Chúa ngự qua (Tv. 23) – Tường Ân.

Chúa Nhật 4A Mùa Vọng.
*
ĐK. Hãy để Thiên Chúa (ơ) ngự qua. Ngài là Đấng uy linh, là Đức Vua, Đức Vua hiển linh.

1. Ngài thống trị mặt đất cùng muôn vật và muôn loài. Ngài tác thành phàm nhân trên cõi trần gian. Do tay Ngài tạo hóa giữa lòng biển khơi, và trên khắp muôn sông ngòi.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Để Chúa ngự đến (Tv. 23) – Tường Ân.

Chúa Nhật 4A Mùa Vọng.
*
ĐK. Hãy để Thiên Chúa ngự đến. Ngài là Đấng uy linh là Đức Vua muôn đời hiển vinh.

1. Mặt đất này cùng muôn thú muôn loài Ngài bá chủ, dương gian và con người. Ngài đã đặt móng cho nó trên đại dương, đặt nó vững vàng, vững vàng ở trên nước sông.
Tiếp tục đọc

Triều đại Người (Tv. 71) – Tường Ân.

Chúa Nhật 2A Mùa Vọng & Lễ Minh Niên.
*
ĐK. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Chúa.

1. Xin ban quyền xét đoán lại cho Đức Vua và Thái Tử trao Người ơn chính minh. Để Người minh xét theo đường lối thẳng ngay, để Người phân xử dân nghèo khó bởi lẽ công bình. Tiếp tục đọc

Nơi con ẩn náu (Tv. 89) – Tường Ân.

Chúa Nhật 23C Thường Niên.
*
ĐK. Ôi thân lạy Chúa trải qua muôn ngàn thế hệ, Chúa là nơi con ẩn náu và là chốn con tựa nương.

1. Chúa sai khiến phàm nhân quay về với bụi tro. Chúa tuyên phán: Nào hãy trở về hỡi con người trần thế. Ngàn năm dẫu qua đi, Chúa kể là chi. Tưởng rằng mới hôm qua, khác nào một trống canh giờ.
Tiếp tục đọc

Chúa chuẩn bị chỗ định cư (Tv. 67) – Tường Ân.

Chúa Nhật 22C Thường Niên.
*
ĐK. Ôi lạy Chúa, do lòng nhân hậu của Chúa, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư. Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ khó nghèo.

1. Người công chính mừng vui lên trong Chúa, ở bên trước thánh nhan Ngài tán dương Ngài. Hãy ngợi mừng bằng tiếng ca, hãy dọn đường mở lối ra, làm ngay thẳng để Đấng thăng giá đằng vân. Tiếp tục đọc

Loan báo Tin Mừng (Tv. 116) – Tường Ân.

Chúa Nhật 21C Thường Niên.
*
ĐK. Hãy đi loan báo Tin Vui người ơi, truyền rao chân lý đến cho mọi nơi. Loan báo Tin Mừng cho khắp gian trần.

1. Chư dân hãy ca tụng Chúa, muôn dân nào chúc khen Ngài.
Tiếp tục đọc

Như chúng con cậy trông (Tv. 32) – Tường Ân.

ĐK. Lạy Chúa xin đổ lòng từ bi của Chúa trên chúng con, như chúng con cậy trông nơi Ngài, như chúng con tín thác nơi Ngài.

1. Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Người yêu thích đường lối công bình, địa cầu luôn chan chứa ân tình.
Tiếp tục đọc

Phúc thay dân tộc (Tv. 32) – Tường Ân.

ĐK. Phúc thay dân tộc, dân tộc mà Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp, cơ nghiệp của Chúa.

1. Người hiền đức nhảy mừng trong Chúa, ca tụng Thiên Chúa là việc của kẻ lòng ngay. Phúc thay dân nước chọn Chú.a làm Đức Chúa, và được Chúa chọn làm cơ nghiệp của riêng mình.
Tiếp tục đọc

Hãy nếm thử 2 (Tv. 33) – Tường Ân.

ĐK. Hãy nếm thử và hãy nhìn xem, nhìn xem cho biết Chúa ngọt ngào thay.

1. Con hát ca mừng Chúa từng giây phút suốt cuộc đời con. Chúa ơi hồn con hãnh diện tựa nương nơi Ngài, bạn nghèo hãy hát khen mừng Ngài.
Tiếp tục đọc

Phúc thay dân tộc (Tv. 32) – Tường Ân.

Chúa Nhật 19C Thường Niên.
*
ĐK. Phúc thay dân tộc, dân tộc mà Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp cơ nghiệp của Chúa.

1. Người hiền đức nhảy mừng trong Chúa, ca tụng Thiên Chúa là việc của kẻ lòng ngay. Phúc thay dân nước chọn Chúa làm Đức Chúa, và được Chúa chọn làm cơ nghiệp của riêng mình.
Tiếp tục đọc

Chúa đã nhậm lời con (Tv. 137) – Tường Ân.

Chúa Nhật 17C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa khi con kêu cầu, Ngài đã lắng nghe lời con. Lạy Chúa con nài van tới Chúa, và Chúa đã thương nhậm lời con.

1 Trọn tâm hồn con nguyện ca tụng Chúa, vì chính Ngài đã lắng nghe con kêu cầu. Cùng với thiên thần con đàn ca mừng Chúa, trước thánh nhan Chúa con phục bái tôn thờ.
Tiếp tục đọc

Lạ lùng thay Danh Chúa (Tv. 8) *- Tường Ân.

Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C.
*
ĐK. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa chúng con. Lạ lùng thay danh Ngài khắp nơi mặt đất.

1. Khi con ngước nhìn bầu trời cao xanh mà Thiên Chúa chính tay tác thành. Ngài tạo dựng ánh sao, vầng trăng vàng sáng tỏ giữa đêm. Con người là chi mà Ngài nhớ đến, con người là chi mà Ngài để ý trông nhìn?
Tiếp tục đọc

Chúc tụng Danh Chúa (Tv. 144) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Chúa lạy Thiên Chúa của con, con sẽ chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời.

1. Lạy Chúa lạy Thiên Chúa con thờ, con xin chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời. Hằng ngày con luôn tán dương này miệng con xin chúc khen, ca tụng Danh Chúa từ nay cho tới muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúc tụng Danh Ngài (Tv. 144) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa con, đến muôn đời con ca tụng uy danh của Ngài.

1. Ngài nhân ái hết sức khoan dung, chậm bất bình và hay xót thương. Chúa hảo tâm với muôn muôn loài, và từ bi với hết công cuộc của Ngài.
Tiếp tục đọc

Xin mở tay Ngài (Tv. 144) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Chúa xin mở rộng bàn tay, và thi ân cho chúng con no thỏa lòng.

1 Vì Chúa nhân từ luôn chậm bất bình, đổ tràn hồng ân đến khắp muôn loài. Lòng Chúa hảo tâm và rất từ bi, với hết công cuộc của Ngài.
Tiếp tục đọc

Ôi Giê-ru-sa-lem (Tv. 146) *- Tường Ân.

ĐK. Ôi Giê-ru-sa-lem mau ngợi mừng Thiên Chúa. Ôi Giê-ru-sa-lem nào hãy ca khen danh Ngài.

1. Này hỡi đô thành Gia-liêm cùng hát lên ngợi khen Chúa, này Si-on hãy ca mừng ca mừng Thiên Chúa của ngươi. Ngài đã làm chắc then cổng thành ngươi, và ban hồng phúc xuống cho muôn người. Cho con cái trong thành đượm thắm niềm vui.
Tiếp tục đọc

Hãy chúc tụng Chúa (Tv. 146) *- Tường Ân.

ĐK. Hãy chúc tụng Thiên Chúa là Đấng chữa lành những người dập nát tâm can, bao người đau khổ lầm than.

1 Hãy ngợi khen Chúa vì Chúa rất hảo tâm, tình Người bao la cân xứng muôn lời ngợi ca. Người đã dựng xây thánh đền Gia-liêm muôn đời, và con Is-ra-el chung lời hợp mừng nơi nơi.
Tiếp tục đọc

Bánh rượu tiến Chúa *- Tường Ân.

Dâng Lễ.
*
ĐK. Này đây bánh thơm, ly rượu nồng hương xin dâng lên như lễ vật trước thiên đường. Sẽ trở thành của ăn dưỡng nuôi, là Thịt Máu cứu độ muôn người.

1. Chúa không cần lễ vật bù đắp sai lầm, không nhận hy lễ toàn thiêu. Thì tiến dâng Chúa trót tâm hồn con và tim con nay đã hao mòn, vì yêu Chúa biết yêu chưa trọn Chúa nhận cho tình mến sắt son.
Tiếp tục đọc

Dân tộc Chúa chọn (Tv. 32) *- Tường Ân.

ĐK. Phúc thay dân tộc Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp của Chúa.

1. Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Người yêu thích đường lối công bình, địa cầu luôn chan chứa ân tình.
Tiếp tục đọc