Thánh Vịnh – Đáp Ca (Năm A) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

MÙA CHAY & PHỤC SINH.
-&
THỨ TƯ LỄ TRO
Chúng con đắc tội (Tv. 50)Viết ChungLời bài hát
Lễ Tro (Tv. 50)Thiên LýLời bài hát
Lễ Tro (Tv. 50)Xuân Minh
Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 50)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Nguyện cầu Chúa thương (Tv. 50)Viết ChungLời bài hát
Nguyện thương (Tv. 50)La Thập TựLời bài hát
Nguyện thương con (1) (Tv. 50)Mi GiángLời bài hát
Nguyện thương con (Tv. 50)Mi TrầmLời bài hát
Nguyện thương con (Tv. 50)Tường ÂnLời bài hát
Nguyện xót thương (Tv. 50)Bùi NinhLời bài hát
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Đỗ Vy HạLời bài hát
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Hồng NgựLời bài hát
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Huy HoàngLời bài hát
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Kim LongLời bài hát
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Thái NguyênLời bài hát
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Thanh LâmLời bài hát
Xin dủ lòng xót thương (Tv. 50)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Xin xót thương con (Tv. 50)Viết ChungLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Thiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Trương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Xuân MinhLời bài hát
Hối lỗi (Tv. 50)Viết ChungLời bài hát
Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 50)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 50)Viễn XứLời bài hát
Nguyện Chúa (Tv. 50)Mi TrầmLời bài hát
Nguyện thương (Tv. 50)La Thập TựLời bài hát
Nguyện thương con (2) (Tv. 50)Mi GiángLời bài hát
Nguyện xót thương (Tv. 50)Bùi NinhLời bài hát
Xin dủ lòng xót thương (Tv. 50)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
+++
CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Thiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Trương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Xuân MinhLời bài hát
Hằng hy vọng (Tv. 32)Viết ChungLời bài hát
Lòng từ bi Chúa (Tv. 32)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Như chúng con cậy trông (Tv. 32)Tường ÂnLời bài hát
Tin cậy nơi Chúa (Tv. 32)Viết ChungLời bài hát
Xin Chúa (Tv. 32)Mi TrầmLời bài hát
Xin tỏ lòng từ bi (Tv. 32)Mi GiángLời bài hát
Xin đổ lòng từ bi (Tv. 32)Viễn XứLời bài hát
Xin tỏ tình thương (2) (Tv. 32)Bùi NinhLời bài hát
Xin đổ tình thương (Tv. 32)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
***************
CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Huy HoàngLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Kim LongLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Thái NguyênLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Thiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Trương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Xuân MinhLời bài hát
Đừng cứng lòng (Tv. 94)Mi GiángLời bài hát
Đừng cứng lòng 1Tường ÂnLời bài hát
Đừng cứng lòng 2Tường ÂnLời bài hát
Hãy đến đây. (Tv. 94)Bùi NinhLời bài hát
Nếu các ngươi (Tv. 94)Mi TrầmLời bài hát
Ngày hôm nay (Tv. 94)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Ước chi (Tv. 94)Viễn XứLời bài hát
Ước chi hôm nay (Tv. 94)Viết ChungLời bài hát
Xin đừng cứng lòng (Tv. 94)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY
Chẳng thiếu thốn gì (Tv. 22)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Chúa chăn dắt tôi (Tv. 22)Mi TrầmLời bài hát
Chúa chăn dắt tôi (Tv. 22)Tường ÂnLời bài hát
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22)Viễn XứLời bài hát
Chính Chúa chiên (Tv. 22)Viết ChungLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Thiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Trương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Xuân MinhLời bài hát
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Bùi NinhLời bài hát
Mục tử nhân hậu (Tv. 22)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Tôi chẳng thiếu thốn gì (Tv. 22)Mi GiángLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY
Bởi vì Chúa (Tv. 129)Bùi NinhLời bài hát
Bởi vì Chúa (Tv. 129)Mi GiángLời bài hát
Bởi vì Chúa 1 (Tv. 129)Mi TrầmLời bài hát
Bởi vì Chúa xót thương (Tv. 129)Tường ÂnLời bài hát
Chúa giàu ơn cứu độ (Tv. 129)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Chúa luôn từ ái (Tv. 129)Viết ChungLời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Thiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Trương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Xuân MinhLời bài hát
Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129)Viễn XứLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật Lễ LáHoàng Viết Hùng
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Thiên LýLời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Trương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Xuân Minh
Lạy Chúa con thờ (Tv. 21)Viết ChungLời bài hát
Lễ Lá – A.B.C (Tv. 21)Thanh LâmLời bài hát
Ôi lạy Chúa 2 (Tv. 21)Mi TrầmLời bài hát
Ôi Thiên Chúa (Tv. 21)Bùi NinhLời bài hát
Ôi Thiên Chúa (Tv. 21)Mi Giáng
Sao Chúa bỏ con? (Tv. 21)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Sao Ngài bỏ con (Tv. 21)Mi TrầmLời bài hát
Sao Ngài bỏ tôi? (Tv. 21)Mi Giáng
Sao Ngài nỡ bỏ tôi (Tv. 21)Viết ChungLời bài hát
+++
RƯỚC LÁ
Hoan hô Đức Vua (Tv. 23)Bùi NinhLời bài hát
Rước Lá (1) (Tv. 46)Thái NguyênLời bài hát
Rước Lá (2) (Tv. 23)Thái NguyênLời bài hát
Trẻ Do Thái (Tv. 46)Bùi NinhLời bài hát
+++
LỄ TRUYỀN DẦU
Ca ngợi tình Chúa (5) (Tv. 88)Bùi NinhLời bài hát
Ca ngợi tình Chúa (Tv. 88)Viết ChungLời bài hát
Con sẽ hát ca (Tv. 88)Mi TrầmLời bài hát
Đến muôn đời 1 (Tv. 88)Mi TrầmLời bài hát
Làm Phép Dầu (Tv. 88)Thanh LâmLời bài hát
Lễ Dầu (Tv. 88)Đỗ Vy HạLời bài hát
Lễ Dầu (Tv. 88)Hoàng Viết Hùng
Lễ Dầu (Tv. 88)Hồng NgựLời bài hát
Lễ Dầu (Tv. 88)Huy HoàngLời bài hát
Lễ Dầu (Tv. 88)Thái NguyênLời bài hát
Lễ Dầu (Tv. 88)Xuân MinhLời bài hát
Làm Phép Dầu (Tv. 88)Trương Thế BạchLời bài hát
Lễ Truyền DầuCao Huy HoàngLời Bài Hát
Tôi sẽ ca ngợi tình thương (Tv. 88)Mi GiángLời bài hát
+++
THỨ NĂM TUẦN THÁNH
Con nâng chén (1) (Tv. 115)Bùi NinhLời bài hát
Chén chúc tụng (Tv. 115)Mi Giáng
Chén chúc tụng 1 (Tv. 115)Mi TrầmLời bài hát
Chén chúc tụng 2 (Tv. 115)Mi TrầmLời bài hát
Dâng chén chúc tụng (Tv. 115)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Khi nâng chén (Tv. 115)Viết Chung
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Đỗ Vy HạLời bài hát
Lễ Tiệc Ly (1)Hoàng Viết Hùng
Lễ Tiệc Ly (2)Hoàng Viết Hùng
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Hồng NgựLời bài hát
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Thái NguyênLời bài hát
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Thanh LâmLời bài hát
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Xuân MinhLời bài hát
Ta được thông phần (Tv. 115)Viết ChungLời bài hát
Thứ 5 Tuần Thánh (Tv. 115)Huy HoàngLời bài hát
Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115)Kim LongLời bài hát
Thứ 5 Tuần Thánh (Tv. 115)Thiên LýLời bài hát
Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115)Trương Thế BạchLời bài hát
+++
THỨ SÁU TUẦN THÁNH
Con phó dâng 1 (Tv. 30)Viết Chung
Con phó dâng 2 (Tv. 30)Viết Chung
Con phó linh hồn (Tv. 30)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Con xin phó thác (1) (Tv. 30)Bùi NinhLời bài hát
Con xin phó thác (Tv. 30)Mi TrầmLời bài hát
Lạy Cha (Tv. 30)Mi Giáng
Lạy Cha 1 (Tv. 30)Mi TrầmLời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Đỗ Vy HạLời bài hát
Thứ Sáu Tuần ThánhHoàng Viết Hùng
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Hồng NgựLời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Huy HoàngLời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Kim LongLời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Thái NguyênLời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Thanh LâmLời bài hát
Thứ 6 Tuần Thánh (Tv. 30)Thiên LýLời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Trương Thế Bạch
Thứ 6 Tuần Thánh (Tv. 30)Xuân MinhLời bài hát
+++
VỌNG PHỤC SINH – BÀI ĐỌC 1
Ân sủng của Chúa (Tv. 32)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Ân sủng Chúa (Tv. 32)Mi Giáng
Địa cầu (Tv. 32)Mi TrầmLời bài hát
Địa cầu đầy ân sủng Chúa (Tv. 32)Mi TrầmLời bài hát
Tình thương Chúa (Tv. 32)Bùi NinhLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 32)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 32)Đỗ Vy HạLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 32)Xuân Minh
Vọng Phục Sinh 1 (Tv. 32)Hoàng Viết Hùng
Vọng Phục Sinh – Bài 1 (Tv. 32)Huy HoàngLời bài hát
Vọng Phục Sinh 1 (Tv. 32)Thái NguyênLời bài hát
Vọng Phục Sinh 1 (Tv. 32)Thanh LâmLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 32)Thiên LýLời bài hát
Vọng Phục Sinh 1 (Tv. 32)Trương Thế Bạch
Xin Chúa sai Thánh Thần (Tv. 103)Viết Chung
+++
VỌNG PHỤC SINH – BÀI ĐỌC 2
Lạy Chúa Trời (Tv. 15)Mi Trầm
Tìm nương tựa Chúa (Tv. 15)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 15)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 15)Đỗ Vy HạLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 15)Xuân Minh
Vọng Phục Sinh 2/1Hoàng Viết Hùng
Vọng Phục Sinh 2/2Hoàng Viết Hùng
Vọng Phục Sinh (Tv. 15)Huy HoàngLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 15)Thái NguyênLời bài hát
Vọng Phục Sinh 2 (Tv. 15)Thanh LâmLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 15)Thiên LýLời bài hát
Vọng Phục Sinh 2 (Tv. 15)Trương Thế Bạch
Xin bảo toàn con (Tv. 15)Mi Giáng
Xin bảo toàn con 1 (Tv. 15)Mi Trầm
Xin thương giữ gìn (Tv. 15)Bùi NinhLời bài hát
+++
VỌNG PHỤC SINH – BÀI ĐỌC 3
Cùng mừng hát (Xh. 15)Bùi NinhLời bài hát
Đấng lẫm liệt (Xh. 15)Viết Chung
Hát mừng Chúa 3 (Xh. 15)Thái NguyênLời bài hát
Hãy chúc tụng (Xh. 15)Mi Trầm
Ta sẽ hát vang (Xh. 15)Mi Trầm
Tôi sẽ ca tụng (Xh. 15)Mi Giáng
Thứ Bảy Tuần Thánh 3 (Xh. 15)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 3 (Xh. 15)Đỗ Vy HạLời bài hát
Uy linh Người cao cả (Xh. 15)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Vọng Phục Sinh 3Hoàng Viết Hùng
Vọng Phục Sinh – Bài 3 (Xh. 15)Huy HoàngLời bài hát
Vọng Phục Sinh 3 (Xh. 15)Thanh LâmLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Xh. 15)Thiên LýLời bài hát
Vọng Phục Sinh 3 (Xh. 15)Trương Thế Bạch
+++
VỌNG PHỤC SINH – BÀI ĐỌC 4
Con ca tụng 1 (Tv. 29)Mi Trầm
Con ca tụng Chúa (Tv. 29)Mi Giáng
Con sẽ ca tụng (Tv. 29)Mi Trầm
Chúa giải thoát con (Tv. 29)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Nầy con sẽ ca tụng (Tv. 29)Mi Trầm
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 29)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 29)Đỗ Vy HạLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 29)Xuân Minh
Vọng Phục Sinh 4Hoàng Viết Hùng
Vọng Phục Sinh (Tv. 29)Huy HoàngLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 29)Thái NguyênLời bài hát
Vọng Phục Sinh 4 (Tv. 29)Thanh LâmLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 29)Thiên LýLời bài hát
Vọng Phục Sinh 4 (Tv, 29)Trương Thế Bạch
Xin tán dương (Tv. 29)Bùi NinhLời bài hát
+++
VỌNG PHỤC SINH – BÀI ĐỌC 5
Các ngươi sẽ hân hoan (Is. 12)Mi Giáng
Hãy hân hoan (Is. 12)Mi Trầm
Hãy vui mừng (2) (Is. 12)Bùi NinhLời bài hát
Nguồn suối cứu độ (Is. 12)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Ta hân hoan (Is. 12)Mi Trầm
Thứ Bảy Tuần Thánh (Is. 12)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Is. 12)Đỗ Vy HạLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Is. 12)Xuân Minh
Uống tận nguồn (Is. 12)Viết Chung
Vọng Phục Sinh 5/1Hoàng Viết Hùng
Vọng Phục Sinh 5/2Hoàng Viết Hùng
Vọng Phục Sinh (Is. 12)Huy HoàngLời bài hát
Vọng Phục Sinh 5 (Is. 12)Thanh LâmLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Is. 12)Thiên LýLời bài hát
Vọng Phục Sinh 5 (Is. 12)Trương Thế Bạch
+++
VỌNG PHỤC SINH – BÀI ĐỌC 6
Chúa có lời (Tv. 18)Mi Trầm
Lề luật Chúa (Tv. 18)Bùi Ninh
Lời của Chúa (Tv. 18)Mi Giáng
Lời trường sinh (Tv. 18)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 18)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 18)Đỗ Vy HạLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 18)Xuân Minh
Vọng Phục Sinh 6/1Hoàng Viết Hùng
Vọng Phục Sinh 6/2Hoàng Viết Hùng
Vọng Phục Sinh – Bài 6 (Tv. 18)Huy HoàngLời bài hát
Vọng Phục Sinh 6 (Tv. 18)Thanh LâmLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 18)Thiên LýLời bài hát
Vọng Phục Sinh 6 (Tv. 18)Trương Thế Bạch
+++
VỌNG PHỤC SINH – BÀI ĐỌC 7
Hồn con khát Chúa (Tv. 41)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Nguyện Chúa (2) (Tv. 50)Bùi Ninh
Ôi lạy Chúa (Tv. 50)Mi Giáng
Ôi lạy Chúa 3 (Tv. 50)Mi Trầm
Quả tim trong sạch (Tv. 50)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Tìm về mạch suối (Tv. 41)Viết Chung.
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 41)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 50)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 50)Đỗ Vy HạLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 50)Xuân Minh
Vọng Phục Sinh 7/1Hoàng Viết Hùng
Vọng Phục Sinh 7/2Hoàng Viết Hùng
Vọng Phục Sinh – Bài 7 (Tv. 50)Huy HoàngLời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 7b (Tv. 41)Huy HoàngLời bài hát
Vọng Phục Sinh 7 (Tv. 50)Thanh LâmLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 50)Thiên LýLời bài hát
Vọng Phục Sinh 7 (Tv. 50)Trương Thế Bạch
+++
VỌNG PHỤC SINH – SAU BÀI THÁNH THƯ
Alleluia (Tv. 117)Mi Trầm
Ca khen mừng Chúa (Tv. 117)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 117)Bùi Ninh
Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 117)Mi Giáng
Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 117)Mi Trầm
Hoan ca Alleluia (Tv. 117)Mi Trầm
Kỳ công tay Chúa (Tv. 117)Viết Chung
Lễ Vọng Phục Sinh (Tv. 117)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 117)Đỗ Vy HạLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 117)Xuân Minh
Vọng Phục Sinh (Tv. 117) 1Hoàng Viết Hùng
Vọng Phục Sinh (Tv. 117) 2Hoàng Viết Hùng
Vọng Phục Sinh (Tv. 117)Huy HoàngLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 117)Thái NguyênLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 117)Thanh LâmLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 117)Trương Thế Bạch
+++
CHÚA NHẬT PHỤC SINH
Ca Tiếp LiênThái NguyênLời bài hát
Ca Tiếp LiênHuy HoàngLời bài hát
Chúa đã lập ra (Tv. 117)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật Phục Sinh (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Thiên LýLời bài hát
Đây là ngày (Tv. 117)Bùi NinhLời bài hát
Đây là ngày (Tv. 117)Mi Giáng
Đây là ngày 1 (Tv. 117)Mi TrầmLời bài hát
Đây là ngày 1 (Tv. 117)Viết Chung
Đây là ngày 2 (Tv. 117)Viết Chung
+++
CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH
Cảm tạ Chúa (Tv. 117)Viết Chung
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)Kim Long
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)Thiên Lý
Chúa vẫn trọn tình (Tv. 117)Viết Chung
Hãy cảm tạ Chúa (1) (Tv. 117)Bùi Ninh
Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117)Mi Giáng
Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117)Mi TrầmLời bài hát
Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117)Viễn Xứ
Vì Chúa hảo tâm (Tv. 117)Đinh Công Huỳnh
+++
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH
Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Cao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Thiên LýLời bài hát
Chúa sẽ dạy con (Tv. 15)Mi TrầmLời bài hát
Chúa sẽ dạy con (Tv. 15)Viết ChungLời bài hát
Đường lối trường sinh (Tv. 15)Bùi NinhLời bài hát
Đường lối trường sinh (Tv. 15)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Đường lối trường sinh (Tv. 15)Mi GiángLời bài hát
Đường lối trường sinh (Tv. 15)Viễn XứLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH
Chúa chăn dắt tôi (Tv. 22)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Chúa chăn giữ (Tv. 22)Viết Chung
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22)Mi TrầmLời bài hát
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22)Viễn Xứ
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Thiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Trương Thế Bạch
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Bùi NinhLời bài hát
Mục tử nhân lành (Tv. 22)Mi Giáng
+++
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH
Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Cao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục SinhHoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Thiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Trương Thế BạchLời bài hát
Chúng con đã trông cậy (Tv. 32)Mi GiángLời bài hát
Hy vọng nơi Ngài (Tv. 32)Viết ChungLời bài hát
Trông cậy nơi Chúa (Tv. 32)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Xin Chúa tỏ lòng 1 (Tv. 32)Mi TrầmLời bài hát
Xin đổ lòng từ bi (Tv. 32)Viễn XứLời bài hát
Xin đổ tình thương (Tv. 32)Bùi NinhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH
Cả thế giới (Tv. 65)Viết Chung
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)Trương Thế Bạch
Hãy reo mừng (Tv. 65)Viễn Xứ
Hãy reo mừng Thiên Chúa (Tv. 65)Mi Giáng
Reo mừng Thiên Chúa (Tv. 65)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Toàn thể đất nước (Tv. 65)Viết Chung
Toàn thể trái đất (Tv. 65)Mi TrầmLời bài hát
Toàn trái đất (Tv. 65)Bùi NinhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH
Cõi nhân sinh (Tv. 26)Viễn Xứ
Chúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục Sinh (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 7A Phục Sinh (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26)Thanh LâmLời bài hát
Nguồn ánh sáng (3) (Tv. 26)Bùi NinhLời bài hát
Ơn lành của Chúa (Tv. 26)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Tôi sẽ được nhìn xem (Tv. 26)Mi Giáng
Tôi tin (Tv. 26)Mi TrầmLời bài hát
+++
LỄ THĂNG THIÊN
Chúa lên trời 1 (Tv. 46)Viết Chung
Chúa lên trời 2 (Tv. 46)Viết Chung
Chúa ngự lên (Tv. 46)Mi GiángLời bài hát
Chúa ngự lên 1 (Tv. 46)Mi Trầm
Chúa ngự lên (Tv. 46)Viết Chung
Lễ Chúa Lên Trời (Tv. 46)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Lễ Chúa Lên Trời (1)Hoàng Viết Hùng.Lời bài hát
Lễ Chúa Lên Trời (2)Hoàng Viết Hùng
Lễ Chúa Thăng Thiên (Tv. 46)Kim LongLời bài hát
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Đỗ Vy HạLời bài hát
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Huy HoàngLời bài hát
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Thái NguyênLời bài hát
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Thanh LâmLời bài hát
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Thiên Lý
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Trương Thế BạchLời bài hát
Mừng Thiên Chúa (Tv. 46)Bùi NinhLời bài hát
Thiên Chúa ngự lên (Tv. 46)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Thiên Chúa ngự lên (Tv. 46)Mi Giáng
+++
LỄ HIỆN XUỐNG – LỄ VỌNG
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Vọng (Tv. 103)Thanh LâmLời bài hát
Lễ Vọng Hiện Xuống (Tv. 103)Huy Hoàng
Xin sai Thánh Thần (1) (Tv. 103)Bùi Ninh
Cao Huy Hoàng
Đinh Công Huỳnh
+++
LỄ HIỆN XUỐNG
Ca Tiếp LiênHuy Hoàng
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Tv. 103)Cao Huy Hoàng
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Tv. 103)Kim LongLời bài hát
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Tv. 103)Thanh LâmLời bài hát
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Đỗ Vy HạLời bài hát
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Hoàng Viết Hùng
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Huy HoàngLời bài hát
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Thái NguyênLời bài hát
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Thiên Lý
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Trương Thế BạchLời bài hát
Nguyện Chúa Thánh Thần (Tv. 103)Bùi NinhLời bài hát
Thần linh Chúa (Tv. 103)Viết ChungLời bài hát
Xin cử thần linh (Tv. 103)Viết ChungLời bài hát
Xin Ngài canh tân (Tv. 103)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Xin sai Thánh Thần (Tv. 103)Mi Giáng
Xin sai Thánh Thần 1 (Tv. 103)Mi Trầm
Xin sai Thánh Thần 2 (Tv. 103)Mi Trầm
Xin sai Thánh Thần Chúa đến (Tv. 103)Mi Giáng
Xin sai thần linh (Tv. 103)Viết ChungLời bài hát
Xin thần khí (Tv. 103)Viết ChungLời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊN.
CHÚA NHẬT 1 THƯỜNG NIÊN
Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 28)Kim LongLời bài hát
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Tv. 28)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Tv. 28)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 1A Thường Niên (Tv. 28)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 1A Thường Niên (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 1A Thường Niên (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 1A Thường Niên (Tv. 28)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 1A Thường Niên (Tv. 28)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 1A Thường Niên (Tv. 28)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 1A Thường Niên (Tv. 28)Thiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 1A Thường Niên (Tv. 28)Trương Thế BạchLời bài hát
Chúa sẽ chúc phúc (Tv. 28)Mi GiángLời bài hát
Hãy dâng Chúa (Tv. 28)Bùi NinhLời bài hát
Hân hoan ngợi mừng (Tv. 28)Mi TrầmLời bài hát
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa (Tv. 28) Cao Huy Hoàng
Nầy muôn dân (Tv. 28)Mi TrầmLời bài hát
Trong bình an (Tv. 28)Viễn Xứ
Trong cảnh thái bình (Tv. 28)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN
Con xin đến 1 (Tv. 39)Mi TrầmLời bài hát
Con xin đến 2 (Tv. 39)Mi TrầmLời bài hát
Con xin đến 3 (Tv. 39)Mi TrầmLời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 2A Thường Niên (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39)Thiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39)Trương Thế Bạch
Lạy Chúa! Con xin đến (Tv. 39)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Này con xin đến (1) (Tv. 39)Bùi NinhLời bài hát
Này con xin đến (Tv. 39)Viễn Xứ
Thực thi ý Chúa (Tv. 39)Mi GiángLời bài hát
++
CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN
Chúa là ánh sáng 1 (Tv. 26)Mi TrầmLời bài hát
Chúa là ánh sáng 2 (Tv. 26)Mi TrầmLời bài hát
Chúa là Sự Sáng (Tv. 26)Mi GiángLời bài hát
Chúa là Đấng cứu độ tôi (Tv. 26)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Chúa là sự sáng (Tv. 26)Viễn Xứ
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 3A Thường Niên (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)Thiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)Trương Thế Bạch
Nguồn ánh sáng (2) (Tv. 26)Bùi NinhLời bài hát
++
CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN
Chúa là Đấng trung tín (Tv. 145)Mi GiángLời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)Đỗ Vy Hạ.Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 4A Thường Niên (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)Thiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)Trương Thế Bạch
Lạy Chúa xin ngự đến (Tv. 145)Mi TrầmLời bài hát
Nước Trời Là Của Họ (Tv. 145)Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Phúc thay ai nghèo khó (Tv. 145)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Tinh thần nghèo khó (Tv. 145)Viễn XứLời bài hát
Vinh phúc cho ai (Tv. 145)Bùi NinhLời bài hát
++
CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN
Ánh Sáng Bừng Lên (Tv. 111) Ngọc CẩnLời bài hát
Chiếu rọi kẻ ngay lành (Tv. 111)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 5A Thường NiênCao Huy HoàngLời Bài Hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường NiênHoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111)Thiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111)Trương Thế BạchLời bài hát
Một nguồn ánh sáng (Tv. 111)Bùi NinhLời bài hát
Nầy người đến (Tv. 111)Mi Trầm
Người đã xuất hiện (Tv. 111)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Người như sự sáng (Tv. 111)Mi GiángLời bài hát
Trong u tối (Tv. 111)Mi Trầm
Trong u tối (Tv. 111)Bạch VânLời bài hát
Trong u tối (Tv. 111)Viễn XứLời bài hát
Trong u tối Người xuất hiện (Tv. 111)Tường ÂnLời bài hát
+
CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường NiênHoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)Thiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)Trương Thế BạchLời bài hát
Hạnh phúc 3 (Tv. 118)Mi TrầmLời bài hát
Hạnh phúc thay (Tv. 118)Bạch VânLời bài hát
Noi Theo Luật Chúa (Tv. 118)Ngọc CẩnLời bài hát
Phúc đức cho người (Tv. 118)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Phúc đức những ai (Tv. 118)Viễn XứLời bài hát
Phước đức (Tv. 118)Mi GiángLời bài hát
Phúc thay ai tiến thân (Tv. 118)Tường ÂnLời bài hát
Tiến Thân Trong Luật Ngài (Tv. 118)Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Tuân giữ luật Chúa (Tv. 118)Bùi NinhLời bài hát
++
CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN
Ân tình Chúa (Tv. 102)Mi Trầm
Chúa khoan dung (Tv. 102)Viễn XứLời bài hát
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) Bạch VânLời bài hát
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102)Mi GiángLời bài hát
Chúa là Đấng xót thương (Tv. 102)Mi Trầm
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường NiênHoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)Thiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)Trương Thế Bạch
Chúa từ bi (Tv. 102)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Chúa Từ Bi Nhân Hậu (Tv. 102)Ngọc CẩnLời bài hát
Đấng từ bi nhân hậu (2) (Tv. 102)Bùi NinhLời bài hát
Ôi Đấng từ bi (Tv. 102)Tường ÂnLời bài hát
++
CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61)Bạch VânLời bài hát
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61)Mi GiángLời bài hát
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61)Tường ÂnLời bài hát + Mp4
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61)Viễn Xứ
Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường NiênHoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61)Thiên Lý
Duy nơi Chúa Trời (Tv. 61)Bùi NinhLời bài hát
Duy nơi Thiên Chúa (Tv. 61)Mi Trầm
Hỡi hồn tôi (Tv. 61)Mi Trầm
Niềm vui nơi Chúa (Tv. 61)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Trong Thiên Chúa (Tv. 61)Ngọc CẩnLời bài hát
++
CHÚA NHẬT 9 THƯỜNG NIÊN
Cho con trú ẩn (Tv. 30)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường NiênHoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30)Thiên Lý
Noi Theo Luật Chúa (Tv. 118)Ngọc CẩnLời bài hát
Trú ẩn (Tv. 30)Viễn Xứ
Xin nên núi đá (Tv. 30)Bùi NinhLời bài hát
Xin Ngài 1 (Tv. 30)Mi Trầm
Xin Ngài 2 (Tv. 30)Mi Trầm
Xin trở thành núi đá (Tv. 30)Mi GiángLời bài hát
++
CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN
Ai đi đường ngay (Tv. 49)Viễn Xứ
Ai đi đường ngay thẳng (Tv. 49)Mi GiángLời bài hát
Ai đi đường ngay thẳng (Tv. 49)Mi Trầm
Ai sống đời công chính (Tv. 49)Bùi NinhLời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường NiênHoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49)Thiên Lý
Thiên Chúa cứu độ (Tv. 49)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
++
CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường NiênHoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99)Hồng Ngự
Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99)Thiên Lý
Chúng ta là (Tv. 99)Mi Trầm
Dân tộc của Chúa (Tv. 99)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Đoàn chiên Chúa chăn nuôi (Tv. 99)Viễn Xứ
Ta là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (Tv. 99)Mi Giáng
Toàn thể địa cầu (Tv. 99)Bùi NinhLời bài hát
++
CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường NiênHoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)Hồng Ngự
Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)Trương Thế BạchLời bài hát
Đức từ bi Chúa (Tv. 68)Đinh Công HuỳnhLời bài hát –
Lượng cả đức từ bi (Tv. 68)Viễn Xứ
Xin đáp lại lời con (Tv. 68)Bùi NinhLời bài hát
Xin đáp lời con (Tv. 66)Mi Trầm
Xin nhậm lời con (Tv. 68)Mi Giáng
Xin nhận lời con (Tv. 66)Mi Trầm
++
CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN
Ca ngợi tình Chúa (2) (Tv. 88)Bùi NinhLời bài hát
Ca ngợi tình thương (Tv. 88)Đinh Công HuỳnhLời bài hát –
Con sẽ ca ngợi 1 (Tv. 88)Mi Trầm
Con sẽ ca ngợi 2 (Tv. 66)Mi Trầm
Con sẽ ca ngợi tình thương (Tv. 88)Mi Giáng
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 13A Thường Niên (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)Hồng Ngự
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)Huy HoàngLời bài hát –
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)Thái NguyênLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)Thiên Lý
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)Trương Thế Bạch
Ngợi ca (Tv. 88)Viễn Xứ
++
CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN
Con sẽ chúc tụng (Tv. 144)Mi Giáng
Con sẽ chúc tụng (Tv. 144)Mi Trầm
Con sẽ chúc tụng (Tv. 144)Viễn Xứ
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 14A Thường Niên (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)Thiên Lý
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)Trương Thế Bạch
Chúc tụng Danh Chúa (1) (Tv. 144)Bùi NinhLời bài hát
Lạy Thiên Chúa (Tv. 144)Bạch VânLời bài hát
Xin chúc tụng Chúa (Tv. 144)Đinh Công HuỳnhLời bài hát 
+++
CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 15A Thường Niên (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 15A Thường Niên (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)Hồng Ngự
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)Thiên Lý
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)Trương Thế Bạch
Đất tốt (Tv. 64)Viễn Xứ
Hạt giống (Tv. 64)Mi Trầm
Hạt giống gieo vào đất tốt (Tv. 64)Mi Giáng
Hạt giống Lời Chúa (Tv. 64)Bùi NinhLời bài hát
Hạt giống sinh hoa kết quả (Tv. 64)Đinh Công Huỳnh
++
CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN
Chúa nhân hậu (Tv. 85)Mi Giáng
Chúa nhân hậu 1 (Tv. 85)Mi Trầm
Chúa nhân hậu khoan dung (Tv. 85)Đinh Công Huỳnh
Chúa nhân hậu và khoan dung (Tv. 85)Viễn Xứ
Chúa Nhật 16A Thường NiênCao Huy Hoàng
Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 16A Thường Niên (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 16A Thường Niên (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85)Hồng Ngự
Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85)Thiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85)Trương Thế Bạch
Chúa thật nhân hậu (Tv. 85)Bùi NinhLời bài hát
++
CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN
Con yêu chuộng (Tv. 118)Mi Giáng
Con yêu chuộng luật pháp (Tv. 118)Đinh Công Huỳnh
Con yêu luập pháp (Tv. 118)Viễn Xứ
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 17A Thường Niên (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 17A Thường Niên (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)Hồng Ngự
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)Thiên Lý
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)Trương Thế Bạch
Huấn lệnh của Chúa (Tv. 118)Bùi NinhLời bài hát
Luật pháp Chúa (Tv. 118)Mi Trầm
++
CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN
Chúa mở rộng bàn tay (Tv. 144)Mi Giáng
Chúa mở rộng bàn tay (Tv. 144)Viễn Xứ
Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 18A Thường Niên (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)Hồng Ngự
Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)Thiên Lý
Khi Ngài (Tv. 144)Mi Trầm
Xin Ngài thi ân (Tv. 144)Đinh Công Huỳnh
++
CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 19A Thường Niên (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 19A Thường Niên (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)Hồng Ngự
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)Huy HoàngLời bài hát 
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)Thiên Lý
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)Trương Thế Bạch
Lạy Chúa xin hãy tỏ lòng từ bi (Tv. 84)Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa tỏ lòng 2 (Tv. 84)Mi Trầm
Xin tỏ lòng từ bi (Tv. 84)Viễn Xứ
Xin tỏ lòng từ bi Chúa (Tv. 84)Mi Giáng
Xin thấy tình thương (Tv. 84)Bùi NinhLời bài hát
++
CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 20A Thường Niên (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 20A Thường Niên (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)Thiên Lý
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)Trương Thế Bạch
Chư dân hãy ca tụng (Tv. 66)Đinh Công Huỳnh
Hãy ca tụng Ngài (Tv. 66)Viễn Xứ
Nầy ngàn dân ơi (Tv. 66)Mi Trầm
Ngàn dân (Tv. 66)Mi Trầm
Ngàn dân hỡi (Tv. 66)Bùi NinhLời bài hát
Thân lạy Chúa (Tv. 66)Mi Giáng
++
CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN
Công cuộc tay Chúa (Tv. 137)Viễn Xứ
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 21A Thường Niên (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 21A Thường Niên (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)Hồng Ngự
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)Huy HoàngLời bài hát 
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)Thiên Lý
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)Trương Thế Bạch
Đến muôn đời 2 (Tv. 137)Mi Trầm
Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 137)Mi Giáng
Xin cảm tạ (1) (Tv. 137)Bùi NinhLời bài hát
Xin đừng bỏ rơi (Tv. 137)Đinh Công Huỳnh
++
CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN
Con khao khát Ngài (Tv. 62)Viễn Xứ
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 22A Thường Niên (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 22A Thường Niên (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)Thiên Lý.
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)Trương Thế Bạch
Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62)Bùi NinhLời bài hát
Hồn con khát khao (Tv. 62)Mi Trầm
Lạy Chúa là Thiên Chúa con (Tv. 62)Đinh Công Huỳnh
Linh hồn con khao khát Chúa (Tv. 62)Mi Giáng
Ôi Thiên Chúa của con (Tv. 62)Mi Trầm
++
CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 23A Thường Niên (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 23A Thường Niên (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)Thiên Lý
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)Trương Thế Bạch
Đừng cứng lòng nữa (Tv. 94)Mi Trầm
Hãy đến đây (Tv. 94)Bùi NinhLời bài hát
Hãy nghe tiếng Người (Tv. 94)Mi Trầm
Ước chi (Tv. 94)Viễn Xứ
Ước chi hôm nay (Tv. 94)Mi Giáng
Xin đừng cứng lòng (Tv. 94)Đinh Công Huỳnh
++
CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN
Chúa hay thương xót (Tv. 102)Mi Giáng
Chúa khoan dung (Tv. 102)Viễn XứLời bài hát
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102)Bạch VânLời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 24A Thường Niên (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 24A Thường Niên (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)Hồng Ngự
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)Thiên Lý
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)Trương Thế Bạch
Chúa từ bi (Tv. 102)Mi Trầm
Đấng từ bi nhân hậu (3) (Tv. 102)Bùi NinhLời bài hát
Lòng Chúa khoan nhân (Tv. 102)Đinh Công Huỳnh
++
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN
Chúa gần kẻ kêu cầu (Tv. 144)Đinh Công Huỳnh
Chúa hằng ở bên ta (Tv. 144)Mi Trầm
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 25A Thường Niên (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)Hồng Ngự
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)Thiên Lý
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)Trương Thế Bạch
Chúa ở gần (Tv. 144)Bùi NinhLời bài hát
Chúa ở gần (Tv. 144)Mi Giáng
Chúa ở gần (Tv. 144)Mi Trầm
Tinh thần nghèo khó (Tv. 144)Viễn XứLời bài hát
++
CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 26A Thường Niên (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)Hồng Ngự
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)Thiên Lý
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)Trương Thế Bạch
Lạy Chúa! Xin hãy nhớ (Tv. 24)Mi Giáng
Xin hãy nhớ (Tv. 24)Mi Trầm
Xin hãy nhớ (Tv. 24)Viễn Xứ
Xin hãy nhớ lại (Tv. 24)Bùi NinhLời bài hát
Xin nhớ Lòng Thương Xót Chúa (Tv. 24)Đinh Công Huỳnh
++
CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 27A Thường NiênHoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)Hồng Ngự
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)Thiên Lý
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)Trương Thế Bạch
Israel là vườn nho Chúa (Tv. 79)Đinh Công Huỳnh
Nầy vườn nho Thiên Chúa (Tv. 79)Mi Trầm
Vườn Nho Của Chúa (Tv. 79)Bùi NinhLời bài hát
Vườn nho của Chúa (Tv. 79)Viễn Xứ
Vườn nho Chúa (Tv. 79)Mi Giáng
++
CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 28A Thường Niên (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)Hồng Ngự
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)Thiên Lý
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)Trương Thế Bạch
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Bùi NinhLời bài hát
Tôi sẽ định cư (Tv. 22)Đinh Công Huỳnh
Tôi sẽ ở trong nhà Chúa (Tv. 22)Mi Trầm
Trong cung điện của Chúa (Tv. 22)Mi Trầm
Trong nhà Chúa (Tv. 22)Mi Giáng
Trong nhà Chúa (Tv. 22)Viễn Xứ
++
CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 29A Thường Niên (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)Hồng Ngự
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)Thiên Lý
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)Trương Thế Bạch
Dâng Chúa quyền thế (Tv. 95)Đinh Công Huỳnh
Hãy dâng Chúa (Tv. 95)Mi Giáng
Hãy kính tặng (Tv. 95)Viễn Xứ
Một bài ca mới (Tv. 95)Bùi NinhLời bài hát
Nào hỡi các nước (Tv. 95)Mi Trầm
++
CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN
Chúa là dũng lực (Tv. 17)Mi Giáng
Chúa là dũng lực (Tv. 17)Viễn Xứ
Chúa là dũng lực con (Tv. 17)Đinh Công Huỳnh
Chúa là sức mạnh (Tv. 17)Bùi NinhLời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 30A Thường NiênHoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)Thiên Lý
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)Trương Thế Bạch
Ngài là sức mạnh (Tv. 17)Mi Trầm
++
CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 31A Thường NiênHoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)Hồng Ngự
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)Kim LongLời bài hát 
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)Thiên Lý
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)Trương Thế Bạch
Lạy Chúa, xin giữ gìn (Tv. 130)Mi Trầm
Lòng con đâu dám (Tv. 130)Bùi NinhLời bài hát
Xin giữ hồn con (Tv. 130)Đinh Công Huỳnh
Xin giữ linh hồn con (Tv. 130)Mi Giáng
Xin giữ linh hồn con (Tv. 130)Viễn Xứ
++
CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN
Con khao khát Ngài (Tv. 62)Viễn Xứ
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 32A Thường Niên (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 32A Thường Niên (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)Thanh Lâm
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)Thiên Lý
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)Trương Thế Bạch
Hồn con khát Chúa (2) (Tv. 62)Bùi NinhLời bài hát
Lạy Chúa là Thiên Chúa con (Tv. 62)Đinh Công Huỳnh
Ngài là Chúa con thờ (Tv. 62)Mi Giáng
Ngài là Thiên Chúa (Tv. 62)Mi Trầm
++
CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 33A Thường NiênHoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)Hồng Ngự
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)Thiên Lý
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)Trương Thế Bạch
Hạnh phúc 4 (Tv. 127)Mi Trầm
Hạnh phúc ai kính sợ Chúa (Tv. 127)Đinh Công Huỳnh
Hạnh phúc cho bạn (Tv. 127)Mi Giáng
Hạnh phúc thay (Tv. 127)Bùi NinhLời bài hát
Phúc thay (Tv. 127)Viễn Xứ
+++
CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN
Cuộc đời tôi (Tv. 22)Mi Giáng
Chúa chăn nuôi (Tv. 22)Đinh Công Huỳnh
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22)Viễn Xứ
Chúa là Mục tử (Tv. 22)Bùi NinhLời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22)Cao Huy Hoàng
Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên (1)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 34A Thường Niên (2)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22)Hồng Ngự
Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22)Thiên Lý
Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22)Trương Thế Bạch
Lễ Kitô Vua (Tv. 22)Kim LongLời bài hát
Người chăn nuôi tôi (Tv. 22)Mi Trầm
+
LỄ CHÚA BA NGÔI
Chúa Ba Ngôi (Dn. 3)Hồng Ngự
Chúa Ba Ngôi – Năm AHuy Hoàng
Chúa Ba Ngôi (Dn. 3)Thiên Lý
Chúa đáng ca ngợi (Dn. 3)Mi Giáng
Chúa đáng ca ngợi (Da. 3)Mi Trầm
Lễ Chúa Ba Ngôi (Dn. 3)Cao Huy Hoàng
Lễ Chúa Ba Ngôi – A (Dn, 3)Đỗ Vy Hạ
Lễ Chúa Ba Ngôi 1Hoàng Viết Hùng
Lễ Chúa Ba Ngôi 2Hoàng Viết Hùng
Lễ Chúa Ba NgôiKim Long
Lễ Chúa Ba Ngôi (Dn. 3)Thanh Lâm
+
LỄ MÌNH MÁU CHÚA
Giêrusalem hỡi (Tv. 147)Mi Giáng
Lễ Mình Máu Chúa – A (Tv. 147)Đỗ Vy Hạ
Lễ Mình Máu ChúaKim Long
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 147)Cao Huy Hoàng
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 147)Hoàng Viết Hùng
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm AHuy Hoàng
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu (Tv. 147)Thanh Lâm
Mình Máu Thánh (Tv. 147)Hồng Ngự
Mình Máu Chúa (Tv. 147)Thiên Lý
Nào hỡi Giêrusalem (Tv. 147)Mi Trầm
+
LỄ THÁNH TÂM CHÚA
Lễ Thánh Tâm Chúa – A (Tv. 102)Đỗ Vy Hạ
Lễ Thánh Tâm (Tv. 102)Hoàng Viết Hùng
Lễ Thánh Tâm Chúa – Năm AHuy Hoàng
Lễ Thánh Tâm Chúa (Tv. 102)Thanh LâmLời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (Tv. 102)Cao Huy Hoàng
Lòng yêu thương 1 (Tv. 102)Mi Trầm
Lòng yêu thương của Chúa (Tv. 102)Mi Giáng
Tình thương của Chúa (Tv. 102)Mi Trầm
Thánh Tâm Chúa (Tv. 102)Hồng Ngự
Thánh Tâm Chúa (Tv. 102)Thiên Lý
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Cao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Hương Vĩnh
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Ngọc DiệpLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Thái Nguyên.Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Thanh LâmLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Thiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Xuân Minh
Ta vui mừng 1 (Tv. 121) Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Tôi vui mừng (2) (Tv. 121)Mi GiángLời bài hát
Thành đô hỡi (Tv. 121)Thái Nguyên
Thành đô hỡi (Tv. 121)Thái Nguyên
Trẩy lên đền thánh (Tv. 121)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Trẩy lên đền thánh (Tv. 121)Viết ChungLời bài hát
Về nhà Chúa (Tv. 121)Mi TrầmLời bài hát
Về nhà Chúa (Tv. 121)Viễn Xứ
Vui chừng nào (Tv. 121)Mi TrầmLời bài hát
Vui dường nào (1) (Tv. 121)Bùi NinhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Cao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Hương Vĩnh
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Ngọc DiệpLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Thanh LâmLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv.71)Thiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Trương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Xuân Minh
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Xuân ThảoLời bài hát
Hoa công lý triển nở (Tv. 71)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Sự công chính (Tv. 71)Mi Trầm
Sự công chính (Tv. 71)Viết Chung
Sự công chính triển nở (Tv. 71)Mi GiángLời bài hát
Triều đại Người (Tv. 71)Bùi NinhLời bài hát
Triều đại Người (Tv. 71)Mi Trầm
Triều đại Người (Tv. 71)Tường ÂnLời bài hát
Triều đại Người (Tv. 71)Viễn Xứ
Triều đại Người (Tv. 71) Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Triều đại Người (Tv. 71)Viết Chung
+++
CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Cao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng 1Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng 2Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Hương Vĩnh
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Ngọc DiệpLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa VọngThanh LâmLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Thiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Trương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Xuân Minh
Lạy Chúa (Tv. 145)Mi Trầm
Lạy Chúa! Xin cứu độ (Tv. 145)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Lạy Chúa xin ngự đến (Tv. 145)La Thập Tự
Nguyện xin Chúa đến (Tv. 145)Mi Trầm
Xin Cứu Chúng Con (Tv. 145)Nguyễn Hùng Cường
Xin cứu độ chúng con (Tv. 145)Mi GiángLời bài hát
Xin cứu thoát con (Tv. 145)Viễn Xứ
Xin Chúa đến cứu độ (Tv. 145)Viết Chung
Xin Chúa ngự đến (Tv. 145)Viết Chung
Xin Ngài ngự tới (Tv. 145)Bùi NinhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG
Chúa đến (Tv. 23)Mi Trầm
Chúa ngự đến (Tv. 23)Viết Chung
Chúa ngự qua (Tv. 23)Mi Giáng
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Cao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Hoàng Viết Hùng
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Hương Vĩnh
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Ngọc DiệpLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Thái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Thanh LâmLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Thiên Lý
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Trương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Xuân Minh
Đức Vua hiển vinh (Tv. 23)Bùi NinhLời bài hát
Hoàng đế hiển vinh (Tv. 23)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Này Ngài hãy đến (Tv. 23)Mi Trầm
Vua hiển vinh (Tv. 23)Viễn Xứ
+++
GIÁNG SINH – LỄ VỌNG
Ân nghĩa Chúa (Tv. 88)Viết ChungLời bài hát
Ca ngơị tình Chúa (Tv. 88)Bùi NinhLời bài hát
Ca ngợi tình thương (Tv. 88)Viết ChungLời bài hát
Giáng Sinh – Vọng (1)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Giáng Sinh – Vọng (2)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Lễ Vọng Giáng SinhCao Huy HoàngLời bài hát
Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88)Đỗ Vy HạLời bài hát
Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88)Huy HoàngLời bài hát
Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88)Hương Vĩnh
Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88)Thanh LâmLời bài hát
Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88)Thiên LýLời bài hát
Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88)Xuân MinhLời bài hát
Tôi sẽ ca ngợi (Tv. 88)Mi GiángLời bài hát
Tôi sẽ ca ngợi (Tv. 88)Viết Chung
Thánh Lễ Ban Sáng (Tv. 88)Hồng NgựLời bài hát
+++
GIÁNG SINH – LỄ ĐÊM
Ca mừng Thiên Chúa (Tv. 95)Mi GiángLời bài hát
Đấng cứu độ 1 (Tv. 95)Viết ChungLời bài hát
Đấng cứu độ 2 (Tv. 95)Viết Chung.Lời bài hát
Đấng Cứu Thế đã giáng sinh (Tv. 95)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Giáng Sinh – Ban Đêm (Tv. 95)Hồng NgựLời bài hát
Giáng Sinh – ĐêmHoàng Viết HùngLời bài hát
Hãy hát mừng (Tv. 95)Mi GiángLời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)Đỗ Vy Hạ
Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)Huy HoàngLời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)Hương Vĩnh
Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)Kim LongLời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)Thiên LýLời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)Trương Thế BạchLời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh (All)Xuân Minh
Lễ Đêm Giáng Sinh (1)Xuân MinhLời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh (2)Xuân Minh
Lễ Đêm Giáng Sinh (3)Xuân Minh
Lễ Giáng Sinh (Tv. 95) Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Lễ Giáng Sinh (Tv. 95)Thái NguyênLời bài hát
Lễ Giáng Sinh (Tv. 95)Thanh LâmLời bài hát + Mp4
Vị Vua cứu thế (Tv. 95)Bùi NinhLời bài hát
+++
GIÁNG SINH – RẠNG ĐÔNG
Ánh sáng bừng lên (Tv. 96)Viết Chung
Ánh sáng rực rỡ (Tv. 96)Viết Chung
Chúa đã Giáng Sinh (Tv. 96)Mi GiángLời bài hát
Chúa Giáng Sinh (Tv. 96)Mi GiángLời bài hát
Giáng Sinh – Lễ Ban NgàyCao Huy HoàngLời Bài Hát
Giáng Sinh – Rạng Đông (1)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Giáng Sinh – Rạng Đông (2)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Giáng Sinh – Rạng Đông (Tv. 96)Hồng NgựLời bài hát
Hãy nhảy mừng (Tv. 96)Mi GiángLời bài hát
Lễ Giáng Sinh (Tv. 96)Thái NguyênLời bài hát
Lễ Giáng Sinh (Tv. 96)Thanh LâmLời bài hát + Mp4
Lễ Rạng Đông Giáng Sinh (Tv. 96)Huy HoàngLời bài hát
Lễ Rạng Đông Giáng Sinh (Tv. 96)Hương Vĩnh
Ngày hôm nay (Tv. 96)Bùi NinhLời bài hát
Vua hiển trị (Tv. 96)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
+++
GIÁNG SINH – BAN NGÀY
Bài ca mới (Tv. 97)Mi GiángLời bài hát
Giáng Sinh – Ban Ngày (Tv. 97)Hồng NgựLời bài hát
Giáng Sinh – Ngày (1)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Giáng Sinh – Ngày (2)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Giáng Sinh – Ngày (3)Hoàng Viết Hùng
Khắp cõi dất (Tv. 97)Viết Chung
Khắp nơi 1 (Tv. 97)Viết Chung
Khắp nơi 2 (Tv. 97)Viết Chung
Lễ Ban Ngày (1)Xuân MinhLời bài hát
Lễ Ban Ngày (2)Xuân Minh
Lễ Ban Ngày Giáng Sinh (Tv. 97)Hương Vĩnh
Lễ Giáng Sinh (Tv. 97)Thái NguyênLời bài hát
Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97)Đỗ Vy Hạ
Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97)Huy HoàngLời bài hát
Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97)Kim LongLời bài hát
Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97)Thanh LâmLời bài hát + Mp4
Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97)Thiên LýLời bài hát
Ơn cứu độ (Tv. 97)Bùi NinhLời bài hát
Ơn cứu độ của Thiên Chúa (Tv. 97)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
+++
LỄ HIỂN LINH
Chúa Hiển Linh (Tv. 71)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Đây thái bình (Tv. 71)Mi TrầmLời bài hát
Khắp muôn dân 1 (Tv. 71)Viết ChungLời bài hát
Khắp muôn dân 2 (Tv. 71)Viết Chung
Khắp muôn dân 3 (Tv. 71)Viết Chung
Lễ Chúa Hiển Linh (Tv. 71)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Đỗ Vy HạLời bài hát
Lễ Hiển Linh (1)Hoàng Viết Hùng
Lễ Hiển Linh (2)Hoàng Viết Hùng
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Hồng NgựLời bài hát
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Huy HoàngLời bài hát
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Hương Vĩnh
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Kim LongLời bài hát
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Thái NguyênLời bài hát
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Thanh LâmLời bài hát + Mp4
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Thiên LýLời bài hát
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Trương Thế BạchLời bài hát
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Xuân Minh
Sự công chính 2 (Tv. 71)Mi TrầmLời bài hát
Sự công chính 3 (Tv. 71)Mi TrầmLời bài hát
Sự công chính 4 (Tv. 71)Mi TrầmLời bài hát
Toàn địa cầu (Tv. 71)Bùi NinhLời bài hát
Thờ lạy Chúa (Tv. 71)Mi GiángLời bài hát
+++
LỄ THÁNH GIA THẤT
Ai kính sợ (Tv. 127)Viết ChungLời bài hát
Hạnh phúc ai kính sợ Chúa (Tv. 127)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Hạnh phúc thay (Tv. 127)Bùi NinhLời bài hát
Hạnh phúc thay (Tv. 127)Viết ChungLời bài hát
Lễ Thánh Gia (Tv. 127)Cao Huy HoàngLời Bài Hát
Lễ Thánh Gia (Tv. 127)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Lễ Thánh Gia (Tv. 127)Kim Long
Lễ Thánh Gia (Tv.127)Thái NguyênLời bài hát
Lễ Thánh Gia (Tv. 127)Trương Thế BạchLời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127)Đỗ Vy HạLời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất – Năm A (Tv. 127)Hồng NgựLời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127)Huy HoàngLời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất – A (Tv. 127)Hương Vĩnh
Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127)Thanh LâmLời bài hát + Mp4
Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127)Thiên LýLời bài hát
Lễ Thánh Gia ThấtXuân MinhLời bài hát
Người kính sợ Chúa (Tv. 127)Mi Trầm
Phúc cho ai 1 (Tv. 127)Mi Trầm
Phúc đức thay (Tv. 127)Viết ChungLời bài hát
Phúc thay (Tv. 127)Mi GiángLời bài hát
+++
LỄ MẸ THIÊN CHÚA
Ánh tôn nhan (Tv. 66)Viết Chung
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66)Huy HoàngLời bài hát
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (1/1)Hồng NgựLời bài hát
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66)Thiên LýLời bài hát
Lễ Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66)Kim LongLời bài hát
Lễ Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66)Thanh LâmLời bài hát + Mp4
Xin Chúa xót thương (Tv. 66)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 2 SAU GIÁNG SINH
Chúa Nhật Sau Giáng Sinh (Tv. 147)Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật Sau Giáng Sinh (Tv. 147)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật Sau Giáng Sinh (Tv. 147)Thanh LâmLời bài hát 
Chúa Nhật 2 sau Giáng Sinh (Tv. 147)Xuân Minh
Ngôi lời (Tv. 147)Viết Chung
Ngôi Lời của Chúa (Tv. 147)Mi GiángLời bài hát
Ngôi lời đã làm người (Tv. 147)Viết Chung
Ngôi Lời nhập thể (Tv. 147)Đinh Công Huỳnh
 
____________________________________
 
Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s