CN 21C Thường Niên Hãy đi (Tv. 116)
CN 22C Thường Niên Ôi Thiên Chúa (Tv 67)
CN 23C Thường Niên Thân lạy Chúa (Tv 89)
CN 24C Thường Niên Ôi Lạy Chúa (Tv 50)
CN 25C Thường Niên Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 112)
CN 26C Thường Niên Bài ca Allêluia (Tv 145)
CN 27C Thường Niên Ước chi hôm nay (Tv. 94)
CN 28C Thường Niên Hãy ca tụng Chúa (Tv. 97)
CN 29C Thường Niên Ơn phù trợ (Tv 120)
CN 30C Thường Niên Kìa ai đau khổ (Tv. 33)
CN 31C Thường Niên Con sẽ chúc tụng (Tv 144)
CN 32C Thường Niên Khi thức giấc (Tv. 16)
CN 33C Thường Niên Chúa ngự tới (Tv. 97)
CN 34C Thường Niên Tôi mừng vui (Tv 121)
Lễ Chúa Ba Ngôi CLạy Chúa chúng tôi (Tv. 8)
Lễ Mình Máu Thánh C Con là Thượng Tế (Tv. 109)
Lễ Thánh Tâm CCó Chúa chăn nuôi tôi (Tv 22)
+
Lễ Truyền TinNầy con xin đến (Tv 39)
Lễ Mẹ Thiên Chúa (01.01)Xin Chúa xót thương (Tv 66)
Lễ Thánh Giuse (19.03)Tôi sẽ ca ngợi (Tv 88)
Lễ Thánh Phêrô & Phaolô (29.06)Trọn đời tôi (Tv. 23)Lời bài hát
Lễ Mẹ Lên Trời Hoàng Hậu đứng (Tv. 44)
THÁNH CA TIN MỪNG
MÙA VỌNG
CN 1A Mùa Vọng Hãy Sẵn Sàng (Mt. 24) Lời bát hát
CN 2A Mùa Vọng Hãy Trở Về Thống Hối (Mt. 3) Lời bát hát
CN 3A Mùa Vọng Niềm Vui Chúa Đến (Mt. 11) Lời bát hát
CN 4A Mùa Vọng Emmanuel (Mt. 1) Lời bát hát
+
CN 1B Mùa Vọng Hãy Tỉnh Thức (Mc. 13) Lời bát hát
CN 2B Mùa Vọng Tiếng Gọi Thống Hối (Mc. 3) Lời bát hát
CN 3B Mùa Vọng Một Tiếng Kêu (Ga. 1) Lời bát hát
CN 4B Mùa Vọng Niềm Tin Xin Vâng (Lc. 1) Lời bát hát
+
CN 1C Mùa Vọng Hãy Tỉnh Thức Lời bát hát
CN 2C Mùa Vọng Hãy Dọn Đường Lời bát hát
CN 3C Mùa Vọng Phải Làm gì? Lời bát hát
CN 4C Mùa Vọng Phúc Thay (Lc. 1) Lời bát hát
+
MÙA GIÁNG SINH
Lễ Thánh Gia ALời Kinh Cho Gia Đình (Mt. 2) Lời bát hát
Lễ Thánh Gia BNoi Gương Thánh Gia (Lc. 2) Lời bát hát
Lễ Thánh Gia CĐức Giêsu Là Ai? Lời bát hát
+
Lễ Hiển Linh AXin Theo Ba Vua (Mt. 2) Lời bát hát
Lễ Hiển Linh BCho Con Nhận Ra Chúa Lời bát hát
Lễ Hiển Linh CTheo Ánh Sao Lời bát hát
+
Chúa Chịu Phép Rửa AGiođan Ngày Xưa Lời bát hát
Chúa Chịu Phép Rửa BĐức Giêsu Là Ai? Lời bát hát
Chúa Chịu Phép Rửa CTrên Sông Giođan Lời bát hát
+
MÙA CHAY
Lễ Tro ASống Đời Bụi Tro Lời bát hát
Lễ Tro ACát bụi
CN 1A Mùa Chay Sống Lời Thiên Chúa Lời bát hát
CN 2A Mùa Chay Hãy nghe lời Ngài Lời bát hát
CN 3A Mùa Chay Nguồn Nước Trường Sinh (Ga. 4) Lời bát hát
CN 4A Mùa Chay Chúa Là Ánh Sáng Lời bát hát
CN 5A Mùa Chay Ngài Là Sự Sống Lại (Ga. 11) Lời bát hát
Lễ Lá ATheo Chúa Vào Thành Đô (Mt. 21) Lời bát hát
+
Lễ Tro BCát Bụi Lời bát hát
CN 1B Mùa Chay Tin Vào Tin Mừng (Mc. 1) Lời bát hát
CN 2B Mùa Chay Người Con Dấu Yêu (Mc. 9) Lời bát hát
CN 3B Mùa Chay Chúa Là Đền Thờ (Ga. 2) Lời bát hát
CN 4B Mùa Chay Thập Giá Chúa Kitô Lời bát hát
CN 5B Mùa Chay Nước Mắt Và Vinh Quang (Ga. 12) Lời bát hát
Lễ Lá BHoan Hô Chúa (Mc. 14) Lời bát hát
+
Lễ Tro C Cuộc Đời Là Chi? Lời bát hát
CN 1C Mùa Chay Mùa Chay Sa Mạc Lời bát hát
CN 2C Mùa Chay Hãy Nghe Lời Ngài (Mt. 17) Lời bát hát
CN 3C Mùa Chay Lệnh Sám Hối Lời bát hát
CN 4C Mùa Chay Lời Tự Tình Lời bát hát
CN 5C Mùa Chay Một Người Cha Tình Thương Lời bát hát
Lễ Lá C Vạn Tuế Đức Vua Lời bát hát
+
MÙA PHỤC SINH
CN 1A Phục Sinh Niềm Vui Phục Sinh (Ga. 20) Lời bát hát
CN 2A Phục Sinh Niềm Tin Hôm Nay Lời bát hát
CN 3A Phục Sinh Đường Emmau Gieo Bước (Lc. 24) Lời bát hát
CN 4A Phục Sinh Con Mãi Là Chiên Của Ngài (Ga. 10) Lời bát hát
CN 5A Phục Sinh Đường Về Nhà Cha (Ga. 14) Lời bát hát
CN 6A Phục Sinh Nếu ai yêu Thầy (Ga. 14) Lời bát hát
Lễ Thăng Thiên AQuê Hương Trời Cao (Mt. 28) Lời bát hát
Lễ Hiện Xuống ANếu Vắng Thánh Linh (Ga. 20) Lời bát hát
+
CN 1B Phục Sinh Tin Chúa Sống Lại (Ga. 20) Lời bát hát
CN 2B Phục Sinh Không Thấy Mà Tin Lời bát hát
CN 3B Phục Sinh Chứng Nhân Phục Sinh Lời bát hát
CN 4B Phục Sinh Người Mục Tử Tốt Lành Lời bát hát
CN 5B Phục Sinh Thầy Là Cây Nho (Ga. 15) Lời bát hát
CN 6B Phục Sinh Hãy Yêu Nhau (Ga. 15) Lời bát hát
CN 7B Phục Sinh Lời Nguyện Lời bát hát
Lễ Thăng Thiên BHãy Đi (Mc. 16) Lời bát hát
Lễ Hiện Xuống BLạy Chúa Thánh Thần Lời bát hát
+
CN 1C Phục Sinh Chúa Đã Sống Lại (Ga. 20) Lời bát hát
CN 2C Phục Sinh Phúc Cho Ai (Ga. 20) Lời bát hát
CN 3C Phục Sinh Xin Yêu Chúa Nhiều (Ga. 21) Lời bát hát
CN 4C Phục Sinh Trên Cánh Đồng Xanh (Ga. 10) Lời bát hát
CN 5C Phục Sinh Giới Răn Mới Lời bát hát
CN 6C Phục Sinh Ai Yêu Mến Thầy (Ga. 14) Lời bát hát
Lễ Thăng Thiên CMơ Ước Trời Cao Lời bát hát
Lễ Hiện Xuống CLạy Thiên Chúa Ngôi Ba Lời bát hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN
CN 1A Thường NiênGiođan Ngày Xưa Lời bát hát
CN 2A Thường Niên Chiên Thiên Chúa (Ga. 1) Lời bát hát
CN 3A Thường Niên Miền Quê Galilê (Mt. 4) Lời bát hát
CN 4A Thường Niên Tám Mối Phúc Thật (Mt. 5) Lời bát hát
CN 5A Thường Niên Xin Là Muối Là Men (Mt. 5) Lời bát hát
CN 6A Thường Niên Lề Luật Chúa (Mt. 5) Lời bát hát
CN 7A Thường Niên Cho Con Yêu Người (Mt. 5) Lời bát hát
CN 8A Thường Niên Đừng Quá Lo Lắng (Mt. 6) Lời bát hát
CN 9A Thường Niên Dụ Ngôn Xây Nhà Lời bát hát
CN 10A Thường Niên Ngài Đã Đến Lời bát hát
CN 11A Thường Niên Xin Làm Thợ Gặt Lời bát hát
CN 12A Thường Niên Chúa Ở Với Tôi (Mt. 10) Lời bát hát
CN 13A Thường Niên Xin Yêu Chúa Thật Tâm (Mt. 10) Lời bát hát
CN 14A Thường Niên Hãy Đến Với Ta Đi (Mt. 11) Lời bát hát
CN 15A Thường Niên Người Gieo Giống (Mt. 13) Lời bát hát
CN 16A Thường Niên Dụ Ngôn Cỏ Lùng (Mt. 13) Lời bát hát
CN 17A Thường Niên Chúa Là Kho Tàng (Mt. 13) Lời bát hát
CN 18A Thường Niên Ngài Đã Thương (Mt. 14) Lời bát hát
CN 19A Thường Niên Có Ngài Sợ Chi (Mt. 14) Lời bát hát
CN 20A Thường Niên Cho Con Niềm Tin (Mt. 15) Lời bát hát
CN 21A Thường Niên Ngài Là Ai? Lời bát hát
CN 22A Thường Niên Đường Thập Giá (Mt. 16) Lời bát hát
CN 23A Thường Niên Hãy Sửa Lỗi Nhau (Mt. 18) Lời bát hát
CN 24A Thường Niên Chúa Đã Thứ Tha (Mt. 18) Lời bát hát
CN 25A Thường Niên Dầu Đến Giờ Nào (Mt. 20) Lời bát hát
CN 26A Thường Niên Làm Vườn Nho Chúa (Mt. 21) Lời bát hát
CN 27A Thường Niên Con Muốn Làm Cây Nho (Mt. 21) Lời bát hát
CN 28A Thường Niên Tiệc Thánh Gọi Mời (Mt. 22) Lời bát hát
CN 29A Thường Niên César Và Thiên Chúa (Mt. 22) Lời bát hát
CN 30A Thường Niên Giới Răn Tình Yêu Lời bát hát
CN 31A Thường Niên Xin Cho Khiêm Nhượng Lời bát hát
CN 32A Thường Niên Dụ Ngôn Mười Trinh Nữ Lời bát hát
CN 33A Thường Niên Chúa Trao Cho Ta Lời bát hát
CN 34A Thường Niên Chúa Là Vua Tình Yêu Lời bát hát
Lễ Chúa Ba Ngôi ATạ Ơn Ba Ngôi Lời bát hát
Lễ Mình Máu Thánh ATình Yêu Mình Máu Lời bát hát
Lễ Thánh Tâm AHãy Đến Với Ta (Mt. 11) Lời bát hát
+
CN 1B Thường Niên Đức Giêsu Là Ai? Lời bát hát
CN 2B Thường Niên Theo Chúa Lời bát hát
CN 3B Thường Niên Cuộc Sống Lời bát hát
CN 4B Thường Niên Không Ai Như Ngài Lời bát hát
CN 5B Thường Niên Nếu Một Lần (Mc. 1) Lời bát hát
CN 6B Thường Niên Cho Con Tinh Sạch (Mc. 1) Lời bát hát
CN 7B Thường Niên Niềm Tin Người Bất Toại Lời bát hát
CN 8B Thường Niên Nếu Một Mai Lời bát hát
CN 9B Thường Niên Hôm Nay Ngày Chúa Nhật Lời bát hát
CN 10B Thường Niên Đường Theo Chúa (Mc. 3) Lời bát hát
CN 11B Thường Niên Dụ Ngôn Nước Trời (Mc. 4) Lời bát hát
CN 12B Thường Niên Ngài Là Ai? Mc. 4) Lời bát hát
CN 13B Thường Niên Một Lần Sống Một Lần Chết (Mc. 5) Lời bát hát
CN 14B Thường Niên Chúa Nơi Quê Hương (Mc. 6) Lời bát hát
CN 15B Thường Niên Lệnh Lên Đường (Mc. 6) Lời bát hát
CN 16B Thường Niên Tình Ngài Thương (Mc. 6) Lời bát hát
CN 17B Thường Niên Chuyện Cơm Bánh (Ga. 6) Lời bát hát
CN 18B Thường Niên Ta Là Bánh Lời bát hát
CN 19B Thường Niên Bánh Ban Sự Sống (Ga. 6) Lời bát hát
CN 20B Thường Niên Ai Mong Sống Đời Đời (Ga. 6) Lời bát hát
CN 21B Thường Niên Từng Bước Theo Ngài (Ga. 6) Lời bát hát
CN 22B Thường Niên Giới Luật Chúa (Lc. 7) Lời bát hát
CN 23B Thường Niên Xin Mở Mắt Con (Mc. 7) Lời bát hát
CN 24B Thường Niên Ai Theo Ngài? (Mc. 8) Lời bát hát
CN 25B Thường Niên Vinh Quang Phục Vụ (Mc. 9) Lời bát hát
CN 26B Thường Niên Lời Tâm Niệm Lời bát hát
CN 27B Thường Niên Từ Xưa Từ Xưa (Mc. 10) Lời bát hát
CN 28B Thường Niên Người Giàu Và Nước Trời (Mc. 10) Lời bát hát
CN 29B Thường Niên Đường Đến Vinh Quang Lời bát hát
CN 30B Thường Niên Rabbuni! Xin Cho Con Thấy (Mc. 10) Lời bát hát
CN 31B Thường Niên Yêu Chúa Yêu Người (Mc. 12) Lời bát hát
CN 32B Thường Niên Dâng Hiến Một Đời Lời bát hát
CN 33B Thường Niên Vinh Quang Ngày Thế Mạt (Mc. 13) Lời bát hát
CN 34B Thường Niên Chúa Là Vua (Ga. 18) Lời bát hát
Lễ Chúa Ba Ngôi BNiềm Tin Chúa Ba Ngôi (Mt. 28) Lời bát hát
Lễ Mình Máu Thánh BCó Gì Cao Quý Lời bát hát
Lễ Thánh Tâm BTình yêu của Ngài (Ga. 19) Lời bát hát
+
CN 1C Thường Niên Trên Sông Giođan (Lc. 3) Lời bát hát
CN 2C Thường Niên Tiệc Cưới Cana (Ga. 1) Lời bát hát
CN 3C Thường Niên Hoan Ca Chứng Nhân (Lc. 4) Lời bát hát
CN 4C Thường Niên Tâm Ca Người Làm Chứng (Lc. 4) Lời bát hát
CN 5C Thường Niên Xin Vâng Lời Thầy (Lc. 5) Lời bát hát
CN 6C Thường Niên Phúc Cho Anh Em Lời bát hát
CN 7C Thường Niên Hãy Yêu Kẻ Thù Lời bát hát
CN 8C Thường Niên Hãy Lấy Cái Xà Trong Mắt Lời bát hát
CN 9C Thường Niên Ôi Nói Sao Được Lời bát hát
CN 10C Thường Niên Hãy Trỗi Dậy Đi (Lc. 7) Lời bát hát
CN 11C Thường Niên Ngài Vẫn Thứ Tha (Lc. 7) Lời bát hát
CN 12C Thường Niên Giêsu, Ngài Là Ai? (Lc. 9) Lời bát hát
CN 13C Thường Niên Có Ai Theo Ngài? Lc. 9) Lời bát hát
CN 14C Thường Niên Ai Sai Chúng Con Lời bát hát
CN 15C Thường Niên Hãy Yêu Người Thân Cận (Lc. 10) Lời bát hát
CN 16C Thường Niên Lời Cầu Bên Chúa (Lc. 10) Lời bát hát
CN 17C Thường Niên Lời Kinh Tuyệt Vời (Lc. 11) Lời bát hát
CN 18C Thường Niên Dụ Ngôn Người Phú Hộ (Lc. 12) Lời bát hát
CN 19C Thường Niên Hãy Thức Tỉnh (Lc. 12) Lời bát hát
CN 20C Thường Niên Lửa Hồng Xin Thắp Lên (Lc. 12) Lời bát hát
CN 21C Thường Niên Đường Đi Cõi Phúc (Lc. 13) Lời bát hát
CN 22C Thường Niên Xin Là Người Khiêm Hạ (Lc. 14) Lời bát hát
CN 23C Thường Niên Con Đường Từ Bỏ (Lc. 14) Lời bát hát
CN 24C Thường Niên Tình Cha (Lc. 15) Lời bát hát
CN 25C Thường Niên Dầu Con Đã Biết (Lc. 16) Lời bát hát
CN 26C Thường Niên Người Giàu Người Nghèo (Lc. 16) Lời bát hát
CN 27C Thường Niên Hãy Cho Con Niềm Tin (Lc. 17) Lời bát hát
CN 28C Thường Niên Trọn Đời Cảm Tạ (Lc. 17) Lời bát hát
CN 29C Thường Niên Nguyện Cầu (Lc. 18) Lời bát hát
CN 30C Thường Niên Xin Cho Con Khiêm Tốn (Lc. 18) Lời bát hát
CN 31C Thường Niên Từ Ánh Mắt (Lc. 19) Lời bát hát
CN 32C Thường Niên Chúa Là Sự Sống (Lc. 20) Lời bát hát
CN 33C Thường Niên Đức Kitô Nguồn Hy Vọng (Lc. 21) Lời bát hát
CN 34C Thường Niên Ngài Là Vua (Lc. 23) Lời bát hát
Lễ Chúa Ba Ngôi CTạ Ơn Ba Ngôi (Ga. 16) Lời bát hát
Lễ Mình Máu Thánh C Chúa Thương Yêu Ta Lời bát hát
Lễ Thánh Tâm CTrái Tim Ngài (Lc. 15) Lời bát hát
.A.B.C.D.Đ.E
Ai đây sẽ đếnThánh Vịnh – Đáp Ca
Ai được cư ngụ (Tv. 14)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ai mong sống đời đời (Ga. 6)Thánh Ca Tin Mừng
Ai theo Ngài (Mc. 8)Thánh Ca Tin Mừng
Ai yêu mến Thầy (Ga. 14)Thánh Ca Tin Mừng
*
Bài ca Allêluia (Tv 145)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Bạn hãy khiêm cung (Tv. 68)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Bạn hãy nếm thửThánh Vịnh – Đáp Ca
Bánh ban sự sống (Ga. 6)Thánh Ca Tin Mừng
Bên hang đá con dâng Mùa Giáng SinhLời bài hát
*
Các ngươi sẽ hân hoan (Is. 12)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Cát bụi Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Cát bụiMùa Chay
César và Thiên Chúa (Mt. 22)Thánh Ca Tin Mừng
Có ai theo Ngài (Lc. 9)Thánh Ca Tin Mừng
Có Chúa chăn nuôi tôi (Tv 22)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Có gì cao quýCa Nguyện – Hiệp Lễ
Có Mẹ lo gìĐức MẹLời bài hát
Có Mẹ lo gì (Hòa âm: Liên Bình Định)Đức Mẹ
Có một điều (Tv 48 – Mt 6, 32)Xuân
Có Ngài sợ chi (Mt. 14) Thánh Ca Tin Mừng
Con ca ngợi Ngài (Tv 29)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Con ca tụng Chúa (Tv 29)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Con đường từ bỏ (Lc. 14)Thánh Ca Tin Mừng
Con hỡi con ơiCầu Hồn
Con là Thượng Tế (Lễ Mình Máu Thánh Chúa – C)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Con mãi là chiên của NgàiMùa Phục Sinh
Con muốn làm cây nho (Mt. 21)Thánh Ca Tin Mừng
Con nhớ mẹ yêuCầu Hồn
Con phó linh hồn con (Tv 30)Tuần Thánh
Con sẽ chúc tụng (Tv 144)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Con sẽ tán dương (Tv 144)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Con xin theo chaCác Thánh
Cùng Cha dâng lễDâng Lễ
Cuộc đời là chiMùa Chay
Cuộc sốngThánh Ca Tin Mừng
*
Chén chúc tụngTuần Thánh
Chị ra điCầu Hồn
Chiên Thiên Chúa (Ga. 1)Thánh Ca Tin Mừng
Chính là ngàyThánh Vịnh – Đáp Ca
Cho con niềm tin (Mt. 15)Thánh Ca Tin Mừng
Cho con tinh sạch (Mc. 1)Thánh Ca Tin Mừng
Cho con yêu người (Mt. 5)Thánh Ca Tin Mừng
Chúa chăn nuôi tôi (Tv 22)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa chỉ cho tôi (Tv 15)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa đã sống lạiMùa Phục Sinh
Chúa đã tỏ bày (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa đã thứ tha (Mt. 18)Thánh Ca Tin Mừng
Chúa hãy thương tình (Tv. 84)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa là ánh sángThánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa là chỗ dung thân (Tv. 31)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa là dũng lựcThánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa là Đấng từ bi 2 (Tv 102)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa là đền thờ (Ga. 2)Thánh Ca Tin Mừng
Chúa là gia nghiệp (TV. 15)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa là kho tàng (Mt. 13) *Thánh Ca Tin Mừng
Chúa là sự sốngThánh Ca Tin Mừng
Chúa là Vua (Ga. 18)Thánh Ca Tin Mừng
Chúa là Vua (Tv. 92)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa mở bàn tay (Tv. 144)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa mở rộng tayThánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa nâng đỡThánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa nơi quê hươngThánh Ca Tin Mừng
Chúa ngự tới (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa ở gần (Tv. 144)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa ở với tôi Thánh Ca Tin Mừng
Chúa rất nhân hậu (Tv. 85)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa rộng lượng (Tv. 129)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa rộng lượng từ bi (Tv 129)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa sẽ chúc phúcThánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa sẽ ngự đến (Tv 23)Mùa Vọng
Chúa thương yêu taMình Máu Thánh
Chúa xử đại lượngThánh Vịnh – Đáp Ca
Chuyện cơm bánhThánh Ca Tin Mừng
Chư dân hãy ca tụng (Tv. 66)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chứng nhân Phục SinhMùa Phục Sinh
*
Dân tộc trên địa cầu (Tv 71)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Dâng Chúa người thânCầu Hồn
Dâng hiến một đờiThánh Ca Tin Mừng
Dầu con đã biếtThánh Ca Tin Mừng
Dầu đến giờ nàoThánh Ca Tin Mừng
Dụ ngôn cỏ lùngThánh Ca Tin Mừng
Dụ ngôn mười trinh nữ (Mt. 25)Thánh Ca Tin Mừng
Dụ ngôn Nước TrờiThánh Ca Tin Mừng
Dụ ngôn người phú hộThánh Ca Tin Mừng
Duy nơi Thiên Chúa (Tv. 61)Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
Đàn ca mừng Chúa (Tv 137)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Đầu xuân dâng ChúaXuân
Đây chính là ngàyMùa Phục Sinh
Đây Thiên ChúaThánh Vịnh – Đáp Ca
Đồng cỏ tươi (Tv. 22)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Đồng hành cùng Mẹ La VangĐức Mẹ
Đời đôi lứa bên MẹHôn Phối
Đức Kitô nguồn hy vọngThánh Ca Tin Mừng
Đừng quá lo lắngThánh Ca Tin Mừng
Đường đến vinh quangThánh Ca Tin Mừng
Đường đi cõi phúcThánh Ca Tin Mừng
Đường Emmau gieo bướcMùa Phục Sinh
Đường thập giáThánh Ca Tin Mừng
Đường theo ChúaThánh Ca Tin Mừng
Đường về nhà Cha Mùa Phục Sinh
*
EmmanuelMùa Vọng
ExsultetTuần Thánh
Exsultet (Bản đầy đủ)Tuần Thánh
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
G.H.I.K.L.M
Giêsu Ngài là ai?Thánh Ca Tin Mừng
Giới luật ChúaThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Giới răn ChúaThánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Giới răn mớiThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
*
Hạt giống nào (Tv. 64)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Hãy ca tụng Chúa (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Hãy cảm tạ Chúa (Tv 117)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Hãy cho con niềm tinThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Hãy chỗi dậy điThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Hãy chúc tụng ChúaThánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy dọn đườngMùa Vọng
Hãy đếnThánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy đến cùng Thánh GiuseCác Thánh
Hãy đến với TaThánh Thể – Thánh Tâm
Hãy đến với Ta điThánh Ca Tin Mừng
Hãy điMùa Phục Sinh
Hãy đi (Tv. 116)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy hát lên (Tv 95)Mùa Giáng Sinh
Hãy kính tặng (Tv. 95)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy nếm thử (Tv 33)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy nghe lời NgàiMùa Chay
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 112)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy reo mừng (Tv. 65)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy sẵn sàng (CN I mùa vọng – A)Mùa Vọng
Hãy sửa lỗi nhauThánh Ca Tin Mừng
Hãy tán tạ (Tv. 106)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy tỉnh thứcMùa Vọng
Hãy tường thuậtThánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy thức tỉnhThánh Ca Tin Mừng
Hãy trở về thống hốiMùa Vọng
Hãy xưng tụng Chúa (Tv. 117)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy yêu người thân cậnThánh Ca Tin Mừng
Hãy yêu nhauThánh Ca Tin Mừng
Hiệp cùng với MẹĐức Mẹ
Hoan ca chứng nhânThánh Ca Tin Mừng
Hoan hô Chúa (Lễ lá)Tuần Thánh
Hoàng Hậu đứngThánh Vịnh – Đáp Ca
Hồn tôi khát khao Chúa (Tv. 62)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hồn tôi ơiThánh Vịnh – Đáp Ca
Hỡi Giêrusalem (Tv. 147)Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
Kìa ai đau khổ (Tv. 33)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Kinh nguyện Mẹ Măng ĐenĐức Mẹ
Khắp nơi địa cầu (Tv 97)Mùa Giáng Sinh
Khi con kêu cầu (Tv. 137)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Khi Chúa đem những người (Tv. 125)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Khi thức giấc (Tv. 16)Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
Làm vườn nho ChúaThánh Ca Tin Mừng
Lạy Chúa chúng tôi (Tv 8)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lạy Chúa là Thiên Chúa (Tv 62)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lạy Chúa Thánh ThầnChúa Thánh Thần
Lạy Chúa xin ngự đến (Tv 145)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lạy Mẹ Hội ThánhĐức Mẹ
Lạy Mẹ Măng ĐenĐức Mẹ
Lạy Mẹ TàPaoĐức Mẹ
Lạy Thánh Gioakim – AnnaCác Thánh
Lạy Thiên Chúa ngôi BaChúa Thánh Thần
Lề luật ChúaThánh Ca Tin Mừng
Lệnh lên đườngTruyền giáo
Lệnh sám hốiThánh Ca Tin Mừng
Linh hồn tôi ơiThánh Vịnh – Đáp Ca
Linh hồn tôi reo mừngThánh Vịnh – Đáp Ca
Linh mục ôi linh mụcCầu Hồn
Lòng nhân hậu của Chúa (Tv. 137)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lòng yêu thương Chúa (Tv 102)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lời cầu bên ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Lời kinh cho gia đìnhCha Mẹ
Lời kinh cho gia đìnhThánh Ca Tin Mừng
Lời kinh tuyệt vờiThánh Ca Tin Mừng
Lời tâm niệmThánh Ca Tin Mừng
Lời tôi ca ngợiThánh Vịnh – Đáp Ca
Lời tự tìnhThánh Ca Tin Mừng
Luật pháp ChúaThánh Vịnh – Đáp Ca
Lửa hồng xin thắp lênThánh Ca Tin Mừng
*
Mẹ Bãi DâuĐức Mẹ
Mẹ La Vang Mẹ Việt NamĐức Mẹ
Mẹ La Vang ngày xưaĐức Mẹ
Mẹ La Vang xin giúp conĐức Mẹ
Mẹ Núi Cúi Đức Mẹ
Mẹ ơi! Mùa xuân đếnXuân
Mẹ ơi thương bao linh hồnCầu HồnLời bài hát
Mẹ Trà Kiệu mến yêuĐức Mẹ
Miền quê GalilêThánh Vịnh – Đáp Ca
Miệng tôi loan truyềnThánh Vịnh – Đáp Ca
Một lần sống một lần chếtCa Nguyện – Hiệp Lễ
Một người Cha tình thươngThánh Ca Tin Mừng
Một tiếng kêuMùa Vọng
Mơ ước trời caoThánh Ca Tin Mừng
Mùa chay sa mạcMùa Chay
Mừng vui lên đền (Tv 121)Thánh Vịnh – Đáp Ca
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
N.O.P.Q.R.S
Nào ca hát (Pange Lingua)Tuần Thánh
Nào ca hát (Pange Lingua – Bản rõ)Tuần Thánh
Nầy con xin đến (Tv 39)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nầy người bạn ơiThánh Vịnh – Đáp Ca
Nầy tôi xin đến (Tv 39)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nếu ai yêu ThầyThánh Ca Tin Mừng
Nếu một lầnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Nếu vắng Thánh LinhChúa Thánh Thần
Niềm tin Chúa Ba NgôiChúa Ba Ngôi
Niềm tin hôm nayCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Niềm vui Chúa đếnMùa Vọng
Niềm vui Phục SinhMùa Phục Sinh
Nước mắt và vinh quangThánh Ca Tin Mừng
*
Ngài đã thươngThánh Ca Tin Mừng
Ngài là ai?Thánh Ca Tin Mừng
Ngài là sự sống lạiMùa Chay
Ngài là VuaThánh Ca Tin Mừng
Ngài vẫn thứ thaThánh Ca Tin Mừng
Nguồn nước trường sinhMùa Chay
Nguyện cầuThánh Ca Tin Mừng
Nguyện Chúa chúc phúcThánh Vịnh – Đáp Ca
Nguyện chư dân (Tv 66)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nguyện thương (Đáp ca Lễ tro + CN 1 MC a,b,c)Mùa Chay
Nguyện thương (Tv 50)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nguyện thương xót (Tv. 50)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Người Con dấu yêuThánh Ca Tin Mừng
Người giàu người nghèoThánh Ca Tin Mừng
Người giàu và người nghèoThánh Ca Tin Mừng
Người gieo giốngThánh Ca Tin Mừng
Người mục tử tốt lànhThánh Ca Tin Mừng
Người nằm đóCầu HồnLời bài hát
*
Nhập lễ – Kết lễ Thánh Giuse 19/3Các Thánh
Nhìn về Thánh GiaMùa Giáng Sinh
Nhớ người chaHiếu kính Mẹ Cha
*
Ôi Chúa ôi (Tv 62)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ôi! Chúa ôi! Chúa ôi! (Tv 129)Tuần Thánh
Ôi! Chúa ôi! Chúa ôi! (Tv 21)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ôi Lạy Chúa (Tv 50)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ôi Thiên Chúa (Tv 67)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ơn phù trợ (Tv 120)Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
Phải làm gì?Mùa Vọng
Phận con người (Lễ T. Phêrô – Phaolô)Các Thánh
Phiến đáThánh Vịnh – Đáp Ca
Phúc cho aiThánh Ca Tin Mừng
Phúc cho ngườiThánh Vịnh – Đáp Ca
Phúc cho những ai (Tv 145)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Phúc thay (Lc. 1)Mùa Vọng
Phúc Thay (Tv 32)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Phúc thay (Tv 127)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Phúc thay (Lễ Thánh gia)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Phúc thay dân tộcChúa Ba Ngôi
Phước đức cho ai (Tv 118)Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
Quê hương trời caoMùa Phục Sinh
*
Rabbuni – Xin cho con thấyThánh Ca Tin Mừng
Ra đi trong MẹĐức Mẹ
*
Sống đời bụi troMùa Chay
Sống ở đờiCầu Hồn
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
T.U.V.X.Y
Ta là dân Chúa (Tv 99)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tạ ơn Ba NgôiThánh Ca Tin Mừng
Tạ ơn Mẹ Măng ĐenĐức Mẹ
Tám mối phúc thậtThánh Ca Tin Mừng
Tâm ca người làm chứngThánh Ca Tin Mừng
Tất cả đường nẻo Chúa (Tv 24)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tiệc cưới CanaThánh Ca Tin Mừng
Tiệc thánh gọi mờiThánh Ca Tin Mừng
Tiếng gọi thống hốiMùa Vọng
Tin Chúa sống lạiMùa Phục Sinh
Tin vào Tin Mừng (CN 1 mùa chay – B)Mùa Chay
Tình ChaThánh Ca Tin Mừng
Tình Cha thương conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Ngài thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình thương của Chúa (Tv 88)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tình yêu của NgàiThánh Thể – Thánh Tâm
Tình yêu Mình MáuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Toàn thể đất nước (Tv 65)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tôi mừng vui (Tv 121)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tôi ngước nhìnThánh Vịnh – Đáp Ca
Tôi sẽ ca ngợi (Tv 88)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tôi sẽ chúc tụng (Tv 144)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tôi sẽ kêu cầuThánh Vịnh – Đáp Ca
Tôi sẽ tiến đi (Tv 115)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tôi sợ gì ai! (Tv 26)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tôi yêu ChúaThánh Vịnh – Đáp Ca
Từ ánh mắtThánh Ca Tin Mừng
Từ xưa, từ xưaThánh Ca Tin Mừng
Từng bước theo NgàiThánh Ca Tin Mừng
*
Thân lạy Chúa (Tv 89)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thập giá Chúa KitôMùa Chay
Thầy là cây nhoThánh Ca Tin Mừng
Theo ánh saoMùa Giáng Sinh
Theo Chúa vào thành đôTuần Thánh
Theo đường lối ChúaMùa Chay
Thiên Chúa ta (Tv. 46)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thiện hảo thayThánh Vịnh – Đáp Ca
Thương nhớ Sion (Tv 136)Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
Trái tim NgàiThánh Ca Tin Mừng
Trên cánh đồng xanhThánh Ca Tin Mừng
Trên sông Gio-đanThánh Ca Tin Mừng
Triều đại người (Tv 71)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Trọn đời cảm tạThánh Ca Tin Mừng
Trọn đời tôi (Lễ T. Phêrô – Phaolô)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Trong nhà Chúa (Tv 22)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Trong u tối (Tv 111)Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
Ước chi hôm nay (Tv 94)Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
Vạn tuế Đức VuaTuần Thánh
Vinh quang ngày thế mạtThánh Ca Tin Mừng
Vinh quang phục vụThánh Ca Tin Mừng
Vườn nho Chúa (Tv 79)Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
Xin bảo toàn tôiThánh Vịnh – Đáp Ca
Xin chỉ cho con (Tv. 24)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin chiếu sáng (Tv 4)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin cho con khiêm tốnThánh Ca Tin Mừng
Xin cho chúng tôiThánh Vịnh – Đáp Ca
Xin Chúa xót thương (Tv 66)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin dạy bảo con (Tv 24)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin đổ lòng từ biThánh Vịnh – Đáp Ca
Xin được phục hồiThánh Vịnh – Đáp Ca
Xin hãy nhớ lại (Tv 24)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin là muối là menThánh Ca Tin Mừng
Xin là người khiêm hạThánh Ca Tin Mừng
Xin mở mắt conThánh Ca Tin Mừng
Xin người nhớ rằngCầu Hồn
Xin nhậm lời con (Tv 68)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin ở với con (Tv 90)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin phù trợ (Tv 39)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin sai chúng conThánh Ca Tin Mừng
Xin sai Thánh ThầnThánh Vịnh – Đáp Ca
Xin tỏ lòng từ bi (Tv 32)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin tỏ lượng từ bi (Tv 84)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin tỏ nhan thánh (Tv 79)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin theo ba vuaMùa Giáng Sinh
Xin vâng lời ThầyThánh Ca Tin Mừng
Xin yêu Chúa nhiềuThánh Ca Tin Mừng
Xin yêu Chúa thật tâmThánh Ca Tin Mừng
Xuân vềXuân
*
Yêu Chúa yêu ngườiThánh Ca Tin Mừng
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s