Kính tặng Thiên Chúa (Tv. 95) *- Tường Ân.

ĐK. Hãy kính tặng kính tặng Thiên Chúa. Kính dâng lên Ngài vinh quang với quyền thế.

1. Hãy ca ngợi Chúa bằng bài ca mới, khắp địa cầu nào tán dương Ngài. Hãy tường thuật vinh quang của Ngài và mọi phép lạ giữa chư dân.
Tiếp tục đọc

Để Chúa ngự đến (Tv. 23) *- Tường Ân.

ĐK. Hãy để Thiên Chúa ngự đến. Ngài là Đấng uy linh là Đức Vua muôn đời hiển vinh.

1. Mặt đất này cùng muôn thú muôn loài Ngài bá chủ, dương gian và con người. Ngài đã đặt móng cho nó trên đại dương, đặt nó vững vàng, vững vàng ở trên nước sông.
Tiếp tục đọc

Chúa ngự qua (Tv. 23) *- Tường Ân.

ĐK. Hãy để Thiên Chúa (ơ) ngự qua. Ngài là Đấng uy linh, là Đức Vua, Đức Vua hiển linh.

1. Ngài thống trị mặt đất cùng muôn vật và muôn loài. Ngài tác thành phàm nhân trên cõi trần gian. Do tay Ngài tạo hóa giữa lòng biển khơi, và trên khắp muôn sông ngòi.
Tiếp tục đọc

Chúa là dũng lực (Tv. 17) *- Tường Ân.

ĐK. Chúa ơi, Chúa là dũng lực của con. Ngài là sức mạnh của con, con yêu mến Ngài.

1. Con yêu mến Ngài Chúa ơi, vì chính Chúa là dũng lực con. Là Núi Đá, là chiến lũy, là Đấng đã giải thoát con.
Tiếp tục đọc

Nhìn chân dung Chúa (Tv. 16) *- Tường Ân.

Chúa Nhật 32C Thường Niên.
*
ĐK. Khi con thức dậy Chúa ơi con được no nê được thỏa thuê, chiêm ngắn dung nhan Ngài, được chiêm ngưỡng chân dung Ngài.

1. Lạy Chúa xin hãy nghe lời chính nghĩa của con, lạy Chúa lời con khấn nguyện xin để ý. Xin hãy nghe tiếng con thiết tha van nài tới Chúa, miệng con thốt ra không gì điêu ngoa.
Tiếp tục đọc

Lối trường sinh (Tv. 15) *- Tường Ân.

ĐK. Chúa sẽ chỉ cho con biết đường là đường lối Chúa, đường lối trường sinh.

1. Xin bảo toàn con ôi lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa: Chúa chính là gia nghiệp đời con, Chúa chính là phần chén của con. Vận mạng của con ở trong tay Ngài.
Tiếp tục đọc

Ôi Đấng từ bi (Tv. 102) *- Tường Ân.

ĐK. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Chúa là Đấng hằng luôn xót thương.

1. Linh hồn tôi ơi mau ca tụng Chúa đi, toàn thân tôi hãy tán dương ca tụng Danh Ngài. Này hồn của tôi ca vang lên muôn lời chúc tụng, và đừng lãng quên biết bao nhiêu ân huệ Ngài ban.
Tiếp tục đọc

Chúa là Đấng xót thương (Tv. 102) *- Tường Ân.

ĐK. Chúa là Đấng xót thương và nhân ái. Ngài chậm bất bình và hết sức khoan hồng.

1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, toàn thân tôi hãy chúc tụng danh Ngài. Này hồn của tôi hãy ca khen Ngài, và chớ quên mọi ân phúc của Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa là Đấng Từ Bi (Tv. 102) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Chúa là Đấng từ bi, Ngài khoan dung và hay xót thương.

1. Linh hồn tôi ơi hãy ca tụng Chúa đi. Toàn thân tôi xin chúc tụng Thánh Danh. Này hồn tôi hãy dâng vạn lời tán dương và đừng quên lãng phúc ân của Ngài.
Tiếp tục đọc

Lời Chúa là Thần Trí và Sự Sống (Tv. 21) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Chúa, Lời của Chúa là thần trí và sự sống, là thần trí là sự sống.

1. Luật pháp Chúa quả là toàn thiện, bổ sức tâm hồn con. Thánh ý Ngài chân thành, ai ngu khờ được khôn ngoan.
Tiếp tục đọc

Ca vang giữa Đại hội (Tv. 21) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Chúa bởi vì Chúa mà lời con hát khen ca mừng, vang lên, vang lên, vang lên giữa đại hội.

1. Con sẽ thi hành những điều mà con khấn hứa, trước mặt người tôn vinh Chúa. Người túng thiếu sẽ no đầy không ngơi, người kiếm Chúa sẽ ca ngợi nơi nơi: “Tâm hồn bình an thảnh thơi sống vui một đời”.
Tiếp tục đọc

Hồn con nâng lên tới Chúa (Tv. 24) *- Tường Ân.

Thể hiện: Thánh Ca Muôn Đời.
*
ĐK. Lạy Chúa con nâng hồn lên tới Chúa, con hướng hồn lên nhan Ngài.

1. Xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy cho con lối bước Ngài đi, xin dìu đưa tới nguồn chân lý. Ôi Thiên Chúa Đấng con luôn tôn thờ, ôi Thiên Chúa Đấng cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Ca tụng Chúa bài ca mới (Tv. 97) – Tường Ân.

ĐK. Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì biết bao công trình kỳ quan lạ lùng của Chúa.

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Chúa đã làm bao việc lạ lùng. Người đã chiến thắng chính nhờ bàn tay chí thánh, bàn tay oai hùng của Người.
Tiếp tục đọc

Đấng Cứu Thế Giáng Sinh (Tv. 95) *- Tường Ân.

Lễ Đêm Giáng Sinh.
ĐK. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh vì ta. Người là Đức Ki-tô, Người là Chúa chúng ta.

1. Hát lên một bài ca mới ngợi khen Thiên Chúa hỡi muôn dân địa cầu. Nào loài người hát lên đi, mau cùng ca tụng danh Chúa. Ngợi khen Thiên Chúa hỡi muôn dân địa cầu. Ngợi khen đi nào loài người hát lên đi, mau cùng ca tụng danh Chúa.
Tiếp tục đọc

Vua hiển trị (Tv. 92) *- Tường Ân.

Chúa Kitô Vua.
*
ĐK. Chúa làm Vua, Người luôn hiển trị. Áo cẩm bào ngời sáng oai phong.

1. Chúa chính là Vua, hào quang sáng chói. Oai phong quyền uy, khoác long cổn đai cân.
Tiếp tục đọc

Lạ lùng thay Danh Chúa (Tv. 8) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa chúng con. Lạ lùng thay danh Ngài khắp nơi mặt đất.

1. Khi con ngước nhìn bầu trời cao xanh mà Thiên Chúa chính tay tác thành. Ngài tạo dựng ánh sao, vầng trăng vàng sáng tỏ giữa đêm. Con người là chi mà Ngài nhớ đến, con người là chi mà Ngài để ý trông nhìn?
Tiếp tục đọc

Ánh sáng cứu độ (Tv. 26) *- Tường Ân.

ĐK. Chúa là sự sáng là Đấng giải thoát con. Chúa là ánh sáng là nguồn ơn cứu độ.

1. Chúa chính là sự sáng soi và chính nguồn cứu độ, thì con đây còn sợ hãi gì ai? Là sức sống trong con là khiên thuẫn, con nào sợ chi hãi gì?
Tiếp tục đọc

Định cư Nhà Chúa (Tv. 22) *- Tường Ân.

ĐK. Trong nhà Chúa tôi sẽ định cư, thời gian lâu dài thời gian lâu dài.

1. Chúa chăn dắt tôi, nên tôi chẳng thiếu gì. Người để tôi an vui nơi xanh mát nơi đồng cỏ tươi. Cho tôi gần suối trong lành, hồn tôi sẽ được Người dưỡng nuôi. Tiếp tục đọc

Xin gìn giữ linh hồn con (Tv. 130) *- Tường Ân.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Lạy Chúa xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Chúa, trong bình an của Ngài.

1. Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con không dám tự hào. Chẳng nghĩ lo điều lớn lao, và không ước mơ xa nào.
Tiếp tục đọc